Je rozvod neodvratná záležitosť?

1
5517

Príbeh rodiny je poznačený krízami každého druhu, ktoré sú aj súčasťou jej dramatickej krásy. Rodine treba pomôcť odhaliť, že prekonaná kríza nevedie k menej intenzívnemu vzťahu, ale k vylepšeniu, usadeniu a dozretiu vína jednoty.

Sv. Otec František: Amoris Laetitia

Každý veriaci i neveriaci niekedy úplne nechápe, čo sa práve deje v jeho manželstve. Vidí len problémy a obrovskú priepasť medzi ním a partnerom. Na radosti a starosti v manželstve sú vždy dvaja. Keď príde kríza, tá by sa mala taktiež deliť. Pokiaľ si človek neuvedomí, čo môže stratiť, je predčasné hovoriť o rozvode.

Cirkev sa v prvom rade pokúša o to, aby sviatostné manželstvo ostalo ucelené. Rozvod je tá úplne posledná možnosť, na ktorú by manželia mali myslieť. V Cirkvi existujú aj iné alternatívy, o ktorých sa často nehovorí. Čo teda robiť v prípade, ak manželstvo prešlo všetkými možnosťami na nápravu, a aj tak sa ocitlo na konci pred dverami rozvodu?

Berte krízu pozitívne

Koľkokrát sa stalo, že manželia z takmer beznádejnej situácie na záchranu manželstva vyťažili čo najviac a dnes svoje manželstvo žijú oveľa lepšie, kvalitnejšie. Čo ak všetky problémy, ktoré sa nakopili, majú predsa len nejaký hlbší zmysel, ktorý v danej situácii nedokážeme pochopiť? Problémy sú tu však na to, aby sa riešili, aby sme sa z nich poučili a aby nás obohatili, posilnili, posunuli vpred. Vedecké výskumy dokazujú, že páry, ktoré si prešli nešťastným obdobím, sa môžu znova tešiť na šťastné časy. Štúdia vykonaná americkým inštitútom preukázala, že dve tretiny nešťastne žijúcich párov v manželstve, ktorí zostali spolu, boli opäť šťastné už o päť rokov neskôr.

Kde hľadať pomoc?

Riešiť problémy sa oplatí. Tu nejde len o prekonanie ťažkej životnej prekážky, ale v prvom rade o to, aby sme mohli opäť získať duchovnú slobodu, nebyť spútaní hriechom (hnevu, nenávisti, strachu, depresie, smútku, nelásky…) a neostali zranení. Riešiť ich sa dá aj s pomocou odborníkov. Pozrite si zoznam nami odporúčaných psychológov a rodinných poradcov tu. Na Slovensku len málo kresťanov vie, že existujú aj kresťanskí koučovia, ktorí spolu s manželmi zápasia v neľahkom boji problémov. O podrobnostiach  sa viac dočítate tu. Nikdy nevieme, kam nás zdanlivo neprekonateľná kríza môže posunúť a ako nás môže obohatiť. Niekedy stačí naozaj málo. Nie je hanba priznať si chybu, zlyhanie. Tie sú na to, aby sme mohli rásť v spoločenstve lásky. Existujú kresťanské spoločenstvá, ktoré sú veľmi nápomocné manželom, ktorí zápasia s krízou. Sami nimi prešli, preto dokážu tieto pocity zdieľať. O koho ide, nájdete na tomto priloženom linku.

Skúsiť aj nemožné pre záchranu

Ak už teda manželia vyskúšali všetky možnosti, vrátane rozhovoru s manželským poradcom, kňazom… skúsili rôzne manželské duchovné obnovy a ich problémy sú také veľké, že niet cesty späť, nech je slovo rozvod tou úplne poslednou možnosťou. Ak sa bavíme o cirkevnom sobáši cirkevné právo hovorí o viacerým možnostiach, ako sa dá riešiť ťažký stav, v ktorom sa jeden z parnerov ocitol. Či už ide o rôzne závislosti ako alkokolizmus, gamblerstvo, drogy… psychické a fyzické týranie, kde ide jednému z partnerov, mnohokrát celej rodine, doslova o život. V takomto prípade by dotyčná osoba mala hľadať pomoc, ak ide o ubližovanie na zdraví, aj sociálnu a psychologickú pomoc. Je dobré sa obrátiť aj na miestneho kňaza vo farnosti, príp. biskupa oveľa skôr ako až v prípade rozvodu. Kňaz potrebuje vedieť a poznať aj situácie, v ktorých sme sa snažili svoj problém vyriešiť, ako aj to, že to nie je len chvíľková slabosť a táto situácia trvá už niekoľko rokov, pričom manželstvo je už natrvalo rozvrátené a niet cesty späť.

Kým nás smrť nerozdelí

Cirkev slovo rozvod nepozná. Manželstvo uzatvorené pred Bohom nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti. Je to nerozviazateľná zmluva medzi Bohom a manželmi. I keď civilný súd manželov rozvedie, z pohľadu Cirkvi manželstvo i naďalej trvá. Z tohto dôvodu sa z cirkevného hľadiska nedá uzavrieť nové manželstvo v kostole. Katolícka cirkev podľa cirkevného práva pozná len nulitu a odluku od stola, od lôžka. Čo to znamená? Zatiaľčo nulita je vyhlásenie manželstva za neplatné, akokeby nikdy neexistovalo, odluka je  prechodné alebo trvalé riešenie manželských problémov, pričom manželský zväzok naďalej trvá.

Rozvod nerovná sa nulite

Viacerí si rozvod a nulitu zamieňajú, pričom na nulitu manželstva sa nazerá akokeby manželstvo nikdy nevzniklo. Napríklad sa spätne zistí, že pred manželstvom tu existovala istá prekážka, na ktorú sa prišlo dodatočne, alebo bola dodatočne preukázaná. Tá sa posudzuje z viacerých pohľadov. Napríklad, či partnerovi nebola zamlčaná nejaká zásadná vlastnosť, skutočnosť, zdravotný stav… čím je partner inými slovami oklamaný ešte pred vstupom do manželstva. Alebo mu bola zamlčaná neplodnosť partnera, vykonal sa vonkajší nátlak na osobu, aj neúmyselne, pod hrozbou niečoho bol nedobrovoľne prinútený ku zväzku. Viacerých však to slovo nulita mätie natoľko, že žiadajú o nulitu aj v prípadoch, kedy im bol manžel viackrát počas manželstva neverný. Tu je ale zásadný rozdiel v tom, že akákoľvek skutočnosť, ktorá vznikla v manželstve, ani opakovaná, nie je dôvodom na anulovanie sviatostného manželstva.

Manželia, ktorí spolu nežijú

Odluka manželov je možná na pol roka alebo aj natrvalo s tým, že takíto manželia žijú oddelene (odluka od stola, od lôžka). Dôvody na odluku sú rôzne. Môže to byť nevera jedného z partnerov, psychické a fyzické týranie či závisloť na niečom… Ak sa ten z manželov, ktorému bolo ubližované, rozhodne partnera prijať späť, manželstvo by malo byť obnovené.

Nedobrovoľne „slobodná

No aj napriek rôznym možnostiam sa stáva, že v rozvrátenom manželstve už nefunguje komunikácia, vtedy je ťažké na niečom sa dohodnúť a docieliť vzájomnú dohodu. Situácia, ktorá by vyhovovala obom manželom, je takmer vzácna. Preto sa stáva, že na rozvode silno trvá jeden z partnerov. Ak však druhý partner nesúhlasí, nik ho nemôže prinútiť rozvod podpísať, aj keď ich civilný súd môže napokon rozviesť. Pre takto nedobrovoľne civilne rozvedených je ešte jedna možnosť. Tá je však vzácna – ostať aj napriek rozvodu stále verná svojmu manželovi. Život v celibáte je jediná možnosť pre rozvedeného človeka, ako môže pristupovať ku sviatostiam. Nemôže byť však ani krstný, ani birmovný rodič. V takejto životnej situácii ide o najlepšie rozhodnutie, ktoré môže urobiť pre spásu svojej vlastnej duše.

Rozvod nezaručí naše šťastie

Človek, ktorý svoje manželstvo vníma ako nešťastné a taktiež sa v ňom cíti ako väzeň, často hľadá úniky. Úniky k tomu, aby aj on mohol byť konečne šťastný. Je však takýto človek po rozvode šťastnejší? Nedávna americká štúdia tiež priniesla informácie o tom, či sú ľudia po piatich rokoch od rozvodu skutočne šťastní. Odpoveď je viac než prekvapivá. Judith Wallerstein, psychologička a vedkyňa skúmala rozvod manželstva 25 rokov. „Vo výskume sa pýtali 645 manželských párov, ktoré oznámili, že sú nešťastné v manželstve, či sú nešťastné aj po 5 rokoch, odkedy oznámili tento stav. Medzitým sa niektoré z týchto manželstiev rozviedli, alebo žili oddelene. Predpokladalo sa, že tí, ktorí podstúpili rozvod manželstva, budú po 5 rokoch šťastnejší, sebavedomejší a spokojnejší ako tí, ktorí spolu zostali. Prekvapujúcim zistením bolo, že odpoveď bola NIE, rozvedení neboli šťastnejší. (…) Silným zistením bolo, že rozvod nezastavil depresiu, nezvýšil sebavedomie a ani pocit, že rozhodnutie bolo správne.“

Zdroje informácií: katechizmus.sk, manzelskyslub.sk, tkkbs.sk, centrumpravnejpomoci.sk

1 komentár

  1. Dobrý den, váš článek jsem našel přes Fatym.com. Mám dotaz na vaši formulaci: „Život v celibáte je jediná možnosť pre rozvedeného človeka, ako môže pristupovať ku sviatostiam. Nemôže byť však ani krstný, ani birmovný rodič.“ … Můžete prosím poslat odkaz na CIC, nebo katechismus? Mám za to, že pokud někdo žije v „nedobrovolně“ rozvedeném stavu v celibátu a přistupuje ke svátostem a slouží i jinak církvi a Bohu, tak tento člověk zdaleka není tak „odepsaný“ aby nemohl být komotrem. Děkuji. František, Prostějov

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno