Ako adorovať Boha v tichu vášho domova

0
1394

Adorácia je spôsob modlitby, ktorý môžeme praktizovať kdekoľvek. Nemusíme byť dokonca ani fyzicky prítomní v kostole.

Pod pojmom adorácia si katolíci neraz vybavia,  ako v kostole kľačia pred oltárom a adorujú Boha prítomného v Sviatosti oltárnej.

Áno, je to najúčinnejší spôsob, ako si uctiť Pána. Mnohí z nás však počas týždňa takmer vôbec nemajú možnosť ísť do kostola alebo stráviť tam v nedeľu čas navyše.

V skutočnosti môžeme adorovať kdekoľvek – v kostole alebo vo vašej obývačke. Kľúčom je uvedomiť si, čo vlastne adorácia je a ako sa uviesť do svojho života.

Katechizmus Katolíckej cirkvi vysvetľuje, že „klaňanie sa (adorácia) je základným postojom človeka, ktorý sa uznáva za tvora pred svojím Stvoriteľom. Oslavuje veľkosť Pána, ktorý nás stvoril, a všemohúcnosť Spasiteľa, ktorý nás oslobodzuje od zla. Adorácia je hlbokým sklonením sa ducha pred „Kráľom slávy“ (Ž 24, 9-10), a úctivým mlčaním pred Bohom, ktorý „je vždy … väčší [ako my]“. Klaňanie sa trojsvätému a nanajvýš lásky hodnému Bohu nás napĺňa pokorou a dodáva našim prosbám dôveru. (KKC 2628)

Adorácia je vo svojej najhlbšej podstate uznanie toho, že Boh je Bohom a my ním nie sme. Tento typ modlitby uznáva úžas aj nádheru Boha a jeho ochrannú ruku nad celým stvorením.

Sv. Ignác z Loyoly ponúka jednoduchú cestu, ako sa klaňať vo svojej knihe Duchovné cvičenia:

Postojím krok alebo dva pred miestom, na ktorom chcem nazerať alebo rozjímať, na dobu jedného Otčenáša, s vedomím pozdvihnutým k nebesám ako sa Pán, môj Boh na mňa díva. Potom sa na znak poníženosti a úcty skloním.

Často zabúdame, že Boh je prítomný všade, nie len v kostole. Neustále stojí po našom boku pohľadom lásky a milosrdenstva. Keď pochopíme túto jednoduchú skutočnosť, môžeme Boha adorovať a poznávať jeho milujúcu prítomnosť kdekoľvek. 

Autor: Philip Kosloski

https://aleteia.org/2019/10/23/how-to-adore-god-in-the-silence-of-your-home/

Úvodná fotografia: www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno