logoFG
Poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa zameriava na prevenciu a pomoc snúbencom, manželom, rodinám i jednotlivcom.

Viac na www.familygarden.sk

logo_CPPR

Pomáhame rodinám riešiť a zvládať náročné životné situácie. Podporujeme rodiny, aby tvorili láskavý a bezpečný domov pre svoje deti a podporujeme prirodzenú rodinu a jej postavenie v spoločnosti.

Cieľom Centra pomoci pre rodinu je:
1. Poskytovať poradenstvo pre rodiny.
2. Iniciovať, podporovať a koordinovať prorodinné aktivity.
3. Podporovať úsilie o zachovanie stability manželstva a harmonickej rodiny.
4. Podporovať dobrovoľníctvo a vzbudzovať záujem o druhých.
5. Napomáhať rodinám a mládeži zmysluplne tráviť voľný čas.
6. Propagovať prirodzený spôsob odovzdávania života a čistoty.
7. Podporovať zdravý vývoj človeka v rodinnom prostredí a výchovy v rodinnom prostredí a výchovy vedúcej k úcte a láske.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cppr.sk

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cenap.cz

NAŠÍM POSLANÍM JE PODPORA RODINY. CHCEME INŠPIROVAŤ, POMÁHAŤ SKVALITŇOVAŤ VZŤAHY V RODINÁCH A PODÁVAŤ POMOCNÚ RUKU TÝM, KTORÍ SA OCITLI V ZLOŽITEJ SITUÁCII.
 
Prostredníctvom aktivít napomáhame zdravému fungovaniu tradičnej rodiny.
Podporujeme rozvíjanie činnosti v charitatívnej a dobrovoľníckej oblasti, využívaní voľného času a taktiež vedieme ľudí, aby boli prínosom pre spoločnosť.
 
Pravidelné mesačné aktivity:
Prednáška s témami pre manželov, rodičov – 3. pondelok v mesiaci
Tvorivé dielne 
Stretnutie svojpomocných skupín – Anonymní alkoholici, Anonymní sexholici, Svojpomocná skupina rozvedených, Svojpomocná skupina ľudí s emočnými problémami
Diskusné večery s rektorom piaristického kostola – p. Franekom
Príprava snúbencov – snúbenecké náuky
Manželské stretká
Modlitby matiek a modlitby otcov
PRE rodinu – pomoc rodinám v núdzi
 
Okrem pravidelných aktivít organizujeme:
Kurz prípravy na manželstvo
Kurz Manželské večery
Kurz PPR
Kurz efektívneho rodičovstva
Zážitkový kurz Otec a syn, Otec a dcéra
Advetné v CPR – tvorivé dielničky
Národný týždeň manželstva v Trenčíne
Deň rodiny v Trenčíne
Noc literatúry
Noc modlitieb za deti
Korčuľovanie rodín
Rodinné výlety
Deň dobrovoľníkov
Kresťanský koučing
Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cprtrencin.sk/

Věříme, že rodina je hodnotou, do které se vyplatí investovat.

Jsme nezisková organizace zaměřená na podporu, vzdělávání a pomoc v oblasti rodiny, manželského života a výchově dětí.

Hlavní náplní centra je organizace přednášek, seminářů, prakticky zaměřených pobytových kurzů a také vedení příprav na manželství. Dále nabízíme poradenství a pomoc v krizových situacích.

Adresa rodinného centra

Kardašovská 671/13
198 00, Praha 14 – Hloubětín

https://www.rodinnecentrum.cz/

https://www.facebook.com/rodinnecentrum.cz/

Veseleho darcu miluje Pan.
Pridajte sa aj vy k veselým darcom a podporte nás sumou 5-10 eur mesačne!