Desať najzaujímavejších myšlienok o mužskej spiritualite

0
1352

V našom seriáli o mužskej spiritualite zaznelo mnoho podnetných myšlienok. Vybrali sme pre vás desať najzaujímavejších z nich.

„Byť mužom znamená mať schopnosť viesť, zabezpečovať, tvoriť a chrániť.“ (Peter Podlesný)

„Muž má zabezpečiť rodinu a žena sa má starať o rodinný krb v zmysle vzťahov. A hneď im Boh hovorí, že to bude ťažké. V pote tváre a v bolesti. Muž rieši otázky: Mám na to? Som dosť dobrý? Žena má iný druh otázok: Som milovaná? Som dosť pekná?“ (Ján Balažia)

„Sme stvorení všetci na obraz Boha. Odtiaľto pramení naša dôstojnosť. Pre muža je povedomie otcovstva, či už biologického alebo duchovného, veľmi dôležité. Dáva totiž zmysel jeho životu – byť darom pre niekoho konkrétneho, za ktorého preberá či už materiálnu alebo aj duchovnú zodpovednosť. Bez tohto rozmeru sa z mužov stávajú tuláci, a to nielen mentálni…“ (Marián Kolník)

„Muž a žena sú schopní sa zladiť vždy iba cestou lásky – osobného sebadarovania, empatického vcítenia sa do situácie toho druhého. Aj keď sme všetci rozdielni, tak v láske sme spojení úplne pevne. Ak niet pravej lásky, tak môžeme vymýšľať rôzne spôsoby, a nezaberie to.“ (Slavko Ganaj)

„Mali by sme byť strážcovia pravdy – vždy a za každú cenu. A teraz – čo je to pravda? Viem, že je jedna Pravda. Ale v takom praktickom živote ju treba nachádzať. Myslím si, že z duchovného hľadiska nám Pán Boh zveril správcovstvo, možno líderstvo. Mali by sme sa vždy postaviť za čestnosť a pravdu a túto strážiť, či už je to v rodine alebo zamestnaní.“ (Csaba Tolnai)

„Mužskosť sa nenachádza jednorázovo, ale je to skôr proces. Tento proces má v každom veku iný výraz: mladý, prvýkrát zamilovaný muž, ktorý ide na svoje prvé rande, je niečo iné ako mladý otec, ktorý nesie svoje dieťa v horúčke na pohotovosť.“ (Ondrej Garaj)

„Úlohou otca je syna povzbudzovať a učiť ho prekážky prekonávať. Veľkým problémom súčasnosti v mnohých rodinách je, že vyžadujeme od detí perfektné výsledky a neučíme ich prekonávať prekážky a prehry. Ako keby zlyhanie a prehra boli neprípustné. Muži takto vychovaní zvyknú mať veľké problémy na svojej hrdinskej ceste, lebo prežívajú veľký strach zo zlyhania.“ (Andrea Abelová)

„Až sa raz dostaneš do očistca, tak budeš musieť počúvať vlastné kázne.“ Inak povedané, my všetci potrebujeme svedčiť životom, a nie teóriou – a máme postarané o mužskú spiritualitu a plné kostoly svedčiacich mužov o Bohu. Lebo Ježiš bol v skutočnosti prakticky muž činu a tomu muži rozumejú.“ (Ján Balažia)

„Uveriť v Ježiša Krista vlastne znamená uveriť v obraz takého Boha, ktorého nám Ježiš predložil: ukázal Boha, ktorý je láska. A tu nastáva bod zvratu, obrátenia, keď sa začínam oslobodzovať od strachov a úzkostí, čím sa stávam slobodnejší od seba a od svojho egoizmu.“ (Ondrej Garaj)

„Mužom sa človek nerodí, stáva sa ním. Je to cesta hľadania, risku, pádov, víťazstiev, okresávania. Zrno musí zomrieť, aby prinieslo úrodu. Dospievame k zrelým mužom po celý svoj život, aby sme poznanie o tejto ceste v jeho závere odovzdali ďalej. Našou úlohou je byť najlepšou možno verziou seba samých a pomôcť v tom i ostatným.“ (Peter Podlesný)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno