Archív TV Lux

Novinky

Kultúra života a pseudokultúra smrti (1)

Autor: ThDr. Radoslav Lojan PhD. Definícia pojmov kulúra života a kultúra smrti.

Kultúra života a pseudokultúra smrti (2)

Autor: Milan Urbančok. Téma: História pseudokultúry smrti a kultúry života.

Kultúra života a pseudokultúra smrti (3)

Autor: MUDr. Andrej Hrádocký. Téma: Antikultúra smrti versus kultúra života – minulosť, prítomnosť, budúcnosť.

Kultúra života a pseudokultúra smrti (4)

Autor: MUDr. Anna Záborská. Téma: Kultúra života versus preudokultúra smrti v politike a spoločenské elity.

Kultúra života a pseudokultúra smrti (5)

Autor: MUDr. Ivan Wallenfels. Téma: Odovzdávanie ľudského života.

Kultúra života a pseudokultúra smrti (6)

Autor: Ján Viglaš. Téma: Koniec života, utrpenie, smrť.

Kultúra života a pseudokultúra smrti (8)

Autor: Dárius Anton Hatok. Téma: Kultúra života a pseudokultúra smrti v ekonomike.

Kultúra života a pseudokultúra smrti (9)

Autor: RNDr. Dominik Roman Letz PhD. Téma: Kultúra života a pseudokultúra smrti v životnom prostredí.

Kultúra života a pseudokultúra smrti (10)

Autor: ThDr. Anton Zilkovský PhD. Téma: Teológia kultúry života.

Pastorácia migrantov, utečencov a pútnikov – Môj názor (122)

Hovoríme s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, predsedom Rady KBS pre pastoráciu migrantov, utečencov a pútnikov.

Aké budú dopady írskeho referenda? – V Samárii pri studni (39)

Aké budú dopady írskeho referenda? – V Samárii pri studni (39)
Moderuje Radovan Pavlík. Hostia: Ján Baránek – analytik , Milan Krajniak – Konzervatívny výber.

Pochod za život – V Samárii pri studni (38)

Moderuje Jozef Kováčik. Hostia: Marek Michalčík – Kanet, n.o., Don Marián Valábek – riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, Patrik Daniška – HFI

Stojí to za to! (13)

Kenton Biffert, Kanaďan, ktorý najprv s manželkou Rebekou pôvodne nechcel mať deti.

Rodinné katechézy – Doma je doma (844)

Posledné dve prípravné katechézy na svetové stretnutie rodín vo Filadelfii nám pomôžu zorietovať sa v otázkach pokušení vplývajúcich na stabilitu rodín, antikoncepcii v manželstve, či prirdozených metódach plánovaného rodičovstva. Neobídeme ani hľadanie možností ako sa otvoriť pre druhých aby sme aj my boli svetlami v temnom svete, ktoré pomáhajú vytvárať cirkev ako miesto lásky, porozumenia a jednoty. Moderuje Janka Fedešová. Hostia: Marek Iskra – oficiálny delegát SSR, Anna Siekelová – Fórum života, Mária a Juraj Hatalovci – manželia.

Rodinné katechézy – Doma je doma (828)

Zahĺbme sa spoločne do tém, ktoré nám predkladá šiesta a deviata katechéza. Odhaľme povolanie pre plodnosť v našom živote. Prijímime pozvanie pre spoločné nachádzanie povahy a úlohy cirkvi v dnešnom svete. Moderuje Janka Fedešová. Hostia: Marek Iskra, Martin Michalíček, Michal Mária OSB, sr. Júlia Milčová CJ.

Rozvedení katolíci – Fundamenty (23)

Zastavanie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Ladislav Csontos SJ – katolícky kňaz, Pavol Strežo – laický evanjelizátor.

Vernosť
„Manželská láska samou svojou povahou vyžaduje od manželov neporušiteľnú vernosť. Vyplýva to z daru seba samých, ktorým sa manželia odovzdávajú jeden druhému. Láska chce byť definitívna. Nemôže trvať iba do nového rozhodnutia.“ (KKC 1646)

Rozluka
„Sú však situácie, v ktorých sa manželské spolužitie stáva z najrozličnejších dôvodov prakticky nemožným. V takýchto prípadoch Cirkev pripúšťa fyzickú rozluku manželov a koniec spolužitia. Pred Bohom však manželia neprestávajú byť manželom a manželkou; nemôžu uzavrieť nový zväzok.“ (KKC 1649)

Uzavretie manželstva a požiadavky manželskej lásky – Fundamenty (22)

Zastavanie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej Filípek SJ – katolícky kňaz, Pavol Strežo – laický evanjelizátor.

Súhlas
„Hlavnými účastníkmi manželskej zmluvy sú muž a žena, pokrstení a slobodní uzavrieť manželstvo, ktorí slobodne vyjadria svoj súhlas. Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi za nevyhnutný prvok, ktorý dáva vznik manželstvu. Ak súhlas chýba, manželstvo nejestvuje.“ (KKC 1625, 1626)

Požiadavky
„Manželská láska má v sebe úplnosť, v ktorej majú miesto všetky zložky (ľudskej) osoby: požiadavky tela a pudu, sily zmyslov a citov, túžby ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu.“ (KKC 1643)

Manželstvo v Božom pláne – Fundamenty (21)

Zastavanie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej Filípek SJ – katolícky kňaz, Pavol Strežo – laický evanjelizátor.

Sviatosť
„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Panenstvo
„Panenstvo pre nebeské kráľovstvo je rozvinutím krstnej milosti, mocným znakom prednosti spojenia s Kristom a vrúcneho očakávania jeho návratu, znakom, ktorý aj pripomína, že manželstvo je skutočnosťou tohto sveta, ktorý sa pomíňa.“ (KKC 1619)

Slávenie manželstva
„V latinskom obrade sa sviatosť manželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne slávi počas svätej omše vzhľadom na to, že všetky sviatosti sú späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom. V Eucharistii sa uskutočňuje pamiatka Novej zmluvy, ktorou sa Kristus navždy spojil s Cirkvou, svojou milovanou nevestou, za ktorú vydal seba samého.“ (KKC 1621)

[/accordion]

Staršie

[accordion style=“normal“ ]

Stojí to za to! (12)“ open=“yes

Kenton Biffert, Kanaďan, ktorý najprv s manželkou Rebekou nechcel mať veľmi deti.

Stojí to za to! (11) – Manželia Málikovci

Manželia Žaneta a Stanislav Málikovci.

Stojí to za to! (10) – Manželia Marettovci

Ak sa manželstvo žije v súlade s Božím vedením, Boh sa stará aj o financie, o čom svedčí aj svedectvo manželov Terky a Petra Marettovcov.

Láska na prvý „ťuk“ – Doma je doma (818)

O tom, že láska cez internet nemusí byť len názov hollywoodskeho filmu. Je možné nájsť si serióznu známosť týmto moderným spôsobom? Božie cesty sú nevyspytateľné a zoznámenie sa cez internet nemusí byť „poslednou voľbou“. Predstavíme vám novovzniknutú katolícku online zoznamku a s ňou súvisiacu zaujímavú tému plnú otáznikov. Moderuje Anetka Lisá. Hostia: Martina Brenčičová – KatRande, Lujza a Tomáš Rochoví – manželia.

Rodinné katechézy – Doma je doma (812)

Žiť poslanie domácej cirkvi znamená počítať s tým, že katolícke rodiny – s hodnotami odlišnými od prostredia a kultúry, ktorá ich obklopuje – budú v menšine. Naše poslanie lásky si vyžaduje odvahu a statočnosť. Ježiš nás volá a my môžeme odpovedať tým, že si vyberieme život viery, nádeje a lásky, radosti, služby a misie. Pokračovanie prípravných katechéz na svetové stretnutie rodín vo Filadelfii s Jankou Fedešovou. Hostia: Marek Iskra – oficiálny delegát SSR, Marián Valábek SDB – pastorácia manželov, Jozef a Marianna Mulíkovci – manželia.

Miešané manželstvá – Doma je doma (809)

Manželstvo. Má naň vplyv vierovyznanie muža a ženy, ktorí doň vstupujú? Ak áno, tak aký a nakoľko? Na otázky moderátora Dalibora Ondreja, ale aj divácke otázky odpovedajú o. Juraj Jurica, cirkevný sudca a právnik a manželia Bohuš a Jana Toporcerovci, žijúci v miešanom manželstve.

Deň rodiny – Doma je doma (808)

Deň rodiny sa na Slovensku organizuje už siedmy rok. Podujatie určené rodinám bude prebiehať počas májových a júnových víkendov vo viacerých mestách a obciach Slovenska. Minulý rok to bolo v 38 mestách a obciach. Celoslovenskú oslavu rodiny koordinuje Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré bolo iniciátorom a organizátorom prvého celoslovenského Dňa rodiny v Bratislave v roku 2009. O tom, čo si organizátori pripravili pre aktuálny ročník Dňa rodiny 2015 a na čo sa najviac tešia aj samotné rodiny, sa dozviete viac v rámci relácie Doma je doma zo štúdia v Banskej Bystrici. Moderuje Ján Michalský.

Rodinné katechézy – Doma je doma (798)

Boh stvoril celý materiálny svet z lásky k nám. Oplýva teda prirodzený hmotný svet aj duchovným dobrom? Ako možno chápať čistotu v jej rôznych formách, osobitne v celibáte a manželstve? A aké čnosti sú potrebné do manželstva? Aj o týchto témach hovorí III. a IV. katechéza v rámci rodinných katechéz. Moderuje Janka Fedešová. Hostia: Marek Iskra – delegát SSR 2015, Marek Mucha – kaplán, Anna Siekelová – manželka, Slavomír Siekela – manžel.

Problémy žien v rodine – v Samárii pri studni (35)

Krízové a problémové situácie žien v rodine, ich riešenia. Dôležitosť zdravej rodiny pre správny rozvoj detí a ich budúcich rodín, potrebných pre celú spoločnosť. Moderuje Alfonz Juck. Hostia: Terézia Lenczová – Slovenská spoločnosť pre rodinu, Anna Verešová – Áno pre život, Magdaléna Froncová – pastorácia rozvedených.

Stojí to za to! (9) – Manželia Slamkovci“ ]
Ako dokáže byť šťastnou rodina s ôsmimi deťmi? Rozprávajú manželia Anton a Gabika Slamkovci. Svedectvá manželských párov o tom, že manželstvo má zmysel.

Stojí to za to! (8) – Manželia Ferancovci

Manželia Ferancovci majú viac detí, ale vnímajú, že Boh ich s touto veľkou rodinou povoláva do služby. Dá sa to?

Stojí to za to! (7) – Manželia Kramárovci

Manželia Kramárovci: bola som neplodná.

Sv. Jozef – muž, otec, svätec (Doma je doma 791)

Napriek tomu, že bol Svätý Jozef hlavou svätej rodiny, vo Svätom písme nie je žiaden jeho výrok. Tento mlčiaci svedok kľúčových udalostí Kristovho života ponúka silnú inšpiráciu pre súčasných mužov v hľadaní vlastnej identity, v prístupe k otcovstvu i v dosahovaní osobnej svätosti. Moderuje Ján Knapík. Hostia: Jozef Mydla, Katarína Gromošová a Ján Kováč.

Stvorení pre radosť a lásku (Doma je doma 778)

Sme stvorení na Boží obraz. Naším poslaním je láska a radosť. Čo to ale pre nás znamená? Pokúsme sa zodpovedať otázku kto je pre nás Boh? Aká je jeho láska a čo má spoločné s manželstvom? A potom krok po kroku spoločne odhaľme význam a zmysel nášho poslania lásky. V stredu v cykle rodinných katechéz relácie Doma je doma z Banskej Bystrice. Moderuje Janka Fedešová. Hostia: Marek Iskra – oficiálny delegát SSR, Robert Neupauer – zodpovedný za pastoráciu rodín v Spišskej diecéze, Anna Kondelová, Emil Kondela – manželia.

Stojí to za to! (6) –Manželia Slamkovci – 2. časť

Manželia Róbert a Helenka Slamkovci objavili, že napriek ťažkej chorobe ich detí, Boh stojí vždy blízko. (2. časť)

Stojí to za to! (4) – Manželia Kováčovci

Štvrté pokračovanie cyklu Stojí to za to. Manžela Kováčovci: na začiatku sme nemali nič.

Stojí to za to! (3) – Manželia Fačkovci – 2.časť

Manželia Fačkovci majú osem detí. Nemali to v manželstve ľahké, ale Boh ich neustále sprevádza. V čase, keď sme natáčali tento diel, neprestávali prosiť o zdravie pre ich veľmi vážne chorého dospelého syna Janka (2. časť). Medzičasom však zomrel a pohreb mal v deň premiéry tejto relácie. (2. časť)

Stojí to za to! (2) – Manželia Fačkovci – 1. časť

Manželia Fačkovci majú osem detí. Rozprávanie o tom, ako ich Boh sprevádza manželstvom od začiatku, ale aj v chorobe dospelého syna. 1.časť.

Stojí to za to! (1) – Manželia Daudovci

Manželia Mária a Miroslav Daudovci. Pred vstupom do manželstva mali rôzne pohľady na Boha. Vďaka modlitbe a dôvere sa to zmenilo a dnes sa spolu s piatimi deťmi neustále snažia mať Boha na prvom mieste.

Ako muža a ženu ich stvoril (Fundamenty 12)

Zastavanie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Juraj Vittek – katolícky kňaz, Pavol Strežo – laický evanjelizátor.

Ako komunikujeme v rodinách? (Doma je doma 772)

Veľa ráz si myslíme, že komunikujeme, keď sa spolu nezáväzne rozprávame. No môžeme sa rozprávať, a predsa o sebe nič nevedieť. Ako sa môžeme v rodine otvárať jeden druhému? Ako riešiť nezhody bez hádok? Čo zlepšuje komunikáciu v rodine a prečo je vlastne taká dôležitá? Sledujte Doma je doma a dozviete sa viac. Moderuje Marek Hyravý. Hostia: Katarína a Kamil Baginovci a Richard Vašečka.

Manželstvo očami manželov (Doma je doma770)

Národný týždeň manželstva je oslava manželského vzťahu. V súčasnej spoločnosti vidíme veľa zlých príkladov vzťahov a často sa ľudia vystatujú svojím sebeckým, arogantným životným štýlom. Preto sme sa rozhodli do relácie Doma je doma pozvať niekoľko manželských párov, ktoré sa s nami podelia o svoju životnú skúsenosť a poodhalia nám kúsok zo svojho rodinného života a manželstva. Moderuje Ján Michalský.

Národný tyždeň manželstva (Doma je doma 769)

Február je spojený s Národným týždňom manželstva. O krásach manželstva a krásnych ponukách na tento rok s organizátormi NTM a Anetkou Lisou v relácii Doma je doma. Hostia: manželia Alena a Ivan Čermákovci, manželia Renáta a Vlado Sochorovci, manželia Dagmar a Dušan Udvardiovci.

Zhodnotenie referenda (V Samárii pri studni 23)

Čo ukázali výsledky referenda? Akí sú Slováci podľa hlasovania? To budú otázky, na ktoré odpovedia naši hostia. Moderuje Radovan Pavlík. Hostia: Ján Baránek – analytik, Jozef Majchrák – novinár, Anton Ziolkovský – tajomník KBS, Anna Verešová – hovorkyňa Aliancie za rodinu.

Úsmev ako dar (Doma je doma 768)

Úsmev ako dar, je určite krásna myšlienka hodná nasledovania. Nie je to však len myšlienka, je to názov najstaršej a najväčšej mimovládnej organizácie pôsobiacej v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. O možnosti dobrovoľnej práce v tejto oblasti, ale aj o naliehavých otázkach posledných týždňov sa budeme rozprávať s našimi hosťami. Hostia: Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. a ďalší. Moderuje Miriam Stašková.

Rodinné katechézy (Doma je doma 762)

Pozývame vás na sériu rodinných katechéz, ktoré sa v septembri 2015 zavŕšia Svetovým stretnutím rodín vo Filadelfii. Spolu s odborníkmi v oblasti teológie, bioetiky, ale aj každodenného manželského života spoločne hľadáme odpovede na základné otázky rodinného, ale najmä kresťanského života. Zahĺbte sa s nami do tohto krásneho daru, ktorým je v dnešnom svete práve rodinná bunka veľkej univerzálnej Cirkvi. Moderuje Janka Fedešová. Hostia: Marek Iskra, Viera Václavová, Pavol Hric.

Čistota, základ vernosti (Doma je doma 761)

Duchovná príprava na Národné stretnutie mládeže P15 s témou na ferbuár o vernosti. Nielen tej manželskej… Hostia: Roman Seko a ďalší. Moderuje Pali Danko.

Miles Jesu (Doma je doma 759)

Miles Jesu. V krátkosti by sme ich ich mohli nazvať „Cirkevná rodina zasväteného života.“ Členmi sú muži a ženy, laici aj kňazi, ľudia v celibáte i v manželstve, ovdovení, slobodní, ktorí sa zasväcujú Ježišovi sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti. Žijú v komunitách, ostatní členovia žijú vo svojich rodinách. Moderuje Ján Michalský. Hostia: Pavel Žvak – MJ, Ján Jendrichovský – MJ, Markéta Matoušková – MJ, Anka Koniarová – MJ.

Ako sa pripraviť na šťastné manželstvo? (Doma je doma 756)

Manželstvom začína muž a žena novú etapu života. Vzájomným vyslúžením si sviatosti manželstva začínajú kráčať spoločne jednou cestou ako jedna rodina. V dobrom i v zlom, v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe, s deťmi, či bez nich. Nie je to ľahké. Aby požehnané manželstvo správne fungovalo, bolo harmonické a šťastné, potrebujú sa naň snúbenci vopred dôkladne pripraviť. Predmanželská príprava je mimoriadne dôležitá! Prečo? Moderuje Marek Hyravý. Hostia: don Marián Valábek SDB – katolícky kňaz, Juraj Polakovič a Gabika Polakovičová – lektori manželských stretnutí a ďalší.

3R – redemptoristi, Radvaň, rodina (Doma ja doma 754)

3 R – redemptoristi, Radvaň, rodina. Tieto tri slová charakterizujú reláciu, v ktorej si priblížime v rámci prebiehajúceho roka zasväteného života redemptoristov, ktorí pôsobia v mestskej časti Radvaň v Banskej Bystrici. O ich práci, službe a spoločenstve, sa rozpráve v našej televíznej obývačke. Moderuje Ján Michalský.

Lúče otcovstva (Doma je doma 753)

O slovenskej premiére hry Karola Wojtylu Lúče otcovstva aj o otcovstve tvorcov inscenácie… Hostia: Peter Weinciller, Štefan Bučko, Jana Valocká. Moderuje Pali Danko.

Manželstvo a charita (Doma je doma 752)

O tom, ako sa spája manželstvo s charitatívnou, resp. misijnou činnosťou, sa budeme rozprávať s dvomi manželskými pármi. Pozvanie prijali manželia Dzurechovci, ktorí vedú kurzy Manželské večery a venujú sa práci v občianskom združení Samária a manželia Rehákovci, konkrétne naša olympionička Zuzka Rehák Štefečeková s manželom, ktorí nám porozprávajú okrem iného aj o ich misijnej svadobnej ceste v Ugande.

Sexuálna výchova na školách (Doma je doma 750)

Problematika sexuálnej výchovy na školách je stále aktuálnejšou. Aké sú modely tejto výchovy na školách, v čom sú jej kladné stránky, ale aj úskalia, to všetko si priblížime v relácii Doma je doma z Banskej Bystrice s Jankou Fedešovou a hosťami Máriou Šnegoňovou a Ivanom Podmanickým.

Tak sme to prežívali v rodine… (V Samárii pri studni 16)

Ako prežívala rodina Advent a Vianoce a čo všetko patrilo k rodinnému životu na Slovensku? Aj o tom v relácii V Samárii pri studni. Moderuje Jozef Kováčik. Hostia: Katarína Nádaská – etnologička, Mons. Ján Formánek – kňaz, sr. Magdaléna Sumilasová OSF – predsedníčka KVŽPR.

Sociálna situácia rodín (V Samárii pri studni 15)

Moderuje Radovan Pavlík. Hostia: Anton Ziolkovský – tajomník KBS. Ján Baránek – analytik, Radovan Gumulák – generálny sekretár SKCH.

Staroba ako morálna úloha (Univerzita tretieho veku 50)

Prednáška: Staroba ako morálna úloha. Autor: Ľubomíra Cehuľová, MPH

Pastorácia rodín vo farnosti dnes (V Samárii pri studni)

O manželstve, rodine vo farnosti, inšpirácie pre pastoráciu nielen vo svetle Synody biskupov o rodine. Aká je spolupráca kňazov a manželských párov a aká môže byť v starostlivosti o rodinu. Moderuje Alfonz Juck. Hostia: don Marián Valábek SDB – riaditeľ Centra pre rodinu v Bratislave, Marek Iskra – riaditeľ diecézneho Centra pre rodinu v Banskej Bystrici, manželia Gabriel a Dáša Chromiakovci – aktivisti, Trenčín.

Rok rodiny v Prešovskej arcieparchii (Môj názor)

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita o Roku rodiny v Prešovskej archieparchii.

O pripravovanom Národnom pochode za život (Môj názor)

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, o pripravovanom Národnom pochode za život.

Ako hovoriť s deťmi a mladými o sexualite (Doma je doma)

Ako a kedy začať hovoriť s deťmi o sexualite? Kto by ich mal v tejto oblasti usmerňovať? Nebojme sa dieťa vtiahnuť do sveta sexuality. Ak to neurobíme my, môžu to urobiť iní, ktorí nemusia zdieľať rovnaké hodnoty. Moderuje Janka Fedešová. Hostia: Terézia Lenczová- Slovenská spoločnosť pre rodinu, Mária Šnegoňová- doktorka, teologička.

Biskupská synoda o rodine (V Samárii pri studni)

Nedávno skončená synoda biskupov vo Vatikáne – o pastoračných výzvach rodiny v kontexte evanjelizácie – vyvolala veľkú pozornosť svetových médií. Správy, ktoré naplnili éter aj stránky novín, však nie vždy zodpovedali skutočnosti. Aká bola synoda z pohľadu biskupov, ktorí sa na nej osobne zúčastnili a čo jej závery znamenajú pre pastoráciu rodín na Slovensku? O týchto a ďalších otázkach chceme hovoriť s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským, prešovským arcibiskupom Jánom Babjakom a ďalšími hosťami z Rady KBS pre rodinu. Moderuje Martin Kramara.

Duchovné sprevádzanie a spiritualita v rodinách (V Samárii pri studni)

Dva manželské páry diskutujú o tom, ako vplýva na ich život duchovné sprevádzanie a spiritualita v spoločenstvách „Exallievi“ a „Opus Dei“, ktoré pôsobia podľa sv. Don Bosca a sv. J.M.Escriva. Ako vplývajú na ich manželský, rodinný a občiansky život? V relácii Moderuje Alfonz Juck. Hostia: Michal Hort a Martina Hortová, Ján Horniak a Beáta Horniaková.

Mám 1,2,3,4,5 … detí

Slovensko spoznalo rodičov osemnástich detí zo Španielska. Našu krajinu navštívili, aby spolu hovorili na viacerých podujatiach o skúsenostiach zo života veľkej rodiny. Ich svedectvá sa stali podkladom pre knihu „Ako byť šťastná s 1,2,3… deťmi“, ktorú o živote rodiny napísala matka detí Rosa Pich-Aguilera Roca. O radostiach i strastiach rodinného života hovorí s manželom Josém Mariom Postigom. Moderuje Marek Hyravý.

 

Náhradné rodičovstvo“ ]

Téma, ku ktorej sa v TV LUX vraciame. Hostia: manželia Pinkoví, Daniela Vrábľová – Centrum Návrat v Prešove. Moderuje Dalibor Ondrej.

Rozvedení k Bohu

„rozVEDENÍ k Bohu“ – téma nášho podvečerného rozprávania. Hostia: Ladislav Csontos SJ, PhD., ktorý sa venuje pastorácii rozvedených; Jozef Bagin – cirkevný sudca a saletín Matej Trizuliak – organizátor duchovných cvičení pre rozvedených. Moderuje Janka Fedešová.

Bezdetné manželstvá

Nie každý manželský pár sa môže tešiť zo svojich detí. Zo strany sveta sa nám ponúka mnoho riešení. No ako riešiť túto neľahkú situáciu v súlade s morálnymi zásadami a učením cirkvi? Ako cirkev vníma poslanie bezdetného manželstva? A ako sa teda postaviť k najhlbšej túžbe svojho srdca? Odpovede na tieto a mnoho iných otázok hľadáme v relácii Doma je doma s Jankou Fedešovou. Hostia: manželia Svitanovci a Ján Vígľaš – morálny teológ.

Škola doma – homeschooling na Slovensku (DOD 641)

Domáce vzdelávanie, ktoré má v zahraničí dlhoročnú tradíciu, sa dostáva čoraz viac do povedomia slovenských rodín. S odstupom 2 rokov sa na túto tému pozrieme opäť – čo je nové v slovenskom homeschoolingu, ako sa darí rodinám, ktoré vzdelávajú svoje deti doma, aké podporné akcie ponúka občianske združenie priateľov domáceho vzdelávania? Prečo sa do domáceho vzdelávania púšťajú z veľkej časti práve veriace rodiny? Čo navyše dostáva „domáci školák“ vo svojej rodine? Ako je to s mýtmi o domácej škole? S viacnásobnými maminami, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s homeschoolingom, sa porozprávame o bežnom dni domáceho školáka, i o tom, ako sa im darí prepájať „školské vedomosti“ so zručnosťami, vierou a hodnotami, ktoré sú dôležitejšie než informácie. Uvidíte množstvo fotografií , čo všetko sa dá zažiť v domácej škole, vrátane inšpirácií, ako pripraviť doma dieťaťu podnetné prostredie, ktoré pozýva do nadšeného bádania. Moderuje Martina Jokelová Ťuchová. Hostia: Viera Krajčovicová, Lucia Tužinská, Lucia Zafka, Monika Šalingová.

Konflikty

Ako úspešne riešiť a zvládať konflikty? Zvládanie emócií, riešenie konfliktov, odpustenie vo vzťahoch, ale aj téma mediácie. To všetko s psychológom Máriom Schwarzom a kňazom Michalom Strižencom. Moderuje Miriam Stašková.

Deti v sieti

Deti môžu uviaznuť v mnohých sieťach nástrah. A v súčasnosti aj v sieťach počítačových… O nástrahách počítačov ale aj o ich kladných hodnotách pri vývoji mladého človeka budú nahlas rozmýšľať hostia Paliho Danka v relácii Doma je doma.

Zo škôlkára prváčik

Január je čas zápisov budúcich prváčikov na základné školy. Pre dieťa ale aj jeho rodičov je to obrovská životná zmena. Ako ju zvládajú a ako sa im dá pomôcť? Na to sa pokúsime nájsť odpovede v relácii Doma je doma s Martinom Michelčíkom.

O čistote v partnerskom vzťahu

S Marekom Hyravým o téme, ktorú dnešný svet považuje za prekonanú – o čistote v partnerskom vzťahu. Hostia: Martin Dilong – právnik, Ľubica Dilongová – právnička.

Uzdravenie sexuálnych zranení

Uzdraveniu sexuálnych zranení za pomoci svätých sa vo svojej knihe venuje spisovateľka a žurnalistka Dawn Eden, ktorá navštívila Slovensko aby vydala svedectvo, že Boh i túto oblasť nášho života môže uzdraviť. Spolu s hosťom p.Jozefom Hegglinom, misionárom zo Švajčiarska rozprávajú na danú tému. Moderuje Zuzana Chanasová.

Závislosť – Doma v rodine (26)

Psychologička a liečebná pedagogička vysvetľujú pojem závislosť – aké sú jej formy, príznaky, vývoj, recidívy, možnosti liečby. Ako má rodina pristupovať k závislému, ako ho podporiť, čo robiť a čo nerobiť…

Rázstep chrbtice – Doma v rodine (31)

Rodina Drdulovcov rozpráva o tom, čo prinieslo do ich života dieťa s poruchou rázštep chrbtice a hydrocefalus – aké špecifiká, obmedzenia, no aj veľa radosti.

Alkoholizmus v rodine – Doma je doma (40)

Alkoholizmus je častým problémom v rodinách. Pokorné svedectvo Ing.Jána Bliscu, jeho manželky Márie a dp. Františka Slováka o ceste z pekla alkoholu povzbudí aj vás.

Dieťa a rozvod – Doma je doma (95)

Dieťa a rozvod. Hostia: detská psychiatrička MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková a saleziánka sr. Andrea Badíková FMA. Moderuje Martina Ťuchová Jokelová.

Rodinný časopis Maňa – Doma je doma (141)

Rodinný časopis Maňa. V Prievidzi býva zaujímavá rodina, ktorej členovia si začali v roku 1997 vydávať svoj vlastny rodinný časopis Maňa. Prečo časopis vznikol a akú má dnes podobu, vám porozprávajú milí hostia, ktorí prezradia viac i o domácej kapele, rodinných výletoch či farskom časopise.

Manželstvo versus rozvod – Doma je doma (171)

Manželstvo verzus rozvod s cirkevným právnikom Tiborom Hajdu.

Výchova ku kultúrnosti – Doma je doma (213)

Výchova detí a mládeže ku kultúrnosti. Môže byť divadlo prostriedkom výchovy ku kultúrnosti? Aj o tom v relácii Doma je doma. Hostia: Mária Landlová – divadlo LUDUS, Eva Čárska – Bibiana, Radomír Milič – herec. Moderuje Janka Trávníčková.

Rodina v búrke – Doma je doma (237)

Rodina v búrke. Hodnotový rebríček na Slovensku sa za posledných 20 rokov výrazne zmenil. Ako to celé ovplyvňuje rodinu? O tom v relácii Doma je doma. Moderuje Zuzka Chanasová.

Boh, viera, rodina – Doma je doma (251)

Boh, viera a rodina dokážu zmeniť život každého, akokoľvek bezradného, človeka.

Šermimarska rodina – Doma je doma (268)

Šermiarska rodina a historický šerm v takmer priamom prenose

Rodina hudobníkov – Doma je doma (303)

Ako uspávajú muzikanti… – trochu netradičná rodina plná hudobníkov, perspektívnych slávikov a superstar. Spievajú hudobníci svojim deťom uspávanky?

Rodina a voľný čas – Doma je doma (313)

Rodina v kríze – Doma je doma (379)

Rodina v širších a užších vzťahoch – Doma je doma (420)

Rodina. Spolu s našimi hosťami a mladými rodinkami si tak rodinu predstavíme v širších aj užších vzťahoch. Moderuje Ján Michalský. Hostia:Thlic. Marek Iskra, sestra Ľudovíta, rodina Repáňová, rodina Šajgalíková.

Rodina a škola – Doma je doma (425)

Rodina a škola. S Palim Dankom nazrieme za brány jednej obyčajnej školy. Do štúdia prijali pozvanie učitelia, žiaci aj rodičia – veľmi vzácna spoločná kombinácia. Okrem nich príde aj riaditeľka a kňaz, ktorý sa stará o duchovný rozvoj študentov. Hostia: Nikoleta Baánová – učiteľka dejepis, slovenský jazyk; Matúš Gajdoš – študent, maturant; Jozef Luscoň SDB – kňaz; Monika Ferenčíková a Vladimír Ďurikovič – rodičia; Helena Jánošíková – riaditeľka Spojenej školy Svätej Rodiny.

Deň matiek – Doma je doma (486)

Mama, rodina, deň matiek – z Banskej Bystrice s moderátorom Jánom Michalským.

Komunikácia v rodine – Doma je doma (541)

Ako vnímajú mladí ľudia svojich rodičov? Komunikujú s nimi normálne? A ako funguje opačná komunikácia? Koľko času trávi rodina pospolu? Pali Danko túži priniesť odpoveď na otázku – či sú dnešní mladí horší ako ich rodičia – spolu s jeho hosťami. Pozvanie prijali Marie Stejskalová – šéfredaktorka časopisu IN!, Hana Imlaufová – psychologička a Alexander Gerič – odborník na komunikáciu.

Detský čin pomoci – Doma je doma (548)

V druhej časti cyklu Deti v SpoloČnosti sa deti i rodičia pred obrazovkami dozvedeli napríklad i to, ako superhrdinovia z Nových Zámkov rozhýbali svoje okolie dobrom počas kampane Detský čin pomoci. Moderoval Pavol Danko.

Nástrahy sveta bez Boha – Doma je doma (597)

O tom, ako sa dá pomôcť dnešným deťom a dospievajúcim pred nástrahami sveta bez Boha, hovoria hostia Paliho Danka… učitelia, vychovávatelia a rodičia. Hostia: Jitka Letková, Viktor Križo, Peter Podhorský, Lucia Letková, Michal Baláž, Krištof Letko, Renáta + Jaroslav Mikušovci.

Život na samote – Doma je doma (new 10)

Rodina Ábelovcov žije na samote nad Lozornom. Ako takýto život vyzerá, o tom sa rozprávajú s moderátorkou Martinou Ťuchovou Jokelovou.

Som za život (DOD 675)

O dare života sa rozprávame s našimi hostkami: Annou Verešovou, Annou Kováčovou-Habovštiakovou, Máriou Raučinovou a Veronikou Remišovou a projekt Milujem svoje mesto nám priblížil Richard Kralovič. Moderuje Miriam Stašková.

Viacdetné rodiny (DOD 678)

Ako sa žije v rodine, v ktorej je detí trošku viac? Na to sa pýta moderátor Ján Knapík svojich hostí v relácii Doma je doma z Prešova.

Deň sa začína ráno

Život v rodine so zrakovo, či viacnásobne znevýhodneným dieťatkom nie je ľahký, ale je rovnako krásny ako tie iné. O tom ako vytvoriť podmienky pre včasnú intervenciu pre tieto deti, ako pomáhať rodinám pri zvládaní každodenných povinností, ale aj problémov sa budeme rozprávať s rodičmi, psychológom, fyzioterapeutom a školským pedagógom. Moderuje Miriam Stašková.

Čo je a čo nie je eutanázia?

V relácii V Samárii pri studni sa venujeme otázkam spojeným s konečnými fázami ľudského života a osobitne tomu, čo je a čo naopak nie je eutanázia. Ako sa znižuje v človeku schopnosť rozhodovania prípade bolesti? Aký je rozdiel medzi aktívnou eutanáziou, asistovanou samovraždou a pasívnu eutanáziou? Ako je to s etutanáziou v právnom systéme Slovenska? Moderuje Jozef Kováčik. Hostia: ThLic. Ján Viglaš – morálny teológ, MUDr. Andrea Škripeková – primárka Oddelenia paliatívnej medicíny NOU, JUDr. Mgr. Anton chromík PhD. – právnik.

Ochrana života od počatia

Od Národného pochodu za život v septembri 2013 uplynul rok. S našimi hosťami sme sa zastavili pri hodnotení tejto významnej udalosti. Moderuje Ján Knapík. Hostia: Dušan Škurla – kňaz poverený koordináciou aktivít týkajúcich sa ochrany života, Ivana Mocáková – psychologička, Zuzana Eperješiova – stála členka tvorivej umeleckej skupiny Poetica Musica.

Aktuálne a kardinálom Tomkom (5) – Rodina

Môj názor: Vladyka Cyril Vasiľ SJ o nerozlučiteľnosti manželstva a aj o rozvedených

Rodina, manželstvo, jeho nerozlučiteľnosť, rozvody, prax v pravoslávnych cirkvách – o tom všetkom sme hovorili s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi.

O rodine – Môj názor (6)

Mons. Milan Chautur, CSsR, košický eparcha. Téma: o rodine.

Pastorácia rodín – Môj názor (85)

Mons. Stanislav Stolárik aj o pastorácii rodín.

Detstvo,domov a rodina – Katechéza (128)

Známy katolícky kňaz Pavol Hudák hovorí na tému: Detstvo, domov a rodina, 1. časť.

Rodina potrebuje odvážneho lídra – Katechéza (197)

Večerná univerzita (14)

doc. MUDr. Alojz Rakús: Tradičná verzus alternatívna rodina

Večerná univerzita (20)

Mons. Milan Chautur: Rodina ako zjednocujúci prvok medzi kultúrami a náboženstvami

Večerná univerzita (21)

Ján Figeľ: Rodina v globalizovanom svete

Večerná univerzita (29)

Dr. Ted Beehr: Rodina vystavená ilúzii filmov, médií a internetovej zábave

Večerná univerzita (31)

Prof. Paul H. Dembinski: Rodina – tam, kde spoločné dobro rastie

Večerná univerzita (35)

Mercedes Arzú Wilson: Rodina a prirodzená plodnosť

Večerná univerzita (130)

Medzinárodná konferencia „Rodina v treťom tisícročí“. Kardinál Jozef Tomko predstavuje základné hodnoty rodiny a ich ohrozenie v treťom tisícročí.

Večerná univerzita (131)

Medzinárodná konferencia „Rodina v treťom tisícročí“. V prvej prednáške Mons. František Tondra hovorí o morálnom správaní rodín pod vplyvom médií. V druhej prednáške prof. Tadeusz Zasenpa rozvíja tému Familiaris Consortio, ako istota pre rodinu v dnešnom globalizovanom svete.

Večerná univerzita (156)

Prednáška: Rodina a spoločnosť v kríze. Kain proti Ábelovi. Autor: prof. PhDr. Antonio Moniz

Podpora rodiny spoločnosťou – Pavla (90)

Podpora rodiny spoločnosťou. Má dnes klasická rodina podporu spoločnosti? Má v dnešnom svete zmysel hovoriť o rodine, keď sa vyše 50% manželstiev končí rozvodom? Moderuje Martina Tvardzíková Ruttkayová. Hostia: Anna Záborská – europoslankyňa, Anna Kováčová Habovštiaková – psychiatrička, Anna Verešová – riaditeľka n.o. Áno pre život.

Rodina by nemala zostať sama – U Nikodéma (85)

RODINA BY NEMALA ZOSTAŤ SAMA. Aj o Svetovom stretnutí rodín so Svätým Otcom hovoríme v relácii U Nikodéma s Alfonzom Juckom. Hostia: Roman Seko, Karol Husár, Juraj Polakovič a Klement a Patrícia Trizuljakovci.

Sexuálna výchova – U Nikodéma (107)

Sexuálna výchova? O sexuálnej výchove sa na verejnosti hovorí veľmi zjednodušene s poznámkou: Cirkev je proti. Čo všetko sa však skrýva za pojmom Sexuálna výchova a čo by mali vedieť rodičia, aj o tom hovorí relácia U Nikodéma. Moderuje Alfonz Juck. Hostia: Marcela Dobešová – oz. Fórum života, Marek Iskra – Diecézne Centrum pre rodinu BB, Anton Chromík – právnik.

Vzťah otec – syn – U Nikodéma (126)

Vzťah otec-syn. Hostia: otec Juraj Sedláček, Ján Balážia, Miroslav a Samuel Zacharovci.

Práva matiek v Európe – Nikodéma (129)

Práva matiek v Európe. Hostia: Anna Záborská, Renáta Zmajkovičová, Anna Kováčová, Mária Raučinová.

Stretnutie pápeža Františka so snúbencami