Pavol Strežo: Žena nech sa bojí muža (Ef 5,33)

0
846

Nedávno bola moja Janka v Žiline prednášať na Deň žien. Počas toho, ako si pripravovala prednášku sa ma pýtala na nejaké veci, aby som jej ich dal z mužského pohľadu. Počas toho rozhovoru som si uvedomil jednu vec.

Sú dva spôsoby, ako môže manželka manželovi povedať, čo zlé urobil. Ten negatívny je taký, keď mu povie, čo všetko nerobí a kde ako muž zlyháva a budujúci je taký, keď mu povie, ako ho stvoril Boh a kde môže dorásť.

Poviem vám príklad:

Môžete mužovi povedať, že sa nestará o deti a je s nimi málo, alebo mu poviete, že tak ako on čerpá s Boha svoju mužnosť a identitu, tak jeho deti čerpajú svoju identitu z neho. A teda čím viac času im dá, tým viac sebavedomejšie a istejšie budú jeho deti.

Iná situácia: Môžete povedať manželovi, že sa s vami málo rozpráva, alebo mu môžete povedať, že tak ako Kristus hovorí ku svojej neveste Cirkvi a Jeho slovo ju očisťuje a povzbudzuje, tak aj vy potrebujete manželovo slovo na to, aby vás utvrdilo a povzbudilo.

Rozumiete? My muži zápasíme s vnútorným pocitom toho, či sme dobrí, alebo nie sme dobrí – manželia, otcovia,… A ak na nás uvoľníte pocit viny z toho, čo sme nezvládli, tak naša reakcia bude obrana: či už hnev, alebo sebaľútosť.

Povzbudzujem mužov aj ženy, aby si prečítali list Efezanom, 5. kapitolu. Sv. Pavol tam dáva krásnu paralelu medzi vzťahom Krista a Cirkvi a muža a ženy. Skúste nad tým rozmýšľať. Ja sa chcem dotknúť len záverečnej časti vo verši 33.

33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

Evanjelický preklad aj grécky originál však hovorí „a žena nech sa bojí muža.“

Prečo Písmo hovorí, že žena sa má báť svojho muža?

Presne pre to, prečo hovorí, že sa máme báť Boha. Boh je tak majestátne úžasný, láskavý a dobrý a na druhej strane hrozivo svätý a spravodlivý, že hoci ho nazývame Otcom, máme pred ním bázeň.

A muž je povolaný k tomu, aby dorástol do takého slávneho obrazu Boha, aby jeho manželka prežívala pri ňom podobné pocity ako pri Bohu. Na jednej strane, aby sa cítila nekonečne milovaná a zakúšala jeho dobrotu a na druhej strane, aby mala svätú bázeň. No nie z hrubej sily, ale z majestátnosti jeho celistvého charakteru. Ktokoľvek v Biblii uzrel majestát a slávu Boha, padol na zem v bázni. Takže muži, máte vzor, kam môžete rásť.

A mám pre vás ešte jednu vec. Možno vaše manželky nevedia ešte komunikovať takto, ako som sa to snažil opísať. No vedzte, že keď vám hovoria, čo všetko nerobíte, nie je to preto, aby na vás hodili hanbu, že nie ste dokonalý, ale preto, že vás chcú vidieť takých slávnych. Začnite to tak prosím počuť!

Veď kto iný vás miluje viac ako vaša manželka? A kto iný teda chce pre vás len to najlepšie, ak nie ona?

Zdroj fotografie: www.pixabay.com