PhDr.Katarína Hatráková – poradenský psychológ

Profil: Špecializujem sa na rodičovské dohody počas procesu rozchodu a po ňom.

Ordinačné hodiny: podľa dohody.

Kontakt:
http://www.manzelska-poradna.sk/
Manželská a predmanželská poradňa
Dobrovičova 6
Bratislava

Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, sociálny pracovník

Mgr. Petra Heretová, psychológ

Profil: Situácie súvisiace s neplánovaným, neželaným tehotenstvom, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve (sprostredkujeme odborníka na konzultáciu), emocionálne problémy po strate dieťatka počas tehotenstva (umelý aj spontánny potrat) a pod.

Ordinačné hodiny: 10.00 – 16.00, príp. dohodou

Miesto poskytovania služby: Heydukova 14, Bratislava

Kontakt:
poradna@alexisporadna.sk
Tel.: 0917 350 200
www.alexisporadna.sk

Miesto poskytovania služby: Poradňa pri Dome Quo Vadis – Hurbanovo nám. 1, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0948 063 636

Miesto poskytovania služby: Krížna 36, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať; poradenské stretnutia: pondelky, v prípade rodinných konzultácií je možnosť stretnutí v sobotu v doobedňajších hodinách

Kontakt:
0949 470 881,
olga.ondrejkova@gmail.com

Miesto poskytovania služby: psychologická poradňa pri Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
enanist@gmail.com

Profil: Vysokoškolský pedagóg na VŠ sv. Alžbety v Bratislave, vzdelaním klinický psychológ. Špeciálne zameranie – logoterapia, pastorálna psychológia, psychologická starostlivosť o matky s deťmi. Pracuje v Zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi. Klientov prijíma len z Bratislavy.

Miesto poskytovania služby: VŠ sv. Alžbety v Bratislave, Zariadnie núdzového bývania pre matky s deťmi, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
stempju@gmail.com

Mgr. et Mgr. Katarína Maťová

Profil – vyštudovala som Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského a sociálnu prácu so špecializáciou sociálne poradenstvo v Bratislave. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na človeka podľa Carla Rogersa, tréning v Terapii zameranej na emócie a výcvik v psychotraumatológii a EMDR. Som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Pracujem najmä s dospelými klientami.
Miesto poskytovania služby:
Bratislava – Staré mesto
Ordinačné hodiny: podľa dohody

Kontakt :
Telefón: +421 949 226 718
Email: katarina.matova@gmail.com

Mgr.  Monika Matejová rod. Ginzeriová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Profil: Pracujem s deťmi aj ich rodičmi, s dospievajúcimi aj dospelými klientmi. U detí sa zaoberám vývinovými poruchami v predškolskom aj školskom veku, emocionálnymi ťažkosťami, ťažkosťami s adaptáciou. U dospelých sa psychoterapeuticky venujem úzkosti a panickým stavom, depresii, poruchám príjmu potravy,  traumatickým zážitkom z minulosti a ich následkom na dnešné prežívanie.

Ordinačné hodiny: podľa dohody, prevažne popoludní

Miesto poskytovania služby:
administratívna budova Vydavateľstva Príroda
Koceľova 17
prízemie vľavo dvere č. 2
821 00 Bratislava

Kontakt: 0908 174 084 volať po 12,00 – 20,00 alebo emailom: no1monika@gmail.com

Mgr. Denisa Zlevská vyštudovala jednoodborovú psychológiu a neskôr aj katolícku teológiu. Vo svojom odbore pôsobí ako psychologička od roku 2004. Má ukončený psychoterapeutický výcvik so zameraním na riešenie orientovaný prístup a naratívny prístup ku klientovi. Okrem osobných konzultácií prevádzkuje aj online poradňu, kde pracuje s klientami mailom, či cez Skype. Venuje sa poradenstvu pre jednotlivcov, páry i rodiny. Špecificky sa venuje hagioterapii ako psychologickej práci s biblickým príbehom. Poskytuje tiež koučing a lektoruje.

Miesto poskytovania služby: Bratislava a Šamorín, Online poradňa

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
+421 911 913 824,
denisa.zlevska@ctar.sk,
www.ctar.sk

doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD

Profil: psychoterapia, koučing pre jednotlivcov, páry aj rodiny

Miesto poskytovania služby: Ružinovská 44, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0908 604 141
julia.halamova@gmail.com
www.terapiavbratislave.sk
www.emocie.online

Mgr. Martin Miler – psychológ – kouč

Profil:

Problémy s ktorými pracujem: strata záujmu alebo potešenia z aktivít, ktoré sú inak príjemné, pokles energie a zvýšená unaviteľnosť, strata sebaúcty, sebavedomia a sebadôvery, nadmerné pocity viny, bezdôvodné výčitky svedomia, znížená schopnosť sústredenia a myslenia, ťažkosti so spánkom, strata sexuálnej energie, stavy, ktoré ľudia identifikujú ako: búšenie srdca, potenie, tras, vyhorenie, neschopnosť oddychu, ťažkosti v rovnocennej komunikácii.

Prevencia vyhorenia, psychohygiena.

Miesto poskytovania služby:
Pluhová 19 831 03
Bratislava Nové Mesto

Ordinačné hodiny:
P: 08:30  – 19:30
U: 08:30  – 19:30
S: 08:30  – 19:30

Kontakt:
mobil o2: 0948 135 395
e-mail: info@arsviae.sk
web: www.arsviae.sk

Mgr. Jana Ashford, poradenský psychológ, psychoterapeut

Profil: Pracujem s deťmi a ich rodičmi ako aj s dospelými klientami. U detí sa zaoberám rôznymi emocionálnymi ťažkosťami, ťažkosťami s adaptáciou a zvládaním náročných životných udalostí. Poskytujem výchovné poradenstvo pre rodičov. U dospelých psychoterapeuticky pracujeme s témami ako sú ťažkosti v medziľudských vzťahoch, traumatické zážitky z minulosti, úzkosti a panické stavy, práca s vlastnými emóciami.

Ordinačné hodiny: podľa dohody.

Miesto poskytovania služby: ALMA Centrum pre zdravý vývin, Saratovská 6, Bratislava

Kontakt:
info@centrumalma.sk
Tel.: 0918 248 107
www.centrumalma.sk

MUDr. Eva Bubeníková, psychiater a psychoterapeut,
MUDr. Zuzana Hupková
, psychiater

Profil: V rámci služieb našej ambulancie ponúkame:
  • psychiatrickú starostlivosť v rámci širokého spektra psychických porúch (úzkostné poruchy, poruchy nálady, látkové a nelátkové závislosti, poruchy prispôsobenia sa, psychické poruchy u seniorov, psychotické stavy, poruchy spánku, poruchy správania u mentálnych retardácií…)
  • edukáciu a konzultácie pre pacientov a príbuzných
  • individuálne psychoterapeutické sedenia (dynamická a podporná racionálna terapia)
  • skupinovú psychoterapiu zameranú na liečbu závislostí

Ordinačné hodiny:

  • Pondelok   11:00-17:00
  • Utorok       12:00-18:00
  • Streda       08:30-14:30
  • Štvrtok       08:30-14:30
  • Piatok        08:30-14:30

Na vyšetrenie sa môžete objednať na telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Miesto poskytovania služby:
Neštátna psychiatrická ambulancia VIA SPIRITUS s.r.o.
Rodinné centrum Mamy Margity
Pavlovičova 3
Bratislava – Trnávka (MEDICENTRUM, vyvýšené prízemie)

Kontakt:
telefón: 0940 512 002
e-mail: viaspiritus.amb@gmail.com
stránka: www.via-spiritus.webnode.sk

Mgr. Jana Kunová, PhD. poradenský psychológ

Profil: Ponúkam odborné psychologické poradenstvo a konzultácie v oblastiach:
•    Obraz o sebe a osobnostný rast (identita, sebavedomie, sebahodnotenie, zvládanie stresu, adaptačné ťažkosti a i.)
•    Kvalita medziľudských vzťahov (práca na rozvoji vzťahov: partnerských, pracovných, súrodeneckých, školských, medzigeneračných a i.)
•    Otázky zmyslu života a konkrétnych životných situácií (predovšetkým v náročných životných situáciách: choroba, utrpenie, smrť a i.)
•    Vzdelávacie a výchovné problémy (poradenstvo rodičom, ale aj deťom a adolescentom)
•    Profesionálna orientácia a kariérne poradenstvo
•    Možnosti prevencie vzniku závislostí (látkových aj nelátkových)
•    Kresťanské poradenstvo

Ordinačné hodiny: Poradenstvo poskytujem osobne, aj online (skype, WhatsApp ai.)

Miesto poskytovania služby:

Bernolákovo, Hviezdoslavova 2

Kontakt:

telefón: 0950 697 937
email: kunova.medicentrum@gmail.com

Z dôvodu materskej dovolenky neprijíma nových klientov.

PhDr. Bačová Martina – Klinický psychológ, psychoterapeut.

Profil: Ponúka služby klinickej psychológie a kognitívno-behaviorálnej psychoterapie pre deti aj pre dospelých.

Miesto poskytovania služby: Roľnícka 1, Bratislava

Ordinačné hodiny:
Po 9-13.00 14.00-18.00
Ut 9:00 – 14:00
St 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Št 9:00 – 14:00
treba sa vopred objednať

Kontakt:
0907 939 392
www.psychologickesluzby.sk,
martinabacova@orangemail.sk

MUDr. Daniel Múdry

Profil: Psychiatrická ambulancia, liečba a diagnostika duševných porúch

Ordinačné hodiny:
pondelok   8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
utorok       8:00 – 12:00 12:30 – 15:30
streda                           12:00 – 18:00
štvrtok      8:00 – 12:00 12:30 – 15:30
piatok       8:00 – 11:00

Miesto poskytovania služby:
Pražská č. 2, Košice

Kontakt:
055/644 63 30

Mgr. Ľubica Dusková Lejková – klinický psychológ, psychoterapeut

Profil: venujem sa úzkostným poruchám, fóbiám, depresívnym poruchám, poruchám podmieneným stresom, psychosomatickým ochoreniam, partnerským a rodinným problémom, závislostiam a trénovaniu pamäti. Východiskom pri práci s klientom sú princípy kognitívne – behaviorálnej psychoterapie, kombinované s relaxačno – symbolickou psychoterapiou a psychosomatickým prístupom, ktorý vníma človeka ako celok. Špecializujem sa aj na vekovú skupinu seniorov, ktorým poskytujem tréningy pamäti, neuropsychologickú diagnostiku neurodegeneratívnych ochorení a podpornú terapiu pre rodinných príslušníkov pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Miesto poskytovania služby: Súkromná psychologická ambulancia, budova VŠOÚG, Strojárenská 13, Košice

Ordinačné hodiny: Objednávanie podľa dohody, ambulancia nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Kontakt:
lejkova@gmail.com,
0903 033 051,
www.pomocpsychologa.sk

PhDr. Mária Humeníková – klinický psychológ a psychoterapeut v psychologickej ambulancii.
Na stretnutie je treba sa telefonicky objednať. Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravot. poisťovňami.

Miesto poskytovania služby: Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica Poliklinika -Vstupný areál USS, Košice

Ordinačné hodiny: Po,Ut,St,Pi : 6:45-14:00 Št: 6:45-10:30

Kontakt:
055-7234 739

PhDr.Mgr.Iva Mocáková – klinický psychológ a psychoterapeut.

Profil: Prevažne ponúkam psychoterapeutické dlhodobé sprevádzanie, alebo poradenstvo individuálnou formou; po dohode je možná párová terapia (resp.rodinné poradenstvo) v rôznych psychických poruchách, závislostiach, systémových ťažkostiach funkcií páru, partnerstva a rodiny.
Som certifikovaná v logoterapii.

Miesto poskytovania služby: Košice

Ordinačné hodiny: objednáva sa telefonicky

Kontakt:
č.tel.055/6234252

Miesto poskytovania služby: Centrum pomoci pre rodinu (vedľa Jezuitského kostola)

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
0948 02 04 12,
www.cppr.sk

Mgr. Michal Lipovský – sociálny poradca, mediátor

Miesto poskytovania služby: Centrum pomoci pre rodinu (vedľa Jezuitského kostola)

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
0948 02 04 12,
www.cppr.sk

Profil: Mgr. v psychológii a Mgr. psychoterapeutických štúdiách na Masarykovej univerzite v Brne, s ukončeným akreditovaným dlhodobým výcvikom Integrácie v psychoterapii. Služby: poradenstvo pre dospelých – v náročných životných situáciách, vzťahové problémy, závislosti, konflikt v oblasti sexuálnej orientácie, poradenstvo pre onkologických pacientov a ich príbuzných, pri depresii a úzkostných stavoch, osobnostný rozvoj.

Miesto poskytovania služby: Žilina

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0907 392 459,
zuzana.zarnay@gmail.com

Profil: Pracuje ako klinický psychológ. Je certifikovaný psychoterapeut KBT. Špecializuje sa na neuropsychológiu, poradenstvo a psychoterapiu. Oblasť zamerania: Psychoterapia pre dospelých a deti. Poradenstvo pre manželov a páry.

Miesto poskytovania služby:

Psychologické centrum N3
Katedrálne námestie 25/3
010 01 Žilina

Je potrebné sa vopred objednať buď telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt:

+421 918 399 126
jangrossmann379@gmail.com

Profil: Špecializuje sa na: otázka vzťahov, vzájomnej komunikácie, výchova detí, prežívanie viery v rodine…

Miesto poskytovania služby: Komunita Blahoslavenstiev, Kláštorná 123, 034 01 Liptovský Mikuláš

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0948 447 425,
daria@alconet.sk

Miesto poskytovania služby:

M. Pišúta 919/2
031 01 Liptovský Mikuláš

Ordinačné hodiny: v pracovné dni, na objednávku

Kontakt:
www.quies7.sk
info@quies7.sk
0903 518 173

Profil: klinický psychológ a terapeut

Miesto poskytovania služby: Martinku 877, 033 01 Liptovský Hrádok

Ordinačné hodiny: v pracovné dni, je potrebné sa dopredu objednať

Kontakt:
0907 618 646,
supalova@portcentrum.sk,
www.portcentrum.sk

MUDr. Michal Patarák – Banská Bystrica

Profil: psychiater
Odborné zameranie: Neuropsychiatria, psychologické, filozofické a spirituálne aspekty psychiatrie, závislosti

Miesto poskytovania služby:
Psychiatrické oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1,
974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny:

Kontakt:
048/4335 818
https://dennikn.sk/autor/michal-patarak/

Mgr. Ján Záskalan – psychológ, psychoterapeut – Banská Bystrica

Profil: Mgr. Ján Záskalan: Klinický psychológ, dopravný psychológ, psychoterapeut. Hrdý manžel a otec 4 detí.
Poskytujem služby v oblasti psychoterapie a poradenstva pri riešení manželských a partnerských problémov, psychoterapiu pri problémoch týkajúcich sa úzkostí (panická porucha, strata blízkeho) depresie, rôznych druhov fóbií a tiež obsedantno-kompulzívnych porúch (nutkavé myšlienky a správanie). Na stretnutie je potrebné sa objednať telefonicky, resp. mailom.

Miesto poskytovania služby:
Zelená 2C
Banská Bystrica

Ordinačné hodiny:
na objednanie

Kontakt:
0911 442 642
bbpsycholog@gmail.com,
web: www.bbpsycholog.sk

Mgr. Alena Madlena Rjabininová – Certifikovaná psychoterapeutka
Profil:
Rada spolupracujem s ľuďmi ktorých problém trápi natoľko, že sa odhodlajú postaviť sa proti tomu, čo ich v živote postihlo a bráni im prežívať život tak, ako by chceli a mali, hnevá ich, že robia čo nechcú a nerobia čo chcú a vedia, že cesta z tohto utrpenia vyžaduje čas a námahu.
Vychádzam so systemickej psychoterapie ale mam aj výcvik v psychotraumatológii EMDR.
Okrem privátnej praxe mám aj niekoľko mandátnych zmlúv z čoho najväčší podiel má zmluva s Ligou proti rakovine (LPR) v rámci ktorej pôsobím v Nitre na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice.
Onkologickým pacientom, im blízkym ale aj pozostalým poskytujem služby bezplatne – s podporou LPR, inak pracujem na priamu platbu.
Miesto poskytovania služby:
Farská 10, Nitra
Ordinačné hodiny: Stretnutia s klientmi si dohadujem vždy vopred.
Kontakt:
telefón: 0905 383 203

PhDr.Martina Šadláková, klinický psychológ

Vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia získala na Trnavskej univerzite v Trnave, kde úspešne ukončila aj rigorózne konanie ako doktor filozofie. Následne sa špecializačnou skúškou na SZU v Bratislave zaradila ku klinickým psychológom. Absolvovala výcvik v Motivačných rozhovoroch, čo je prístup zameraný na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. Pri práci využíva terapeutickú pomôckou Rodinná doska. Je absolventkou vzdelávania v inštruktáži sebauvoľnovania a relaxácie zvanej Autogénny tréning. Pri práci využíva tiež techniky prístupu zameraného na riešenie problému a logoterapeutické postupy.

Profil:
Venujem sa jednotlivcom v náročných životných situáciách, ale tiež rodinnému a manželskému poradenstvu s ohľadom na kresťanskú antropológiu. Zároveň som súdnym znalcom v psychológii pre Diecézny cirkevný súd v Žiline. Tiež pôsobím v Rodinkove ako psychológ pri duchovných cvičeniach s názvom Rozvedení k Bohu. Poskytujem tiež koučing a lektorské služby v oblasti psychológie.

V kúpeľnom prostredí realizujeme s myšlienkou prepojenia relaxácie tela a duše individuálne poradenstvo a manželské poradenstvo nielen pre kúpeľných hostí. Poskytujeme tiež skupinové Tréningy pamäti, či nácvik Autogénneho tréningu v zrelaxovanom stave. Špecificky sa venujeme aj Hagioterapii, čo je skupinová príbehová terapia realizovaná formou biblických príbehov.

Miesto poskytovania služby: Považská Bystrica, Kúpele Nimnica, a.s.

Ordinačné hodiny: Potrebné sa vopred objednať buď telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt:

Kúpele Nimnica, a.s.: 0910 716 719,
psycholog@kupelenimnica.sk

martina.sadlak@gmail.com

Veseleho darcu miluje Pan.
Pridajte sa aj vy k veselým darcom a podporte nás sumou 5-10 eur mesačne!