MUDr. Eva Bubeníková, psychiater a psychoterapeut,
MUDr. Zuzana Hupková
, psychiater

Profil: V rámci služieb našej ambulancie ponúkame:
  • psychiatrickú starostlivosť v rámci širokého spektra psychických porúch (úzkostné poruchy, poruchy nálady, látkové a nelátkové závislosti, poruchy prispôsobenia sa, psychické poruchy u seniorov, psychotické stavy, poruchy spánku, poruchy správania u mentálnych retardácií…)
  • edukáciu a konzultácie pre pacientov a príbuzných
  • individuálne psychoterapeutické sedenia (dynamická a podporná racionálna terapia)
  • skupinovú psychoterapiu zameranú na liečbu závislostí

Ordinačné hodiny:

  • Pondelok   11:00-17:00
  • Utorok       12:00-18:00
  • Streda       08:30-14:30
  • Štvrtok       08:30-14:30
  • Piatok        08:30-14:30

Na vyšetrenie sa môžete objednať na telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Miesto poskytovania služby:
Neštátna psychiatrická ambulancia VIA SPIRITUS s.r.o.
Rodinné centrum Mamy Margity
Pavlovičova 3
Bratislava – Trnávka (MEDICENTRUM, vyvýšené prízemie)

Kontakt:
telefón: 0940 512 002
e-mail: viaspiritus.amb@gmail.com
stránka: www.via-spiritus.webnode.sk

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mgr. Jana Kunová, PhD. poradenský psychológ

Profil: Ponúkam odborné psychologické poradenstvo a konzultácie v oblastiach:
•    Obraz o sebe a osobnostný rast (identita, sebavedomie, sebahodnotenie, zvládanie stresu, adaptačné ťažkosti a i.)
•    Kvalita medziľudských vzťahov (práca na rozvoji vzťahov: partnerských, pracovných, súrodeneckých, školských, medzigeneračných a i.)
•    Otázky zmyslu života a konkrétnych životných situácií (predovšetkým v náročných životných situáciách: choroba, utrpenie, smrť a i.)
•    Vzdelávacie a výchovné problémy (poradenstvo rodičom, ale aj deťom a adolescentom)
•    Profesionálna orientácia a kariérne poradenstvo
•    Možnosti prevencie vzniku závislostí (látkových aj nelátkových)
•    Kresťanské poradenstvo

Ordinačné hodiny: prosím dohodnúť e-mailom, alebo telefonicky.

Miesto poskytovania služby:

RODINNE CENTRUM MAMY MARGITY
Pavlovičova 3
Bratislava – Trnávka (MEDICENTRUM prízemie)

Kontakt:

telefón: 0950 697 937
email: kunova.medicentrum@gmail.com
stránka: http://ff.truni.sk/kontakty/jana-kunovawww.trnavka.sk/rodinne-centrum-mamy-margity

Leták Poradne

Mag. rer. nat. Martina Kamenská
klinická psychologička
psychoterapeutka vo výcviku (logoterapia a existenciálna analýza)

Profil: ponúkam klinicko-psychologické poradenstvo a terapiu pre dospelých, poradenstvo pre onkologických pacientov a ich príbuzných, individuálne poradenstvo v ťažkých životných situáciách, osobnostný rozvoj, relaxačné techniky.
Klinicko-psychologické služby ponúkam aj pre nemecky hovoriacich klientov.

 

Ordinačné hodiny: podľa dohody

 

Miesto poskytovania služby:
MEDICENTRUM
(na prízemí budovy „Rodinného centra Mamy Margity“)
Pavlovičova 3
821 00 Bratislava

 

Kontakt:
telefón: 0949 329 698
email: kamenska.medicentrum@gmail.com

Mgr.  Monika Matejová rod. Ginzeriová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Profil: Pracujem s deťmi aj ich rodičmi, s dospievajúcimi aj dospelými klientmi. U detí sa zaoberám vývinovými poruchami v predškolskom aj školskom veku, emocionálnymi ťažkosťami, ťažkosťami s adaptáciou. U dospelých sa psychoterapeuticky venujem úzkosti a panickým stavom, depresii, poruchám príjmu potravy,  traumatickým zážitkom z minulosti a ich následkom na dnešné prežívanie.

Ordinačné hodiny: podľa dohody, prevažne popoludní

Miesto poskytovania služby:
administratívna budova Vydavateľstva Príroda
Koceľova 17
prízemie vľavo dvere č. 2
821 00 Bratislava

Kontakt: 0908 174 084 volať po 12,00 – 20,00 alebo emailom: no1monika@gmail.com

Mgr. et Mgr. Katarína Maťová – psychoterapeut

Profil – vyštudovala som Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského a sociálnu prácu so špecializáciou sociálne poradenstvo v Bratislave. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na človeka podľa Carla Rogersa, tréning v Terapii zameranej na emócie a výcvik v psychotraumatológii a EMDR. Som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. V Plamienku pracujem od roku 2005 momentálne na pozícii riaditeľky a psychoterapeutky Poradenského centra. Špecializujem sa na smútkové poradenstvo, pracujem najmä s dospelými klientami po strate blízkej osoby.
Miesto poskytovania služby:
PLAMIENOK n.o.
Zadunajská 6/A
Bratislava
Ordinačné hodiny: podľa dohody

Kontakt :
Telefón: +421 915 981 364
Email: matova@plamienok.sk
Web: www.plamienok.sk

PhDr.Katarína Hatráková – poradenský psychológ

Profil: Špecializujem sa na rodičovské dohody počas procesu rozchodu a po ňom.

Ordinačné hodiny: podľa dohody.

Kontakt:
http://www.manzelska-poradna.sk/
Manželská a predmanželská poradňa
Laurinská 12
1. poschodie vľavo
Bratislava 811 01

Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, sociálny pracovník

Mgr. Petra Heretová, psychológ

Profil: Situácie súvisiace s neplánovaným, neželaným tehotenstvom, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve (sprostredkujeme odborníka na konzultáciu), emocionálne problémy po strate dieťatka počas tehotenstva (umelý aj spontánny potrat) a pod.

Ordinačné hodiny: 10.00 – 16.00, príp. dohodou

Miesto poskytovania služby: Heydukova 14, Bratislava

Kontakt:
poradna@alexisporadna.sk
Tel.: 0917 350 200
www.alexisporadna.sk

Mgr. Jana Ashford, poradenský psychológ, psychoterapeut

Profil: Pracujem s deťmi a ich rodičmi ako aj s dospelými klientami. U detí sa zaoberám rôznymi emocionálnymi ťažkosťami, ťažkosťami s adaptáciou a zvládaním náročných životných udalostí. Poskytujem výchovné poradenstvo pre rodičov. U dospelých psychoterapeuticky pracujeme s témami ako sú ťažkosti v medziľudských vzťahoch, traumatické zážitky z minulosti, úzkosti a panické stavy, práca s vlastnými emóciami.

Ordinačné hodiny: podľa dohody.

Miesto poskytovania služby: ALMA Centrum pre zdravý vývin, Saratovská 6, Bratislava

Kontakt:
info@centrumalma.sk
Tel.: 0918 248 107
www.centrumalma.sk

Mgr. Martin Miler – klinický psychológ-psychoterapeut

Profil: Diagnózy a problémy s ktorými pracujem: depresia, fóbia, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, obsedantno-kompulzívna porucha, akútna reakcia na stres, posttraumatická stresová porucha, sexuálne dysfunkcie, vzťahová problematika (partnerská, rodinná, pracovná).

Miesto poskytovania služby:
Pluhová 19 831 03
Bratislava Nové Mesto

Ordinačné hodiny:
P: 08:30 – 12:30 15:30 – 19:30
U: 14:30 – 18:30
S: 08:30 – 12:30 15:30 – 19:30
Š: 08:30 – 12:30

Kontakt:
mobil o2: 0905 548 528
e-mail: info@klinickypsycholog.sk
web: www.klinickypsycholog.sk

Mgr. Denisa Zlevská vyštudovala jednoodborovú psychológiu a neskôr aj katolícku teológiu. Vo svojom odbore pôsobí ako psychologička od roku 2004. Má ukončený psychoterapeutický výcvik so zameraním na riešenie orientovaný prístup a naratívny prístup ku klientovi. Okrem osobných konzultácií prevádzkuje aj online poradňu, kde pracuje s klientami mailom, či cez Skype. Venuje sa poradenstvu pre jednotlivcov, páry i rodiny. Špecificky sa venuje hagioterapii ako psychologickej práci s biblickým príbehom. Poskytuje tiež koučing a lektoruje.

Miesto poskytovania služby: Bratislava a Šamorín, Online poradňa

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
+421 911 913 824,
denisa.zlevska@ctar.sk,
www.ctar.sk

Profil: psychoterapia, koučing, mediácia pre jednotlivcov, páry aj rodiny

Miesto poskytovania služby: Rešetková 9, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0908 604 141
julia.halamova@gmail.com,
julia.sadovska.sk@gmail.com,
www.terapiavbratislave.sk,
www.juliasadovska.com

PhDr. Bačová Martina – Klinický psychológ, psychoterapeut.

Profil: Ponúka služby klinickej psychológie a kognitívno-behaviorálnej psychoterapie pre deti aj pre dospelých.

Miesto poskytovania služby: Roľnícka 1, Bratislava

Ordinačné hodiny:
Po 9-13.00 14.00-18.00
Ut 9:00 – 14:00
St 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Št 9:00 – 14:00
treba sa vopred objednať

Kontakt:
0907 939 392
www.psychologickesluzby.sk,
martinabacova@orangemail.sk

Profil: Vysokoškolský pedagóg na VŠ sv. Alžbety v Bratislave, vzdelaním klinický psychológ. Špeciálne zameranie – logoterapia, pastorálna psychológia, psychologická starostlivosť o matky s deťmi. Pracuje v Zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi. Klientov prijíma len z Bratislavy.

Miesto poskytovania služby: VŠ sv. Alžbety v Bratislave, Zariadnie núdzového bývania pre matky s deťmi, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
stempju@gmail.com

Miesto poskytovania služby: Poradňa pri Dome Quo Vadis – Hurbanovo nám. 1, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0948 063 636

Miesto poskytovania služby: Krížna 36, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať; poradenské stretnutia: pondelky, v prípade rodinných konzultácií je možnosť stretnutí v sobotu v doobedňajších hodinách

Kontakt:
0949 470 881,
olga.ondrejkova@gmail.com

Miesto poskytovania služby: psychologická poradňa pri Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
enanist@gmail.com

Mgr. Ľubica Dusková Lejková – klinický psychológ, psychoterapeut

Profil: venujem sa úzkostným poruchám, fóbiám, depresívnym poruchám, poruchám podmieneným stresom, psychosomatickým ochoreniam, partnerským a rodinným problémom, závislostiam a trénovaniu pamäti. Východiskom pri práci s klientom sú princípy kognitívne – behaviorálnej psychoterapie, kombinované s relaxačno – symbolickou psychoterapiou a psychosomatickým prístupom, ktorý vníma človeka ako celok. Špecializujem sa aj na vekovú skupinu seniorov, ktorým poskytujem tréningy pamäti, neuropsychologickú diagnostiku neurodegeneratívnych ochorení a podpornú terapiu pre rodinných príslušníkov pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Miesto poskytovania služby: Súkromná psychologická ambulancia, budova VŠOÚG, Strojárenská 13, Košice

Ordinačné hodiny: Objednávanie podľa dohody, ambulancia nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Kontakt:
lejkova@gmail.com,
0903 033 051,
www.pomocpsychologa.sk

PhDr. Mária Humeníková – klinický psychológ a psychoterapeut v psychologickej ambulancii.
Na stretnutie je treba sa telefonicky objednať. Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravot. poisťovňami.

Miesto poskytovania služby: Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica Poliklinika -Vstupný areál USS, Košice

Ordinačné hodiny: Po,Ut,St,Pi : 6:45-14:00 Št: 6:45-10:30

Kontakt:
055-7234 739

PhDr.Mgr.Iva Mocáková – klinický psychológ a psychoterapeut.

Profil: Prevažne ponúkam psychoterapeutické dlhodobé sprevádzanie, alebo poradenstvo individuálnou formou; po dohode je možná párová terapia (resp.rodinné poradenstvo) v rôznych psychických poruchách, závislostiach, systémových ťažkostiach funkcií páru, partnerstva a rodiny.
Som certifikovaná v logoterapii.

Miesto poskytovania služby: Košice

Ordinačné hodiny: objednáva sa telefonicky

Kontakt:
č.tel.055/6234252

Miesto poskytovania služby: Centrum pomoci pre rodinu (vedľa Jezuitského kostola)

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
0949 02 04 12,
www.cppr.sk

Mgr. Michal Lipovský – sociálny poradca, mediátor

Miesto poskytovania služby: Centrum pomoci pre rodinu (vedľa Jezuitského kostola)

Ordinačné hodiny: na objednávku

Kontakt:
0949 02 04 12,
www.cppr.sk

Profil: Mgr. v psychológii a Mgr. psychoterapeutických štúdiách na Masarykovej univerzite v Brne, s ukončeným akreditovaným dlhodobým výcvikom Integrácie v psychoterapii. Služby: poradenstvo pre dospelých – v náročných životných situáciách, vzťahové problémy, závislosti, konflikt v oblasti sexuálnej orientácie, poradenstvo pre onkologických pacientov a ich príbuzných, pri depresii a úzkostných stavoch, osobnostný rozvoj.

Miesto poskytovania služby: Žilina

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0907 392 459,
zuzana.zarnay@gmail.com

Profil: Špecializuje sa na: otázka vzťahov, vzájomnej komunikácie, výchova detí, prežívanie viery v rodine…

Miesto poskytovania služby: Komunita Blahoslavenstiev, Kláštorná 123, 034 01 Liptovský Mikuláš

Ordinačné hodiny: treba sa vopred objednať

Kontakt:
0948 447 425,
daria@alconet.sk

Profil: Pracuje ako klinický psychológ. Má ukončený psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii. Špecializuje sa na neuropsychológiu, poradenstvo a psychoterapiu. Oblasť zamerania: liečba závislostí, úzkostných porúch, depresie, sexuálnych porúch a pod.

Miesto poskytovania služby: Univerzitná nemocnica Martin, Neurologická klinika, Kollárova 2, Martin

Ordinačné hodiny: Po- Pia: 9:00-15:00 Je potrebné sa vopred objednať buď telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt:
043 / 4203 687,
grossmann@unm.sk

Miesto poskytovania služby: PORT centrum hlbinej psychológie, J. Martinku 877, 033 01 Liptovský Hrádok

Ordinačné hodiny: v pracovné dni, na objednávku

Kontakt:
0903 518 173,
hvorka@portcentrum.sk,
www.portcentrum.sk

Profil: klinický psychológ a terapeut

Miesto poskytovania služby: Martinku 877, 033 01 Liptovský Hrádok

Ordinačné hodiny: v pracovné dni, je potrebné sa dopredu objednať

Kontakt:
0907 618 646,
supalova@portcentrum.sk,
www.portcentrum.sk

Mgr. Martina Šipošová – manželský poradca

Profil: Mám vyštudovanú teologickú fakultu, odbor Náuka o rodine a v súčasnosti pracujem ako manželský a predmanželský poradca v Centre pre rodinu v Pezinku. Ponúkam párové aj individuálne poradenstvo, pomoc pri riešení vzťahových a komunikačných problémov, aktívne sprevádzanie počas záťažovej situácie.

Miesto poskytovania služby: Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 7, 902 01 Pezinok

Ordinačné hodiny: Konzultačné hodiny mám podľa dohody.

Kontakt:
0903 668 033,
www.pezinskerodiny.sk

MUDr. Michal Patarák – Banská Bystrica

Profil: psychiater
Odborné zameranie: Neuropsychiatria, psychologické, filozofické a spirituálne aspekty psychiatrie, závislosti

Miesto poskytovania služby:
Psychiatrické oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1,
974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny:

Kontakt:
048/4335 818
https://dennikn.sk/autor/michal-patarak/

Mgr. Ján Záskalan – psychológ, psychoterapeut – Banská Bystrica

Profil: Mgr. Ján Záskalan: Psychológ, psychoterapeut, lektor a supervízor. Hrdý manžel a otec 4 detí.
Poskytujem služby v oblasti psychoterapie a poradenstva pri riešení manželských a partnerských problémov, psychoterapiu pri problémoch týkajúcich sa úzkostí (panická porucha, strata blízkeho) depresie, rôznych druhov fóbií a tiež obsedantno-kompulzívnych porúch (nutkavé myšlienky a správanie). Na stretnutie je potrebné sa objednať telefonicky, resp. mailom.

Miesto poskytovania služby:
Sládkovičova 7/A,
Banská Bystrica

Ordinačné hodiny:
na objednanie

Kontakt:
0911/442642,
bbpsycholog@gmail.com,
web: www.bbpsycholog.sk

Mgr. Alena Madlena Rjabininová – Certifikovaná psychoterapeutka
Profil:
Rada spolupracujem s ľuďmi ktorých problém trápi natoľko, že sa odhodlajú postaviť sa proti tomu, čo ich v živote postihlo a bráni im prežívať život tak, ako by chceli a mali, hnevá ich, že robia čo nechcú a nerobia čo chcú a vedia, že cesta z tohto utrpenia vyžaduje čas a námahu.
Vychádzam so systemickej psychoterapie ale mam aj výcvik v psychotraumatológii EMDR.
Okrem privátnej praxe mám aj niekoľko mandátnych zmlúv z čoho najväčší podiel má zmluva s Ligou proti rakovine (LPR) v rámci ktorej pôsobím v Nitre na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice.
Onkologickým pacientom, im blízkym ale aj pozostalým poskytujem služby bezplatne – s podporou LPR, inak pracujem na priamu platbu.
Miesto poskytovania služby:
Farská 10, Nitra
Ordinačné hodiny: Stretnutia s klientmi si dohadujem vždy vopred.
Kontakt:
telefón: 0905 383 203

PhDr.Martina Šadláková, poradenský psychológ

Profil: Mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde som úspešne ukončila aj rigorózne konanie ako doktor filozofie. Absolvovala som výcvik v motivačných rozhovoroch, čo je prístup zameraný na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. Tiež pracujem s terapeutickou pomôckou Rodinná doska. Venujem sa jednotlivcom v náročných životných situáciách, ale tiež rodinnému a manželskému poradenstvu s ohľadom na kresťanskú antropológiu. Zároveň som súdnym znalcom v psychológii pre Diecézny cirkevný súd v Žiline.  Tiež pôsobím v Rodinkove ako psychológ pri duchovných cvičeniach s názvom Rozvedení k Bohu. Poskytujem tiež koučing a lektorské služby v oblasti psychológie.

Miesto poskytovania služby: Považská Bystrica

Ordinačné hodiny: Potrebné sa vopred objednať buď telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt:

martina.sadlak@gmail.com