Biblia pre malých kamarátov

0
124

9788085486827_thumbDetská Biblia je prekrásne ilustrovaná. Mínusom v prerozprávanom texte sú nepresnosti (napr. Anna mala podľa autorov Samuela a až potom ho sľúbila Bohu, zatiaľ čo v Písme je najprv sľub, potom chlapček). Plusom sú detskou formou výborne spracované časti: Otče náš, 10 Božích prikázaní a podobenstvo o stratenej ovečke. V Biblii na rozdiel od iných detských Biblií, ktoré som čítala, zaznieva aj dôležité posolstvo o hriechu a pokáni a nasledovaní Pána Ježiša.

Prevzaté z: http://www.kumran.sk/biblia-pre-malych-kamaratov-pri-17552.html?reviews_id=4646