Sedem bodov rodinných spoločenstiev (Don Renzo Bonetti)

0
447

V týchto rodinných spoločenstvách sa stretávame po bytoch, či v niektorých, na stretká určených miestach.

Ako sa začína stretnutie?

– Dôraz na presnosť

– Rezervovanosť – zo skupiny sa nevynáša

– Všetko, čo sa v skupine povie, je darom – za všetko sa ďakuje

– Neje sa žiadne občerstvenie!!!

– Kŕmi sa duša

– V miestnosti sa rozpráva a modlí okolo stola, kde horí svieca a je tam otvorené Sv. Písmo. Niekoľko pier a papiere s textom katechézy.

Priebeh stretka

1. Vďaka – 15. min. – ďakuje sa za príležitosť stretiek, osôb, udalostí, ktoré sme zaregistrovali. Sú to krátke vstupy…

2. Zdieľaniepodelenie sa – 20 min.

Odpovedá sa na dve otázky: Čo spravil Kristus pre teba? A čo si spravil ty počas týždňa pre Krista?

Odpovede sa hovoria pokojne a nahlas. Je to zdieľanie viery. Chce to pokoru. Nerobí sa žiadna katechéza. Vo veľkej jednoduchosti.

3. Katechéza – 15. min.

Kňaz do každej skupiny posiela každý týždeň nahrávku biblického textu a jeho komentár. Tento komentár je v skrátenej verzii vytlačený aj na papieroch, ktoré majú účastníci v ruke a sledujú ho spoločne s nahrávkou. Robia si doňho poznámky z toho, čo ich zaujalo, z toho čo sa ich dotklo. Na záver je kratučké stíšenie. . .

4. Prehĺbenie katechézy – 15. min.

V tejto časti sa zdieľa to, čo dotyčný zachytil v predchádzajúcom bode ako niečo, s čím ho Boh oslovuje. Nediskutuje sa. Málo slov, jednoduchosť, nekomentuje sa. Sú to osobné oslovenia.

5. Farské oznamy – 5 min.

Pripomenie sa život farnosti – čo treba urobiť, čo si treba všimnúť, na čo treba dať dôraz…

6. Zdravas Mária a modlitba k Duchu Svätému a príhovor – 10 min.

Modlitba za iných, o ktorých účastníci v skupine vedia, že potrebujú modlitbu. Nie je nevyhnutné, že to musí byť Zdravas alebo že to musí byť modlitba k Duchu Svätému

7. Modlitba za niekoho z prítomných – 5 min.

Hocikto zo skupiny môže požiadať prítomných, aby sa modlili za jeho špecifickú potrebu. Je to cirkev, ktorá sa modlí za iného. Ak sa takýto v skupine nenachádza, môže sa predĺžiť predchádzajúci moment. Nerobia sa žiadne gestá ako dvíhanie rúk, kladenie rúk a pod. Všetko vo veľkej jednoduchosti.

Na konci sa modlí Otče náš otočený chrbtom k stolu, okolo ktorého sa celý čas sedelo. Na znak evanjelizácie – to, čo sa prežilo pri stole, je pre všetkých. Modlia sa na konci aj modlitbu novej evanjelizácie.

Je dôležité, aby tam boli všetky tieto body. Keď je v skupine nejaká výnimočná chvíľa (pohreb, narodenie…) môžu sa niektoré body “ vynechať, ale nie často.

Je dôležité, aby o všetkom vedel farár. Ak pre vzrastajúci počet je treba skupinu rozšíriť, je to farár, ktorý rozhodne kedy, ako, kto s kým do ktorej skupiny pôjde. Ak má rodina malé deti, môžu manželia navštevovať rôzne skupiny, aby sa prestriedali pri deťoch. Alebo si k deťom zavolajú animátorov…

Skupinu môže navštevovať hocikto – ale je tam stabilita -neprechádza sa zo skupiny do skupiny. Viest‘ ju však môže len pár sviatostne zosobášený, ktorý určí farár. Ak treba urobiť zmenu stretka, tak s vedomím farára.

Zdroj fotografie: www.pixabay.com