Morálne dilemy: Sú choroby a nešťastia Božím trestom pre ľudstvo?

0
492

Skôr ako sa dostaneme k tomu, čo nám o chorobách a nešťastiach hovorí Sväté písmo, začnime s trochou filozofie. Aristoteles a neskôr aj sv. Tomáš Akvinský všeobecne rozlišujú štyri príčiny vecí, či udalostí. Vezmime si takú sochu Piety. Z čoho je vytesaná? Z mramoru. Mramor je teda jej materiálna príčina. Koho socha zobrazuje? Trpiacu Božiu Matku. Jej zobrazenie je formálnou príčinou sochy. Kto ju vytesal? Michelangelo. Tenje pôsobiacou (účinnou) príčinou Piety. A konečne, otázka na účel: Čo je cieľom tejto sochy Matky Božej? Prečo ju Michelangelo vytesal? Aby zdobila Chrám sv. Petra. To je jej účelová príčina.

Aké sú tieto štyri príčina zla – chorôb a nešťastí? Prečo sú choroby a nešťastia? Zlo je nedostatkom niečoho, čo by malo byť. Slepý človek má nedostatok (možno úplný nedostatok) zraku. Choroba je nedostatkom zdravia, vojna je neprítomnosť mieru. Zlo teda nemá formálnu príčinu. Nie je niečo, čo by zlo robilo zlom, pretože zlo nie je nejaká vec, či stav, ktorý by patril k nejakej veci. Oko je na to, aby videlo. Je normálne, že ľudia žijú v mieri. Ak má vec nedostatok niečoho, čo by mala mať, je to zlo. Zlo je teda nedostatok bytia. 

Keďže nemá formálnu príčinu, nemá zlo ani účelovú príčinu. Teda nemá cieľ. To neznamená, že nemôžeme nájsť nejaký zmysel zlu, keď už sa objaví. Ale ako také – zlo cieľ nemá. Podstata zla sa nedá uchopiť trebárs našimi zmyslami. Nemá ani pôsobiacu príčinu. Nie je niečo, čo by spôsobovalo len trhlinu v stene, pretože trhlina sama je neexistenciou. V pravom zmysle slova existuje len múr, ktorý má trhlinu, a je ňou poškodený. Ide teda skôr o nedostatok v pôsobiacej príčine. Napríklad zo semienka vyklíči chybná rastlina, pretože semienko samo má poruchu. Príčina (staviteľ steny, či semienko) je teda nedostatočne účinná

Naopak však vždy existuje nejaký subjekt (nositeľ) zla. Teda jeho materiálna príčina. To, v čom (na čom) zlo existuje. Choroba existuje len preto, že existuje človek, ktorý je chorý. Takže nositeľom zla (v tomto prípade choroby) je dobro (človek so svojím zdravím). Na to, aby hocijaké zlo existovalo, musí existovať dobro. Zlo parazituje na dobre presne tak, ako koronavírus parazituje na človeku a prežíva len vďaka svojmu nositeľovi (človeku, ktorý je hostiteľom vírusu). Zlo sa tak vždy do sveta dostáva pod rúškom dobra.

Ale späť k našej otázke. Sú teda choroby Božím trestom? Vo svojej podstate je to nesprávna otázka. Tým, že sa pýta na to, kto je za nejakú chorobu alebo nešťastie vinný, príp. konkrétne čím sa previnil voči Bohu. Akoby nestačilo trpieť už jedným zlom (chorobou, nešťastím), pridávame tak k nemu ďalšie – (seba)obviňovanie. Samozrejme, niekedy choroba či nešťastie má veľmi konkrétny dôvod, za ktorý nesieme zodpovednosť. Keď napríklad fajčím, môžem si takto spôsobiť rakovinu. Keď nedodržujem dopravné predpisy, môžem spôsobiť dopravnú nehodu a som za ňu zodpovedný. Ale nie každá choroba alebo nešťastie má nejaký dôvod. A aj v prípade, že je dôvodom naše zlyhanie, chorobným obviňovaním seba alebo iných nikomu nepomôžeme. Ak sa vyberieme týmto smerom, prídeme rýchlo k záveru, že vinný je celý svet: každé zlo bude výsledkom nejakého hriechu, ktorý som spáchal ja či niekto iný.

Kristus to však tiež vidí inak. Keď mu ľudia rozprávali o Galilejčanoch, ktorých postihlo nešťastie, odpovedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne“ (Lk 13, 2-5). Inokedy sa ho učeníci pýtajú na slepého od narodenia: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ (Jn 9, 2-3). Choroby a nešťastia sú teda skôr Božím testom, nie trestom. Príležitosťou na pokánie, priľnutie k Bohu a aj na prejavenie Božej slávy.

Hľadáte odpovede na teologické otázky? Pýtajte sa prostredníctvom mailovej adresy info@zastolom.sk.

Úvodná fotografia: www.pexels.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno