Ako vychovať z chlapca muža a z dievčaťa ženu

4
1199

Napadla vám niekedy myšlienka o tom, aké budú vaše deti, keď vyrastú? Akí budú muži – budú ambiciózni, citliví, spravodliví, čestní, pracovití?  A v aké ženy vyrastú dievčatá? Budú to matky, manželky, budú empatické, sebavedomé, usilovné?

Ako ale vychovať z chlapca muža a z dievčaťu ženu?

 

Emocionálne pripútanie sa

Každé dieťa – či chlapec alebo dievča – prechádza určitými vývojovými fázami, počas ktorých sa psychicky, emocionálne a fyzicky mení. Do šiesteho roku života deti potrebujú cítiť veľa lásky, prítomnosť rodiča, dôležité je spoločné hranie, neustále sa ubezpečujú, či sú milované. Ich primárna potreba je pripútanie sa (najčastejšie k matke).

Toto emocionálne pripútanie sa im dáva možnosť objavovať vzťahy, svet, predmety, odpúšťanie, emócie, lásku… Toto je najdôležitejšie obdobie, kedy dieťaťu rodičia napĺňajú jeho potrebu lásky. Je to obdobie budovania emocionality. Z nej sa neskôr čerpá a je základom pre ďalšie vzťahy v živote dieťaťa a formovanie budúcej ženy a muža. Ak deti počas tohto obdobia (najmä, ale nielen v tomto období), budú uisťované o láske rodičov, vyrastú v muža a ženu, ktorí sú emocionálne stabilní, vyrovnaní, s perspektívou mať zdravý harmonický vzťah a rodinu. 

 

Vzor

Každé dieťa má vzor. Tento vzor sa mení v závislosti od veku. V istom veku majú najväčší vplyv rodičia a stávajú sa vzorom pre dieťa, neskôr rovesníci. Pomedzi toto obdobie si deti za vzor vyberajú autority ako učiteľky, kňazov, rôznych svätých…

 

V najútlejšom veku sú vzorom rodičia – matka a otec 

Aj chlapci, aj dievčatá napodobňujú mamu alebo otca. Rodičia sú modelom správania sa. Dievčatá sledujú matky, napodobňujú ich a učia sa byť ženami. Dcéry sa v určitom veku identifikujú s rolou matky a ženy.

Často sa rola otca v živote dievčat podceňuje. No otec má nesmierne dôležité miesto v živote svojich dcér. To, ako sa k nim správa, ako sa s nimi hrá, ako sa s nimi rozpráva, to ich ovplyvňuje. Otec je pre dievčatá vzorom, ako sa má správať manžel k manželke, ako sa má správať muž, aký má byť usilovný či čestný. Otec výrazným spôsobom determinuje, aká žena vyrastie z dievčaťa a aký bude mať vzťah k mužom. 

 

Ako je to s chlapcami? 

Chlapci nutne potrebujú mužský vzor. Ak ho nemajú, hľadajú ho medzi nezrelými rovesníkmi. Synovia sledujú svojich otcov a učia sa byť mužmi. Chlapci v období 6 až 14 rokov potrebujú vo svojej prítomnosti otca, cítiť jeho blízkosť, počuť jeho slová pochvaly i usmernenia. Toto je obdobie, kedy otcovia majú najväčší vplyv na svojich synov.

Ak si chcete prečítať praktickú skúsenosť a potrebu zažitia otcov ako vzorov, odporúčam článok o Slovenskom programe OTCaSY.

Matkina prítomnosť aj v tomto veku je dôležitá najmä z pohľadu poskytovania emocionálneho prijatia a vypočutia. Matky pomáhajú synom so sociálnymi zručnosťami a sú pre nich istotou, že s ňou nemusia súperiť. Poskytuje im bezpodmienečnú lásku, dáva im príklad ženy – matky. Synovia skrz svoju matku a jej správanie vnímajú dievčatá a neskôr ženy.

 

Vplyv rovesníkov a hodnotenie dieťaťa

Nemôžeme opomenúť jednu z najdôležitejších sociálnych skupín chlapcov aj dievčat, a to rovesníkov. Okolo 8. a 9. roku najdôležitejšiu úlohu zohrávajú práve rovesníci. Prečo je to tak? Po období, kedy chlapci aj dievčatá načerpali lásku, sebaistotu u rodičov, ich sebavedomie im napomáha vytvárať si vzťah s vrstovníkmi. Dieťa v tejto skupine potrebuje prijatie a akceptovanie. V nej sa učí, rozvíja svoje zručnosti, napĺňa svoju potrebu istoty a potrebu sebarealizácie. Do veľkej miery teda práve rovesníci ovplyvňujú, aká žena či muž vyrastie z nášho dieťaťa. 

Sebavedomie dieťaťa je priamo prepojené s hodnotením a očakávaním rodičovučiteľov, rovesníkov. Pri výchove nezabúdajme na tento dôležitý fakt. Počuli ste už o Pygamalinovskom efekte? Je to taký efekt, kedy očakávanie a hodnotenie rodičov, učiteľov a iných autorít má priamy dosah na sebahodnotenie dieťaťa a jeho správanie. Dieťa sa stane takým, akým očakávame, že sa stane. Ak hovoríme: „určite budeš vymýšľať, si hlučný, zasa ti to spadne…, také aj dieťa bude. V tomto období je pre dieťa hodnotenie nevyvrátiteľné a podľa neho sa aj správa.

 

Ako teda vychovať z chlapca muža a z dievčaťa ženu? 

Najmä osobným príkladom – vzorom a rešpektovaním ich fázy života od narodenia až po dospelosť. Byť osobným príkladom, vzorom, ktorý dbá a učí deti, ako žiť a vytvárať hodnoty v spoločnosti, či už je to trieda, priatelia z krúžkov, alebo dlhoroční kamaráti.

Deti sledujú správanie svojich rodičov a kopírujú ich až do dospelosti. Rodičia majú v rukách to, aký muž vyrastie z chlapca a aká žena z dievčaťa.

 

V ďalšom článku na tému Ako vychovať z chlapca muža a z dievčaťa ženu, sa dočítate viac o špecifikách vo výchove chlapca a dievčaťa.

4 komentárov

  1. Tento článok vyšiel už v júni 2015 a na konci tohto článku píšete: „V ďalšom článku na tému Ako vychovať z chlapca muža a z dievčaťa ženu, sa dočítate viac o špecifikách vo výchove chlapca a dievčaťa.“
    Bude, alebo už bol tento článok o výchove?

    Ďakujem a prajem pekný deň.

    • Dobý deň, ďakujeme za Váš komentár a článok o špecifikách vo výchove chlapca a dievčaťa si budete môcť prečítať. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť 🙂

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno