Jak mluvit s detmi o sexu

0
70

jakmluvit„Ochrana sexuálnych hraníc vašich detí je ťažká, ale životne dôležitá úloha.“ Je pravda, že deti nemôžeme, ani nemáme uchrániť pred akýmkoľvek zranením, no v oblasti sexuality majú zranenia dlhodobé následky. Preto súhlasím s citovanou vetou autora knihy „Jak mluvit s dětmi o sexu“, psychlóga, terapeuta a uznávaného odborníka v problematike sexuálnej závislosti Marka Laasera. Kniha je určená predovšetkým kresťanským rodičom, pretože vychádza okrem terapeutických znalostí a skúsenosti autora aj z kresťanskej morálky. No môže byť užitočným pomocníkom komukoľvek, kto sa chce zodpovedne a citlivo postaviť k náročnej úlohe rozprávať sa s deťmi o sexe. Mnohým terajším rodičom sa v detstve nedostalo vhodného vedenia v tejto oblasti, pretože hovoriť o sexe bolo v mnohých rodinách aj v spoločnosti tabu. V súčasnosti sa mení aj celospoločenský pohľad na sexualitu, hranice toho, čo je v oblasti sexuality prípustné, sa posúvajú, no kresťanská morálka sa nemení a pre deti býva mätúce, keď to, čo ich rodičia učia, nie je potvrdené inými zdrojmi informácií v okolitom svete. Preto je dôležité, aby o tom rodičia s deťmi často hovorili.
V prvých troch kapitolách sa autor venuje predovšetkým dospelým, rodičom, aby sami preskúmali svoj postoj k sexualite a svoje skúsenosti, aby pracovali s vlastnými zraneniami a problémami, poskytuje rady, ako efektívne a zdravo viesť dialóg. Nasledujúce kapitoly sú rozdelené na vekové obdobia, pretože inak komunikujeme s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku, a inak so staršími deťmi. Takisto detailnosť potrebných informácií sa líši. V knihe nájdete veľa príkladov z praxe autora, nápadov, aj konkrétnych návodov, ako s deťmi komunikovať o rôznych oblastiach sexuality primerane ich veku.

 

Prevzaté z: http://www.kumran.sk/jak-mluvit-detmi-sexu-pri-216.html?reviews_id=4438