Desatoro rodiča, 1. časť

0
409

Počas prázdnin budeme na našej stránke postupne rozoberať desať zásad výchovy, ktoré boli na poľskej stránke silnarodzina.pl publikované ako Desatoro rodiča.

Desatoro rodiča je niekoľko základných, overených a univerzálnych princípov, ktorých dodržiavanie prinesie pozitívne efekty pre vašu rodinu. Tento zoznam nemusí byť úplný ani neomylný. Jeho účelom je v prvom rade povzbudiť rodičov, aby sa zamysleli nad tým, akými zásadami sa riadia pri výchove svojich detí, a možno boli inšpiráciou prijať niektoré konkrétne kroky z nasledujúcich pravidiel do života svojej rodiny.

 

  1. Na prvom mieste je tvoj manželský partner
  2. Vyžaduj od seba to, čo vyžaduješ od detí!
  3. Buď priateľom pre svoje deti!
  4. Buď dôsledný!
  5. Stanov pravidlá domácnosti a plánuj čas!
  6. Buď pozitívny!
  7. Vytvor príťažlivú rodinnú atmosféru!
  8. Neuprednostňuj žiadne zo svojich detí!
  9. Buďte s manželským partnerom voči deťom jednotný!
  10. Rozvíjaj sa ako rodič!

 

1. Na prvom mieste je tvoj manželský partner!

Každá budova musí mať pevné základy, ktoré sú stabilné a musia vydržať rôzne nepriaznivé vplyvy tak, aby tieto vplyvy nezanechali stopy na jej stabilite. V prípade rodiny, takýmto základom je manželský zväzok. Bez ohľadu na všetky moderné „trendy“ v oblasti rodiny, jediným riešením, ktoré spoľahlivo fungovalo v minulosti a je najlepším aj pre dnešok je zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorý je uzatvorený na celý život. Každá odchýlka od tohto princípu – rozvody, rozchody, spolužitie „navoľno“ – majú negatívne dôsledky na celú rodinu: na manželské šťastie, na výchovu detí, a dokonca aj na finančné postavenie jednotlivých osôb. To potvrdzujú aj sociologické štúdie vykonané v mnohých krajinách na celom svete.

 

Otázka správnej hierarchie

Keď myslíme na dobro našej rodiny, mali by sme mať najprv na mysli vzťah s našim manželským partnerom. Investícia do tohto vzťahu – čas, úsilie, emócie, pozornosť – prináša vždy zisk, a to pre celú rodinu. Je ťažké si predstaviť rodinu, v ktorej sa manželia naozaj milujú a táto ich láska by bola dôvodom zanedbávania výchovy ich detí. Často sa však môžeme stretnúť so situáciou, keď neúmerná koncentrácia jedného z rodičov na deti spôsobuje, že manželský partner sa cíti odmietaný, nešťastný, a v dôsledku toho celá rodina nefunguje dobre, dokonca môže prísť k jej rozpadu, čo spôsobuje hlboké celoživotné rany práve u detí.

Prvým kritickým momentom v budovaní rodinnej hierarchie je zvyčajne narodenie prvého dieťaťa. Spravidla žena má prirodzený sklon sústrediť všetku svoju pozornosť na nového člena rodiny, čo spôsobuje ochladenie jej vzťahu s manželom. Ak si žena nie je toho vedomá a manžel nezareaguje správne, čo v praxi znamená, že rezignuje na svoje miesto v hierarchii manželkinej lásky, tak prvá ťažká situácia je na svete. Neriešenie takto vzniknutého problému sa len často ďalej prehlbuje počas ďalších manželských kríz. Výsledkom je, že manželia sa navzájom postupne od seba vzďaľujú a stávajú sa navzájom cudzincami, koncentrujúc všetku svoju pozornosť a náklonnosť iba deťom.

 

Naša láska – najlepší dar deťom

Deti sa v takejto atmosfére prirodzene necítia dobre, napriek tomu, že sú „pupkom sveta“ aj keď na prvý pohľad sa môže zdať, že práve o toto sa usilujú. Deti sú najšťastnejší, keď obsadia to správne miesto v rodine a v srdciach rodičov, teda druhé miesto hneď po vzájomnom vzťahu rodičov k sebe navzájom. Dieťa, ktoré pociťuje a dokonca aj počuje, že on je tým najdôležitejším doma, stáva sa sebeckým, zameraným len na seba, neschopné vybudovať si zdravé vzťahy a tým ho rodičia pripravujú o možnosť dosiahnuť v živote šťastie.

Z tohto dôvodu je preto potrebné naše trvalé úsilie a čas, aby naša manželská láska nevädla, ale naopak rástla. A aj keď to nie je jednoduché, a je to mnohokrát v rozpore s tým, čo dnes tak často počúvame, je to stále ešte možné. Keď ako manželia sme si navzájom po celý život verní, budujeme a investujeme do našej vzájomnej lásky, môžeme byť naozaj spoločne šťastní. Toto ale naozaj nie je len otázka šťastnej náhody, ale úsilia ktoré sme ochotní do rozvoju nášho vzťahu investovať. Naše manželské šťastie je jeden z najlepších darov aký môžeme dať našim deťom – dať im šťastné detstvo s krásnym príkladom a stimulom pre budovanie svojich vlastných šťastných rodín.

 

http://www.silnarodzina.pl/

Zdroj fotografie: www.pixabay.com