Liturgia domácej cirkvi na nedeľu 22.3.2020

0
1459

Drahí služobníci rodiny, spolupracovníci a priatelia, ktorí ste spojení s projektom  Mistero Grande (a my všetci tu na Slovensku sme s týmto projektom nejakým spôsobom spojení).

Posielame Vám druhú ponuku na modlitbu v rodine s jednou novotou, ktorú nájdete v texte modrým písmom: je to sprievodca, ktorý nás môže priviesť k účasti na svätej omši s novým povedomím. 

Buďte poslami tejto ponuky stretnutia s Pánom. 

V láskavom objatí v Pánovi

Diego s Martou

Sekretariát Progetto misterogrande

 

Príhovor don Bonettiho na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=tK7tFhu_WvM&feature=youtu.be

Text príhovoru:

„Drahí priatelia, som rád, že vám môžem poslať text pre domácu liturgiu
4. pôstnej nedele. Toto putovanie k Veľkej noci sme pozvaní žiť uprostred ťažkostí. 

A práve vďaka tejto situácii ideme znovuobjaviť vzácny poklad – to, že sme domácou cirkvou. To znamená, že Ježiš je prítomný vo vašom dome – vo vašich príbytkoch mocou sviatosti manželstva. 

A aby ste mohli prežívať zdieľanie viery, počúvanie Jeho slova, prežívajte intenzívne tento vzácny moment, a snažte sa byť aj nositeľmi tejto iniciatívy cez prostriedky, ktoré máte k dispozícii. 

Povedzte o tomto texte a pošlite ho aj iným rodinám, osobám, aby sa mohli tešiť z tohto, že byť doma neznamená iba utrpenie, ale že to dokonca môže byť aj príležitosť stretnúť Pána. Nech Vás Duch Svätý zahalí do svojho svetla a do svojej sily.“

Don Renzo Bonetti

Tu na stiahnutie: Liturgia rodiny na 4.pôstnu nedeľu A

Úvodná fotografia: www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno