Svedectvo: Boh ma cez ťažkosti učí, ako milovať

0
1549

Aj takto by sa dal v skratke nazvať môj životný príbeh. Už od detstva som zažívala mnohé ťažkosti. Najviac som si vytrpela pre svoj výzor. Hrdzavé vlasy a pehy vtedy výrazne vytŕčali zo šedého priemeru. A potom v 14-tich rokoch prišlo niečo nenápadné, čo sa až dnes ukazuje, že bol začiatok všetkých ťažkostí. Silné krvácanie, ktoré dávalo našej rodine smerovku do Medžugoria, no mali sme naponáhlo do Osjeka. Neviem, čo by bolo, keby sme okrem priateľov navštívili aj nebeskú matku…

Viem však, čo sa stalo ďalej

Hormonálne lieky a liečba v 14-tich, vzdor voči Bohu a odchod z Cirkvi v 17-tich, rýchla svadba v kostole v 21 rokoch. V 28-mich som bola ako tak pripravená na dieťa. Ďalšia hormonálna liečba, umelé oplodnenie, strata zmyslu života a ROZVOD.

Rozvod ako začiatok šťastného života?

Kládla som si túto otázku po video rozhovore s Františkom Kozáčkom, zakladateľom Video Academy. Toto konštatovanie sa mi zdalo zvláštne. Čo si však spomínam, pri rozhovore zo mňa nečakane vypadlo: ROZVOD je v rozpore s mojimi hodnotami. To so mnou akosi zatriaslo.

Rozvod, napriek tomu, že ja som urobila rozhodnutie, vôbec nebol ľahký. Roky po rozvode som síce bola šťastnejšia, no nedávali mi akoby zmysel. Vždy som po čase prišla do bodu, v ktorom som si uvedomila, že mi chýba niečo dôležité. Ale čo?

A odpoveď som našla v Medžugorí

Už od roku 2013 si ma krôčik za krôčikom Boh priťahoval. Najprv vzbudil v mojom srdci túžbu, ktorá doslova vytryskla zo srdca: „Túžim po pravej láske!“ Hneď o 3 dni na to mi napísal neznámy muž. O mesiac neskôr som navštívila Šaštín, kde mi pri kríži Panna Mária ukázala krátky film môjho života. Situáciu, keď som v 14-tich rokoch silno krvácala. Opäť mi ukázala smerovku do Medžugoria. Medzitým, ako som odcestovala, sa moje skamenelé srdce otvorilo láske, cítila som jej tak veľa, veľa ako nikdy predtým. Myslela som si, že príčinou je neznámy muž, no on lásku necítil. Pýtala som sa: Čo s ňou?

A Boh ma sprevádzal, vovádzal  ma do svojich chrámov najprv na Slovensku a neskôr  v Medžugorí. Udialo sa tu veľa skrytých uzdravení a získala som posolstvo, ktoré sa dodnes dotýka môjho srdca: Sv. Gianna Bereta Mollová:  „Pán sa postará, aby sa s mojou rodinou stalo to najlepšie.“  Teda modliť sa za rodiny, aby postavili Ježiša na prvé miesto.

Napriek tomu, že som vôbec netušila, ako sa modliť, začala som. Možno sa to zdá aj divné, veď na internete je mnoho modlitieb, no vtedy to ostalo pre moje srdce tajomstvom.  Za to som doma objavovala modlitby k Panne Márii, ktoré sa modlievala moja mama.

A získala som okrem matky aj najlepšiu vychovávateľku lásky

Panna Mária ma sprevádzala v duchovnom svete. Ukazovala mi, ktoré duchovné obnovy navštíviť, kam ísť na púť, koho osloviť, s kým sa stretnúť. A tak som získala informáciu, že na to, aby som mohla ísť na sväté prijímanie a svätú spoveď, potrebujem dišpenz – povolenie žiť odlúčene od manžela.

A práve cez túto situáciu sa prvýkrát v mojom živote ukázala láskavá výchova Panny Márie. Na jednej strane bolo veľmi ťažké prijať pravdu o svojom manželstve, že aj po 9 rokoch od rozvodu som stále vydatá. Zažívala som doslova a do písmena rozpad osobnosti. Trvalo celých 14 dní, kým som túto pravdu bola schopná prijať. Na druhej strane, Panna Mária mi dala všetku lásku, podporu a rozhovor, ktorý mi dal dôležitú informáciu: na dvoch stoličkách sa nedá sedieť. A tak som sa rozhodla krôčik za krôčikom nasledovať jej milovaného syna Ježiša, ktorý je cesta, pravda a život.

Podala som Žiadosť o povolenie žiť odlúčene od manžela, skúmala svoje srdce, či ísť do nulity manželstva. A keď som sa rozhodla žiadosť o nulitu manželstva podať, začala som chodiť na modlitby Večeradla za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie v rodine. Mohla som tak v modlitbe Panne Márii odovzdať všetky bolesti, smútok, jednoducho všetko, čo ma trápilo. A môžem aj dodnes, za čo som veľmi vďačná. Vo Večeradle mi ukazuje, ako sa na situácie a ľudí pozerať očami srdca a podľa tejto lásky i konať.

To najťažšie mi dalo zmysel života

A postupne táto výchova prinášala svoje ovocie. Večeradlo som sa začala modliť každý prvý piatok v kostole sv. Ladislava, v rodine so svojim otcom a neskôr tiež aj v spoločenstve. Študovať na Inštitúte J.P.II. a sprevádzať ľudí, ktorí túžia žiť krásnu lásku v manželstve a v rodine.

Verím, že ľudská láska sa dá s Božou pomocou zachrániť a vo svojich rodinách môžeme obnoviť prameň krásnej lásky. Každý deň mi to pripomína aj Symbol viery, malé horčičné zrniečko zaliate v priezračnom srdci, ktoré sa mi práve tento rok po mnohých rokoch hľadania podarilo vyrobiť.

Som Bohu vďačná za všetky ťažkosti a krízy, ktoré mi ukázali to, čo je potrebné v mojom živote prijať a uzdraviť. A sprevádzanie Panny Márie zase to, ako veľmi nás miluje a záleží jej na láske v rodinách, ktorým pomáha, pokiaľ ju pozveme.

Možno sa mnohé ťažkosti v mojom živote nemuseli stať, ak by sme v roku 1984 prijali jej prvé pozvanie do Medžugoria. Preto sa modlime, aby sme boli schopní srdcom pochopiť jej pozvanie a žiť krásnu lásku vo svojich rodinách. Milovať Trojjediného Boha, mať ho vo svojom živote na 1. mieste a nechať sa v tejto láske vychovávať Pannou Máriou, ktorú nám dal ako nebeskú matku.

 

 

Ak Vás svedectvo pani Evy zaujalo, môžete navštíviť jej stránku, prostredníctvom ktorej sa snaží pomáhať rodinám i jednotlivcom žiť šťastnejší život: http://akademiastastie.sk/.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno