Po rozvode v novom zväzku. Čo na to povieš, Bože?

0
879

„Civilný rozvod. Keď som uzatváral sviatostné manželstvo, nič tomu nenasvedčovalo. Výborne sme si rozumeli, boli sme ochotní urobiť pre seba naozaj všetko. Až prišla kríza a už sme nedržali spolu, ale postavili sme sa proti sebe. Vzájomné obviňovanie nás priviedlo až na súd. Rozvod sa javil ako najlepšie riešenie. Avšak nedokázal som ostať sám. Vstúpil som do nového zväzku. Dnes sa pýtam, či som sa rozhodol správne. Ako sa na mňa pozeráš, Bože?“

Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bode 2384 uvádza: „Rozvod je ťažkým previnením proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a verejného cudzoložstva.“

Možno si si práve pomyslel: „Ďakujem pekne. Ďalej nečítam. Znovu ma odpísali.“ Skús však katechizmový text vziať ako odrazový mostík. Aj keď znie veľmi prísne, lebo si v ňom počul pravdu o sebe až príliš priamočiaro. Čo teda môžeš urobiť?

Príď k Ježišovi so svojou situáciou

Ježiš je ochotný stretnúť sa s každým človekom. Nebojí sa priblížiť k tým, ktorými iní pohŕdajú, na ktorých ukazujú prstom ako na najväčších hriešnikov, ktorých nenávidia a odsudzujú. „Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici“ (Lk 15, 1). Priblížiť sa k Ježišovi je spojené so splnením potreby byť prijatý, byť v prítomnosti niekoho, kto mi nevyčíta len moje chyby, slabosti, zlyhania. Niekoho, kto ma prijme takého, aký som. Mýtnici a hriešnici konečne našli niekoho, kto sa nepozeral na nich iba ako na hriešnikov, ale kto im ponúkol pomocnú ruku a plán na záchranu. Aj ty sa môžeš k Ježišovi priblížiť taký, aký si, s Tvojou históriou života. Možno si doteraz počúval len o tom, že žiješ v hriechu, že si urobil nesprávne rozhodnutie, že si si zatvoril cestu k sviatostiam. Áno, rozvod priniesol so sebou negatívnu skúsenosť. Ale môžeš prísť k Ježišovi vedomý si tejto slabosti. Mýtnici a hriešnici sa nepretvarovali pred Ježišom, prišli k nemu s úplnou zodpovednosťou za dobro a zlo, ktoré vykonali vo svojom živote. To nebol postoj: „Všetko je v pohode, nič zlé sa nestalo.“ Oni stáli pred Ježišom s túžbou po zmene v ich živote. A práve pocit prijatia ich naštartoval, pohol ich k životnému obratu.

Ježiš sa pozerá na Teba s milosrdnou láskou

Fascinujúce je čítať Evanjelium vnímajúc Ježišov pohľad na človeka. Zakúsil ho na sebe Matúš, keď si sedel vo svojom zamestnaní, a keď v Ježišových očiach uvidel lásku, ktorá mu ponúkala oveľa viac ako doterajší spôsob života. Prežil to Zachej vyštveraný na strome, kde si ho všimol Ježiš túžiaci stretnúť sa s ním pri spoločnej večeri. Aj bohatý mládenec, hoci odišiel od Ježiša smutný, vedel, že Ježiš sa naňho pozrel s láskou. Bola to tiež skúsenosť zástupov: „Keď videl zástupy, bolo mu ich ľúto, lebo boli unavené a bezradné ako ovce bez pastiera“ (Mt 9, 36). Ježišov pohľad dokázal doslova pohladiť, doceniť a všimnúť si nielen hriech a slabosť, ale predovšetkým dobré túžby v srdci človeka.

Táto ponuka je stále aktuálna. Je aj pre Teba práve v tom, čo prežívaš. Neskrývaj sa pred Ježišovým pohľadom, nevyhýbaj sa mu. Kde sa Tvoje oči môžu stretnúť s Ježišovými? Pozri sa na Ježiša v Eucharistii. Hoci Ho nemôžeš prijať vo svätom prijímaní, Ježiš Ťa chce vidieť na svätej omši. Chce spolucítiť s Tebou v tom, že aj keď si Ho nemôžeš vziať do srdca pod spôsobom chleba, môžeš odchádzať s istotou, že Ježiš sa na Teba pozrel s láskou a milosrdenstvom, s akými sa na Teba pozerá nebeský Otec. Môžeš vnímať Božiu prítomnosť adorujúc ho v Sviatosti oltárnej. Dovoliť, aby sa do Tvojich očí, možno plných sĺz a smútku, zahľadel Ježiš, ktorý Ti rozumie. On nezmenil štýl. Aj dnes dokáže osloviť svojim pohľadom. Vie si získať stratenú dôveru. Môžeš prežiť lásku na prvý milosrdný pohľad. Ale to bude len začiatok chodenia s Ním. Prečo? Ježišov pohľad Ťa naučí vidieť pôsobenie Boha vo Svätom Písme, v bratoch a sestrách v spoločenstve Cirkvi, v kňazovi, v Tvojej rodine, v situáciách každodenného života, dokonca aj tam, kde si si Ho doteraz nevšímal, alebo kde by si Ho vôbec nečakal, čiže v Tvojej neúspešnej minulosti, v náročnej prítomnosti a v budúcnosti, ktorej sa bojíš a ktorú si nedokážeš predstaviť ako niečo krásne a cenné. Postupne sa naučíš vnímať blízkosť nebeského Otca naozaj vo všetkom a všade. Nie ako sliediaceho a čakajúceho na Tvoj pád a zlyhanie, ale ako zahľadeného na svoje dieťa a stále bdejúceho nad ním.

Ježišu, prichádzam k Tebe so svojom situáciou. Vieš, že sa to veľmi skomplikovalo. Nevyzerá to ružovo. Ale predsa som tu. Verím, že pri Tebe nájdem pocit bezpečia a prijatia. Pozri sa na mňa tak, ako to dokážeš len ty. S milosrdnou láskou. A to mi zatiaľ postačí.

 

Zdroj fotografie: www.pixabay.com