rozVEDENÍ na CESTU UZDRAVENIA

1
357

Pastorácia rozvedených, ktorí žijú po civilnom rozvode sami, sa môže javiť ako niečo prebytočné, keďže neexistujú prekážky pre pristupovanie k sviatostiam. A predsa si myslím, že skúsenosť rozvodu a následná samota nepatria ku každodenným skúškam iných veriacich. Preto som za osobitný prístup k tejto skupine ľudí. Ak do nej patríš, nechaj sa inšpirovať.

 

Zdá sa, že predstavený spôsob prežívania samoty po rozvode potrebuje mať hlboký a silný motív, ale zároveň sa spája aj s postupným uzdravovaním, ktoré sa uskutočňuje v čase, alebo inak, na ceste. Podnet pre spomenutý prístup k rozvedeným čerpáme zo spirituality spoločenstva Familie Solitude Myriam z Kanady, ktoré má za sebou už viac ako 30-ročnú skúsenosť sprevádzania manželov v kríze, po civilnom rozvode, ako aj po vstúpení do ďalšieho zväzku. Navrhujú prejsť od smútku k radosti na ceste uzdravenia v štyroch etapách – prijatie vlastnej situácie, odpustenie, zmierenie a zasvätenie. Prvé tri sú spoločné pre rozvedených znovusobášených aj pre žijúcich v samote. Zasvätenie je možné len pre zostávajúcich vo vernosti svojmu sviatostnému manželovi alebo manželke.

 

Prijatie vlastnej situácie

„Som šťastne rozvedený.“Len v niektorých prípadoch, keď sa každodenný život spájal s myšlienkou, či aj dnes mňa a moje deti čaká psychické či fyzické týranie a agresia, býva rozvod spojený s akoby novým nádychom a s darom pokoja. Ale v skutočnosti sa vždy jedná o vnútorné rozdelenie jedného tela v manželstve. A to spôsobuje hlbokú ranu, ktorej hĺbka závisí od toho, ako dlho trvalo manželstvo a čo všetko si v ňom osoby zakúsili. Ak by na proces uzdravovania malo vplývať to, ako myslíš, tak liečenie sa môže komplikovať a predlžovať aj kvôli faktu, že toto si vôbec nečakal, lebo si sníval o krásnom živote v manželstve až do smrti a o výchove detí v usporiadanej rodine.

Je normálne, že sa v tom všetkom môžeš cítiť ako obeť nechcenej situácie. Rozhodujúce je jednoducho prijať túto pravdu o sebe, čo vôbec nie je jednoduché, a zároveň sa nenechať vtiahnuť do stavov smútku, zúrivosti a hnevu. Ako obeť nie si schopný sám si poradiť s prežívaním rôznorodých pocitov a emócií. Preto sa Ježiš skláňa k tebe s veľkým milosrdenstvom a láskou. Dáva ti najavo účasť na tvojej bolesti. „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.“ (Hebr 4, 15) Ponúka ti aj konkrétne prostriedky, ktoré ti pomôžu dostať sa z pozície obete a nastúpiť na cestu uzdravenia a rastu.

 

Pomôcky pre uskutočnenie prijatia situácie

Vzácne je mať pri sebe osobu, ktorá vie s tebou spolucítiť, ale chráni sa pred prílišným ľutovaním. Jej úlohou je duchovne ťa sprevádzať, aby si sa vrátil k osobnej modlitbe a prijímaniu sviatostí, zvlášť sviatosti zmierenia a pomazania chorých.

Ak s vierou čítaš Sväté písmo, môžeš sa presvedčiť, že má moc objať, vyrovnať, utešiť, pochopiť, dať novú nádej, nový zmysel života, vnútorný pokoj a novú hlbokú radosť.

Práve rozhovory o Božom slove a svedectvá o tom, ako ti toto Slovo pomohlo v bežných situáciách, by mali byť obsahom zdieľacích skupiniek. Dôležitú úlohu v skupinkách majú animátori, ktorí ťa môžu usmerniť a upozorniť, keď by si sa vo svojej výpovedi často vracal k predstavovaniu veľkej bolesti a nespravodlivosti v tvojom živote a keď by si o svojom partnerovi nehovoril s úctou. Vysloviť sa pred niekoľkými ľuďmi o tom, čo prežívaš v srdci, sa ti môže zdať najskôr ako nemožné. Na začiatku budeš možno len počúvať. Zdieľajúc sa v skupinke môžeš znovu nadobudnúť a upevniť dôveru, radosť a lásku k blížnemu.

Svoju bolesť v srdci môžeš odovzdávať Kristovi počas modlitieb príhovoru. V tejto službe sa vyžaduje od animátorov živá viera a vedomie, že sú len nástrojom v Ježišových rukách. Skrze túto modlitbu dostaneš novú silu a novú nádej, čím môžeš zvládať každodennú realitu s väčšou odvahou a dôverou.

 

Rozvedení na ceste uzdravenia

Boh mi doprial stretávať sa s rozvedenými a sprevádzať ich, keď vstupujú po civilnom rozvode na cestu uzdravenia. Je úžasné vidieť ich premenu. Niekoľko desiatok ľudí, ktorí povstali k novému životu. Svedectvo každého z nich ma vždy nanovo dojíma. Chválim Boha, ktorý je dobrý Otec. Túžim, aby si sa aj ty naučil prijať svoju situáciu, necítiť sa doživotnou obeťou, ale kráčať ďalej s pokojom v srdci a s novým zmýšľaním.

Ak si rozvedený a žiješ sám, pozývam ťa vykročiť na cestu uzdravenia počas duchovnej obnovy rozVEDENÍ k BOHU I. (Prijatie vlastnej situácie a odpustenie). Najbližší termín je 22.-24.1.2016 v Chrenovci-Brusne.

Ak si po rozvode vstúpil do ďalšieho zväzku, pripravujeme pre teba duchovnú obnovu 8.-10.4.2016 v Rodinkove v Belušských Slatinách.

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno