Štátna agentúra alebo súkromná firma? Nie, rodina! K Medzinárodnému dňu rodiny

0
71

Syn prehajdákal celý svoj majetok a dostal sa na ulicu. Po rokoch chudoby a trápenia sa našiel dobrý muž, ktorý sa nad ním zľutoval, ochotne ho prijal do svojho domu a dal mu všetko, čo potreboval. A nič za to nechcel.

Malé dievčatko ochorelo na zvláštnu chorobu. No našťastie sa našla jedna dobrá žena, ktorá sa o toto dievčatko starala, prebdela pri nej celé noci, kŕmila ju, nosila na rukách a chodila s ňou po lekároch. Obetovala pre ňu roky svojho života. Ani ona za to nič nechcela.

Istá mladá žena žila aj so svojou rodinou v malom domčeku. No prišla povodeň a zničila im dom. Nezostalo im vôbec nič. Už na druhý deň im iná rodina poskytla strechu nad hlavou, dostatok jedla aj pomoci pri oprave domu. Ani oni za to nič nechceli.

Kedysi (ešte v roku 1989) sa Organizácia spojených národov uzniesla na tom, že rok 1994 vyhlási za Medzinárodný rok rodiny. Od tej doby si vždy 15. mája pripomíname aj Medzinárodný deň rodiny – tento rok je to už dvadsiate výročie. V roku 1989 sa mnohí nechápavo pýtali, aký to má zmysel. Prečo by OSN malo venovať pozornosť práve rodine? Na konci Medzinárodného roka rodiny však generálny tajomník OSN Boutros Boutros-Ghali vyhlásil: „Dnes uznávame, že rodina je kľúčovou inštitúciou v spoločenskej štruktúre každej ľudskej spoločnosti.“

Čo táto veta znamená? Presne to, čo je opísané v troch príbehoch v úvode tohto článku. To, že márnotratný syn našiel domov u svojho dobrého otca. Že dievčatku sa dostalo obetavej starostlivosti od milujúcej matky. Že rodiny, ktorá prišla o strechu nad hlavou, sa ujala sestra so svojou rodinou.

Rodina je základ spoločnosti. Vďaka láske muža a ženy sa odovzdáva život vždy novým generáciám. Vďaka manželstvu tieto deti prichádzajú do stabilného prostredia, kde môžu vyrastať s mamou aj otcom. V rodine prežijú obdobie, kedy sa o seba ešte nedokážu postarať. Rodina sa postará o ich zdravie a blahobyt – keď sú ešte deti, ale aj keď budú starí a nevládni. V rodine sa naučia chodiť, hovoriť, ďakovať, dôverovať a milovať. V rodine pochopia, že majú ochraňovať menších, ženy a zraniteľných. Vstúpia do rodiny bez toho, že by čokoľvek vedeli, a po rokoch v rodine sú z nich plnoprávni členovia spoločnosti. A to všetko rodina spraví s radosťou a nič za to nechce. Viete si predstaviť, že by všetky tieto činnosti dokázala zabezpečiť nejaká štátna agentúra alebo súkromná firma? Viete si predstaviť, že by to spravili zadarmo? Ak by neexistovala rodina, naša spoločnosť by zanikla.

Rodina (myslím funkčná rodina) však nie je samozrejmosť. Koľko je takých rodín, ktoré sa rozpadajú? Ktoré nedokážu plniť svoje funkcie? Koľko je ľudí, ktorí nechcú, alebo nedokážu založiť funkčnú rodinu? Je preto dôležité, aby žiadna verejná inštitúcia nepodkopávala rodinu, ale radšej sa snažila ju chrániť a podporovať. Nie som si istý, či si OSN, alebo Európska únia, túto svoju funkciu plnia na 100%. Nejako často do témy rodiny primiešavajú ideológiu. Dokonca pochybujem, či si túto úlohu plní náš štát.

Preto veľmi vítam iniciatívy, ktoré majú pomôcť ochrániť rodinu. Za také považujem návrh, aby sa manželstvo zadefinovalo ako zväzok muža a ženy v Ústave SR. Teším sa z Aliancie za rodinu a jej snahy vyhlásiť referendum o ochrane rodiny (http://www.alianciazarodinu.sk/preco/). Teším sa z toho, že sú desaťtisíce ľudí ochotných prísť na námestie a povedať, že im na zdravej rodine záleží. Aj že sú tu pekné kampane ku Dňu rodiny (http://denrodiny.sk/).

Keď budeme tento rok oslavovať Deň rodiny, ďakujme za dar rodiny a majme na pamäti, že vďaka rodine je svet miestom, v ktorom sa dá žiť.

 

Ďalšie články autora si môžete prečítať na http://www.hfi.sk/.

Úvodná fotografia: Shutterstock