PhDr.Katarína Hatráková – poradenský psychológ

Profil: Špecializujem sa na rodičovské dohody počas procesu rozchodu a po ňom.

Ordinačné hodiny: podľa dohody.

Kontakt:
http://www.manzelska-poradna.sk/
Manželská a predmanželská poradňa
Dobrovičova 6
Bratislava

Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, sociálny pracovník

Mgr. Petra Heretová, psychológ

Profil: Situácie súvisiace s neplánovaným, neželaným tehotenstvom, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve (sprostredkujeme odborníka na konzultáciu), emocionálne problémy po strate dieťatka počas tehotenstva (umelý aj spontánny potrat) a pod.

Ordinačné hodiny: 10.00 – 16.00, príp. dohodou

Miesto poskytovania služby: Heydukova 14, Bratislava

Kontakt:
poradna@alexisporadna.sk
Tel.: 0917 350 200
www.alexisporadna.sk

Miesto poskytovania služby: Poradňa pri Dome Quo Vadis – Hurbanovo nám. 1, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0948 063 636

Miesto poskytovania služby: Krížna 36, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať; poradenské stretnutia: pondelky, v prípade rodinných konzultácií je možnosť stretnutí v sobotu v doobedňajších hodinách

Kontakt:
0949 470 881,
olga.ondrejkova@gmail.com

Miesto poskytovania služby: psychologická poradňa pri Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
enanist@gmail.com

Profil: Vysokoškolský pedagóg na VŠ sv. Alžbety v Bratislave, vzdelaním klinický psychológ. Špeciálne zameranie – logoterapia, pastorálna psychológia, psychologická starostlivosť o matky s deťmi. Pracuje v Zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi. Klientov prijíma len z Bratislavy.

Miesto poskytovania služby: VŠ sv. Alžbety v Bratislave, Zariadnie núdzového bývania pre matky s deťmi, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
stempju@gmail.com

Mgr. et Mgr. Katarína Maťová

Profil – vyštudovala som Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského a sociálnu prácu so špecializáciou sociálne poradenstvo v Bratislave. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na človeka podľa Carla Rogersa, tréning v Terapii zameranej na emócie a výcvik v psychotraumatológii a EMDR. Som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Pracujem najmä s dospelými klientami.
Miesto poskytovania služby:
Bratislava – Staré mesto
Ordinačné hodiny: podľa dohody

Kontakt :
Telefón: +421 949 226 718
Email: katarina.matova@gmail.com

Mgr.  Monika Matejová rod. Ginzeriová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Profil: Pracujem s deťmi aj ich rodičmi, s dospievajúcimi aj dospelými klientmi. U detí sa zaoberám vývinovými poruchami v predškolskom aj školskom veku, emocionálnymi ťažkosťami, ťažkosťami s adaptáciou. U dospelých sa psychoterapeuticky venujem úzkosti a panickým stavom, depresii, poruchám príjmu potravy,  traumatickým zážitkom z minulosti a ich následkom na dnešné prežívanie.

Ordinačné hodiny: podľa dohody, prevažne popoludní

Miesto poskytovania služby:
administratívna budova Vydavateľstva Príroda
Koceľova 17
prízemie vľavo dvere č. 2
821 00 Bratislava

Kontakt: 0908 174 084 volať po 12,00 – 20,00 alebo emailom: no1monika@gmail.com

Mgr. Denisa Zlevská vyštudovala jednoodborovú psychológiu a neskôr aj katolícku teológiu. Vo svojom odbore pôsobí ako psychologička od roku 2004. Má ukončený psychoterapeutický výcvik so zameraním na riešenie orientovaný prístup a naratívny prístup ku klientovi. Okrem osobných konzultácií prevádzkuje aj online poradňu, kde pracuje s klientami mailom, či cez Skype. Venuje sa poradenstvu pre jednotlivcov, páry i rodiny. Špecificky sa venuje hagioterapii ako psychologickej práci s biblickým príbehom. Poskytuje tiež koučing a lektoruje.

Miesto poskytovania služby: Bratislava a Šamorín, Online poradňa

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
+421 911 913 824,
denisa.zlevska@ctar.sk,
www.ctar.sk

doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD

Profil: psychoterapia, koučing pre jednotlivcov, páry aj rodiny

Miesto poskytovania služby: Ružinovská 44, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0908 604 141
julia.halamova@gmail.com
www.terapiavbratislave.sk
www.emocie.online

Mgr. Martin Miler – psychológ – kouč

Profil:

Problémy s ktorými pracujem: strata záujmu alebo potešenia z aktivít, ktoré sú inak príjemné, pokles energie a zvýšená unaviteľnosť, strata sebaúcty, sebavedomia a sebadôvery, nadmerné pocity viny, bezdôvodné výčitky svedomia, znížená schopnosť sústredenia a myslenia, ťažkosti so spánkom, strata sexuálnej energie, stavy, ktoré ľudia identifikujú ako: búšenie srdca, potenie, tras, vyhorenie, neschopnosť oddychu, ťažkosti v rovnocennej komunikácii.

Prevencia vyhorenia, psychohygiena.

Miesto poskytovania služby:
Pluhová 19 831 03
Bratislava Nové Mesto

Ordinačné hodiny:
P: 08:30  – 19:30
U: 08:30  – 19:30
S: 08:30  – 19:30

Kontakt:
mobil o2: 0948 135 395
e-mail: info@arsviae.sk
web: www.arsviae.sk

Mgr. Jana Ashford, poradenský psychológ, psychoterapeut

Profil: Pracujem s deťmi a ich rodičmi ako aj s dospelými klientami. U detí sa zaoberám rôznymi emocionálnymi ťažkosťami, ťažkosťami s adaptáciou a zvládaním náročných životných udalostí. Poskytujem výchovné poradenstvo pre rodičov. U dospelých psychoterapeuticky pracujeme s témami ako sú ťažkosti v medziľudských vzťahoch, traumatické zážitky z minulosti, úzkosti a panické stavy, práca s vlastnými emóciami.

Ordinačné hodiny: podľa dohody.

Miesto poskytovania služby: ALMA Centrum pre zdravý vývin, Saratovská 6, Bratislava

Kontakt:
info@centrumalma.sk
Tel.: 0918 248 107
www.centrumalma.sk

MUDr. Eva Bubeníková, psychiater a psychoterapeut,
MUDr. Zuzana Hupková
, psychiater

Profil: V rámci služieb našej ambulancie ponúkame:
  • psychiatrickú starostlivosť v rámci širokého spektra psychických porúch (úzkostné poruchy, poruchy nálady, látkové a nelátkové závislosti, poruchy prispôsobenia sa, psychické poruchy u seniorov, psychotické stavy, poruchy spánku, poruchy správania u mentálnych retardácií…)
  • edukáciu a konzultácie pre pacientov a príbuzných
  • individuálne psychoterapeutické sedenia (dynamická a podporná racionálna terapia)
  • skupinovú psychoterapiu zameranú na liečbu závislostí

Ordinačné hodiny:

  • Pondelok   11:00-17:00
  • Utorok       12:00-18:00
  • Streda       08:30-14:30
  • Štvrtok       08:30-14:30
  • Piatok        08:30-14:30

Na vyšetrenie sa môžete objednať na telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Miesto poskytovania služby:
Neštátna psychiatrická ambulancia VIA SPIRITUS s.r.o.
Rodinné centrum Mamy Margity
Pavlovičova 3
Bratislava – Trnávka (MEDICENTRUM, vyvýšené prízemie)

Kontakt:
telefón: 0940 512 002
e-mail: viaspiritus.amb@gmail.com
stránka: www.via-spiritus.webnode.sk

Mgr. Jana Kunová, PhD. psychológ

Profil: Som absolventkou Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia. Absolvovala som psychoterapeutický výcvik so zameraním na Logoterapiu V. Frankla (logos=zmysel) a výcvik v Psychotraumatológii a EMDR metóde (pomoc ľuďom po náročných a traumatických udalostiach). Mám dlhoročnú odbornú prax v poradenskej psychológii.

Zameranie
Ponúkam konzultácie ohľadom:

prevencie vyhorenia a psychosomatických chorôb, edukáciu o psychohygiene a duševnom zdraví.

Ponúkam pomoc aj pri:
vzdelávacích a výchovných problémoch (poradenstvo rodičom, ale aj deťom, adolescentom a VŠ študentom),
v otázkach zmyslu života (konkrétnych životných situácií),
sebapoznávaní (obraz o sebe a osobnostný rast),
profesionálnej orientácii a kariérnom poradenstve, práci na kvalitných medziľudských vzťahoch (pracovných, súrodeneckých, školských, medzigeneračných, partnerských – nie však párové poradenstvo).
Nácvik relaxácie

Miesto a spôsob poskytovania služby:
Osobne, Bratislava centrum, možné aj online stretnutia (Skype, WhatsApp, GoogleMeet a i.). Individuálne stretnutie trvá 50 alebo 90 minút. Nácvik relaxácie zvyčajne 30 minút. Sedenia sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka (nie sú hradené poisťovňou). Na stretnutie je potrebné sa vopred objednať mejlom.

Kontakt: poradenstvo.psychologicke@gmail.com

Z dôvodu materskej dovolenky neprijíma nových klientov.

PhDr. Bačová Martina – Klinický psychológ, psychoterapeut.

Profil: Ponúka služby klinickej psychológie a kognitívno-behaviorálnej psychoterapie pre deti aj pre dospelých.

Miesto poskytovania služby: Roľnícka 1, Bratislava

Ordinačné hodiny:
Po 9-13.00 14.00-18.00
Ut 9:00 – 14:00
St 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Št 9:00 – 14:00
treba sa vopred objednať

Kontakt:
0907 939 392
www.psychologickesluzby.sk,
martinabacova@orangemail.sk

MUDr. Daniel Múdry

Profil: Psychiatrická ambulancia, liečba a diagnostika duševných porúch

Ordinačné hodiny:
pondelok   8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
utorok       8:00 – 12:00 12:30 – 15:30
streda                           12:00 – 18:00
štvrtok      8:00 – 12:00 12:30 – 15:30
piatok       8:00 – 11:00

Miesto poskytovania služby:
Pražská č. 2, Košice

Kontakt:
055/644 63 30

Mgr. Ľubica Dusková Lejková – klinický psychológ, psychoterapeut

Profil: venujem sa úzkostným poruchám, fóbiám, depresívnym poruchám, poruchám podmieneným stresom, psychosomatickým ochoreniam, partnerským a rodinným problémom, závislostiam a trénovaniu pamäti. Východiskom pri práci s klientom sú princípy kognitívne – behaviorálnej psychoterapie, kombinované s relaxačno – symbolickou psychoterapiou a psychosomatickým prístupom, ktorý vníma človeka ako celok. Špecializujem sa aj na vekovú skupinu seniorov, ktorým poskytujem tréningy pamäti, neuropsychologickú diagnostiku neurodegeneratívnych ochorení a podpornú terapiu pre rodinných príslušníkov pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Miesto poskytovania služby: Súkromná psychologická ambulancia, budova VŠOÚG, Strojárenská 13, Košice

Ordinačné hodiny: Objednávanie podľa dohody, ambulancia nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Kontakt:
lejkova@gmail.com,
0903 033 051,
www.pomocpsychologa.sk

PhDr. Mária Humeníková – klinický psychológ a psychoterapeut v psychologickej ambulancii.
Na stretnutie je treba sa telefonicky objednať. Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravot. poisťovňami.

Miesto poskytovania služby: Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica Poliklinika -Vstupný areál USS, Košice

Ordinačné hodiny: Po,Ut,St,Pi : 6:45-14:00 Št: 6:45-10:30

Kontakt:
055-7234 739

PhDr.Mgr.Iva Mocáková – klinický psychológ a psychoterapeut.

Profil: Prevažne ponúkam psychoterapeutické dlhodobé sprevádzanie, alebo poradenstvo individuálnou formou; po dohode je možná párová terapia (resp.rodinné poradenstvo) v rôznych psychických poruchách, závislostiach, systémových ťažkostiach funkcií páru, partnerstva a rodiny.
Som certifikovaná v logoterapii.

Miesto poskytovania služby: Košice

Ordinačné hodiny: objednáva sa telefonicky

Kontakt:
č.tel.055/6234252

Miesto poskytovania služby: Centrum pomoci pre rodinu (vedľa Jezuitského kostola)

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
0948 02 04 12,
www.cppr.sk

Mgr. Michal Lipovský – sociálny poradca, mediátor

Miesto poskytovania služby: Centrum pomoci pre rodinu (vedľa Jezuitského kostola)

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
0948 02 04 12,
www.cppr.sk

Profil: Mgr. v psychológii a Mgr. psychoterapeutických štúdiách na Masarykovej univerzite v Brne, s ukončeným akreditovaným dlhodobým výcvikom Integrácie v psychoterapii. Služby: poradenstvo pre dospelých – v náročných životných situáciách, vzťahové problémy, závislosti, konflikt v oblasti sexuálnej orientácie, poradenstvo pre onkologických pacientov a ich príbuzných, pri depresii a úzkostných stavoch, osobnostný rozvoj.

Miesto poskytovania služby: Žilina

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0907 392 459,
zuzana.zarnay@gmail.com

Profil: Pracuje ako klinický psychológ. Je certifikovaný psychoterapeut KBT. Špecializuje sa na neuropsychológiu, poradenstvo a psychoterapiu. Oblasť zamerania: Psychoterapia pre dospelých a deti. Poradenstvo pre manželov a páry.

Miesto poskytovania služby:

Psychologické centrum N3
Katedrálne námestie 25/3
010 01 Žilina

Je potrebné sa vopred objednať buď telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt:

+421 918 399 126
jangrossmann379@gmail.com

Profil: Špecializuje sa na: otázka vzťahov, vzájomnej komunikácie, výchova detí, prežívanie viery v rodine…

Miesto poskytovania služby: Komunita Blahoslavenstiev, Kláštorná 123, 034 01 Liptovský Mikuláš

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0948 447 425,
daria@alconet.sk

Miesto poskytovania služby:

M. Pišúta 919/2
031 01 Liptovský Mikuláš

Ordinačné hodiny: v pracovné dni, na objednávku

Kontakt:
www.quies7.sk
info@quies7.sk
0903 518 173

Profil: klinický psychológ a terapeut

Miesto poskytovania služby: Martinku 877, 033 01 Liptovský Hrádok

Ordinačné hodiny: v pracovné dni, je potrebné sa dopredu objednať

Kontakt:
0907 618 646,
supalova@portcentrum.sk,
www.portcentrum.sk

MUDr. Michal Patarák – Banská Bystrica

Profil: psychiater
Odborné zameranie: Neuropsychiatria, psychologické, filozofické a spirituálne aspekty psychiatrie, závislosti

Miesto poskytovania služby:
Psychiatrické oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1,
974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny:

Kontakt:
048/4335 818
https://dennikn.sk/autor/michal-patarak/

Mgr. Ján Záskalan – psychológ, psychoterapeut – Banská Bystrica

Profil: Mgr. Ján Záskalan: Klinický psychológ, dopravný psychológ, psychoterapeut. Hrdý manžel a otec 4 detí.
Poskytujem služby v oblasti psychoterapie a poradenstva pri riešení manželských a partnerských problémov, psychoterapiu pri problémoch týkajúcich sa úzkostí (panická porucha, strata blízkeho) depresie, rôznych druhov fóbií a tiež obsedantno-kompulzívnych porúch (nutkavé myšlienky a správanie). Na stretnutie je potrebné sa objednať telefonicky, resp. mailom.

Miesto poskytovania služby:
Zelená 2C
Banská Bystrica

Ordinačné hodiny:
na objednanie

Kontakt:
0911 442 642
bbpsycholog@gmail.com,
web: www.bbpsycholog.sk

Mgr. Alena Madlena Rjabininová – Certifikovaná psychoterapeutka
Profil:
Rada spolupracujem s ľuďmi ktorých problém trápi natoľko, že sa odhodlajú postaviť sa proti tomu, čo ich v živote postihlo a bráni im prežívať život tak, ako by chceli a mali, hnevá ich, že robia čo nechcú a nerobia čo chcú a vedia, že cesta z tohto utrpenia vyžaduje čas a námahu.
Vychádzam so systemickej psychoterapie ale mam aj výcvik v psychotraumatológii EMDR.
Okrem privátnej praxe mám aj niekoľko mandátnych zmlúv z čoho najväčší podiel má zmluva s Ligou proti rakovine (LPR) v rámci ktorej pôsobím v Nitre na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice.
Onkologickým pacientom, im blízkym ale aj pozostalým poskytujem služby bezplatne – s podporou LPR, inak pracujem na priamu platbu.
Miesto poskytovania služby:
Farská 10, Nitra
Ordinačné hodiny: Stretnutia s klientmi si dohadujem vždy vopred.
Kontakt:
telefón: 0905 383 203

PhDr.Martina Šadláková, klinický psychológ

Vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia získala na Trnavskej univerzite v Trnave, kde úspešne ukončila aj rigorózne konanie ako doktor filozofie. Následne sa špecializačnou skúškou na SZU v Bratislave zaradila ku klinickým psychológom. Absolvovala výcvik v Motivačných rozhovoroch, čo je prístup zameraný na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. Pri práci využíva terapeutickú pomôckou Rodinná doska. Je absolventkou vzdelávania v inštruktáži sebauvoľnovania a relaxácie zvanej Autogénny tréning. Pri práci využíva tiež techniky prístupu zameraného na riešenie problému a logoterapeutické postupy.

Profil:
Venujem sa jednotlivcom v náročných životných situáciách, ale tiež rodinnému a manželskému poradenstvu s ohľadom na kresťanskú antropológiu. Zároveň som súdnym znalcom v psychológii pre Diecézny cirkevný súd v Žiline. Tiež pôsobím v Rodinkove ako psychológ pri duchovných cvičeniach s názvom Rozvedení k Bohu. Poskytujem tiež koučing a lektorské služby v oblasti psychológie.

V kúpeľnom prostredí realizujeme s myšlienkou prepojenia relaxácie tela a duše individuálne poradenstvo a manželské poradenstvo nielen pre kúpeľných hostí. Poskytujeme tiež skupinové Tréningy pamäti, či nácvik Autogénneho tréningu v zrelaxovanom stave. Špecificky sa venujeme aj Hagioterapii, čo je skupinová príbehová terapia realizovaná formou biblických príbehov.

Miesto poskytovania služby: Považská Bystrica, Kúpele Nimnica, a.s.

Ordinačné hodiny: Potrebné sa vopred objednať buď telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt:

Kúpele Nimnica, a.s.: 0910 716 719,
psycholog@kupelenimnica.sk

martina.sadlak@gmail.com

Veseleho darcu miluje Pan.
Pridajte sa aj vy k veselým darcom a podporte nás sumou 5-10 eur mesačne!