Po rozvode stále verným manželom. Ako zvládnuť tú samotu?

0
1607

Civilný rozvod je pre niektorých skúsenosťou po mnohých rokoch spoločného života. Stretávam však aj mladých ľudí, ktorým sa rozpadlo manželstvo ešte len v úvodnom dejstve. Nie je ľahké nájsť sa v novej situácii. Zdá sa, že hlavne pred osobami vo veku 25-40 rokov (aj pred tými staršími) stojí úloha, ktorá ich prerastá. Ostať sám a nevstupovať do ďalšej známosti? Nechcete odo mňa náhodou niečo nemožné? Ako mám prijať rolu, ktorú som si vôbec nevybral, po ktorej som vôbec netúžil?

Verným manželom aj po rozvode

Pozemsky rozvedený manželský zväzok zostáva v Božích očiach tým, čím bol od začiatku. Sviatostné manželstvo je zmluvou, v ktorej nebeský Otec ručí svojou vernosťou. On je verný aj vtedy, keď sa postavil proti jeden z manželov. Skús začať práve od tejto pravdy: „Boh stojí za mnou a počíta so mnou v manželstve, ktoré podľa zmýšľania sveta už zlyhalo.“ Nedá sa automaticky nastaviť v sebe myslenie v kategórii ostávam verným svojej životnej partnerke, ktorá odišla a možno žije už v novom vzťahu. Môže to trvať aj niekoľko rokov, kým pochopíš svoju situáciu a kým ju dokážeš prijať. Avšak s rozhodnutím sa pre vernosť príde do tvojho srdca čoraz väčšia sloboda. Naučíš sa prežívať samotu a zistíš, že nie si osamelý.

Spoločenstvo modlitby

Thierry Maucour ako rozvedený vo svojej knihe Rozhodol som sa zostať verný zdôraznil, čo bolo pre neho liekom na bolesť opustenosti: „Nájsť na svojej ceste miesto modlitby a bratov v modlitbe je jeden z prvých pilierov záchrany pre toho, kto trpí rozchodom“. Keďže sa jedná o nadprirodzené chápanie tvojho života, potrebuješ mať okolo seba a za sebou ľudí, ktorí budú pre teba bratmi a sestrami. Nevyhnutne potrebuješ modlitebnú podporu. Spoločenstvo ti nedokáže úplne nahradiť tvoju manželku. Môže byť jednak prostredím, kde sa budeš zdieľať o svojich pocitoch, zraneniach a o všetkom, čo sa spája s akceptáciou nepredvídaného scenára tvojho životného príbehu. Práve cez spoločenstvo sa postupne stotožníš s novou rolou v tvojej histórii. Nájdeš seba samého.

Moc sviatosti Eucharistie a Božieho slova

Zotrvať aj po rozvode vo vernosti sviatostnému manželstvu je možné tiež vďaka účasti na svätej omši a počúvaniu Božieho slova. Na Eucharistiu prichádzaš k Ježišovi so srdcom, ktoré sa cíti opustené, zradené, zranené. Hoci Ježiš nežil v manželstve a neprežil skúsenosť rozvodu, napriek tomu mu nie je cudzie to, čo si nesieš vo svojom vnútri. Cez Božie slovo ťa o tom môže presvedčiť. „Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny“ (1Pt 2, 4). Zavrhnutie alebo inak povedané zdiskvalifikovanie. Ježiša odmietli, nechceli ho, zavrhli ho. Podobný pocit máš aj ty, keď si počul, že už nie si mojím manželom, stal si sa ex-, bývalým. Už ťa nepotrebujem. Skončili sme. A Boh ti odpovedá: „Pre mňa si stále vyvolený a vzácny. Vnímam ťa nie ako ex-, ale ako manžela“. Nebeský Otec ti ukazuje aj perspektívu ďalšieho života: „A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista“ (1 Pt 2, 5). Čiže Boh počíta s tebou, s tvojou vernosťou, s tvojou obetou. Znovu sa to týka niečoho, čo je spojené s duchovným chápaním tvojho povolania. Lebo ako manžel sa nechávaš vbudovať do svätého kňazstva. Možno sa to zdá ako paradox. Hovoríš Bohu a svojej manželke na novo svoje „áno“. A aj keď to nebolo tvoje dobrovoľné rozhodnutie, začínaš žiť svoje manželstvo v celibáte.

Uzdravujúci vplyv sviatosti zmierenia

Čnosť vernosti životnému partnerovi, ktorý ťa opustil, môžeš budovať v sebe pravidelnou spoveďou. Vyznávajúc svoje hriechy sa zároveň priznávaš k svojej nestálosti vo vzťahu s Bohom, s blížnymi. Pravdou o nás je, že každý dokáže byť neverný v láske. Žijeme len vďaka Božiemu milosrdenstvu. Postupne bude prichádzať do tvojho srdca nové zmýšľanie o tvojej manželke. Budeš sa na ňu pozerať ako ten, kto neodsudzuje, ale vie odpustiť. Nie je to expresná záležitosť. Potrebný je čas pre uzdravenie a zahojenie zranení.

Život v ilúzii?

Modlitba spoločenstva, sviatosti a Božie slovo môžu byť prostriedkami pre tvoje rozhodnutie pre vernosť láske spečatenej zmluvou medzi tebou, manželkou a Bohom. Čaká ťa život, ktorý bude čudný a nepochopiteľný pre okolie. Thierry v už spomenutej knihe to nazýva tajomstvom neprítomnej prítomnosti. Nedá sa to pochopiť bez lásky, ktorá má nadprirodzený charakter. Nedokázal by si to žiť, keby ťa nehnala Kristova láska (por. 2Kor 5, 14). Pre mnohých bude tvoj život ako život v ilúzii. Hlavne vtedy, ak si sa rozviedol ako mladý. Ale ty budeš vedieť, že to, čo žiješ, je úplne reálne. Lebo je to skutočná láska, ktorá neopustí a bude milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

 

Zdroj fotografie: www.pixabay.com