Žiadne náboženstvo netvrdí čosi také: Utrpenie sa mení na lásku

0
163

Už sa vám stalo, že ste sa prebudili na Veľkonočnú nedeľu a všetky vaše trápenia boli preč, presne ako sa to stalo Ježišovi? Zrejme ste na Veľký piatok vzali na svoje plecia spolu s pôstom aj… finančné ťažkosti, zradu manželského partnera, stratu práce, závislosti, rozpory, nedorozumenia členov rodiny, ktorí odišli od viery alebo rozvod. A na Veľkú noc sa všetko toto utrpenie skončilo. Áno? Jasné, že nie. Osamelosť, choroba a neodpustenie pokračovali, a tak bolo tak trocha ťažké spievať „žiaľ v radosť sa už premenil…” z plných pľúc. Možno ste potom doma premýšľali – hej, je pekné veriť, že Ježiš zázračne vstal zmŕtvych, ale čím sa vlastne Veľká noc líši od obdobia pôstu? (Okrem toho, že ste sa napchali sladkosťami, pivom a mäsom a cítite sa za to menej previnilo ako počas pôstnych nedieľ.)

Chcem dnes hovoriť o víťazstve Veľkonočnej nedele, pre prípad, že ste ostali zaseknutí vo Veľkom piatku…

Pred 15 rokmi som pracoval v záchrannej službe, videl som toho dosť: strelné poranenia, samovraždy, srdcové infarkty, matku s mŕtvym dieťaťom… a predsa som nikdy nezapochyboval o Božej všemohúcnosti a moci. Poznal som príbeh o kríži a Zmŕtvychvstaní a veril som, že Boh dovolil zlo, aby ho zmenil v dobro. Vedel som, že Boh neopil mojich pacientov, ktorí práve spôsobili autonehodu a zrazili nevinných ľudí. Stále som veril, že: Boh je dobrý, človek je zlý. Dokonca ani za 20 rokov v hnutí pro-life som nestratil vieru. Plakal som pred potratovými klinikami pri myšlienke na bábätká zaživa trhané na kúsky v legálne fungujúcej budove v krajine, v ktorej som sa narodil. A nikdy som nezapochyboval o moci Božieho milosrdenstva pre tie ženy a mužov, ani o Jeho láske k tým nenarodeným deťom.

Čo so mnou zatriaslo bolo, keď som sa asi pred ôsmimi rokmi stretol s realitou detského sexuálneho otroctva. Zistil som, že po celom svete sú 2 milióny detských sexuálnych otrokov a 100 000 detí je práve tu, v Spojených štátoch amerických, znásilnených až 20 000 krát predtým, než dovŕšia 15. narodeniny. FBI zachránila dievčatko, ktoré malo len 6 rokov. V súčasnosti je viac otrokov než počas obdobia transatlantického obchodu s otrokmi (20-40 miliónov, vrátane pracovných otrokov všetkých vekových kategórií). Nepochyboval som o Kristovom Božstve… ale moja skleslosť dosiahla také rozmery, že som bol presvedčený, že ľudstvo úplne stratilo Božiu priazeň. Hovoril som Bohu: Nechcem, aby to vyznelo ako rúhanie, ale, Ježišu – netrpeli tieto dievčatá viac ako Ty? Ak áno, potom niet nádeje… Ak Boh Otec mieni len sedieť a prizerať sa, tak ja sa potom idem vydať na krížovú výpravu potrestať tie príšery, ktoré mučia nevinné deti.

Teraz, o osem rokov neskôr, sa venujem príprave katolíckeho domova pre tínedžerov, zachránených z tohto otroctva, ktorý sa bude volať Deti Nepoškvrneného Srdca. Nedávno som sa stretol s kaplánom, ktorý s týmito dievčatami pracuje. Ukázal mi báseň, ktorú zložilo dievča zachránené zo sexuálneho otroctva. Toto je len úryvok:

Ale ja som tá, čo prežila

Našla som sa v Ježišovi

Niesla som Jeho kríž a On niesol môj

Som tá, čo prežila

 

Bola som na dne, no nie mŕtva

Padla som, no zas vstala

Bili ma, no nevzdala som to

Som tá, čo prežila

 

Ja Ho uctievam

Som silná

Určite dosiahnem cieľ

Som statočná a prejdem tým

Som tá, čo prežila

 

Zachytili ste tú časť? Niesla som Jeho kríž a On niesol môj. Napísala to, keď bola „ešte len decko” ako sa píše v inom verši. Ak by niekto mal mať chuť povedať, že Boh buď nie je dobrý alebo nie je mocný, bola by to ona.

Ale ona nie. Ona verí v kríž a Zmŕtvychvstanie a stále kráča životom. Toto určite nebola básnička niekoho, kto prijal kresťanstvo v dôsledku vymytia mozgu v zraniteľnom období svojho života. Pre mňa sa to stalo živým dôkazom, že iba kríž Ježiša Krista môže priniesť nádej a zmysel dievčaťu, ktoré bolo znásilnené asi niekoľko tisíckrát. Videla, že Boh Otec Ježiša neopustil; že ju neopustil. Obaja trpeli nespravodlivo. Netrpela viac než Ježiš, lebo Ježiš trpel počas toho celého v nej. Svojou básňou ma naučila, čo som nedokázal zbadať sám. Ja som ten hlúpy, alebo prinajmenšom slepý vo svojej viere, v porovnaní s ňou.

Takže, prečo Boh tak dlho čakal so záchranou svojho Syna na kríži a dokonca ešte dlhšie so záchranou svojej dcéry, ktorá napísala tú báseň? Ako by povedal otec Groeschel: „Boh sa nesnaží zastaviť zlo, ale snaží sa meniť zlo na dobro.” Ako by táto „snaha zastaviť zlo” skutočne z Božieho pohľadu vyzerala? Ak by chcel zachovať slobodnú vôľu človeka, asi by musel spáliť celú našu planétu. Ale je tu aj iná možnosť. Jeff Bridges ako Darca (postava z am. filmu, pozn. prekl.) vysvetľuje prečo, aj keď existuje možnosť zneužitia slobodnej vôle, je dobré, že ju človek má: „Ak by ste len videli tú možnosť milovať, milovať…”, hovorí, pričom kamera prechádza medzi krstom a umierajúcim mužom, svadbou a vojnovou scénou. Inými slovami, ľudská schopnosť vybrať si vojnu je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sme si mohli vybrať, že budeme tancovať na svadbe. Áno, aj pre Boha je zjavne láska, ktorú si zvolí niekoľko svätých a básnikov nejakým spôsobom hodná, aby znášal zlo, ktoré páchajú hriešnici. „Ak by ste len videli možnosť milovať…”

V Gibsonovom filme Umučenie Krista vidíme dlhú a príšernú smrť. Potom Ježiš vstane zmŕtvych. Ježiš vyjde z hrobu a slnečné lúče prechádzajú presne cez tie ohromné rany po klincoch. Jeho triumf sa udial presne tam, kde si diabol myslel, že zvíťazil. Ak utrpenie tej tínedžerky neodolalo vzkrieseniu Ježiša Krista, tak potom ani moje nie je väčšie. Čo sa musí na Veľkú noc zmeniť? Veríme, že Ježiš vstal z mŕtvych, fyzicky. Čo je ešte potrebné pridať, je zosobnené vzkriesenie – že okolnosti nemôžu zastaviť Boha, ktorý vám chce dať život „moci, lásky a rozvahy” (2 Tim 1,7). Ja Ho uctievam/ Som silná.

V Katechizme Katolíckej Cirkvi čítame: „To, že Boh dopúšťa fyzické a morálne zlo, je tajomstvo. Boh ho objasňuje skrze svojho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych, aby zvíťazil nad zlom. Viera nám dáva istotu, že Boh by nedopustil zlo, keby aj z neho napokon nevyvodil dobro cestami, ktoré budeme úplne poznať až vo večnom živote.” (KKC 324) Aj potrat? Áno. Aj znásilňovanie detí? S chvením hovorím – áno. Vzkriesenie ukázalo celej zemi, že Satan nemá posledné slovo: Láska je to posledné slovo. Naozaj si to myslím. Pozrite sa na životy svätých a uvidíte, ako trpeli. A teraz sú kanonizovaní a naveky v nebi. Ježišu, Tvoja Cirkev ukazuje, že Láska je víťazstvom kríža vo chvíli, keď si svet myslí, že vyhral.

Čo odlišuje Veľkú noc od pôstneho obdobia? Ak skutočne veríte, že Ježiš vstal zmŕtvych, dá vám silu žiť, keďže nič nemôže byť horšie než rímske ukrižovanie, a aj tak Boh všetko na konci vyhral. Na Veľkú noc Boh ukončil všetko trápenie: premenil ho. To dievča, ktoré bolo tisíce krát znásilnené, ma naučilo, že nič – vôbec nič – na tejto modrej planéte nie je mimo dosahu kríža a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Áno, mnohé jej trápenia pokračujú, hoci bola zachránená. Som si istý, že vzkriesenie neodstránilo jej posttraumatickú stresovú poruchu a nočné mory. Ale odstránilo veľkú časť z nich a čo je ešte dôležitejšie: Umožňuje jej milovať skutočnou Ježišovou ukrižovanou láskou. „Láska robí všetky surové a ťažké veci úplne ľahkými, ba priam až ničím.” (sv. Augustín, kázeň 70)

Vidíte, keď prinesieme svoje trápenia Ježišovi, On je tá jediná osoba, ktorá môže utrpenie zmeniť na lásku. Žiadne iné svetové náboženstvo neobsahuje takéto tvrdenie. Utrpenie sa stáva láskou. To nie sú sentimentálne reči. Nikto by nikdy nedal heslo utrpenie sa stáva láskou na reklamné pútače. Ale kríž to robí, ak k nemu prídeme. Aj pre kresťanov je utrpenie sprevádzané horkosťou (prirodzený spôsob) alebo sa z nášho utrpenia stane láska ukrižovaná a vzkriesená (nadprirodzený spôsob). Možnože vzkriesený vždy implikuje ukrižovanie. Zamyslite sa nad dvoma zločincami ukrižovanými pri Kristovi: to isté utrpenie, dva prístupy. „Ešte dnes budeš so mnou v raji.” To nie je len duchovná skutočnosť, je aj fyzická. Keďže Ježiš má vzkriesené telo, vieme, že Otec skrze Neho stanovil vzor pre vzkriesenie našich tiel v posledný deň. Áno, naše telá sa vrátia z prachu a budeme doslova „neschopní viac trpieť“.

Pri poslednom súde, keď Kristus opäť príde, telo tej bývalej sexuálnej otrokyne jej Ježiš vráti a bude tak čisté ako v deň, keď sa narodila. Bude v ňom žiť večne a lúče svetla budú žiariť cez tie rany, ktoré získala na tejto nehostinnej planéte, tak duchovné ako fyzické. Avšak, na novej zemi bude v tom tele v bezpečí, tam, kde bude zotretá každá slza. Boh prisľúbil svojim maličkým rovnaké víťazstvo, aké prisľúbil svojmu nevinnému Synovi.

Možno ukrižovanie Ježiša Krista bolo víťazstvom milosti – víťazstvom Božej lásky nad ľudskou krutosťou. Možno vzkriesenie je víťazstvom spravodlivosti. Svet dosiahol svoje – odsúdil Ježiša: Veľký piatok. Ale Otec tiež vyniesol svoj súd nad Ježišom, aby to videl celý svet: Vzkriesenie. Tak Otec nenechá ani svojich synov a dcéry udupaných naveky, ako počúvame v jednom starom gréckom paschálnom tropáre:

Kristus je vzkriesený z mŕtvych

Poráža smrť smrťou

A tým, čo sú v hroboch – udeľuje život!

 

http://thosecatholicmen.com/articles/no-other-world-religion-has-any-similar-claim-suffering-becomes-love-2/

Preklad: Ľubica Neupauerová

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno