Ak je Boh dobrý, prečo dopustil rozpad môjho manželstva?

0
851

Boh dal každému z nás slobodnú vôľu. On nie je ten, ktorý hýbe s nami ako s bábkami. Boh chce pre nás to najlepšie, no zároveň nám vždy dáva možnosť si vybrať. Aj keď On je všemohúci a riadi celý svet, v istom slova zmysle akoby sa vzdával kontroly, keď nám dáva slobodnú vôľu. Boh nechce pre teba zlo, ale dovoľuje ho, aby chránil dar slobodnej vôle, ktorý ti dal pri stvorení.

Ale Boh takisto prisľúbil, že aj z ťažkých vecí, ktoré sa nám dejú v živote, On dokáže vyťažiť pre nás ešte väčšie dobro.

Pozri sa na kríž… Ako mohol milujúci Boh nechať svojho jediného Syna tak trpieť a zomrieť takou ohavnou smrťou? Pretože z tohto najväčšieho zla vzniklo naše najväčšie dobro – naša spása. Môžeš sa teraz pozerať na tvoj rozpad manželstva ako na niečo zlé, no čakaj a uvidíš, že Boh aj túto navonok beznádejnú situáciu dokáže premeniť na dobré veci aj pre teba.

Keď posielaš svoje deti prvýkrát do školy, tiež nechceš, aby boli šikanované na ihrisku alebo trpeli, ale dovoľuješ im tam ísť pre „ich väčšie dobro“. Aby sa mohli učiť, dozrievať a stať sa mužmi a ženami, akých chce mať Boh. Skutočná láska nenecháva dieťa zamknuté v bezpečí ďaleko od každej bolesti. Skutočná láska dôveruje a pomáha deťom rásť.

Mnohí rozvedení hovoria, že tým, že si museli prejsť touto bolestnou skúsenosťou, našli konečne Boha, viac sa k Nemu priblížili, zmenili svoje životy a našli hlbší vnútorný pokoj.

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.
Rim 8, 28

 

Aký zmysel má celé toto utrpenie?
Dnešná spoločnosť považuje utrpenie za niečo nezmyselné a pozerá sa na pojem utrpenie opovržlivo. Ono samo o sebe nemá zmysel, no Ježiš je ten, ktorý mu zmysel dal. On sám trpel najviac zo všetkých a zobral všetky hriechy, utrpenie a bolesť tohto sveta na seba.

On sám hovorí:
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.”

Utrpenie, ktorým prechádzate kvôli rozpadu vášho manželstva je častokrát veľké až priam neznesiteľné a nechápete prečo sa to celé deje.

Obetujte svoje utrpenie za iných a dajte mu tak zmysel.

 

Čo môžem urobiť, aby som sa necítil tak zle?
Každý z nás potrebuje v bolestnej a ťažkej situácii povzbudenie. Ako dieťa, ktoré po očkovaní dostane cukrík aj my potrebujeme v tejto situácii niečo, čo nás poteší. Ale nie nový vzťah, nákupný úlet alebo liter vodky. No skús nasledovné: spomaľ a začni viac oddychovať, uvoľni svoj nabitý kalendár, maj čas na dlhé prechádzky alebo počúvanie hudby. Skús robiť veci, ktoré ti prinášajú radosť.

Otvor si Bibliu a čítaj si žalmy, určite sa v nich nájdeš, pretože vyjadrujú často krát hlboký zármutok, beznádej, strach, no na druhej strane uistenie, že Boh plní svoje sľuby a postará sa o teba v každej situácii.

Pamätaj tiež na to, že pocity prichádzajú a odchádzajú. Nie vždy, keď máme pocit, že sa máme lepšie je to naozaj tak. Len skutočná Pravda nás môže priviesť k najhlbšiemu uzdraveniu. Možno si nikdy nerozmýšľal nad tým, žeby si sedel len tak pri Ježišovi v eucharistii. On sľúbil, že ťa nikdy neopustí a nezanechá a v podobe chleba je neustále prítomný v Eucharistii. Skús tráviť čas s Ním v tichu, plakať pri Ňom, uvoľniť sa, riešiť s Ním svoje problémy alebo len tak ticho načúvať… To všetko ti môže pomôcť sa cítiť lepšie.

Nik ti nebude môcť odolať po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím.
Joz 1, 5

 

Kde môžem nájsť pomoc?
Skús zistiť od miestneho kňaza aké možnosti sú vo vašom okolí pre rozvedených a porozprávať a poradiť sa s ním ako ďalej. Častokrát sú rany na duši také hlboké, že človek potrebuje vyhľadať odbornú pomoc. V tomto prípade skús vyhľadať kresťanského psychológa alebo psychoterapeuta.

Zavolaj svojho najlepšieho priateľa alebo člena rodiny, ktorý je blízko pri Bohu a rieš túto situáciu s ním. Popros ho, aby sa za teba modlil a bol ti nablízku.

 

Prebraté z http://rozvedenikatolici.sk/caste-otazky/,

Zdroj fotografie: www.pixabay.com