9 psychologických úloh pre dobré manželstvo

0
884

Výskum o tom, čo robí manželstvo fungujúcim, ukazuje, že ľudia v dobrom manželstve splnili tieto psychologické „úlohy“:

  • Citovo sa odpútajte od rodiny, v ktorej ste vyrastali. Nie až do miery odcudzenia, ale dostatočne na to, aby vaša identita bola nezávislá od identity vašich rodičov a súrodencov.

  • Upevňujte súdržnosť založenú na spoločnej dôvernosti a zhode, ale zároveň si určite hranice, ktoré budú chrániť nezávislosť oboch partnerov.

  • Vybudujte si bohatý a potešujúci sexuálny vzťah a nenechajte si ho narúšať pracovnými a rodinnými povinnosťami.

  • Pre páry s deťmi. Prijmite znepokojujúce úlohy rodičovstva a vyrovnajte sa s vplyvom vstupu dieťaťa do manželstva. Naučte sa naďalej pracovať na ochrane vášho spoločného manželského súkromia ako páru.

  • Popasujte sa s nevyhnutnými životnými krízami a zvládnite ich.

  • Udržiavajte pevnosť manželského zväzku aj v ťažkej životnej situácii. Manželstvo by malo byť bezpečným útočiskom, v ktorom manželia môžu vyjadriť svoje rozdielne názory, hnev a nesúhlas.

  • Používajte humor a smiech, aby ste brali veci s nadhľadom a vyhli sa nude a osamotenosti.

  • Starajte sa jeden o druhého a utešujte sa navzájom, dávajúc tomu druhému najavo, že sa na vás môže spoľahnúť, a vyjadrujúc mu ustavičné povzbudenie a podporu.

  • Pripomínajte si prvotné romantické, idealizované predstavy z čias zaľúbenia, zatiaľ čo čelíte tvrdej realite zmien, ktoré prináša čas.

American Psychological Association

https://www.apa.org/helpcenter/marriage.aspx

Poďakovanie patrí Judith S. Wallersteinovej, PhD, spoluautorke knihy Dobré manželstvo: Ako a prečo láska pretrváva (The good marriage: How and Why Love Lasts).

 

Preklad: Peter Stoklasa

Zdroj fotografie: www.pixabay.com