Ako vyjsť so svokrovcami?

1
1564

Aj keď si to na začiatku neuvedomujeme, pri vstupe do manželstva vstupujeme do vzťahu i s rodičmi manžela/ky. Vzťah nevesty či zaťa a svokry je terčom mnohých vtipov, mnohokrát sa naráža na ich naviazanosť, vysoké nároky a nespokojnosť svokrovcov alebo na žiarlivosť zo strany rodičov na manželského partnera ich dieťaťa.

Neprerezaná pupočná šnúra

Úskalím vzťahu s rodičmi je to, že ak jeden z manželov, ale aj rodičia, trpia tzv. neprerezanou pupočnou šnúrou. Ani vstup do manželstva potom nemení frekvenciu a intenzitu kontaktov, jeden z partnerov má potrebu sa zdôverovať jednému z rodičov a s ním sa radiť. Dôležitý je prístup oboch strán. Samotná fyzická blízkosť či bývanie u rodičov nemusí byť problém. Podstatné je, nakoľko rodičia rešpektujú osobitosť manželov a dávajú im slobodu, nezasahujú im do ich života neprimeraným spôsobom. Je potrebné, aby si aj manželia spoločne vyjasnili, koľko dovolia rodičom vstupovať svojou pomocou, radami či predstavami (napr. o bývaní, zariaďovaní). Ich tolerancia a potreba autonómie od rodičov môže byť totiž veľmi rôzna. I v prípade, že sú manželia nútení bývať u rodičov, je treba vždy si nájsť čas, ktorý trávia iba oni dvaja spolu. Určite by sa ani jeden z partnerov nemal cítiť vynechaný z rozhodovania. Hovoria o tom i reálne prípady:

Jedna žena po návrate zo služobky domov zistila, že muž spolu so svokrou premiestnili nábytok a bez jej vedomia nakúpili doplnky do domu. Veľmi sa jej dotklo, že rozhodnutia neurobil manžel spoločne s ňou, ale s matkou bez jej vedomia. Až po spoločnom rozhovore si manžel uvedomil, aký to malo dopad na jeho ženu a prečo sa cítila zranená, hoci jeho pôvodný úmysel bol dobrý – chcel ju odbremeniť a pomôcť jej tak, aby bolo všetko hotové, keď sa vráti domov.

Istý muž mal dlhoročne po smrti matky veľmi blízky vzťah s otcom. Každý deň si spolu podvečer telefonovali, niekedy aj hodinu. Po vstupe do manželstva v tom pokračovali. Žena sa cítila odstrčená. Muž prišiel z práce a všetky novinky hovoril ako prvému svojmu otcovi. Po dlhom telefonáte už nemal energiu znovu tieto veci porozprávať svojej žene, ktorá to očakávala. Nakoniec našli spôsob, ako vyjsť v ústrety otcovi a nenarúšať manželský vzťah. Muž sa dohodol s otcom, že si budú volávať neskôr večer a dĺžku volania zredukovali na prijateľnú mieru.

Tiež je dôležité spoločne sa dohodnúť o možnostiach trávenia času a pomoci svokrovcom tak, aby to nebolo na úkor manželstva.

Manželia chodievali každý víkend k jedným z rodičov. Veľmi sa snažili, aby každému rodičovskému páru venovali rovnaký počet víkendov. Po nejakej dobe si však uvedomili, že ich manželstvo je v kríze. Keďže obaja cez týždeň pracovali a cez víkendy boli neustále v kontakte s rodičmi, nemali čas na spoločné rozhovory, zdieľanie, oddych, či iné aktivity. Spoločne našli kompromis a rodičom venujú vždy jeden víkend v mesiaci.

Obojstranná podpora a úcta

Treba si uvedomiť, že vzťah dospelých ľudí s rodičmi už nie je vzťahom autority, ktorá určuje a rozhoduje, ale mal by byť o vzájomnej – obojstrannej podpore pri rešpekte toho druhého. Podpora je dôležitá tak pre manželov, ktorí sa najmä na začiatku často stretávajú s potrebou pomoci, ale i pre rodičov, ktorí postupne starnú, bývajú osamelí a tiež je pre nich dôležitá pomoc detí.

Manžel by sa mal vedieť zastať svojej manželky, manželka manžela, výhrady voči sebe by určite nemali riešiť pred inými ľuďmi, ani pred rodičmi. Treba si tiež dávať pozor na to, aby sme nekriticky neprijímali názory iných ľudí o našom partnerovi. Vzťah so svokrovcami by mal byť postavený na štvrtom prikázaní. Čo znamená ctiť a vážiť si ich práve z dôvodu, že oni sú rodičmi manžela, manželky. Je potrebné sa k nim správať s láskou a úctou, neznamená to však, že ich treba poslúchať a nechať sa riadiť ich radami. Takisto z ich strany by mal byť voči deťom rešpekt a rodičovská láska, prijatie partnera/ky, ktorého si zvolilo ich dieťa. Mnoho zranení pramení práve v tomto neprijatí a je náročné sa s tým vyrovnať. Ide často o predstavy o zariadení bytu, poriadku, výchove a starostlivosti o detí, ale i o obliekaní, trávení voľného času a podobne.

Jedným z dôležitých predpokladov šťastného manželstva je aj porozumenie vplyvu rodiny na partnera. Poznanie jeho rodičov, toho, ako vyrastal, akým spôsobom bol vychovávaný.

S láskou hľadieť na vlastných rodičov

Schopnosť realisticky, ale pritom s láskou hľadieť na vlastných rodičov je jedným zo znakov zrelosti. Naviazanie na rodičov ani vzbura nie sú zrelými postojmi. Zrelý človek je schopný vytvoriť si a vyjadriť svoj názor, má vnútornú slobodu, vie si vybrať z toho, čo mu rodičia ponúkajú a hovoria. Potrebným býva často odpustenie i schopnosť uznať si vlastné chyby.

Zdroj fotografie: www.pixabay.com

 

1 komentár

Comments are closed.