Richard Vašečka: Sex v manželstve: neodopierajte sa jeden druhému

0
8738

Sex nie je nadštandardným doplnkom, voliteľným prvkom či občasným spestrením manželstva. Sex patrí k podstate manželstva a vytvára ho. Ak hapruje manželom ich sexuálny život, je to znakom, že niečo neklape v ich vzťahu. Ale platí to aj naopak: Ak váš vzťah stagnuje, môže byť za tým zanedbaný sex!

Bez sexu niet manželstva! Podľa cirkevného práva impotencia (nespôsobilosť sexuálneho spojenia) bez výnimky znemožňuje uzavrieť platné manželstvo (CIC 1084). A manželský súhlas pri sobáši je definitívne zavŕšený až manželským úkonom (KKC 1627 a 1640).

Telesná intimita manželov je to, čo odlišuje manželskú lásku od každého iného druhu lásky (rodičovskej, priateľskej, dobročinnej) a robí ju exkluzívnou. Môžete mať viacero detí či priateľov a prejavovať lásku núdznym. Ale iba jedinému človeku sa odovzdávate celý. Sv. Ján Pavol II. hovorí, že darovať svoje telo druhému človeku je symbolom úplného odovzdania sa tomuto človeku. Sexualita je integrálnou súčasťou lásky, ktorou sa muž a žena úplne zaväzujú jeden druhému až do smrti (KKC 2361).

 

Sex ako povinnosť?

Ak sme sa manželským súhlasom odovzdali tomu druhému, potom platí o nás Božie Slovo: „Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému“ (1Kor 7,3-5).

Slovo „povinnosť“ má pre nás často negatívny alebo formálny nádych. Vnímame ho ako protiklad lásky a dobrovoľnosti. Spájame si ho s niečím, čo musíme a k čomu máme niekedy až odpor.

Hodnotu by mal v tomto kontexte potom len sex, na ktorý máme spontánne chuť. Inými slovami, keď sa moje telo a emócie uráčia. To je ale presný opak toho, čo nás učia Božie princípy.

Verte, že vierou prijaté a ústami vyznané Božie Slovo má moc zmeniť vaše emócie a dotknúť sa aj vášho tela. Nie, neznamená to ignorovať svoje pocity a telesné stavy a popierať realitu, ale vstúpiť do Božej reality a vyvýšiť ju nad veci pominuteľné a prelietavé.

Ako sa to robí? Povinnosť nie je vecou prinútenia, ale vecou rozhodnutia. Rozhodol som sa ti celý darovať a chcem byť tomuto rozhodnutiu verný.

Budem sa teda v súlade so svojim rozhodnutím a s Božím Slovom nahlas modliť: „Pane, rozhodol som sa úplne a celý odovzdať svojmu manželovi/manželke. Chcem byť verný tomuto svojmu rozhodnutiu. Vyznávam, že už nie sme dvaja, ale jedno telo. Vyznávam, že tak ako hovorí tvoje Slovo, už nemám moc nad svojím telom, ale môj muž/žena. Odovzdávam ti svoje pocity a slabosť tela. Ďakujem ti, že mi stačí tvoja milosť, ktorou si nás obdaroval vo sviatosti manželstva.“

Nehovorím tu o nejakých extrémnych situáciách (vážne choroby, ťažké psychické stavy, absolútne nevhodné okolnosti), ale o bežných zápasoch s negatívnymi myšlienkami a pocitmi. Samozrejme, ak tieto myšlienky a pocity vznikajú na základe opakujúcich sa nevhodných okolností a zanedbaní v manželskom vzťahu a komunikácii, treba ich riešiť. Ale nie sa im poddávať a používať ich ako výhovorku či rezignovať.

Toto je vážna vec. Božie Slovo hovorí: „Neodopierajte sa jeden druhému“ (ekumenický preklad) s dovetkom: „aby vás satan nepokúšal“. Tak ako otvárame svoju sexualitu a svoj vzťah Zlému, ak spolu sexuálne nažívame pred svadbou, podobne sa otvárame diablovmu pokušeniu, ak sa odopierame jeden druhému v manželstve!

Vieme, že zhrešiť môžeme „myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého“. Človek, ktorý zhreší voči svojmu manželskému partnerovi skutkom nevery sa nazýva cudzoložník. Ako sa volá človek, ktorý zhreší v tejto veci zanedbaním dobrého? Neložník? Manželský sľub je stavaný pozitívne („Budem ťa milovať a ctiť“) a jeho porušením nie je len nedodržanie negatívnej časti („Nikdy ťa neopustím a budem ti verný“).

Miluješ a ctíš si svojho manžela/manželku? Chceš dodržať svoj manželský sľub? Neodopieraj mu teda to, čo si sa mu rozhodol úplne darovať – seba.

Áno, darovať niekomu svoje telo/seba je oveľa ťažšie ako niečo opraviť, kúpiť, navariť. Najmä ak ste sklamaný a zranený. Ale Boh nás pozýva k intimite. Povolanie byť jedným telom nenaplníme vykonávaním nejakých rutinných služieb (to neznamená, že nemajú cenu!), ale len – ako to nazýva katechizmus – telesnou intimitou manželov. Tá je zárukou duchovného spoločenstva.

 

Článok je prebratý z brožúrky Richard Vašečka: Milovať a ctiť – sexualita. Viac info nájdete na: https://www.facebook.com/milovatactit?fref=ts

Zdroj fotografie: www.pixabay.com