Mediácia – riešenie konfliktov za pomoci tretej osoby

0
1216

Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa (1. Kor 6, 2-3)

alebo Riešenie ťažkých životných situácií v rodine prostredníctvom mediácie

Nie, my nie sme anjeli. Napriek tomu nás apoštol sv. Pavol napomína, že budeme súdiť anjelov. Hovorí to v súvislosti s hádkami a spormi kresťanov v Korinte.

Veru, ani kresťanom v súčasnosti sa nevyhýbajú konflikty. Žijeme v reálnom svete rôznych každodenných vzťahov. Všedný život manželov si vyžaduje umenie komunikácie. Kríza manželského páru, kresťanského nevynímajúc, dospeje niekedy do takého štádia, že riešenie vidia manželia už iba v rozvode ich manželstva. Ľudia, ktorí sa rozhodli pre Krista, by touto cestou nemali ísť. Konflikt je možné v mnohých prípadoch riešiť aj za pomoci nestrannej, nezávislej, tretej osoby. Tou je mediátor.

Mediácia, teda mimosúdne riešenie sporov, sa veľmi dobre uplatňuje zvlášť pri konfliktoch v rodine. Aj keď problém nemusíme úplne odstrániť, mediácia pomôže stanoviť pravidlá ďalšieho vzájomného fungovania, prijatie vzájomného kompromisu. V niektorých prípadoch môže byť efektívnejšia než psychologická pomoc či pomoc priateľov a k rozvodu nakoniec nemusí dôjsť.

Mediácia pomáha aj vtedy, keď už reálne prebieha rozvod, alebo v čase po rozvode manželov. Prostredníctvom mediácie sa dajú stanoviť pravidlá v súvislosti s úpravou rodičovských práv a povinností, ako sú výživné či styk s dieťaťom. Manželia alebo rozvedení manželia sa dohodnú sami, dobrovoľne a diskrétne, bez nepríjemných a náročných situácií v súvislosti so súdnym konaním. Za pomoci mediátora si stanovia pravidlá, ktoré uvedú v rodičovskej dohode. Je však potrebné dodať, že rodičovskú dohodu následne musí ešte schváliť súd. Prostredníctvom mediácie je možné vyriešiť aj vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode manželov. V rámci rodinnej mediácie sa dajú obrusovať hrany vzájomných konfliktov aj v širšom rodinnom spoločenstve, medzi príbuznými.

Môžem opísať svoju poslednú skúsenosť v spore medzi dvoma staršími manželmi, ktorí mali už dospelé deti. Žijú viac rokov oddelene a ako veriaci sa nechcú rozvádzať. Ich spoločná komunikácia je už dlhšie veľmi ťažká. Odhodlali sa však spoločne riešiť svoj problém prostredníctvom mediácie. Ako mediátorka som im pomohla pri ich vzájomnej komunikácii. Uzavretím mediačnej dohody si veľmi jednoducho stanovili isté pravidlá, akým spôsobom budú ďalej vzájomne komunikovať. Aj keď úplne nedošlo k úprave vzťahov, odišli spokojní, že aspoň začali medzi sebou reálne a efektívne komunikovať.

Náročnú situáciu v rodine je určite potrebné riešiť v prvom rade s Bohom. Dobré je však hľadať pomoc aj u nestranného, nezainteresovaného človeka, napríklad u mediátora. Nájsť toho svojho mediátora je ľahké. Stačí otvoriť webovú stránku Ministerstva spravodlivosti SR, kde nájdete zoznam zapísaných mediátorov. Ako mediátorka môžem potvrdiť, že aj takáto cesta riešenia sporu je možná.

Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR č. 1424

www.mediatorgallova.sk

ivetagallova@gmail.com

Predchádzajúci článokMá mama čas stať sa svätou? (Knižné tipy)
Nasledujúci článokKávičkový blog: Ja som mama, ja sa postiť nemusím
Avatar
Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD. je mediátorka, zapísaná v zozname mediátárov Ministerstva spravodlivosti SR č. 1424. Vyštudovala andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a náuku o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Absolvovala akreditované vzdelávanie so zameraním na mediáciu v rodinných sporoch. Venuje sa predovšetkým mediácii v rodinných sporoch – manželské konflikty, konflikty v širšom rodinnom spoločenstve, rodičovské dohody v oblasti starostlivosti o dieťa po rozvode manželov (napr. úprava styku s dieťaťom, výživné), vyporiadanie bezpodielového vlastníctva po rozvode manželov. Predmetom jej záujmu sú aj susedské, či komunitné spory. Miesto poskytovania služby: budova Martimex, a. s., Ul. Červenej armády 1, 036 01 Martin. Poskytuje aj bezplatné mediačné poradenstvo pre obyvateľov mesta Martin (informácia o mediácii a posúdenie vhodnosti sporu na mediačné konanie) každú nepárnu stredu od 13.00 hod. do 16.45 hod. v budove MsÚ Martin, Vajanského nám., 036 01 Martin, 2. posch., kancelária č. 219. Termín návštevy ohľadom mediácie treba dohodnúť telefonicky na č. 0907 435 714, mailová adresa: ivetagallova@gmail.com, www. mediatorgallova.sk

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno