Poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa zameriava na prevenciu a pomoc snúbencom, manželom, rodinám i jednotlivcom.

Viac na www.familygarden.sk

Familiae Locum – Rodinkovo n.o., Belušské Slatiny 1941, Beluša

www.rodinkovo.sk

Rodinkovo – Dom prijatia pre rodiny vzniklo v roku 2012 a odvtedy ponúka všetkým členom tradičnej rodiny ako i snúbencom a rozvedeným priestor na duchovnú, duševnú a fyzickú regeneráciu prostredníctvom formačných a oddychových pobytov a programov. Naše poslanie stojí na presvedčení, že manželstvo a rodina je súčasťou Božieho plánu pre dobro človeka a priestorom, kde môže nájsť pokoj, radosť, istotu, úspech a skutočné naplnenie svojho života.
Našou snahou je ponúknuť rodičom a deťom priestor prijatia pre oddych, ale aj pre stretnutia s inými rodinami, aby sa vzájomne povzbudzovali, a vedeli tak prekonávať ťažkosti a krízy, ktoré prichádzajú, resp. zvládať nečakané problematické situácie. Chceme tiež byť súčasťou zázemia pre mnohé subjekty, ktoré na Slovensku ponúkajú rôzne programy pre manželov a rodiny.

Rodinkovo sa nachádza v malebnom prostredí na rozhraní Považského podolia a Strážovských vrchov. Patrí pod obec Belušské Slatiny.

PROGRAMY A PODUJATIA
Počas celého roka prebiehajú v Rodinkove duchovné, formačné a oddychové programy pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, snúbencov i pre tých, ktorým sa rozpadlo manželstvo, ale aj pre kohokoľvek, kto sa túži nachvíľu zastaviť.
Objekt ponúkame k dispozícii aj pre školy v prírode, rôzne školenia, semináre, stretnutia či duchovné obnovy spoločenstiev. Populárne sú tiež individuálne pobyty, kedy si jednotlivec resp. rodina naplánuje vlastný program a popri tom môže využiť niektorú zo služieb Rodinkova (účasť na sv. omši, sviatosť zmierenia a pod.)

Termíny konania jednotlivých programov sú aktuálne zverejnené na  stránke www.rodinkovo.sk v časti Kalendár podujatí.

PROGRAMY A PODUJATIA
Pre snúbencov
– Kurz prípravy na manželstvo
Pre manželov (bez účasti detí)
– Manželstvo Misia Možná
– Program pre manželov v ťažkostiach
Pre rodiny (za účasti detí)
– Víkendové Manželské stretnutia
– Otcovo srdce pre rodiny
– Duchovná obnova pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
Pre rodičov a deti
– Kurz Matka a dcéra
– Kurz Otec a dcéra
– Kurz Otec a syn
Pre rozvedených
– Duchovná obnova pre rozvedených žijúcich v novom zväzku
– Duchovná obnova pre rozvedených nežijúcich v novom zväzku
Pre každého
– Seminár Otcovo srdce
– Oáza modlitby /nielen/ pre rodiny
Pre rodinné spoločenstvá z farnosti
Individuálne pobyty

Viac info o Rodinkove a našich programoch: www.rodinkovo.sk

Kalendár otvorených podujatí na rok 2020 nájdete na tomto linku.

Pomáhame rodinám riešiť a zvládať náročné životné situácie. Podporujeme rodiny, aby tvorili láskavý a bezpečný domov pre svoje deti a podporujeme prirodzenú rodinu a jej postavenie v spoločnosti.

Cieľom Centra pomoci pre rodinu je:
1. Poskytovať poradenstvo pre rodiny.
2. Iniciovať, podporovať a koordinovať prorodinné aktivity.
3. Podporovať úsilie o zachovanie stability manželstva a harmonickej rodiny.
4. Podporovať dobrovoľníctvo a vzbudzovať záujem o druhých.
5. Napomáhať rodinám a mládeži zmysluplne tráviť voľný čas.
6. Propagovať prirodzený spôsob odovzdávania života a čistoty.
7. Podporovať zdravý vývoj človeka v rodinnom prostredí a výchovy v rodinnom prostredí a výchovy vedúcej k úcte a láske.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cppr.sk

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cenap.cz

NAŠÍM POSLANÍM JE PODPORA RODINY. CHCEME INŠPIROVAŤ, POMÁHAŤ SKVALITŇOVAŤ VZŤAHY V RODINÁCH A PODÁVAŤ POMOCNÚ RUKU TÝM, KTORÍ SA OCITLI V ZLOŽITEJ SITUÁCII.
 
Prostredníctvom aktivít napomáhame zdravému fungovaniu tradičnej rodiny.
Podporujeme rozvíjanie činnosti v charitatívnej a dobrovoľníckej oblasti, využívaní voľného času a taktiež vedieme ľudí, aby boli prínosom pre spoločnosť.
 
Pravidelné mesačné aktivity:
Prednáška s témami pre manželov, rodičov – 3. pondelok v mesiaci
Tvorivé dielne 
Stretnutie svojpomocných skupín – Anonymní alkoholici, Anonymní sexholici, Svojpomocná skupina rozvedených, Svojpomocná skupina ľudí s emočnými problémami
Diskusné večery s rektorom piaristického kostola – p. Franekom
Príprava snúbencov – snúbenecké náuky
Manželské stretká
Modlitby matiek a modlitby otcov
PRE rodinu – pomoc rodinám v núdzi
 
Okrem pravidelných aktivít organizujeme:
Kurz prípravy na manželstvo
Kurz Manželské večery
Kurz PPR
Kurz efektívneho rodičovstva
Zážitkový kurz Otec a syn, Otec a dcéra
Advetné v CPR – tvorivé dielničky
Národný týždeň manželstva v Trenčíne
Deň rodiny v Trenčíne
Noc literatúry
Noc modlitieb za deti
Korčuľovanie rodín
Rodinné výlety
Deň dobrovoľníkov
Kresťanský koučing
Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cprtrencin.sk/

Věříme, že rodina je hodnotou, do které se vyplatí investovat.

Jsme nezisková organizace zaměřená na podporu, vzdělávání a pomoc v oblasti rodiny, manželského života a výchově dětí.

Hlavní náplní centra je organizace přednášek, seminářů, prakticky zaměřených pobytových kurzů a také vedení příprav na manželství. Dále nabízíme poradenství a pomoc v krizových situacích.

Adresa rodinného centra

Kardašovská 671/13
198 00, Praha 14 – Hloubětín

https://www.rodinnecentrum.cz/

https://www.facebook.com/rodinnecentrum.cz/

Veseleho darcu miluje Pan.
Pridajte sa aj vy k veselým darcom a podporte nás sumou 5-10 eur mesačne!