NEVERTE IM! Pozor na (mediálnu) manipuláciu

6
2642

V nevedomom područí masmédií mnohí ľudia nepočujú svoje svedomie; postojom ľahostajnosti a pohodlnosti tlmia naliehavú potrebu kritického myslenia, rozlišovania dobra od zla. Vlastnou nezodpovednosťou dávajú nedbalý súhlas k tomu, aby niekto iný rozhodoval za nich. …a tak sa manipulátorom otvárajú pre systematickú izoláciu od Pravdy, …ktorá je médiami často predkladaná ako prekrútená, zosmiešňovaná, pošliapaná, zavrhovaná alebo diskrétne nevyslovená, či úmyselne zamlčaná – považovaná za prežitok doby, za vlastníctvo „zaostalých“ katolíkov.

Človek zameraný na hĺbku, kvalitu a Pravdu pozoruje, ako a akými všemožnými sofistikovanými spôsobmi je zlo propagované ako „srdečné“ alebo atraktívne dobro, dokonca nasilu podsúvané ako nevyhnutné dobro. Kladie si otázky: Čo je skutočne pravým úmyslom a cieľom tej-ktorej propagandy? Kto je režisérom divadla, ktoré sa tak oslňujúco hrá pred tvárou sveta? Čo sa skutočne odohráva za oponou mediálneho diania? Kto je autorom celosvetovej masmediálnej stratégie, ktorá spolutvorí verejnú mienku; …zvelebuje neresti, zbožšťuje hedonizmus?

Má svoj štýl, je veľmi „COOL“, „TRENDY“ a „IN“

Pre väčšinu ľudí sa javí ako príťažlivý, naoko dokonalý, takmer neodolateľný. Je plný nápadov a bleskurýchlych nadčasových riešení. Vie, ako byť moderný, avantgardný, priekopnícky. Vie, ako osloviť, upútať, lichotiť, provokovať…, kedy čo, ako a kde povedať, čo zamlčať, čo prekrútiť. Okázalým gestom odborníka dokáže sugestívne presviedčať, argumenty priam sype z rukáva… Dokonale ovláda rétoriku, reč tela (mimiku, gestikuláciu, haptiku, proxemiku, posturológiu, kineziku, chronemiku, paralingvistiku, grafológiu, olfaktoriku…), vie odhadnúť emócie, pocity a sklony oponenta a s veľmi veľkou presnosťou predvída jeho reakcie – je to totiž ten najprefíkanejší psychológ a obchodník na svete. Ten veľmi dobre vie, ako očariť, omámiť, zviesť, zlákať… Je v tom fakt dobrý! Je to totiž jeho existenčná záľuba a koníček, v ktorej má x-ročnú prax. Ako skúsený profesionál, vždy sa snaží získať pozornosť niečím iným. Občas predstiera nevinnosť, súcit a vzápätí na človeka uvalí pocit viny a vzbudí v ňom paralyzujúci strach; no ešte v tej minúte sa prejaví ako veľmi zábavný, vtipný… a v konečnom dôsledku trápny. Často zahovára a kľučkuje, rád sa s ľuďmi zahráva a spôsobuje chaos. Je síce nepredvídateľne zákerný a falošný, ale vie to úžasne skrývať, pretože je mnohých mužských a ženských tvárí, ktoré rád mení. Je to neskutočný herec; masmédiá sú asi jeho druhým domovom, pretože tam – áno, tam sa cíti veľmi dobre, tam má veľa komplicov, stúpencov, aj svojich odchovancov a takmer nekonečné pole pôsobnosti.

…hmmm… a väčšinou sa javí fakt nesmierne inteligentne, elegantne, šarmantne a sexi.

…napríklad, aj takýto oslnivý môže byť ultramoderný koketný image najväčšieho manipulátora sveta.

Nedajte sa oklamať – neverte všetkému a každému (1 Jn 4, 1)

Odhaľujúc zradné rúško reklamy a celkového marketingu falošného dobra, tak ľahko rozpoznať indície a charakteristiky zavádzajúcich nečistých úmyslov.

Stratégie strojcov zla, nielen na mediálnom trhu, sú založené na manipulácii ľudskej mysle, napr.: odvrátiť pozornosť od vecí podstatných, dezorientácia, hra na city a emócie, navodenie pocitu viny, vypočítavé stratégie postupnosti, nadľahčené priemernosťou, chaotická spleť infantilizácie a vulgarizmov. Ľuďom je vsugerovaný strach z úmyselne navodeného životného problému a zároveň natlačené okamžité „absolútne“ riešenie a záruka „istoty“. Trh je preplnený provokujúcimi zbytočnosťami, ktoré sú vtieravo propagované sloganmi typu: „Toto musíš mať!“, „Ako si bez tohto vôbec doteraz mohol existovať?“ a pod. Mnohé z nich ponúkajú skazené vzrušujúce dobrodružstvá, vyvolávajú nezdravé adrenalínové zážitky, závislosti, nezriadené pôžitky a posadnutú zmyselnosť… Tie, následne – nenásytnými pazúrmi chamtivosti sa predierajú na popredné stupne osobných hodnôt a priorít, takticky ich prevracajú a degenerujú myslenie… až sa nimi ľudia nechajú úplne pohltiť, celí a celkom sa odovzdávajú do ich nadvlády.

Manipulátori zarábajú na likvidácii ľudstva

Ľudia tak upadajú, strácajú celkovú životnú orientáciu – až ich stav vyžaduje nielen psychiatra, ale aj exorcistu. A tak počiatočné zdanlivo neškodné „veď to nič nie je“, „to je len sranda“, „veď, každý to tak robí“, končí často osobnou prehrou, kedy sa nechali zlákať a okradnúť nielen o peniaze, ale aj o čas, zdravie, rodinu, priateľov, atď.

Ľudia sa tak stávajú sirotami samých seba. Ich nespokojnosť sa stupňuje; nevedia, ako zaplniť

prázdno vo svojom vnútri,… stále hľadajú niečo nové, čo by raz a navždy zahlušilo plač

pokriveného svedomia. A tak rozširujú pole svojich pôžitkov a nezriadených vášní, idú stále ďalej, chcú viac… a viac.

Až prekročili hranice ľudskosti, hranice zákonov, nerešpektujú Božie prikázania, …pretože sa nechali strhnúť prúdom skazenosti sveta a nadobudli falošné presvedčenie, že sú bohmi. Manipulatívne – progresívne „v bielych rukavičkách“ podsúvané „právo zabiť, zavraždiť“ či už svoje deti alebo svojich rodičov (a nielen), naoko nie je pre nich morálny problém. Prečo by sa mali „obťažovať“ starostlivosťou o druhých? To predsa vyžaduje čas,  námahu, úsilie, sebazápory a obety – a tie predsa tak veľmi škrípu s propagovaným – Carpe diem.

 

„Nevinná“ pohodlnosť je tak veľmi moderná – a evidentne sa stáva najdrahšou, pretože stojí cenu ľudského života.

Dajte si pozor, aby vás nezviedli! Nechoďte za nimi! (Lk 21,8; Mt 24,4)

Nikto nikdy nebude Bohom; nikto nikdy – okrem Trojjediného a pravého Boha – nebude Pánom života a smrti. A dobre to vedia aj strojcovia skazených ideológií a manipulatívnych stratégií, …ale verejná mienka má (zrejme) prísny zákaz o Pravde čo i len tušiť,

…pretože by zmizol odveký ľudský problém vnútornej (nenaplnenosti) prázdnoty.

Nedajte sa pomýliť! Po ovocí ich poznáte. (Mt 7,15-20)

6 komentárov

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno