Prečo sa počas obdobia cez rok používa zelená farba

0
538

V rímskom obrade Katolíckej cirkvi je v nedele (a pracovné dni) počas roka často vídať zelenú farbu. Je vyhradená pre obdobie, ktoré sa nazýva „obdobie cez rok“, ale jej symbolika je veľmi vzdialená obyčajnosti. 

Po prvé, zelená je primárne spájaná s rastom a pripomína obdobie jari a leta v prírode. 

Nicholas Gihr v svojej knihe The Holy Sacrifice of the Mass (Obeta Svätej omše) prináša obraz stromu a záhrady, aby vysvetlil jej symboliku.

Zelená je v harmónii s úplnou podstatou Cirkvi – ktorá je mocným stromom, ktorý majestátne dvíha svoj vrcholec k nebu, rozprestiera svoje tienisté konáre a listy ako požehnanie ponad zem, veľkolepým v bohatstve svojho rozkvetu, v hojnosti prinášajúcim vyberané ovocie milosti a čnosti. Je Pánovou polievanou záhradou; Kristus, Dobrý pastier, vedie svoje ovce na vždy zelené pastviny. Cirkev sa halí do zeleného odevu, aby vyjadrila svoju radostnú, živú nádej na čarokrásne a večne zelené lúky nebeského raja, na neporušiteľné dedičstvo, na nevädnúci veniec slávy v nebi.

Takto nás zelená farba pobáda k rastu v duchovnom živote, aby sme mohli byť vovedení do zasľúbenej krajiny v nebi.

Ďalej sa v časopise The Ecclesiastical Review hovorí, že odtieň zelenej používaný na odevoch mal pôvodne pripomínať „pohľad na slnkom zaliatu lúku a tienistý les, ktoré evokujú pocit nádeje a pokoja alebo pokojnej blaženosti.“ 

Popri raste v nás zelená prirodzene vzbudzuje nádej do budúcnosti. Spisovateľ John Walsh v knihe The Mass and Vestments of the Catholic Church (Omša a liturgické odevy v Katolíckej cirkvi) vysvetľuje, že: „Zelená prezrádza nádej. Ako pútnici a bojovníci kráčame namáhavým životom, zápasiac s ťažkosťami, ale nemali by sme ustať na tejto ceste, lebo sme zaopatrovaní našim Pánom, ktorý nás osobne navštívil, a milosťou Ducha Svätého, a preto, ako živá ratolesť, ktorej život je obnovovaný, mali by sme putovať s nezničiteľnou nádejou v ústrety našej skutočnej domovine.” 

Zelená je nádherná farba, ktorá by nám mala pripomínať mnohé hlboké duchovné pravdy, o ktorých môžeme meditovať počas liturgického obdobia cez rok.

 

Originálny článok Why green is used during ordinary time preložila Ľubica Neupauerová.

Fotografia: pixabay

 

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno