Povolanie otca, zjavovať Otca

0
184

V poslednej dobe sa dosť zamýšľam nad výrokom pápeža Františka z encykliky Lumen Fidei (Svetlo viery).  V nej píše v článku 40 nasledovný text.

Ako je pravda, že sviatosti sú sviatosťami viery, treba povedať, že aj samotná viera je štruktúrovaná sviatostne. Oživenie viery prechádza oživením nového sviatostného zmyslu ľudského života a kresťanskej existencie. Ukazuje pritom, ako sa to, čo je viditeľné a materiálne, otvára mystériu večnosti.

Hovorí tam, že potrebujeme náš život vidieť v sviatostnom zmysle. Čo to znamená? Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej milosti. Katolícka cirkev ako dobrá matka vie, že niekedy je človeku ťažké dotknúť sa nadprirodzeného a neviditeľného Boha. Preto mu ponúka viditeľný znak, s ktorým, keď máme skúsenosť, otvára nás to „dotknúť“ sa neviditeľnej milosti. Napr.: Keď zhrešíte, Katechizmus píše, že keď vyznáte svoj hriech, Boh vám ho odpustí. No určite ste sa však stretli aj s takými ľuďmi, ktorí hoci vyznali svoj hriech Bohu, neustále cítili bremeno viny a pochybnosť, či im Boh naozaj odpustil a nehnevá sa na nich. No ale tí istí ľudia, keď vyjdú zo spovedelnice, väčšinou pochybnosť o odpustení ich hriechov nemajú. A tak sa sviatosť zmierenia stáva pre nich viditeľným miestom, kde sa môžu „dotknúť“ neviditeľnej milosti odpustenia.

A teraz k tomu, čo to má spoločné s našim otcovstvom. Pápež František hovorí, že tvoj život má mať sviatostný zmysel. Znamená to to, že keď sa tvoje deti stretnú s tebou, má ich to otvoriť pre milosť poznania Boha ako svojho Otca. Boh dal do života každého človeka povolanie odzrkadľovať Jeho. Sme stvorení na Jeho obraz nie len tým, ako vyzeráme, ale hlavne tým, že ho reprezentujeme. Ježiš povedal: „Kto videl mňa, videl Otca.“ Ježiš vstúpil do vznešeného povolania reprezentovať Boha Otca tu na tejto zemi v plnej miere. A pápež František vo svojej vyššie uvedenej encyklike v bode 18 hovorí:

„Kristov život, spôsob, akým pozná Otca a ako žije plne vo vzťahu k nemu, to všetko otvára nový priestor ľudskej skúsenosti, do ktorej môžeme vstúpiť.

Pápež vlastne hovorí, že každý otec by sa mal modliť, aby aj o ňom platilo, že: „kto videl mňa, videl Otca“. Pozýva nás vstúpiť do viditeľného znaku neviditeľného Boha a hovorí, že je možné do toho vstúpiť v rovnakej miere, ako ju žil Kristus.

Teraz sa skúste zamyslieť, či by to vaše deti mohli povedať. Mohli by vaše deti povedať: „Tak keď je môj ocino taký skvelý, aký skvelý musí byť nebeský Ocko…“

Ja mám ešte malé deti. Svojim detským rozumčekom ešte nie sú schopné poznať Boha. Prvýkrát ho príjmu do svojho života ako svojho Spasiteľa až keď pôjdu na 1. sv. prijímanie. Ale to neznamená, že dovtedy sa ich viera nevyvíja. Viera je podľa listu Hebrejom 11,1 presvedčením alebo skúsenosťou. Zatiaľ im reprezentujem Boha ja a moje deti žijú v mojej viere.

Skrze to, ako žijem svoje otcovstvo, majú moje deti skúsenosť mojej dobroty, starostlivosti, ochrany, slov povzbudenia, radosti z nich, lásky… A skrze túto skúsenosť sa v nich buduje presvedčenie/viera, že ich otecko ich miluje. A jedného dňa, keď budú stáť pred rozhodnutím vyznať svoju vlastnú vieru, skúsenosť so mnou, ako viditeľným znakom neviditeľného Boha, im môže pomôcť zakúsiť Boha Otca.

Ak ste otcovia, tak tiež viete, že naše deti nerobia ani tak to, čo im hovoríme, že majú urobiť, ale to, čo vidia robiť nás. Inými slovami, formuje ich skúsenosť nášho života a zrkadlia to, čo vidia robiť nás.

Darmo budete chcieť, aby sa vaše deti po obede poďakovali mame za obed, ak to nerobíte vy. Pre deti je prirodzené opakovať po vás, lebo ste pre nich vzorom/bohom. Chcú byť ako vy. A ich skúsenosť s vami, to ako sa vy správate k manželke, ľuďom, ako rozprávate, váš tón hlasu… sa prirodzene stáva ich vnútorným presvedčením, ktorému veria a ktoré opakujú.

Ak vaše deti majú s vami skúsenosť, že ste z nich nadšený a že ich milujete, budú tomu veriť a budú sa podľa toho aj správať. Ak to presvedčenie, že sú milované, mať nebudú, budú sa ho snažiť získať, a preto budú robiť veci, aby sa vám zapáčili. Ale čo ak zlyhajú…

A čo vy? Aká je vaša viera/presvedčenie o tom, kto ste? Viete o tom, že Otec je z vás nadšený, že vás miluje a že je na vás hrdý? Alebo sa snažíte sa mu zapáčiť… Chcel by som vás pozvať žiť vašu vieru v tomto zmysle. Čím viac budete objavovať Boha Otca a mať skúsenosť s Jeho láskou, dobrotou a povzbudením, tým viac sa vám ľahšie bude vstupovať do vznešenosti vášho otcovského povolania a vaša rodina bude nebom na zemi.

Modlím sa za teba, aby ten, kto uvidí teba, videl Otca!

Zdroj fotografie: www.pixabay.com