Ako prijať svoje dieťa s homosexuálnym cítením?

0
221

10 rád rodičom

Každý človek má svoju ľudskú dôstojnosť a hodnotu, pretože je stvorený na Boží obraz. V súvislosti s prekonaním izolácie, ktorú váš syn alebo vaša dcéra prežíva tým, že pociťuje homosexuálne sklony a taktiež v súvislosti s bolesťou, ktorú prežívate Vy, rodičia, z odhalenia tejto skutočnosti, ponúkame vám tieto odporúčania:

 

1. Pamätajte na to, že prevažná väčšina ľudí vrátane vašich detí nemôže za tieto homosexuálne pocity.

 

2. Neobviňujte sa za homosexualitu svojho dieťaťa.

 

3. Rodičia prijmite a milujte sa ako manželia, aby ste prijali a milovali svojho syna alebo dcéru.

 

4. Urobte všetko možné, aby ste naďalej prejavovali lásku svojmu dieťaťu. Vaše prijatie neznamená, že schvaľujete všetky súvisiace postoje a správanie, ktoré možno vaše dieťa vykazuje. Môžete spochybniť určité aspekty životného štýlu, ktoré považujete za otázne. V žiadnom prípade nenúťte svoje deti nájsť si partnerov opačného pohlavia a nevnucujte im manželstvo ako riešenie ich stavu. Každý človek má svoju vlastnú životnú cestu.

 

5. Nabádajte svojho syna alebo svoju dcéru, aby ostali v katolíckom (alebo vašom kresťanskom) spoločenstve. Ak opustili Cirkev, pobádajte ich, aby sa vrátili a zmierili s ňou zvlášť vo sviatosti pokánia. Modlite sa za nich.

 

6. Odporúčajte svojmu synovi alebo svojej dcére vyhľadať veriaceho terapeuta alebo duchovného poradcu, ktorý ponúkne modlitbové zázemie, sprevádzanie a duchovné uzdravenie.

 

7. Vyhľadajte tiež pomoc a duchovnú podporu sami pre seba možno vo forme poradenstva alebo duchovného vedenia, či stretnutia podpornej skupiny pre rodičov týchto detí, ak hľadáte a potrebujete porozumenie, prijatie a vnútorný pokoj. Môžete sa zúčastniť aj duchovných cvičení, ktoré sú určené pre ľudí s homosexuálnymi sklonmi.

Mnohí ľudia prešli tú istú cestu ako vy, ale môžu ísť ešte ďalej. Môžu sa podeliť o účinné spôsoby ako zvládnuť chúlostivé rodinné situácie, napr. ako povedať členom rodiny o vašom dieťati, ako vysvetliť túto situáciu mladším deťom alebo aký mať vzťah voči priateľom vášho syna alebo dcéry kresťanským spôsobom.

 

8. Oslovte v láske a trpezlivosti ostatných rodičov, ktorých taktiež zaujíma téma homosexuality, v súvislosti s prežívaním homosexuality ich syna alebo dcéry, a zorganizujte podporné stretnutia rodičov. Konkrétna služba pre týchto ľudí v Cirkvi vám v tom môže ponúknuť pomoc.

 

9. Preštudujte si odporúčané materiály alebo vhodnú knihu k tejto téme, aby ste boli v obraze a vedeli, ako sa správne zachovať. Keď využijete príležitosť pre vzdelanie a výchovu, pamätajte na to, že môžete zmeniť len sami seba. Môžete byť zodpovední len za svoje vlastné presvedčenie a činy, nie za presvedčenie a činy svojich dospelých detí.

 

10. Vložte svoju vieru úplne v Boha a dôverujte mu. Tomu, ktorý je silnejší, súcitnejší, odpúšťajúcejší, prijímajúcejší a milujúcejší než sme my sami. Odovzdajte Bohu túto svoju starosť a vedzte, že Boh si praje spásu vašich detí viac ako Vy.

 

kontakt: Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P.O. Box B-43, 040 01 Košice 1
e-mail: valentinskespolocenstvo@centrum.sk
Zdroj fotografie: www.pixabay.com