Mama z fary: Keď chýba otec ako duchovný vzor

0
1514

Dnes chcem písať o tom, aké je dôležité, aby naše deti mali mužské vzory viery vo svojom živote. Otcovia, vpisujete do sŕdc svojich detí stopu, ktorú nemôže nik iný urobiť. Budujete hodnotu a zdravé sebavedomie svojich dcér tým, ako sa k nim správate, a vaši synovia vidia v prvom rade na vás, čo znamená byť mužom. Keď vaše deti vidia, ako si otvárate Písmo, aby ste v ňom na každý deň hľadali pravdy pre svoj život, keď vidia, ako kľakáte k modlite a rozprávate sa s nebeským Otcom, s najväčšou pravdepodobnosťou to začnú robiť aj ony, pretože ste pre ne veľkým vzorom. Veľmi na vás záleží, otcovia!

Áno, ja viem, keď sa rozhliadneme okolo seba, vyzerá to tak, že je to skôr naša zbožná túžba ako realita, aby muži boli duchovnými vodcami, kňazmi vo svojich rodinách. Naše kostoly sú preplnené ženami a babkami, detskú besiedku vyučujú ochotné milé tety, v materských školách nájdete milé pani učiteľky… Učiteľov – mužov potrebujeme ako soľ. Muži veľmi chýbajú v duchovnom svete našich detí. A preto je dosť možné, že tieto riadky čítaš ty, sama mama, a v tejto chvíli si hovoríš: „Ok. Ale čo ak som na výchovu našich detí sama? Čo ak náš ocko v rodine nie je prítomný? Možno fyzicky… (chodí za prácou do zahraničia a čas s deťmi trávi veľmi málo; žijeme oddelene alebo proste naše deti otca nemajú…) Alebo je neprítomný emocionálne. (To znamená, že aj keď je fyzicky prítomný, nikdy sa nestaral o duchovný život našich detí, je neveriaci alebo proste nevie, ako na to, lebo ho to nikto nenaučil.) Čo ak naše deti nikdy nevideli svojho ocka modliť sa? Čo ak ich nikdy nevzal do kostola, nikdy sám z vlastnej iniciatívy neotvoril Bibliu,  a keď deti mali nejaké otázky ohľadom viery, povedal niečo ako: „Choď sa spýtať mamičky, ona sa tomu lepšie rozumie…“ – len aby sa zbavil trápnej situácie vysvetľovať dieťaťu niečo, čomu sám neverí. Čo ak o otcovi mojich detí nemôžem povedať, že by bol pre naše deti vzorom? 

Ak sú vaše námietky podobného charakteru, netrápte sa! Predstavujem vám Euniku a Loidu! Eunika bola v rovnakej situácii ako vy. 

Poznáte Timoteja? Áno, toho, ktorému apoštol Pavol písal listy plné povzbudenia a vyučovania. 1. a 2. list Timotejovi  v Biblii sú adresované práve jemu. Timotej bol mladý veriaci kresťan, ktorý dostal veľmi dobrý základ už v rodine. Jeho mama Eunika a stará mama Lóis boli kresťanky, na ktorých príklad viery sa apoštol Pavol odvoláva, keď Timoteja povzbudzuje v nasledovaní Pána Ježiša. O Timotejovom otcovi ale veľa nevieme, iba to, že bol Grék, čo zrejme v Písme nie je spomenuté náhodou.  Z toho, že sa Pavol odvoláva na vieru mamy a starej mamy, ale otca nie, si môžeme právom myslieť, že bol pohan alebo minimálne nemal priamy vplyv na Timotejovu vieru. A napriek tomu z Timoteja vyrástol mladý muž plný viery, hodný nasledovania. „Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote“ (1 Tim 4, 12). A tak si môžeme položiť otázku: Ako je to možné? Čo môžem urobiť podľa Euniky, aby moje deti dostali dobrý základ? 

  1. Keď chýba otec, kľúčové sú tvoje modlitby a vzťahy v rodine

Pavol píše: „Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja matka Euniké a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty“ (2 Tim1, 5). Takže dôležitú úlohu v jeho duchovnom raste zohrala mamka a babka. Je veľmi dôležité, aby si v tom všetkom nezostala sama! Aj keď bývate sami, tvoje deti majú predsa starých rodičov, tety a strýkov, ktorí ti môžu pomôcť pri výchove. Viem, chce to veľa pokory najmä v dobe, keď sme ujom Googlom vedené k samostatnosti a každý deň nám masíruje mozgy a egá v tom, že ako matky všetko vieme najlepšie. Nemusíš všetko, čo ti tvoja mama alebo svokra poradí, prijať. No maj dosť pokory skúmať to a dovoľ, aby mal na výchovu a vedenie tvojich detí vo viere dosah niekto viac ako ty. Udržiavaj dobré čulé rodinné vzťahy, aby mali tvoje deti ku komu vzhliadať.  A modli sa za ne! Starí rodičia možno majú málo síl k tomu, aby s deťmi robili niečo akčné, no majú kopec času a síl na modlitby. To, že sa Pavol odvoláva na Loidu, babku Timoteja, je svedectvom toho, aký dosah majú naše modlitby a náš príklad na ďalšie generácie v rodine. Rozmýšľala si už nad tým, že svojimi modlitbami a tým, ako sa správaš k svojej dcérke, ovplyvňuješ už jej deti? Zatiaľ to nemôžeš vidieť, pretože je ešte malá, ale zasievaš semienko, z ktorého raz vyrastie strom a raz budú z neho trhať ovocie deti tvojich detí. Takže už teraz môžeš svojím postojom ovplyvniť generácie, ktoré prídu po tebe. A modlitba je najlepší postoj!

  1. Nájdi svojmu dieťaťu mužský vzor

Najmä chlapci potrebujú nejakého muža, ktorý by sa im venoval a s ktorým by boli čo najviac v kontakte. Potrebujú niekoho, kto by im nahradil to, čo im ty ako mama dať nemôžeš, aj keď si šikovná,  skvelá a úžasne nápaditá! Môže to byť tvoj dospelý brat, vedúci mládeže alebo veriaci manžel tvojej kamarátky, či otec jedného z jeho spolužiakov, s ktorým tvoj syn trávi veľa času a povedie tvoje dieťa aspoň kúsok cesty. Nedopusť, aby deti vyrastali v čisto ženskom osadenstve. Potrebuje vnímať život viery z mnohých strán. Chlapci si v určitom veku hľadajú vzory aj sami. No ty môžeš pre ne urobiť veľmi veľa omnoho skôr. Požiadaj konkrétneho človeka a vysvetli mu svoj zámer, ak je to možné, požiadaj ho, aby sprevádzal tvoje deti a venoval sa im. Túto „službu“ urobil pre Timoteja Pavol. Nebol mu len učiteľom, kazateľom či vplyvným apoštolom v Cirkvi. Duchovne si ho adoptoval a venoval sa mu veľmi veľa. Nazýva ho synom vo viere, to znamená, že mali spolu veľmi blízky vzťah: „Pavol, apoštol Krista Ježiša podľa ustanovenia Boha, nášho Spasiteľa a Krista Ježiša, našej nádeje, Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere.“ (1 Tim1, 1).  Myslím, že Pavol dovolil Timotejovi nahliadnuť do jeho súkromia, do každodennosti, ktorú žil a Timotej ako učeník mohol vidieť, ako Pavol rieši veci, ako na niektorých ľudí reaguje, ako sa správa, keď je unavený alebo ho práve niečo „vytočilo“. Po svete chodí veľmi veľa malých chlapcov, ktorým maminky nestačia a ktorým sa nikto nevenuje. Je veľa mladých, ktorí nemajú veriacich rodičov. Rozmýšľala si nad tým, že by si presne túto úlohu „duchovnej matky“ mohla pri niekom splniť ty? Stačí otvoriť svoje srdce a dvere svojho domu a byť k dispozícii napríklad pre kamarátov tvojich detí…

  1. Postaraj sa o spoločenstvo v cirkvi, v ktorom by tvoje deti mohli vyrastať

Myslím, že z Timoteja sa stal veriaci muž hodný nasledovania preto, že rástol v spoločenstve cirkvi, kde okrem Pavla mohol vidieť ďalšie dobré vzory. Eunika mu umožnila, aby duchovne rástol v spoločenstve veriacich, ktorého sama bola súčasťou.  A tam spoznával milujúceho Otca v nebi, ktorý je dokonalý. Dozvedel sa, že aj keď pozemskí rodičia zlyhávajú, Jeho nebeský Otec nikdy nezlyhá. (Mt 5, 48). Aj keď opúšťajú svoje deti, On je Otec, ktorý nikdy neopustí svoje milované dieťa (Žalm 27, 10), dokonca s ním ostane navždy (Mt 28, 20), že s ním pôjde cez vodu aj oheň (Iz 43, 2)! Že mu venuje sústredenú pozornosť a že je v jeho očiach vzácny (Iz 43, 4)! V spoločenstve cirkvi mohol čítať: „Môj milý Timotej, veľmi mi na tebe záleží! Budem tu vždy pre teba, keď ma budeš potrebovať a naučím ťa všetkému, čo by správny chlap mal vedieť! Uč sa odo mňa odpúšťať, aj milovať tých, ktorí ti nie sú sympatickí.“ Timotej videl, ako mnohí ďalší mužovia kľakajú pred Pánom rovnako ako jeho mamka a babka.

Keď chýba pozemský otec, môže všetko toto povedať tvojmu synovi či dcére nebeský Otec skrze spoločenstvo veriacich v cirkvi. Ak takéto spoločenstvo veriacich bratov a sestier, kde by ste sa cítili ako jedna rodina, nemáš v blízkosti svojho bydliska, hľadaj ho, pretože práve ono môže byť dobrým zázemím pre rast tvojich detí a tebe posilou v každodenných ťažkostiach života. Nech sa spoločenstvo stane pre teba a tvoje deti viac ako len nedeľná návšteva kostola. Nech je to miesto, kde sa spolu radujete aj plačete, nech je to miesto, kde môžete povedať všetko, čo vás trápi, s tým, že sa cítite bezpečne. Nech ste v cirkvi doma!

Úvodná fotografia: www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno