Mia Lukáčová: Prirodzené metódy sú dobré a spoľahlivé

0
2440

Mia Lukáčová je známa ako energická, obetavá a priateľská dáma, mama štyroch detí, inštruktorka Billingsovej ovulačnej metódy. My sme sa s ňou porozprávali o manželskej sexualite a metódach zodpovedného rodičovstva.

Začnem trochu provokatívne – vyučujete Billingsovu metódu. Je táto metóda spoľahlivá?

Je spoľahlivá tak, ako je „spoľahlivá“ plodnosť. Prirodzené metódy iba rešpektujú funkčný mechanizmus plodnosti a vysvetľujú, ako plodnosť funguje a ako sa to prejavuje. Neponúkajú žiadne riešenia alebo pravidlá správania mimo pravidiel a vlastností plodnosti. Čo je to spoľahlivosť metódy neviem povedať – vyhnúť sa tehotenstvu alebo dosiahnuť vytúžené počatie? Správnejšie je hovoriť o účinnosti metódy a tá je aj podľa nekooperujúcej WHO až 97,8 %, avšak bez vedľajších následkov – ktoré má naopak antikoncepcia zásadné.

To znie celkom presvedčivo. Prečo potom podľa Vás nepoužíva prirodzené metódy viac ľudí? S takou vysokou účinnosťou a žiadnymi vedľajšími účinkami by mali mať potenciál osloviť i všetkých bio- a eko- zmýšľajúcich ľudí…

Pretože to nevedia. Nevedia, že prirodzené metódy sú dobré a spoľahlivé. Neveria, že plodnosť je celkom dobrá na porozumenie a nie je bremenom náboženstva. Možno majú málo zmyslu pre obetu, zriekanie sa a nedostatočnú dôveru k prirodzenému/Božiemu zákonu. Najmä vzťahy s možnosťou rozvodu, ktoré neveria na nerozlučiteľnosť manželstva, nedávajú mužom a ženám istotu podpory a vernosti v dobrom aj v zlom a hovoria, že nebudú predsa riskovať…Ešte k tomu prevláda povedomie, že antikoncepcia je správne a moderné riešenie, ktorého dôsledky páry veľmi neskúmajú – rešpektujú kredit medicíny a lekárov, teda odborníkov. A pre mnohé páry je to pohodlné riešenie, stačí si dať tabletku…

Určite sa stretávate s mnohými výhradami voči prirodzeným metódam. Jednou z nich je aj názor, že prirodzené metódy rodičovstva sú len prezlečenou antikoncepciou. Čo Vy na to?

Tak ako nemôže byť kocka guľatá, nemôžu byť prirodzené metódy antikoncepčné, teda umelé. Antikoncepcia je v každej forme – aj kondóm a prerušovaná súlož – umelým zneplodnením človeka alebo pohlavného aktu. Antikoncepcia aktívne vylučuje plodnosť z manželského objatia a cielene oddeľuje plodivý a spojivý rozmer manželskej lásky. Preto antikoncepcia bola, je a bude hriechom proti čistote. Prirodzené metódy nie sú umelé, ale prirodzené – rešpektujú fyziologický mechanizmus plodnosti a využívajú ho bez zasahovania do plodnosti samej. Úmysel vyhnúť sa počatiu je pasívny, s plodnosťou nerobí nič. Morálny rozmer úmyslu nemať deti s prirodzenými metódami nesúvisí, je kategóriou svedomia. Avšak úmysel nesvätí prostriedky, teda nemožno pri dobrom úmysle použiť nesprávne prostriedky. Záver: je rozdiel vyhnúť sa počatiu používaním prirodzených metód a zabrániť počatiu prostredníctvom antikoncepcie.
Prirodzené metódy sú na základe učenia Cirkvi jediným morálnym spôsobom plánovania počatia. Odhliadnuc od učenia Cirkvi, aké sú dôvody, pre ktoré by ste odporúčali ženám používať prirodzené metódy?

Po prvé, prirodzené metódy podporujú prvý cieľ manželstva – vzrastanie v láske. Po druhé, plodnosť je dobrá, netreba s ňou bojovať a vylučovať ju z manželstva, ale ju používať. A po tretie, v zdravom tele – bez antikoncepcie – zdravý duch.

20 rokov učíte manželské páry poznať svoju plodnosť. Ako funguje taká „výučba“, len hovoríte alebo aj počúvate?

Na prednáške je najdôležitejšia diskusia. Snažím sa vyhnúť dlhým monologickým úvahám a nezdôrazňujem osobné svedectvo – plodnosť funguje aj bez neho. Používam jednoduché obrázky a prezentáciu sa snažím „ovtipniť“, aby bola dynamická a zrozumiteľná. Zdôrazňujem prirodzený/Boží zákon a biologické fakty.

Čo ste sa za tie roky počas diskusií dozvedeli o manželskej sexualite?

V diskusiách som sa dozvedela, že nevedomosť je najvážnejšou prekážkou pre páry a prirodzené metódy. Nedostatočné porozumenie „ako funguje plodnosť“ vyvoláva nedôveru a neistotu, polopravdy a mýty o prirodzených metódach, ako aj  povrchné poznanie pravdy o človeku a manželskej láske ich vedú k antikoncepcii a vytvárajú v manželstvách neriešiteľné problémy.

Ktoré napríklad?

Najväčším je istota, že zo zlého (antikoncepcia) nevznikne nič dobrého. Je to problém nezlučiteľnosti sviatostného manželstva a antikoncepcie. Nemožno budovať láskyplné manželstvo a zároveň budovať antikoncepčnú mentalitu, odmietať povolanie k rodičovstvu a žiť v ťažkom hriechu. Ani srdcom ani rozumom neviem pochopiť takéto spolužitie. Navyše si ženy poškodzujú aj telo, mnohé strácajú chuť na sex a cítia sa sterilne. Veľmi rada by som sa s niekým o tom porozprávala, ale manželia užívajúci antikoncepciu mlčia.

Ktorým najčastejším problémom čelia na základe Vašej skúsenosti manželia používajúci prirodzené metódy plánovania rodičovstva?

Niekedy zápasia s vytrvalosťou a vernosťou k prirodzeným metódam, aby žili zodpovedné rodičovstvo – teda aby sa stále rozhodovali v slobode, jednote a v láske o svojich deťoch, ich počte a vekovom odstupe. Akoby cítili „únavu“ z tohto životného štýlu. Bez nasadenia, mierneho odriekania a disciplíny z lásky však nefunguje nič, ani prirodzené metódy. Ale príde odmena, rodičia budú žať čo siali, zostanú na Božích cestách a ich deti uveria manželskej láske a jednote.

Akú radu máte pre ženy, ktoré trápi nižšia sexuálna túžba v neplodných dňoch?

Je to prirodzené a potvrdzuje to fakt, že manželia sú povolaní mať deti. A plodenie má byť aj krásne a príťažlivé, nielen užitočné. Ale láska je viac a manželský sex je určený na rozvíjanie vzájomnej lásky. Preto je neplodných dní viac ako plodných, ale to je len môj privátny názor…Žena bude túžiť po mužovi, ktorý ju konkrétne miluje, ctí a obdivuje a robí ju šťastnou. Muž bude túžiť po žene vždy, najmä keď ho konkrétne miluje, uznáva a chváli a robí ho šťastným. Tu nejde o problém prirodzených metód, ale o intenzitu vzťahu: tam kde končí biológia, začína láska.

Čiže dostatok prejavov lásky. Čo však robiť vtedy, keď manželia naozaj milujú jeden druhého a lásku si intenzívne prejavujú počas celého cyklu, a napriek tomu sa trápia so zníženou sexuálnou túžbou počas manželkiných neplodných dní?

Láska je tvorivá. Začína tam, kde končí biológia. Manželia, ktorí sa milujú nesebeckou láskou a stále si hovoria „chcem, aby ti bolo so mnou dobre“ , určite nájdu riešenie. Neverím, že s láskou nerozkvitne túžba.

Čo robiť vtedy, keď jeden z manželov prirodzené metódy odmieta a tlačí partnera do antikoncepcie alebo prerušovaného styku?

Urobiť poriadok v manželskom vzťahu, viac ľúbiť a bojovať o jednotu a porozumenie. Obetovať sa a  zintenzívniť prejavy lásky a starostlivosť o druhého. Presvedčiť manžela/ku o dobre prirodzených metód a kompetentne  varovať pred zlom antikoncepcie.

Akým spôsobom pomáhajú prirodzené metódy manželskej intimite prekvitať?

Láska je tvorivá. Prirodzené metódy prenášajú zodpovednosť na muža a ženu, nie na antikoncepciu alebo na Boha, manželia sa spoločne rozhodujú a spoločne prežívajú svoju sexualitu a plodnosť. Takáto cesta sa nielen zhoduje s biologickým procesom, ale najmä rešpektuje vznešenosť muža a ženy, obom dovoľuje zakúsiť slobodu výberu. Tým upevňuje ich vzájomnú lásku a lásku voči ich deťom, ktoré boli počaté a prijaté v spojení, ktoré verí ako na plodnosť, tak i na lásku. A láska je viac ako metóda.

Sú na Slovensku lektori Billingsovej ovulačnej metódy, ktorí sú manželom k dispozícii v otázkach zodpovedného rodičovstva? Kde ich možno nájsť ?

V Bratislave je verejná prednáška o zodpovednom rodičovstve každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome Quo vadis. Je spojená s diskusiou a poradenstvom, netreba sa prihlasovať, stačí prísť. (kontakt: mia@lukacova.sk, 0905 385 814).

V ostatných diecézach fungujú poradenské centrá a skúsení lektori uvedení na www.donum-vitae.webnode.sk. Manželia by mali žiadať od svojich kňazov, aby im poskytovali túto sprevádzajúcu službu a poradenstvo prostredníctvom lektorov Donum vitae.

Fotografie:  archív M. L.