Warning: include(1): failed to open stream: No such file or directory in /data/clients/nic/zastolom.sk/www/wp-config.php on line 88

Warning: include(): Failed opening '1' for inclusion (include_path='.:/opt/local/lib/php') in /data/clients/nic/zastolom.sk/www/wp-config.php on line 88
Rozvod Archives - zastolom.sk - Keď má Boh miesto za rodinným stolom
300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533

Devätoro pre rozvedených a znovusobášených

Ak si civilne rozvedený a zároveň druhýkrát sobášený, môžeš sa cítiť obmedzený postojom Cirkvi. Platí pre Teba zákaz pristupovať k sviatostiam. Je to prísne? Až príliš konzervatívne? Môžeš mať taký dojem. Ale stále je pre Teba aktuálna iná ponuka, čiže nie všetko máš zakázané. Z čoho si môžeš vybrať?

rozVEDENÍ na CESTU UZDRAVENIA

Pastorácia rozvedených, ktorí žijú po civilnom rozvode sami, sa môže javiť ako niečo prebytočné, keďže neexistujú prekážky pre pristupovanie k sviatostiam. A predsa si myslím, že skúsenosť rozvodu a následná samota nepatria ku každodenným skúškam iných veriacich. Preto som za osobitný prístup k tejto skupine ľudí. Ak do nej patríš, nechaj sa inšpirovať.

P. Konštanc Adam OP: Čo prináša reforma procesov manželskej nulity?

Po skončení Synody o rodine zaznievali v médiách rozličné hlasy. Medzi nimi napríklad, že Cirkev urobila liberálny krok v ústrety legalizácii rozvodov. Aká je skutočnosť? Aké zmeny nastanú v procesoch nulity manželstva? Rozprávame sa s rektorom Pápežskej Univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme, členom synodálnej komisie Konštancom Miroslavom Adamom OP.

Cítiš sa po rozvode často ako v ohnivej peci? Čo s...

Mnohokrát, keď človek prechádza rozvodom, musí riešiť veľa vecí, o ktorých má pocit, že ho presahujú. Cíti sa ako v tej ohnivej peci. A nestačí, že musí riešiť súdne pojednávanie, starať sa o deti a pomáhať im zvládnuť túto situáciu, rozmýšľať, čo s financiami a k tomu znášať ľútostivé alebo posudzujúce pohľady susedov, nepochopenie rodiny, či vlastný smútok a bolesť, ktorý páli ako tie najsilnejšie plamene... Naozaj, akoby ten plameň niekto stále viac a a viac rozpaľoval. Ako to všetko zvládnuť, a pritom nezhorieť do tla?

Môžeme pomôcť zachrániť manželstvo nášho priateľa?

Manželstvo spravidla začíname s veľkou parádou verejne, a potom žijeme v osamotených manželstvách. To znamená, že navzájom vieme len málo o vnútri svojich manželstiev. Máme tendenciu trpieť našimi starosťami osamote… Nemáme komunitu, ktorá by sa okolo nás zomkla, keď naše manželstvá bolia.

Prečo cirkevná odluka nie je rozvod?

Manželstvo je obrazom lásky Krista a Cirkvi. Manželia sú povolaní prežívať toto tajomstvo v každodennosti svojho spolužitia. Avšak v dôsledku istých závažných okolností sa môže toto spolunažívanie stať nemožným. Vtedy prichádza na rad inštitút manželskej odluky (niekedy nazývanej aj rozluky). Čo presne manželská odluka je? Aké dôvody k nej môžu viesť? Akým spôsobom je možné o ňu požiadať?

Magdaléna Froncová: Rodina už nie je ideálom spoločnosti, manželstvo stratilo svoju...

A to všetko súvisí s krízou viery, hovorí Magdaléna Froncová z Domu prijatia Rodinkovo. Zastrešuje projekt rozvedenikatolici.sk.

Katarina Zeno: Teológia tela a život v celibáte: ako to ide...

Nie som rehoľníčka, ale dalo by sa povedať, že svet je mojím kláštorom. Som slobodná laička a Ježiša v sebe nosím všade, kam sa pohnem – či som na kurze španielčiny v Mexiku, na púti v Camino de Santiago de Compostela v Španielsku alebo doma v arizonskom Phoenixe s priateľkou na káve.

Je vyhlásenie nulity manželstva kľúčom ku skutočnému šťastiu?

Možno trocha provokatívna otázka. Skutočnosť je tá, že keď nás s manželom civilne rozviedli a ja som vedela, že existujú relevantné dôvody na cirkevné rozviazanie nášho manželstva, okamžite som sa zamerala na to, aby naše manželstvo bolo cirkevne rozviazané a to čo najskôr...

Sám Boh stačí …pre všetkých rozvedených, oddelených aj tých, ktorí žijú...

Prežívame rok zasväteného života. Solo Dios basta. Sám Boh stačí. Krásne heslo sv. Terézie z Avily pre všetkých rehoľníkov, kňazov, laikov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli pre takýto spôsob života...

Páter Matej Trizuliak: Rozvedení túžia po prijatí v Cirkvi

Veriaci a rozvedení majú od minulého roku v Cirkvi novú pomocnú ruku: ujal sa ich mladý kňaz, ktorý si po hľadaní svojho miesta v rámci saletínskej rehole vybral práve pastoráciu týchto, akoby odsunutých a často zranených, ľudí v Cirkvi. Aká bola cesta pátra Mateja Trizuliaka k tomuto poslaniu?

Prečo som bláznom a chcem zostať vernou aj po rozvode?

Možno si hovoríš, že prečo ja mám byť verný, keď môj manžel alebo manželka mnou pohrdol a doteraz možno pohŕda, keď ti bol neverný a ponížil ťa a možno ťa ponižuje až doteraz. Prečo by som to mal spraviť, veď si to nezaslúži... Pretože aj Ježiš bol verný. Až do poslednej chvíle... Až na smrť na kríži...

Po rozvode stále verným manželom. Ako zvládnuť tú samotu?

Civilný rozvod je pre niektorých dramatickou skúsenosťou po mnohých rokoch spoločného života. Stretávam však aj mladých ľudí, ktorým sa rozpadlo manželstvo ešte len v úvodnom dejstve. Nie je ľahké nájsť sa v novej situácii. Zdá sa, že hlavne pred osobami vo veku 25-40 rokov (aj pred tými staršími) stojí úloha, ktorá ich prerastá. Ostať sám a nevstupovať do ďalšej známosti? Nechcete odo mňa náhodou niečo nemožné? Ako mám prijať rolu, ktorú som si vôbec nevybral, po ktorej som vôbec netúžil?

Ak je Boh dobrý, prečo dopustil rozpad môjho manželstva?

Boh dal každému z nás slobodnú vôľu. On nie je ten, ktorý hýbe s nami ako s bábkami. Boh chce pre nás to najlepšie, no zároveň nám vždy dáva možnosť si vybrať. Aj keď On je všemohúci a riadi celý svet, v istom slova zmysle akoby sa vzdával kontroly, keď nám dáva slobodnú vôľu...

Po rozvode v novom zväzku. Čo na to povieš, Bože?

„Civilný rozvod. Keď som uzatváral sviatostné manželstvo, nič tomu nenasvedčovalo. Výborne sme si rozumeli, boli sme ochotní urobiť pre seba naozaj všetko. Až prišla kríza a už sme nedržali spolu, ale postavili sme sa proti sebe. Vzájomné obviňovanie nás priviedlo až na súd. Rozvod sa javil ako najlepšie riešenie. Avšak nedokázal som ostať sám. Vstúpil som do nového zväzku. Dnes sa pýtam, či som sa rozhodol správne. Ako sa na mňa pozeráš, Bože?“

Znovu zosobášení katolíci a Eucharistia

Rozvedení katolíci žijúci v novom, civilnom zväzku a ich možnosť pristupovať k svätému prijímaniu. Toto bude jednou z hlavných tém Synody o rodine, ktorú zvolal Svätý Otec František. O čo vlastne v diskusii o tejto téme ide?

Rozvedených veriacich vnímam ako ľudí s hlbokým zranením. Rozhovor s jezuitom...

Jezuita Ladislav Csontos je jedným z prvých kňazov, ktorí zareagovali na potrebu špeciálnej pastorácie rozvedených katolíkov. Už roky pre nich vedie duchovné obnovy,prednáša a publikuje. Zastolom.sk mu položilo niekoľko otázok.