Montessori – aktivity rešpektujúce citlivé obdobia

0
1644

Montessori aktivity – v dnešnej dobe o nich počul asi každý rodič. Viete, aké sú to aktivity? A viete, kto bola vlastne Montessori? Aký majú prínos pre naše deti?

Montessori bola talianska lekárka narodená v roku 1870, ktorá sa venovala deťom najmä v predškolskom veku. Na začiatku pracovala s mentálne postihnutými deťmi. Výsledky jej práce s takýmito deťmi ukázali, že ak sa s nimi správne pracuje, dosahujú výsledky porovnateľné s deťmi bez postihu. Začala sa zaoberať spôsobom práce a výchovou detí, ktorý by ich rozvíjal v čo najväčšej možnej miere. Celý jej prínos vyjadruje jej citát: “Pomôž mi, aby som to dokázal sám.”

Čo sú to citlivé obdobia?

Montessori kládla dôraz na láskavý prístup rodičov k deťom, vnímanie ich potrieb, naučiť ich trpezlivosti a podporovať samostatnosť. Ako to dosiahnuť? Aj prostredníctvom jednoduchých
pomôcok a prirodzeného prostredia, ktoré rešpektuje deti a ich citlivé obdobia. Citlivé obdobia sú obdobia, počas ktorých má dieťa čas, chuť, možnosti na dosiahnutie špecifických schopností či zručností. Napríklad – vo veku 1 až 4 roky je dieťa schopné s ľahkosťou sa naučiť materinský jazyk a iné jazyky. Úprimnosť sa najlepšie podporuje od 3 do 10 rokov, pamäť má citlivé obdobie od 2 do 9 rokov, predstavivosť od 5 do 12 rokov… Tento čas sa má u detí rešpektovať a v plnej miere podporovať snahu dieťaťa o zvládnutie danej zručnosti. Deti sa v takomto období učia s radosťou a ľahkosťou. Ak sa však takéto citlivé obdobie ignoruje, senzitivita dieťaťa zaniká. Neskôr sa deti naučia danú vec, ale s väčšími ťažkosťami a niekedy aj z donútenia. Rešpektovanie citlivých období u detí podporuje ich všestranný rozvoj. Okrem toho Montessori povzbudzovala, aby si deti vyberali veci, s ktorými sa chcú hrať. Dávala prednosť dreveným jednoduchým hračkám, ktoré rozvíjajú predstavivosť. Tieto hračky majú byť umiestnené tak, aby na ne dieťa dočiahlo a nepotrebovalo pomoc dospelého, ak sa s nimi chce hrať. Veľký dôraz kládla na správne prostredie pre dieťa, aby nebolo rušené. Úlohou rodičov nie je kupovať farebné interaktívne hračky, ale pomôcť dieťaťu, aby vlastnými silami a tempom získavalo vedomosti a zručnosti.

Nápady na Montessori aktivity

Ponúkam vám niekoľko nápadov na Montessori aktivity, ktoré podporujú senzitívne obdobia, deti pri nich vnímajú rôznosť materiálu a rozvíjajú si predstavivosť:

Ukladanie krúžkov na paličky:

Možno ste si ani nemysleli, že táto hra sa dá zaradiť do Montessori aktivít. Ale triedenie farieb, cvičenie jemnej motoriky (citlivé obdobie na rozvoj jemnej motoriky sa prejavuje okolo dvanásteho mesiaca života), spoznávanie prírodného materiálu, akým je drevo, môžeme zaradiť do Montessori aktivít. Dieťa ukladá farebné krúžky na paličky, vníma štruktúru dreva, farby, pohyb.

P1090158

Písanie do múky:

Táto jednoduchá aktivita prináša veľa radosti do detského sveta. Pod detskými prštekmi sa objavujú nielen písmená a čísla, ale aj slnko či rôzne iné obrázky. Táto aktivita rozvíja predstavivosť, tvorivosť, jemnú motoriku, záujem o písanie a spoznávanie štruktúr (raz nasypte múku, inokedy cukor…). Dieťa tak nie vždy na kreslenie potrebuje množstvo fixiek, farbičiek a zošitov. Táto aktivita podporuje písanie, ktoré má svoje citlivé obdobie so začiatkom 4 roky.

P1090179

Prenášanie fazúľ:

Zoberte dve nádoby, do jednej nasypte surovú fazuľu a dajte dieťaťu lyžičku. Nechajte ho prenášať fazuľu z jednej misky do druhej. Dieťa sa tak prostredníctvom jednoduchej činnosti učí trpezlivosti, sústredenosti, cvičí si rovnováhu. Citlivé obdobie na rozvoj rovnováhy je od 3 do 6 veku dieťaťa.

P1090397

Navliekanie gumičiek na varechu:

Zoberte si varechu a dieťa nech na ňu navlieka gumičky. Gumičky môžu byť rôznych veľkostí, hrúbky, farebnosti. Cvičí si tak jemnú motoriku a trpezlivosť, pričom citlivé obdobie dieťaťa na rozvoj rovnováhy začína od 1 roku.

P1090385

Uviedla som len niekoľko hier na Montessori aktivity. Nápadov, inšpirácií pre rôzne vekové kategórie je mnoho. Tieto aktivity sú jednoduché a deti baví najviac to, s čím pracujú rodičia – varechy, hrnce, štipce na bielizeň… to sú hračky, ktoré deti priťahujú. Prostredníctvom nich spoznávajú reálny svet dospelých. Zdokonaľujú sa v tom, čo ich zaujíma. Nezabúdajme, že jednoduché, prirodzené hračky a k tomu pozornosť a láska rodiča najlepšie rozvíjajú a podporujú deti v raste – najmä v tom emocionálnom.

Fotografie: súkromný archív PaeDr. Kataríny Winterovej