Sterilizácia. Cesta lásky alebo ľudského egoizmu?

0
1841

„Nechala som sa sterilizovať,“ vypovedala naša známa, veriaca matka štyroch detí, len tak medzi rečou s úsmevom na tvári. S manželom sme v tom momente stratili reč a začali si premietať všetky prednášky z morálnej teológie, etiky a bioetiky, no napriek tomu vyprchali všetky argumenty, ktoré by vyvrátili správnosť jej konania. My však musíme vedieť argumentovať, tak o čo vlastne ide pri sterilizácii?

Sterilizácia

Pod týmto pojmom chápeme buď odstránenie niektorého orgánu, prípadne jeho časti, alebo jeho znefunkčnenie, v širšom slova zmysle ide o pozbavenie orgánu niektorej jeho funkcie, čím je poškodená celková integrita človeka ako ľudskej osoby.

Rozlišujeme sterilizácia priamu (dobrovoľnú a vynútenú) a nepriamu.

Nepriama sterilizácia

Nepriama sterilizácia nie je priamo chcená a je spojená s terapeutickým zásahom, ktorý nespôsobuje morálne problémy. Jej cieľom je pomocou terapeutického zákroku zachrániť život alebo zdravie človeka. Je dovolená na základe princípu totality, podľa ktorého je dovolené odstrániť nejaký orgán alebo jeho funkciu, keď je daný orgán chorý alebo spôsobuje patologické procesy, ktoré sa inak liečiť nedajú. Ide napr. o prípady nádorových ochorení, rakovinu prsníka či maternice, život ohrozujúce vnútromaternicové krvácanie a pod. V daných prípadoch je na mieste odstrániť časť alebo celý orgán s cieľom zachrániť život.

Pomôžeme si príkladom. Ak by mal človek silný diabetes, v dôsledku ktorého by nastali problémy vedúce k odumieraniu tkanív a následne k sepse,  bolo by nutné časť nohy, príp. celú nohu, odstrániť. V tomto prípade by bolo lepšie prísť o časť nohy, aby sme zachránili život. Naopak, ak by mal človek nohu len poranenú a dala by sa liečiť, bolo by nemorálne, keby sa noha odstránila.

Priama (dobrovoľná) sterilizácia

V oblasti antikoncepcie má osobitný význam antikoncepčná alebo antiprokreatívna sterilizácia, ktorá môže byť dobrovoľná alebo vynútená. Predovšetkým dobrovoľná sterilizácia, tak dočasná ako aj trvalá, zameraná na priame spôsobenie neplodnosti, je vždy morálne neprípustná a treba sa jej vyhnúť.

Nútená sterilizácia je nariadená autoritou určitým osobám z rôznych dôvodov, ako je napr. dedičnosť, ochrana spoločnosti, prevencia, ochrana slabých a pod. Daná sterilizácia tiež poškodzuje integritu človeka a je morálne nedovolená.

Samotný Katechizmus Katolíckej cirkvi priamu sterilizáciu prirovnáva k priamo chceným amputáciám a mrzačeniu človeka, čo je v rozpore s morálnym zákonom.

Ako teda predísť nechcenému tehotenstvu, no zároveň sa neuchyľovať k cestám, ktoré nie sú pre človeka v zhode s Božím zákonom?

Prirodzené metódy regulovania plodnosti

Jednou z ciest sú prirodzené metódy plánovania rodičovstva. Pravé pestovanie manželskej lásky smeruje k tomu, aby manželia boli ochotní odvážne spolupracovať s láskou Stvoriteľa. Zodpovednými sú tí rodičia, ktorí sa po rozumnej úvahe rozhodli prijať väčší počet detí alebo sa z vážnych dôvodov rozhodli na určitý alebo neurčitý čas nesplodiť ďalšie dieťa, pričom zachovávajú morálne príkazy. Práve z tohto dôvodu vychádza potreba regulovania plodnosti a zodpovedný prístup k odovzdávaniu života.

Zodpovednosť kráča ruka v ruke so zdržanlivosťou v období plodivých dní. Stretli sme sa s rôznymi názormi na prirodzené plánovanie rodičovstva, dokonca aj s tým, že sa manželia zamýšľali požiadať biskupa o dišpenz, aby mohli pristúpiť k antikoncepčným metódam. Sex ale nie je nástrojom na uspokojovanie potrieb manželov, je nástrojom, pomocou ktorého manželia spolupracujú na stvoriteľskom pláne Boha. To, že sa manželia rozhodnú regulovať plodnosť a zachovávať zdržanlivosť v období plodivých dní, je výsledkom uvedomelej a zodpovednej otvorenosti pre odovzdávanie života.

Keď na to existujú oprávnené dôvody vyhnúť sa počatiu, manželia sa môžu zdržiavať sexuálneho spojenia v období plodných dní. Naopak, je pre nich nedovolené používať akýkoľvek druh antikoncepcie.

Samotné využívanie prirodzených metód a vyhýbanie sa sexuálnemu styku počas plodných dní ženy, je veľmi obohacujúce pre manželský vzťah. Manželia si viac uvedomujú, že nie sú jeden druhému podriadení, že nie sú si navzájom len akýmsi nástrojom k uspokojeniu. Prehlbuje sa ich láska, navzájom objavujú nové prejavy nežností, dotyky, objatie, čím si dávajú najavo, akí vzácni sú jeden pre druhého a v tom období sa zároveň prehlbuje ich vzájomná komunikácia, ako aj komunikácia s Bohom, ktorá pomáha vzťahom ako soľ.

Ach, tá zdržanlivosť

Žijeme v spoločnosti, v ktorej dostaneme všetko na počkanie. Svoju dávku trpezlivosti sme si mohli overiť pred pár mesiacmi, keď sa opäť čakalo na potraviny či lieky v dlhých radoch kvôli novému vírusu. Asi tej trpezlivosti nemáme na rozdávanie. Chceme všetko hneď. Vhodíme mincu a dostaneme kávu, bagetu či minerálku. A potom očakávame, že to takto bude aj v ostatných oblastiach. Chcem mať sex, deti, atď.

Skúsme však aj v zdržanlivosti vidieť požehnanie napriek tomu, že žijeme v konzumnej spoločnosti. Práve táto cesta nás formuje, zdokonaľuje, pomáha nám dozrievať a byť odolnejšími voči požiadavkám tohto sveta, ktoré nás stále viac tlačia do kúta.

Ak sa rozhodujete podstúpiť priamu sterilizáciu, príp. vám ju odporučil lekár, pretože ste rodili sekciou, nedajte sa zlákať k hriechu. Rozhodnutie je na každom z nás, ale verím, že práve pomocou prirodzených metód objavíme skutočnú podstatu manželstva a rodiny. Že dieťa pre nás prestane byť hrozbou, ktorej sa musíme za každú cenu vyhnúť, že je možné ovládnuť svoju žiadostivosť, ak už ďalšie dieťa mať nechceme. Že si s pokorou konečne priznáme, že nemáme všetko pevne vo svojich rukách a nemôžeme ovládať život ani svet, ale je tu niekto iný, kto je nazývaný Pánom života a smrti a naučíme sa Mu plne dôverovať, lebo On od nás nežiada nič, na čo by nám nedal silu.

 

Fotografia: pixabay

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno