Viki Gavaldová: Pri vedení detí na „hlbinu viery“ musíme použiť názorné prostriedky, aby tú hlbinu pochopili a precítili

0
1587

S manželom ste vychovali štyri deti. Boli ste vždy materinský typ?

Celú moju mladosť som sa tešila na výchovu detí. Cítila som k tomu silné povolanie. Na pedagogickú školu som nemohla, pretože som nechcela zaprieť vieru. Komunisti sa na to výslovne pýtali pri prijímačkách. Vtedy som si povedala, že budem aspoň dobrá mama. V domácnosti sme mali aj svokru, ktorá bola po mozgovej príhode a 16 rokov sme sa o ňu starali. Dokopy som bola doma 26 rokov. Bola to najlepšia investícia do výchovy detí. Teraz sa mi to vracia späť, keď vidím svoje deti šťastné a vzdelané. Všetky majú vysoké školy. V lete nás čaká radostná udalosť – tretia svadba.

Ktoré tri veci spätne považujete pri výchove za najdôležitejšie?

Najlepší základ pre výchovu detí tvoria tri piliere – viera, rozum a náboženstvo. Definoval ich don Bosco vo svojom preventívnom výchovnom systéme a z vlastnej skúsenosti dávam donovi Boscovi za pravdu.

Čo konkrétne toto znamenalo vo vašej rodine v praxi?

Pri výchove detí má viera podstatnú úlohu. Rodičia by mali veriť, že ich deti sú zároveň deťmi Božími, že sú vykúpené Kristovou obetou a špeciálne ich vedie Boh cez ruky a srdce rodičov. Môže sa stať, že rodičia sa často mýlia, preto je dôležité opierať sa o rozum a náboženstvo, aby spolupráca s Bohom pri výchove detí bola v čo najväčšej možnej miere.

Viki, vy ste veľmi kreatívna žena. Vymýšľali ste aj veci, ktoré vám pomáhali pri výchove detí?

Áno. Keď chceme priviesť deti na „hlbinu viery“, musíme použiť názorné prostriedky, aby tú hlbinu pochopili a precítili. Vo výchove k viere je veľmi veľa „ťažko stráviteľných vecí“ . Čo je to – obetovať celý deň? Prečo mám niečo urobiť, keď sa mi nechce? Prečo mám byť iný? Ako odpovieme? Máme na to naučené odpovede, ale sú postačujúce pre deti? Naše odpovede sa pohybujú stále v imaginárnej rovine.

Aké rôzne názorné prostriedky sa vám počas rokov starostlivosti o deti podarilo napríklad vymyslieť?

Kým boli naše deti malé, vymýšľala som jasličkové slávnosti, pôstne a veľkonočné akadémie, spolu s vedúcim nášho zboru Credo sme vymysleli aj muzikál pre deti, vytvorila som margarétky plánolisté ako pomôcku k výchove k cnostiam. Vo všetkých projektoch išlo o vytvorenie symboliky, matérie, ktoré sú deťom blízke a cez ktoré deti precítili duchovno.

Ako sa zrodil nápad margarétok?

Chcela som deťom názorne ukázať, že všetko, čo cez deň robíme, môžeme priniesť Pánovi Ježišovi ako dar. Kvetinka je vhodným obrazom daru. Tak, ako pribúdajú dobré skutky, pribúdajú lupienky na kvetinke a večer je kvetinka nádherne rozkvitnutá, pripravená na darovanie pri večernej modlitbe.

Ako na margarétky reagovali deti?

Deti si margarétky veľmi rýchlo osvojili. Malo to štýl hry, ale v skutočnosti išlo o vážne veci. Deti pochopili, že lupienky, ktoré si ráno vybrali z predloženej ponuky, budú tvoriť náplň ich dňa. Vedeli, čo všetko od nich potrebujem, vedeli si rozplánovať prácu a večer mali krásny dar pre Pána Ježiša.

Ako často alebo kedy ste ich používali?

Najčastejšie to bolo cez prázdniny. Deti mali dostatok času, potrebovala som ho trochu zorganizovať, aby mali aj prácu, aj voľno. Na rub lupienkov som napísala jednotlivé práce, ktoré som potrebovala v ten deň urobiť. Vždy som dala na stôl toľko lupienkov, aby mal každý aspoň osem, aby bola margarétka úplná. Deti povyberali práce podľa svojho výberu a po vykonaní práce si lupienok zastrčili do srdca kvetu. Stávalo sa, že o hodinu sme mali uprataný celý dom.

Čo vám ich používanie prinieslo do rodiny?

Jednoznačne radosť. Nebolo treba nikoho nútiť, napomínať, oháňať sa poslušnosťou, nebolo treba súdiť, kto urobil viac a kto menej, nebolo treba prerušovať hru kvôli pomoci. Ak boli tie margarétky plné lupienkov, deti mali radosť aj z modlitby, pretože odovzdávanie margarétok ku obrazu bolo radostné. Ale iba v prípade, ak bola margarétka úplná. Ak chýbali lupienky, nemuseli sme nič hovoriť, dieťa to veľmi dobre chápalo.

Ktoré čnosti ste nimi najmä pestovali?

Prehlbovali sa všetky vliate čnosti – viera, láska, obetavosť. Veľmi sa rozvíjali aj čnosti – pracovitosť, dôslednosť, spravodlivosť. Všetko sa dialo akoby mimochodom, necielene.

 

Ak vás Margarétky zaujali, ľahko si ich zaobstaráte v našom obchodíku – teraz s prázdninovou 20%-ou zľavou! Nech sa páči, vstúpte!

 

Fotografie: Barbara Reháková

 

 

 

 

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno