Prosíme, podporte nás

Víziou portálu zastolom.sk sú šťastné a sväté rodiny. Sme tu preto, aby sme rodiny sprevádzali na ich ceste ku šťastiu a svätosti.

Obsah portálu pre Vás pripravujeme s radosťou a zanietením 🙂 V záujme kvalitného obsahu a pravidelnej aktualizácie spolupracovníkov honorujeme a väčšinu nákladov pokrývame z darov podporovateľov. Staňte sa jedným z nich a podieľajte sa spolu s nami na napĺňaní našej vízie!

Svoj dar – 5, 10, 20 či viac eur – môžete poslať na náš účet:

Ćíslo účtu: 5055399066/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK91 0900 0000 0050 5539 9066
SWIFT: GIBASKBX
Majiteľ účtu: Občianske združenie SAKRO

Ďakujeme za každý jednorazový dar! Zvlášť sa potešíme pravidelným darom, nakoľko tie nám pomôžu lepšie a udržateľnejšie plánovať rozvoj portálu.

TIP: Môžete vytvoriť platbu pohodlne v mobile naskenovaním QR kódu s našim číslom účtu.

QR kódy pre jednorazovú platbu prostredníctvom aplikácie v smartfóne

Vo svojej bankovej aplikácii v smartfóne môžete jednoducho vytvoriť platbu naskenovaním jedného z týchto štvorcov. Prednastavenú sumu môžete zmeniť pred odoslaním platby.
Jednorazový prevod 10,- eur qr.10e
Jednorazový prevod 20,- eur qr.20e
Jednorazový prevod 50,- eur qr.50e

 

Možnosť asignácie 2% z dane pre Zastolom

V roku 2021 naše občianske združenie nie je registrované pre asignáciu 2% z dane.

 

Občianske združenie SAKRO, ktoré je vydávateľom zastolom.sk, sa úctivo uchádza o Vaše 2% z dane. S Vašou pomocou sa budeme môcť lepšie venovať obsahu nášho – Vášho portálu, ako aj realizácii budúcich vzrušujúcich projektov, na ktorých v zastolom pracujeme. Budeme môcť napríklad zaplatiť brigádnickú pomoc na administratívne úlohy. Pomôžete nám uvoľniť čas a energiu pre ďalší rast? Ďakujeme!

Údaje pre darovanie 2% z dane sú nasledovné:

IČO: 42360391 (v tlačivách vypĺňajte z pravej strany)
Právna forma: občianske združenie
Názov: Slovenská asociácia kresťanských rodín
Sídlo: Družstevná 10, 900 28 Ivanka pri Dunaji

TIP: Môžete si aj overiť našu registráciu pre 2% v evidencii Notárskej komory.

Postup pre darovanie 2% z dane nájdete na tejto webstránke. Nižšie si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivá pre zamestnancov vo formáte PDF.

TIP: Tlačivá PDF sú editovateľné a môžete ich vyplniť priamo v počítači. Najprv si ich stiahnite resp. uložte do počítača a následne otvorte, najlepšie v programe Adobe Acrobat Reader.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre daňové priznanie za rok 2018_SAKRO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti pre daňové priznanie za rok 2018

Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2019.

Zamestnanci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť obvykle do 31. marca 2019, v závislosti od termínu podania daňového priznania.