Callie Boydová: Ako vychovávať deti, ktoré menia svet a PrayGround (Modlitebné ihrisko)

1
872

V marci pricestovala do Bratislavy Callie Boydová, autorka jedinečného programu ako viesť deti predškolského veku do vzťahu s Bohom cez detskú hru. Jej program PrayGround (Modlitebné ihrisko) vytvára prostredie, ktoré motivuje deti do živého vzťahu s Bohom a buduje v nich vieru, ktorá mení okolitý svet. Podstatou programu je vstupovať do detského sveta hry, a prostredníctvom toho viesť deti do modlitby. Deti sa učia počuť Boží hlas, prorokovať, modliť sa za chorých, veriť Božím sľubom, prihovárať sa za národy, zdieľať evanjelium, ako aj učiť sa Božie slovo. Callie opakovane zažila vyliatie Božieho Ducha na deti počas toho, ako sa modlili. Mohla sledovať, ako Boh pracuje v deťoch samých a skrze nich v životoch druhých.

 

Callie Boydová vyštudovala Texaskú univerzitu s dôrazom na výchovu malých detí. Odvtedy pracuje s deťmi profesionálne i dobrovoľnícky 31 rokov. Viedla detskú službu v cirkvi so 400 deťmi a 50 dobrovoľníkmi.

Spolu s manželom Randym slúžia viac ako 11 rokov v organizácii Prepare International. Taktiež slúžia v oblasti pastoračnej služby, zakladaní zborov, kresťanskej výchovy a vzdelávania. Majú tri už dospelé deti.

Randy a KellyBoyd

 

Callie má obrovskú túžbu po tom, aby si mladí ľudia uvedomili, že ich život nie je obyčajný, ale ak ho odovzdajú Bohu, tak je mocným Božím nástrojom.

 

Callie sa na svojich 2 seminároch podelila o tom, aké sú princípy jej programu a ako vyzerá program Modlitebné ihrisko v praxi a tiež o tom, ako môžu rodičia vychovať zo svojich detí deti Božieho kráľovstva, ktoré menia svet. (Tieto semináre sú dostupné v online knižnici platformy Kresťania v meste – v prípade záujmu sa registrujte na stránke www.nahravky.kvm.sk)

 

 

Callie, pracuješ s deťmi už vyše 30 rokov a vychovala si tri vlastné deti. Máš rada deti a hovoríš, že sú požehnaním. Veľa rodičov má, naopak, k deťom negatívny prístup, deti sú im na príťaž. Aký postoj k deťom by sme mali mať?

Dnes mnohí z nás uverili sebeckej kultúrnej lži, že deti sú viac kliatbou než požehnaním. Často na nich hľadíme ako na prekážku, ktorá nás oberá o kariéru, zábavu, čas, spánok, službu a dokonca ich vnímame ako veľkú ekonomickú záťaž. V Biblii v Žalme 127, 3 sa hovorí, že deti sú požehnaním. Náš postoj k nim sa najprv musí veľmi zmeniť. Musíme pochopiť, že deti sú Božím darom a nositeľmi nášho posolstva. Musíme sa rozhodnúť pozerať na nich inak a veriť Pánovi.

 

Niektorí zase hovoria, že všetko sa točí okolo detí, že deti sa stávajú stredobodom života rodičov a dokonca riadia ich život. Akú prioritu majú teda deti v živote rodičov mať?

Rodičia v istom zmysle často robia zo svojich detí modly. Hoci sú deti Božím darom, nemôžeme ich zbožňovať. Je to nezdravé pre všetkých, ktorých sa to týka, vrátane detí, a láme to Božie srdce. Podľa Deuteronómia 6, 7 máme učiť naše deti Božím cestám, počas toho, ako žijeme – či už pracujeme na poli, hráme sa, slúžime. Randy a ja sme sa už dávno rozhodli, že budeme kráčať proti kultúrnym normám dnešnej doby. Život sme žili spolu s našimi deťmi a stále ho žijeme. Randy bol americkým futbalovým koučom. Všetky deti od svojho narodenia chodili na všetky zápasy. Ony sa doslova naučili hru počas toho, ako mi sedeli v lone alebo sa hrali vedľa mňa na tribúne. Tak isto to bolo so službou. Brávali sme naše deti na pastoračné výlety a vychádzky. Cielene sme odmalička vystavovali naše deti možnosti slúžiť. Raz sme boli na mládežníckom tábore a ja som musela zostať v chatke s naším stredným dieťaťom, ktorému rástli zúbky a plakalo. Randy a Josiah, náš v tom čase trojročný syn, sa vybrali na táborové stretnutie. Randy volal k Bohu a pýtal sa, či to, že brávame so sebou svoje deti a zapájame ich do služby, stojí za toto všetko. V ten večer, keď Randy a Josiah vstúpili na stretnutie, Randy začal prosiť Boha, aby sa dotkol prítomných tínedžerov. Čoskoro ležal tvárou na zemi a modlil sa. Pocítil, že pri ňom niekto je. Bol to náš trojročný syn, ktorý ležal tvárou k zemi a volal k Bohu, aby sa dotkol sŕdc týchto tínedžerov. Randy cítil Boží šepot v srdci: „Stojí to za to.” Rozhodli sme sa, že budeme naše deti učiť, aby nerušili, ale zúčastňovali sa a správali sa k ostatným priateľsky a s rešpektom. Niekedy to znamenalo zobrať ich preč z nejakej činnosti. Rozhodli sme sa, že budeme naše deti trénovať a nebudeme sa za ne hanbiť. Potom, keď sa naše deti stali tínedžermi a väčšina ich rovesníkov sa hanbila za svojich rodičov, žali sme úžitok z toho, čo sme zasiali, a naše deti sa za nás nehanbili (väčšinou :)). Zhrnutie odpovede na tvoju otázku: Deti majú žiť S NAMI, nie riadiť naše životy!

DSC_0324 

 

Spomínala si, že všetky tvoje deti slúžia Bohu celým srdcom. Spolu s manželom ste naplnili túžbu snáď každého veriaceho rodiča – vychovať zbožné deti. Aké hlavné ciele by rodičia mali mať pri výchove detí?

Myslím, že každý rodič by mal mať pre svoje deti tri hlavné ciele.

  1. Nielen to, aby boli iba DOBRÝMI deťmi, ale aby boli horlivými (zapálenými, vernými) nasledovníkmi Ježiša Krista.
  2. Aby boli úspešné v živote, aby žili dobre. Zahŕňa to spoločenský, emocionálny a ekonomický úspech. Definujme úspech tak, že sa pozrieme na to, čo je opakom úspechu. Myslíme si, že opakom úspechu je zlyhanie, podľa slovníka však opakom úspechu je priemernosť. Priemernosť znamená robiť iba toľko, čo treba alebo polovičato alebo podľa statusu quo.
  3. Navykaj dieťa na životnú cestu, ktorou má ísť, aj keď zostarne, nezíde z nej. (Príslovia. 22, 6) Navykať v tomto verši znamená trénovať dieťa podľa toho, čím bolo Bohom obdarované. Ak je vaše dieťa umelecky nadané, poskytnite mu príležitosti, aby sa vyjadrovalo a cvičilo v tomto nadaní a potom mu pomôžte vyjadriť svoje oduševnenie pre Ježiša týmto talentom.

 

Ako môžeme tieto ciele dosiahnuť?

Myslím si, že na to, aby sme pracovali na týchto cieľoch u našich detí, najprv my sami musíme byť zanietenými nasledovníkmi Ježiša. Je pravdou, že deti sa budú chovať nie podľa toho, čo ich učíme, ale podľa toho, ako sa chováme my. Budú žiť podľa toho, čo vidia, práve tak, ako keď sa Josiah začal modliť za tínedžerov, pretože videl, že to robí jeho ocko. Naše deti majú stáť na našich pleciach a v každej oblasti života ísť ešte ďalej.

 

Ďalší princíp, ktorý si musíme uvedomiť, je to, že ak my vstúpime do ich sveta, oni ochotne vstúpia do toho nášho. Detským svetom je hra. Hra je ich svetom. Hra je ich jazykom. Nezávisle od ich ekonomického, sociálneho, geografického statusu, hra posúva do úzadia všetky prekážky v živote dieťaťa. Ak si nájdeme čas na hru s deťmi, oni si nájdu čas a pozornosť na to, čo robíme a hovoríme.

 

V treťom cieli výchovy si použila slovo trénovať svoje deti. Ako tomu rodičia majú rozumieť?

Je veľký rozdiel v tom, či deti len učíme alebo ich prakticky trénujeme. Učenie môže často znamenať slová a teórie. Trénovanie zahŕňa učenie, realizáciu, pokus a omyl, zlyhanie a znovu vstávanie, povzbudenie, zjednodušovanie zložitého, vypustenie riadenia, oprava s uznaním. Trénovanie je opravdivé vyučovanie našich detí. Trénovanie nie je pre lenivých rodičov. Stojí úsilie a energiu. V Genezis 25, 5-6, Biblia hovorí, že Abrahám dal dary synom svojich vedľajších žien, ale svojmu jedinému synovi dal všetko, čo mal. Naše deti sú našimi prvými učeníkmi! A keď takto strávime naše úsilie a energiu, naša odmena bude večná!

 

Na svojom seminári si nazvala deti Deťmi Kráľovstva. Môžeš to vysvetliť?

Deti vnímajú Božie Kráľovstvo a sú veľkými príkladmi Kráľovstva. Boh to vysvetľuje v Matúšovi 18 a Marekovi 10. Musíme byť ako malé deti, aby sme mohli vstúpiť do Kráľovstva. Základným znakom dieťaťa je viera.

V Biblii nás Boh učí, aby sme pridávali ku našej viere cnosť alebo charakter, ku svojmu charakteru chápanie alebo znalosti a tak ďalej (2.Pt 1,5). To, s čím bojujeme u nás na Západe, je to, že sme pred vieru dieťaťa postavili prekážku – chápanie. Príliš sa znepokojujeme tým, že dieťa nepochopí všetko o spáse, o krste alebo vykúpení či modlitbe alebo (a zoznam pokračuje). Na druhej strane my možno chápeme rôzne veci ‘o’ Pánovi, ale strávime zvyšok života tým, že sa pokúšame rásť vo viere. A Boh hovorí, že bez viery nie je možné sa Mu zapáčiť. Koniec koncov, kto môže vysvetliť všetky Božie tajomstvá!!! Prečo bránime našim deťom v ich viere? Hovorí m, že chápanie nie je dôležité? Vôbec NIE. Sme povzbudzovaní získavať chápanie na to, aby sme hľadali Božie cesty. Vravím, že ideme na to zle. Uprednostňujeme chápanie pred vierou, namiesto viery pred chápaním. Jack Taylor, náš duchovný otec, vraví: „Môžete veriť svojej ceste ku chápaniu, ale nemôžete chápať svoju cestu k viere.“

DSC_0351 

 

Ako môžu byť deti užitočné pre Božie kráľovstvo? Rozumejú tomu aj samotné deti?

Deti sú obrazom Kráľovstva. To, že majú jednoduchú vieru, má hodnotu pre Božie kráľovstvo. Pre mňa sú najlepšími učiteľmi modlitby. Modlia sa jednoduché a priame modlitby s vierou. Videli sme, ako sa prostredníctvom rúk detí udialo nespočetné množstvo zázrakov. Obrovské množstvo modlitieb detí bolo vypočutých. Deti, a to naozaj malé deti, ak im dovolíme zakúsiť Kráľovstvo a trénujeme ich v tom, sú vzácne pre Kráľovstvo tým, že dokážu nahliadnuť do duchovného sveta. Do veku 4-8 rokov dieťa nerozoznáva medzi tým, čo my voláme imaginárnym a skutočným. Medzi 4-8 rokom sa dieťa začína v tejto oblasti rozvíjať. Preto deti mladšie ako 8 rokov môžu bytostne vidieť alebo cítiť veci, ktoré my považujeme za normálne alebo nereálne, pričom ony sú v skutočnosti viac reálne než to, čo vidíme. Ich sny môžu byť silné v Kráľovstve. Keď mala moja najmladšia dcéra Hannah 7 rokov, pocítila, že Boh jej dáva ‘obraz’. Naše mesto malo vtedy už roky obdobie sucha a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa to malo zmeniť. Povedala, že Boh jej ukázal, ako sa za 6 týždňov vysušené rieky v našom meste budú až vylievať. Povedala som: „Áno, Hannah!“ Ale vo svojom vnútri som uvažovala, ako jej len pomôžem dostať sa cez toto sklamanie. (Ja, matka viery!) Ale za 6 týždňov sa atmosférický tlak zmenil a mali sme záplavu, ktorá ukončila sucho. Meteorológ to nevedel vysvetliť.

 

Naše stredné dieťa Bethany ako 12-ročná prorokovala cirkvi Vision Austria Church o veciach, o ktorých vtedy diskutovali a týkali sa najmä bohoslužby. Slúžila aj slovom povzbudenia na Gentských slávnostiach v Belgicku. Istý 40-50-ročný muž si prišiel pre slovo povzbudenia. Bethany pokračovala ďalej a po pekných slovách mu začala rozprávať, že on je muž s veľkým vplyvom a že má počúvať svoje srdce, pretože Boh ho bude viesť v srdci, keďže jeho rozhodnutia ovplyvnia mnohých. Muž sa spýtal, či Bethany vie, kto on je. Nevedela. Prezradil, že je zástupcom primátora Gentu. Neskôr v tom roku bolo pozmenené jedno významné rozhodnutie mesta Gent v prospech spravodlivosti! Vieme, že to nebolo len jej povzbudenie, ale aj modlitby mnohých, ktoré zmenili rozhodnutie otcov mesta Gentu. Ale veríme, že k tomu prispelo!

 

Si autorkou jedinečného programu pre deti s názvom PrayGround – „Modlitebné ihrisko“. Povedz nám viac o tomto programe… 

Ako rodičia a veriaci by sme mali vytvárať prostredia, kde sa deti môžu s Bohom stretnúť a spolupracovať . Prevzala som názov a pravidlá od istej významnej dámy, Glorie Ilneskeyovej a pokračujem v rozvíjaní programu, ktorý sa volá PrayGround (Modlitebné ihrisko). Deti sú povzbudzované, že svojou vierou a modlitbami menia svet. (-vynechaná dôležitá veta) Sú povzbudzované a dostávajú príležitosti zdieľať svoju vieru s ostatnými. Čakajú na obrazy (prorocké slová a vízie), kreslia ich a zdieľajú navzájom. Všetko sa točí okolo Ježiša, modlitby a zábavy. PrayGround si vyžaduje úsilie, plánovanie a tvorivosť. Ale buďme úprimní, dospelí sa zabávajú viac než deti. Dospelí sa zvyčajne naučia viac než deti. Videla som ako ‘hra’ láme opierku náboženstva a umožňuje existovať a prekvitať úprimnému a životaschopnému vzťahu s Ježišom.

 

Máš nejaký zážitky, ako Boh odpovedal na modlitby detí?

V PrayGround sme sa začali modliť za deti v Indii, aby mali čistú pitnú vodu. Každá hra v tom mesiaci sa točila okolo tejto modlitby. Neskôr v tom mesiaci náš pastor pre misie vyhlásil špeciálnu zbierku na vykopanie studne v Indii! Tieto deti zmenili svet. A do dnešného dňa mnoho detí pokračuje v modlitbách za Indiu. Isté štvorročné dievčatko menom Glory povedalo svojej matke, že raz pôjde do Indie a bude rozprávať o Ježišovi! Amen.

 

V PrayGround tiež využívame vzťahy, ktoré máme po celom svete. Modlili sme sa za priateľku v Afrike, ktorá bola tehotná a mala AIDS. Dieťatko sa narodilo bez následkov a matka na počudovanie lekárov v zdraví funguje! Tieto deti zmenili svet!

 

Ako by sme sa my rodičia mali modliť za svoje deti?

Pred mnohými rokmi som dala svojej priateľke Barbare hárok papiera s modlitbou za deti aj rodičov na základe Božieho slova. S odstupom času vidí Barbara ovocie tejto mocnej modlitby na vlastných deťoch. Rada ju dám k dispozícii ďalším rodičom. (modlitbu nájdete pod článkom)

 

Máš na záver nejaké povzbudenie alebo odkaz pre rodičov?

Zdá sa, že my rodičia si robíme starosti o naše deti a znepokojujeme sa tým, či sme dobrými rodičmi. Byť dobrým rodičom si vyžaduje oprieť sa o Ježišovu milosť. On nám dal naše deti ako dar. Musíme hľadať Jeho milosť na to, aby sme ich dobre viedli k Nemu. On skutočne miluje naše deti viac než ich milujeme my!!! Naša najväčšia odmena bude, keď budeme vidieť naše deti, ako stoja na našom strope (tak vysoko ako sme zažili Kráľovstvo a život my), a ako využívajú náš strop ako svoj odrazový mostík! To má byť naše dedičstvo do tisíceho pokolenia (Exodus 20, 6). Jeden z najsmutnejších veršov v Biblii je o krátkozrakosti a sebectve kráľa Ezechiáša. On hľadal Pána pre svoj vlastný život a mier počas svojho života a to ho uspokojovalo, nemodlil sa za vládu svojich detí a za ich životy! Robíme to isté? Sme tak zabratí do toho ako ‘prežiť’ prítomnosť, že si nenájdeme čas na investovanie do našich detí? Neprajeme si ‘plodiť’ či ‘trénovať’ ďalšiu generáciu. Takto ale nebudeme mať spravodlivé dedičstvo! Vyzývam nás všetkých – Nech to tak nie je! Buďme z generácie, ktorá obstojí a zanechá dedičstvo spravodlivosti do tisíceho pokolenia!

 

Modlitba za tvoje deti

Otče, v mene Ježiša povstávam a volám hneď na začiatku nočných stráží, aby som vylial/a pred Tebou svoje srdce a zdvihol/la k Tebe ruky za životy mojich detí. Chcem sa ustavične prihovárať za _____________ a chváliť ich každý deň. Modlím sa, aby ___________ milovali Teba, Bože, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a z celej svojej sily, aby _____________mali stále záľubu v činení Tvojej vôle, aby si nás ctili a poslúchali nás, aby sa im dobre vodilo a žili dlhý život na zemi.

Ďakujem ti, Pane, za nadprirodzené zdravie v mojej rodine. A aj keby ich padlo tisíc po boku ____________ a 10 000 po ich pravej ruke, k nim sa to nepriblíži. Vďaka Ti, Otče, že si poslal svojich anjelov, aby držali stráž nad ____________, aby ich sprevádzali, bránili ich a ochraňovali na všetkých ich cestách poslušnosti a v službe.

Modlím sa, aby _____________mali mäkké srdce a boli k druhým láskaví, jemní, citliví, ohľaduplní a súcitní; rýchli odpúšťať tým, ktorí by im chceli ublížiť. Modlím sa, aby ____________kráčali vždy v láske a nasledovali Tvoj príklad, aby Ťa z lásky k Tebe poslúchali a aby si Ty ____________zjavoval seba; pretože keď sú ___________v Tvojej prítomnosti, je v ich živote plnosť radosti. Daj im túžbu a hlad po Tvojom slove, aby rástli Tvojim slovom; aby boli láskyplní k druhým a uprednostňovali druhých pred sebou.

Ďakujem ti, že moje semeno bude mocné na tejto zemi, že bude dlhoveké a v ich domoch bude bohatstvo, úcta a hojnosť. Všetky ich cesty sú cestami veselosti a všetky ich chodníky sú chodníkmi pokoja , lebo moje deti sú ukáznené, myslia na Pána a poslúchajú Jeho vôľu. Veľký je pokoj____________ a ich myseľ zostáva v nerušenom pokoji, lebo v ich srdci vládne Boží pokoj a chráni ich srdcia a mysle v Ježišovi Kristovi. ___________ bude viesť Božie slovo, Božie slovo bude k nim hovoriť a Božie slovo ich zachová.

Modlím sa teraz, Otče, za všetkých ______________priateľov počas celého ich života a za ich partnerov, aby neboli nikdy spriahnutí s niekým, kto žije v rozpore s vierou.

Volám na Teba, Pane, a žiadam Ťa, aby si mi pomohol byť nadprirodzeným rodičom. Ukáž mi veľké a mocné veci, ktoré sa týkajú ______________, ktoré by som inak nevedel/a. Ukáž mi, Duchu Svätý veci, ktoré majú prísť do ich života, aby som ich ľahšie pripravil/a na budúcnosť. Milujem Ťa, Otče a ďakujem ti, že si ma požehnal nádhernými deťmi. Tebe nech je všetka sláva a chvála a úcta naveky. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

 

Preklad: Bernadeta Kleinová

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno