Moja prvá kniha o Panne Márii

0
82

Moja prvá kniha o Panne MáriiÚtla knižočka pre deti sa u nás doma hneď zaradila medzi knižky „do kostola“. Pekné ilustrácie pomôžu aj predškolským deťom zapamätať si, o čom sa na stránkach píše.

Kniha začína obrazom Márie, ktorá po Ježišovej smrti v tichosti sedí a premýšľa o udalostiach zo života jej Syna. Retrospektívne čítame o Jeho tajuplnom narodení. Dozvedáme sa o udalostiach z Jeho života, pri ktorých podľa Svätého Písma bola prítomná aj Mária, o Jeho umučení, Zmŕtvychvstaní a aj zoslaní Ducha Svätého. Všetky udalosti, s ktorými sa malý kresťan oboznamuje, sú pôsobivo vykreslené. Ich podanie blízke deťom a prerozprávané im blízkou rečou ide niekedy na úkor biblickej hodnovernosti. Na elementárne predstavenie reálií z Ježišovho života a priblíženie postavy Jeho Matky Márie môže byť knižočka pre rodičov dobrou pomôckou. Súčasťou sú texty základných modlitieb k Panne Márii.

Moja prvá kniha o Panne Márii, 2012. Bratislava: LÚČ, vydavateľské družstvo, z nemeckého originálu preložila Margita Sabová.

kupit-na-02