Dôvod, ktorý vás presvedčí oslavovať meniny

0
2388

Po mene ťa zavolám. Iz 43,1

Slávenie menín sa v súčasnosti aj v katolíckych krajinách dostalo trochu do úzadia. Škoda. V minulosti zohrávalo meno osoby mimoriadnu úlohu. Príslovie „nomen est omen“, ktoré sa viaže na rímskeho básnika Plautusa, chce povedať, že meno je viac ako len označenie. Je program a má vypovedať niečo o jeho nositeľovi. Skrývala sa za tým predstava, že s menom by mala prechádzať sila a vlastnosti prvotného nositeľa mena na človeka s týmto menom.

Aj pre kresťanov malo meno vždy nezvyčajný význam. Od 4. storočia je tradíciou dávať dieťaťu meno mučeníka. Kresťania radi nazývali svoje dieťa aj po nejakom svätcovi či svätici, ktorých sviatok bol v deň krstu dieťaťa. Daný svätec mal byť orodovník a ochranca v nebi a vzorom pre nositeľa jeho mena počas života.

Mnoho z týchto predstáv možno už nie je dnes také prítomné, napriek tomu sú mená svätých a mená z Biblie stále na čele zoznamu krstných mien.

„Dnes je tvoj deň. Si výnimočný!“ povedali mi moji rodičia nielen na narodeniny, ale aj meniny. A ja som bol hrdý a šťastný, že mám neobyčajné meno. Napokon pri krste som dostal aj druhé meno, po archanjelovi Michalovi. V nebeskej hierarchii stojí úplne hore. Moji rodičia mi pripravili na tento deň malú slávnosť. Mohol som pozvať kamarátov, na obed sme mali moje obľúbené jedlo a poobede kakao a koláč. Ten deň mal však aj duchovné momenty. V našom farskom kostole som postavil sviečku pred sochu sv. archanjela Michala a mama mi prečítala o ňom príbeh. Porozprávala mi tiež, že Boh ma pozná pod týmto menom a zavolá ma týmto menom. Ako darček k meninám som dostal obrázkovú knižku o svätom Michalovi, ktorá bola na dlhý čas moje najobľúbenejšie čítanie.

Toto sú skúsenosti z môjho detstva, na ktoré si ešte dnes rád spomínam a o ktoré by som nechcel prísť.

Oslávte (znova) meniny vašich detí. Dovoľte, aby vaše dieťa cítilo, že je niekým mimoriadnym, že sa nielen narodilo, ale že má pred Bohom aj ľuďmi meno.

Existuje veľa možností, ako zorganizovať taký deň. Poďte so svojím dieťaťom pohľadať jeho patróna vo farskom kostole, v susedných farnostiach, v knihách alebo na internete. Prerozprávajte jeho životopis a spolu si prezrite jeho obrázky.

Ozdobte spolu jeho obraz kvetmi alebo zapáľte sviečku pred ním. Pomodlite sa spoločne krátku modlitbu k patrónovi so špeciálnou prosbou za nositeľa jeho mena.

Kto rád maľuje, môže vytvoriť pre dieťa obzvlášť pekné blahoželanie. Všetci členovia rodiny napíšu doň prianie alebo slová požehnania. Alebo vymodelujte sviečku. Vašej fantázii sa medze nekladú.

Existuje veľa vecí, pozornosti a malé gestá, ktoré z tohto dňa vytvoria niečo mimoriadné a tým vášmu dieťaťu povedia: Si výnimočný, máš meno, ktorým ťa volá Boh.

Z webstránky http://www.erwuessebildung.lu, Spiritueller Impuls des Monats März 2011, preložila Mária Vojtylová

Zdroj fotografie: www.pixabay.com