Zoznámte sa so sv. Jozefom

0
1671

Sv. Jozef bol obyčajný muž, ktorému Boh zveril veľké veci. Urobil presne to, čo od neho Pán chcel, v každom jednom z okamihov, ktoré tvorili jeho život.“ – Sv. Josemaria Escriva

V poslednej dobe vzrastá moja oddanosť sv. Jozefovi, Máriinmu manželovi a Ježišovmu pestúnovi. Sv. Jozef je vzorom pre každého muža.

Ale, môžete povedať, vieme o ňom tak málo! Ako môžeme napodobňovať muža, ktorého sotva poznáme? V skutočnosti vieme o sv. Jozefovi viac než by sa mohlo zdať. Tu sú tri vlastnosti sv. Jozefa, ktoré môžeme napodobňovať.

1. Svätý Jozef bol spravodlivým mužom: Písmo hovorí o Jozefovi ako o „spravodlivom“ človeku (Mt 1,19). Inými slovami, bol svätým a zbožným Židom, ktorý napĺňal dve najväčšie prikázania – miloval Pána svojho Boha celým svojim srdcom a silou a miloval blížneho ako seba samého. Bol tiež mužom modlitby, ktorý poznal Žalmy a Mojžišov zákon odpredu i odzadu a modlil sa, ako všetci zbožní Židia, aspoň trikrát za deň. Spĺňal všetko, čo bolo od neho požadované s pokorným srdcom plným uctievania, nie legalizmu. Na rozdiel od farizejov rozumel aj duchu, nie len litere zákona.

Ako katolíci môžeme napodobňovať sv. Jozefa tým, že dáme Bohu prvé miesto v našich životoch a budeme nezištne milovať svojich blížnych. Môžeme napĺňať prikázania svätej Matky Cirkvi bez šomrania a sťažovania sa. Koniec koncov, zákon Cirkvi je neuveriteľne ľahké dodržiavať, hlavne v porovnaní s Mojžišovým zákonom. Mali by sme byť mužmi modlitby, čítať Písmo a posväcovať každý deň modlitbou.

2. Svätý Jozef miloval Ježiša: Jozefovi bola zverená starostlivosť o Ježiša, Božieho Syna. Hoci táto myšlienka vzbudzuje bázeň, jeho zážitky s Ježišom boli zážitkami bežného otca. Držal Ježiša s láskou v náručí v Betleheme. Pomáhal mu učiť sa chodiť. Keď sa Ježiš poranil (ako sa to malým chlapcom stáva), utešoval ho. Modlili sa spolu, rozprávali sa spolu, trávili spolu mnoho hodín v dielni pracujúc vlastnými rukami.

V skratke, sv. Jozef miloval Ježiša hlbokou otcovskou láskou. Ak ste niekedy mali deti, viete, o akej láske rozprávam. A hádajte čo. Ježiš miloval sv. Jozefa a miluje teba a mňa s celou planúcou intenzitou Božej lásky. Môžeme napodobňovať sv. Jozefa tým, že budeme Ježiša vrúcne milovať a odovzdáme mu svoje životy.

3. Svätý Jozef miloval Máriu: Predstavte si, že ste zosobášení s dokonalou ženou. Mohli by ste povedať: „Moja manželka je Kráľovná vesmíru“ s úplne vážnou tvárou. V jednom smere to musela byť tá najpokorujúcejšia úloha, akú kedy muž dostal. Avšak z iného uhla, Jozef miloval Máriu oddane ako svoju manželku – pretože to je presne, kým bola. Umrel by, aby uchránil jej česť. Keď bola rozrušená, upokojoval ju. Keď bola unavená, oprela sa oňho. Trpezlivo ju počúval a ťažko pracoval, aby sa o ňu postaral. Bol tým najlepším manželom tej najúžasnejšej ženy, aká kedy žila.

Každý muž by mal mať lásku k Márii. Je našou matkou a kráľovnou. Milujme ju, ochraňujme jej česť a odovzdávajme sa jej tak ako svätý Jozef.

Mohol by som pokračovať, ale myslím, že už máte predstavu. Sv. Jozef bol mimoriadnym mužom, svätou hlavou Svätej rodiny. Ježiš a Mária boli bez hriechu, a obaja sa podriaďovali sv. Jozefovi. Mal tú najťažšiu úlohu na zemi a zvládol ju na výbornú. Má v nebi zvláštne miesto a má zvláštne miesto v srdciach Ježiša a Márie…

Je tiež patrónom Všeobecnej Cirkvi a jedným z najmocnejších orodovníkov medzi svätými. Svätému André Bessettovi, nedávno svätorečenému bratovi z Kanady, sa pripisujú uzdravenia tisícok jednotlivcov. Jeho tajomstvo? Modlitba k sv. Jozefovi. Ak máte problémy, ak ste pokúšaní, ak čokoľvek potrebujete, obráťte sa k sv. Jozefovi o pomoc.

Naučte sa o sv. Jozefovi viac. Výborným miestom, kde začať, je encyklika Leva XIII. o úcte k sv. Jozefovi s názvom Quamquam Pluries. Premýšľajte o jeho živote a jeho vzťahoch s Ježišom a Máriou. Proste ho o orodovanie. Spraví to z vás lepšieho muža.

Modlitba:

Ó, Jozef, panenský otec Ježiša, najčistejší manžel Panny Márie, pros za nás každý deň toho istého Ježiša, Božieho Syna, aby sme, chránení mocou Jeho milosti a verne zápasiaci v živote, mohli byť Ním korunovaní v hodine smrti. Amen

Link:https://aleteia.org/2014/01/17/getting-to-know-saint-joseph/2/

Preklad: Ľubica Neupauerová

Zdroj fotografia: www.pexels.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno