Desatoro rodiča: 6. Buď pozitívny!

0
236

Pozitívna motivácia, optimizmus, chválenie patria k najúčinnejším výchovným prostriedkom. Žiaľ, my rodičia – aj keď sme si vedomí, že tento pozitívny prístup veľmi dobre funguje voči nám – pomerne ľahko zabúdame používať ho voči našim deťom. Takže skúsme si to zapamätať:

  • pozitívna motivácia funguje takmer vždy lepšie ako negatívna,
  • optimistický prístup je vždy lepší ako pesimistický,
  • chválenie dáva lepšie výsledky ako kritika.

To neznamená, že by sme nemali kritizovať niektoré prejavy správania našich detí, alebo nepoužiť negatívnu motiváciu – ide skôr o správne vyváženie, čo v praxi znamená, že motivácia, chválenie a pozitívne opatrenia musia výrazne prevýšiť opačný postoj. Ak má vaše dieťa pocit, že všetko, čo robí, robí zle a rodičia sú s ním permanentne nespokojní, skutočne je veľmi ťažké dosiahnuť u neho pokrok.

 

Povinnosť myslieť pozitívne

Neoceniteľný je náš všeobecne pozitívny postoj k životu a výchove. Máme povinnosť myslieť pozitívne, zameriavať sa na súčasnosť a budúcnosť, oceniť a rešpektovať snahu dieťaťa, aj keď neprináša okamžité výsledky. Náš postoj nesmie nikdy spôsobiť, že dieťa stratí nádej na zlepšenie. Pokiaľ je to možné, mali by sme sa vyhýbať slovu „nie“, a namiesto zákazov objasniť naše očakávania. Oveľa účinnejšie ako zastrašovanie je vyjadrenie podpory – skôr než slovami: „ak to neurobíš, potom…“, je lepšie povedať „ak by si to urobil, potom…“ Musíte jasne naznačiť žiaduce správanie a jeho prirodzené dôsledky. Napriek tomu dieťa bude robiť chyby. Nie je to tragédia, pretože ak ho budeme pred nimi chrániť, nikdy sa nič nenaučí.

Tento typ komunikácie a správania – pozitívne, optimistické, s humorom – nie je len účinným prostriedkom výchovy, ale aj lepšie vyjadruje náš vzťah k dieťaťu, v ktorom najdôležitejším prvkom by mala byť vždy skutočná láska. Vďaka takémuto prístupu sa stáva táto láska pre dieťa zrozumiteľná, takmer hmatateľná, aj keď sme nikdy o nej nehovorili. Ak však v našom kontakte s dieťaťom bude dominovať kritika, vyhrážanie, pesimizmus, bude veľmi ťažké vybudovať si skutočne dobrý, priateľský vzťah. Oveľa ťažšie bude pre dieťa pamätať si a veriť – najmä v ťažkých chvíľach – že rodičia ho skutočne milujú a túžia po jeho dobre.

 

http://www.silnarodzina.pl/, preklad: Andrej Burianek

Zdroj fotografie: www.pixabay.com