Ako hovoriť s deťmi o sexe

0
1482

Nikto a nič však nemôže nahradiť vplyv, ktorý majú na dieťa rodičia. Len ty ako milujúca osoba mu môžeš dať správnu navigáciu v bludisku informácií. Usilovať sa o úprimný rozhovor o sexe s našimi deťmi je jedným z najväčších darov, ktoré im môžeme dať. V opačnom prípade sa ľahko zaradia medzi väčšinu detí v dnešnej spoločnosti, ktoré veľmi skoro začínajú so sexuálnym životom a potom sa trápia s chorobami, nemanželským tehotenstvom a zlomenými srdcami.

Ponúkame pár užitočných tipov, ako efektívne hovoriť s deťmi o sexe.

Spomeň si, ako si sa cítil, keď si sa prvýkrát dozvedel o sexe. Čo ti pri rozhovoroch o sexe pomohlo a čo ťa naopak zranilo? Rozhodni sa, že budeš robiť v tejto veci to, čo je pre tvoje deti najlepšie.

Sexuálna výchova je viac než jeden rozhovor. Aby to malo nejaký zmysel, musíme si vytvoriť blízky a otvorený vzťah s deťmi, ktorý im umožní rozprávať s vami o sexe, kedykoľvek budú mať otázky. Naše odpovede budú vždy zodpovedajúce ich veku. Podporujme ich k zmysluplnej diskusii o týchto témach.

Neprezentujme sex ako zlú vec. Sex sám osebe je dobrý, len jeho zneužitie je hriešne, Zdôrazňujme, že sex je Boží nápad a stvoril ho, aby daroval veľkú radosť ľuďom, ktorí ho používajú tak, ako ho On vymyslel – v rámci manželstva muža a ženy. Naše deti sú sexuálne bytosti od narodenia a zmeny, ktorými počas puberty prechádzajú, sú normálne a pozitívne. Pomôžme im prijať krásny spôsob, ako ich Boh stvoril.

Vybudujme vzťah dôvery. Študujme, aby sme získali primerané fakty o sexualite. Naplánujme si, ako zodpovieme otázky, ktoré možno očakávať.

Pestujme v deťoch čnosti, ktoré ich predurčia k úspechu. Pracujme u detí na budovaní trpezlivosti, sebaovládania, čestnosti a zodpovednosti vo všetkých oblastiach života. Pomôžme im rozvinúť predvídavosť, získať nadvládu nad pocitmi a rešpektovať autoritu Boha. Potom, pri sexuálnom pokušení, budú mať predpoklady, aby zareagovali správnym spôsobom.

Používajme správne anatomické termíny. Nepoužívajme eufemizmy na popis častí tela ako penis a vagína. Keď nepoužívame skutočné termíny, nepriamo deťom hovoríme, že sme v rozpakoch z ľudského tela, ako ho Boh stvoril. Keď je to vhodné, použime pri rozhovoroch o sexe humor na rozptýlenie rozpakov.

Ak ste začali so sexuálnym životom pred svadbou, nesnažte sa to deťom zatajiť. Nezanedbajme diskusiu o dôležitosti zdržanlivosti do svadby, aj keď sme sami toto nedodržali. Ak ste si zachovali panenstvo do svadby, vysvetlite im, prečo ste radi, že sa vám to podarilo. Ak nie, povedzte im (bez opisu zbytočných detailov), že to bola chyba, pred ktorou by ste ich radi uchránili.

Pomôžme im, aby cítili blízkosť nás, rodičov a aby sa cítili spojení s rodinou. Deti sa potrebujú cítiť milované a potrebujú niekam patriť. Nedovoľme, aby si túto potrebu napĺňali sexuálnymi vzťahmi. Vytvorme si čas a priestor na budovanie blízkeho vzťahu s každým dieťaťom zvlášť. Vylúčme z rodinného rozvrhu zbytočné aktivity. Robme pravidelne veci, pri ktorých sa všetci spoločne zabavíme. Rozprávajme s deťmi každé ráno, skôr ako začne deň, aj každý večer predtým, ako si ľahnú do postele.

Dajme deťom najavo, že sme otvorení. Dajme im pocítiť, že chceme zodpovedať ich otázky. Ukážme im to výrazom tváre, očným kontaktom, gestami a rečou tela.

Ukážme deťom sexuálnu čistotu. Život, ktorým žijeme, je najsilnejšia sexuálne výchova pre naše deti, akú kedy prijmú. Otec, ukáž deťom, ako zotrvávaš verný v manželstve a zaobchádzaj s manželkou láskyplne a s úctou. Mama, ukáž svoju manželskú vernosť a pekne sa správaj k svojmu mužovi.

Nezabúdajme na deti opačného pohlavia ako sme my. Dcéry potrebujú otcov, aby im dali mužský pohľad na sexualitu, synovia potrebujú matky, aby im dali ženský pohľad na sexualitu.

Naučme ich odolávať tlaku rovesníkov. Ukážme im, že sú jedinečnou osobnosťou, aby neodvodzovali svoju hodnotu od reakcií svojich rovesníkov. Ich hodnota je v Bohu, pomôžme im zbaviť sa komplexov.

Stanovme zdravé hranice. Stanovme primerané hranice slušnosti a neslušnosti v obliekaní a vštepme im, že toto je dôležité pri úcte k ich telu. Stanovme hranice pre médiá, ktoré môžu naše deti sledovať alebo počúvať a vysvetlime im, že je to dôležité pri formovaní ich myslenia. Ak nám deti ukážu, že im môžeme dôverovať, dávame im stále viac osobnej slobody a zodpovednosti.

Urobme náš domov centrom detských aktivít. Pokiaľ je to možné, nech deti trávia čas doma. Predtým, ako im dovolíme ísť preč z domu, uistime sa, že presne vieme, kam idú a s kým tam budú. Spoznávajme bližšie ich priateľov a aj rodičov ich priateľov.

Pozerajme na ich vzťahy z perspektívy detskej lásky. Detská láska je bežná súčasť dozrievania. Nerobme z toho väčšiu vec, ako to je, radšej priveďme naše zaľúbené deti do zdravého priateľstva, ktoré nebude dávať taký veľký dôraz na to, keď vzťah skončí.

Urobme z detí našich hrdinov. Dajme deťom pocítiť, ktoré výnimočné talenty a charakterové črty na nich oceňujeme. „Prichyťme“ ich, keď robia niečo správne – tak často, ako sa len dá. Povedzme im „Dôverujem ti“, „Myslím si o tebe to najlepšie“. Potom nebudú náchylné vyhľadávať uznanie v sexuálnych vzťahoch.

Pozerajme sa u každého dieťaťa na jeho emocionálny, nie reálny, vek. Každé dieťa je iné. každé má iné tempo vývoja a iný čas, kedy je schopné počuť a vstrebať informácie o sexe. Nedávajme im viac informácií, ako zvládnu v určitom veku, ale nezamlčujme informácie len preto, lebo nechceme, aby dospeli – ony dospejú, a my to nezastavíme.

Používajme bežné domáce predmety na lepšiu ilustráciu. Deti lepšie pochopia, keď dostanú názornú ukážku s krátkym popisom. Keď sa dá, použime predmet z domácnosti na ilustráciu toho, o čom rozprávame. (Napríklad mandľu, keď hovoríme o ženskom vajíčku.)

Usilujme sa o spätnú väzbu od našich detí. Pýtajme sa ich na to, o čom sme hovorili, aby sme sa ubezpečili, že tomu porozumeli a mohli sme objasniť nezrovnalosti.

Využívajme skúsenosti z nášho života, aby sme predchádzali potenciálnym problémom. Vypozorujme podozrivé situácie a nezdravé vzťahy v životoch našich detí. Pridajme benefity našich životných skúseností k detskej naivite.

Zasaďme všetky konverzácie do správneho kontextu: manželstvo. Kedykoľvek sa bavíme o sexe, zdôraznime, že bol stvorený pre manžela a manželku. Vyzdvihnime, aký krásny je sex medzi dvoma ľuďmi, ktorí dali jeden druhému celoživotný sľub.

Naučme deti primeraným telesným návykom. Vysvetlime im, ako sa riadne starať o svoje telo, aby ho udržiavali čisté a vo forme. Naučme ich starať sa o vlasy a pokožku a tiež o ústnu hygienu a poučme ich o všetkých zmenách, ktoré ich čakajú v puberte. Povzbuďme ich, aby sa zdravo stravovali, mali dostatok spánku a cvičenia. Ak budú rešpektovať svoje telo, budú menej náchylní na vyhľadávanie nedovoleného sexu.

Pomôžme deťom pri nákupe vecí, ktoré potrebujú. Choďte s nimi do obchodu. Vysvetlite dcére, ako si vybrať prvú podprsenku a vložky. Pomôžte synovi kúpiť holiaci strojček a suspenzor.

Nevyhýbajme sa téme masturbácie. Masturbácia je bežnou praxou medzi tínedžermi. Povedzme si s manželom/manželkou, aký je náš postoj k tejto téme a prečo. Buďme schopní jasne to vysvetliť svojim deťom, ale nerobme z toho dôležitejšiu vec, akou naozaj je.

Keď vysvetľujeme deťom pohlavný styk, pomáhajme si biológiou. Zamerajme sa na to, ako fungujú mužské a ženské telo a ako sa vytvára nový život. Nezabudnime zdôrazniť posvätnosť celého aktu.

Vybudujme si také manželstvo, aké budú chcieť naše deti jedného dňa tiež mať. Nech je naše silné manželstvo motiváciou pre naše deti. Motivujme naše deti, aby počkali so sexom do manželstva, aby mohli zažívať takú romancu, akú vidia u nás dvoch.

Spracované podľa http://www.crosswalk.com/family/parenting/how-to-talk-with-your-kids-about-sex-1335856.html

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno