Viera Kubovčíková: Samota môže byť krížom aj požehnaním

0
1079

Starostlivosť o slobodných, rozvedených či ovdovených ľudí nie je dostatočne rozvinutá a realita ukazuje, že je potrebná. Práve slobodným – či „singles“ – sa venuje iniciatíva Slobodný katolík. Jej činnosť približuje Viera Kubovčíková.

 

Viera Kubovčíková v strede.
Viera Kubovčíková v strede.

 

Je Slobodný katolík „občianskou iniciatívou“, ako sa to píše na vašej webstránke?

Možno výstižnejšie by sme to mohli pomenovať ako „laickú iniciatívu“, ktorá vyplynula z poznania, že v Cirkvi je potrebné venovať sa aj tejto skupine ľudí. Slobodný stav má svoje špecifiká a vyžaduje si tiež formačnú a duchovnú starostlivosť, ktoré sa môžu líšiť dokonca aj podľa veku. Iné potreby má slobodný tridsiatnik, päťdesiatnik a celkom iné problémy rieši sedemdesiatnik. Iniciatíva má spieť k „zmobilizovaniu“ ľudí, žijúcich v slobodnom stave, aby ho prežívali radostne, dôstojne a kvalitne podľa „Božieho manuálu“ v každom veku.

 

Prečo ste vôbec začali uvažovať o takomto projekte? Bola situácia tak vážna medzi slobodnými katolíkmi, že kvôli tomu musela vzniknúť „laická iniciatíva“?

Projekt vznikol spontánne z potreby dať dohromady ľudí s podobnými starosťami a pomôcť im rásť na ceste k sebe, k ľuďom a k Bohu.

 

Koľko je na Slovensku slobodných katolíkov?

Na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať. Isté je, že počet ľudí v slobodnom stave rastie a má to rôzne subjektívne i objektívne príčiny.

 

DC 11 - SKaBV - fotografie... 712

 

Keď sa pozrieme reálne, byť single je skôr voľba alebo nevyhnutnosť? Prečo ľudia ostávajú sami?

Dôvodov pre život v slobodnom stave je toľko, koľko je slobodných ľudí. Každý je originál a každého viedlo k tomu niečo iné. Niekto sa rozhodol sám, iný bol životnými okolnosťami k tomu „dotlačený“.

 

Koľko singles si chce tento svoj status zmeniť a nájsť si vhodného partnera?

Na základe skúsenosti možno konštatovať, že veľa slobodných ľudí túži nájsť si vhodného partnera a založiť si rodinu, ale niekedy je to veľmi ťažké. Sú ovplyvnení zraneniami z rodiny, sklamaniami z rozpadnutých priateľstiev, z obmedzeného počtu príležitostí na spoznanie partnera, z túžby nájsť partnera s rovnakým svetonázorom. Je aj mnoho  iných dôvodov, niekedy aj obyčajná neschopnosť nadviazať, rozvinúť a udržať kvalitný vzťah.

 

Je problém zostať slobodným?

Pre každého človeka, ktorý je v slobodnom stave nedobrovoľne (nedostal povolanie do kňazstva, rehole, alebo nenašiel vhodného životného partnera), to problém je. Aj pre veriaceho.

 

Už v starozákonnej knihe Genezis sa píše, že „nie je dobre byť človeku samému“. Preto Boh k mužovi stvoril ženu. Má teda človek ostať sám, keď to od neho nepožaduje ani Boh?

Našou snahou je pomôcť slobodným ľuďom zorientovať sa v sebe. Niektorí bojujú s tým, že nechceli byť slobodní, a sú, pričom objektívne majú všetky predpoklady pre kvalitný partnerský a manželský život. Vyrovnať sa s touto realitou nie je vôbec ľahké. Okolie ich často obviňuje z toho, že si to zapríčinili sami. Iní sa dobrovoľne rozhodli venovať svoj život v slobodnom stave nejakému poslaniu, pričom nie sú zasvätení, ale angažujú sa ako laici. Po skúsenostiach možno konštatovať, že neexistuje jednotné vysvetlenie dôvodov, prečo sú ľudia slobodní. Niekedy možno hovoriť z ľudského pohľadu i o „nevysvetliteľnom tajomstve“.

 

Foto fotoaparat 170612 770

 

Je dnes ľahké nájsť dobrého partnera?

Ak má katolík zodpovedný prístup k životu, tak nájdenie životného partnera považuje za veľmi dôležitú vec. Príležitosti pre jeho nájdenie však závisia od mnohých faktorov: vek, prostredie, v ktorom žije, pracovne pôsobí, povahové črty, schopnosť komunikovať, odvaha, iné faktory. Žiaľ, ani v dobe internetu nie je ľahké nájsť dobrého partnera.

 

Katolíci sú celý život vychovávaní k viere, poznajú katechizmus, dodržiavajú tradície. Nemala by ich ale Cirkev viac učiť aj tomu, ako naozaj „milovať“, ako sa kvalitne pripraviť na manželstvo a potom ako byť aj dobrým manželom či manželkou?

Určite áno. Realita života však jasne ukazuje, že nestačí sústrediť sa len na to. Čo s tými, ktorým sa nepodarilo založiť si rodinu? Cirkev sa prevažne venuje pastorácii detí, mládeže a manželov. Starostlivosť o slobodných ľudí, rozvedených ľudí, ovdovených nie je dostatočne rozvinutá a realita ukazuje, že je potrebná.

 

Milovať bez podmienok. Stať sa darom pre toho druhého. Dávať sa a nič za to nečakať. Počujeme to z kazateľníc. Pravda je však taká, že na vzťah sú dvaja – a jeden môže milovať bezpodmienečne, no druhý zištne. A pritom sa obaja nazývajú katolíkmi. Nemalo by preto z kázní zaznieť aj to, že treba skutočne veľakrát preverovať a naozaj sa dobre rozhodnúť už počas chodenia?

Formovanie ku kvalitnému partnerskému životu by malo byť cieľom rodín, škôl, Cirkvi. Stále je však potrebné uvedomiť si, že každý vzťah sa vyvíja, ľudia sa menia, môžu ich prekvapiť mimoriadne životné okolnosti a aj zrelým ľuďom vzťah stroskotá. Dôvodov je veľmi veľa. Východisko ponúka Boh – odpustenie a obnovenie lásky.

 

DSCF2014

 

Často si mladí kladú nezmyselné požiadavky a podmienky na „dokonalého manžela či manželku“. Môžeme vôbec klásť takéto požiadavky?

Keď chceme mať kvalitnú spoločnosť, musíme sa starať o vznik kvalitných „buniek“ – rodín s praktizujúcou vierou, v ktorých vyrastá morálne zdatná generácia. Žiaľ, rodina nie je vždy dobrým príkladom, v školách chýba kvalitná a systematická prorodinná výchova, média ju skôr negujú ako podporujú a výsledok poznáme. Napriek tomu je potrebné klásť primerané požiadavky na budúceho životného partnera, aby sa vytvorili dobré manželstvá.

 

Blaise Pascal povedal, že „nešťastie človeka začína tým, že nie je schopný v miestnosti zostať iba sám so sebou“. Nespôsobuje práve nezvládanie samoty veľa nešťastia a problémov? Prečo nedokážeme prijať samotu?

Už Boh povedal, že nie je dobré človeku samému. Sme stvorení pre lásku a láska sa nedá žiť „bezvzťahovo“. Samota môže byť krížom aj požehnaním. Opäť to závisí od mnohých faktorov – vnútornej motivácie žiť v samote, psychickej odolnosti, zdravotnej kondície, siete sociálnych vzťahov, zmysluplných aktivít a podobne.

 

Byť slobodným katolíkom má znamenať zostať sám?

Byť slobodným katolíkom znamená žiť toto „povolanie“ podľa Božieho „manuálu“, teda inak ako diktuje svet. Neviazanosť, egoistické a hedonistické smerovania života by mali byť slobodnému veriacemu katolíkovi cudzie.

 

Akými aktivitami sa snažíte slobodným katolíkom pomôcť? Aká je odozva z ich strany?

Všetky naše aktivity spejú k tomu, aby si slobodní katolíci uvedomili svoju hodnotu, aby sa oslobodili od rôznych zranení a aby sa otvorili pre Boží plán pre ich život. Ponúkame tiež priestor pre osobné zoznámenie, zdieľanie, vytvorenie spoločenstiev.

 

Smeruje vaša iniciatíva aj k tomu, aby sa na vašich stretnutiach slobodní katolíci zoznámili a aby prípadne medzi nimi aj preskočila iskra?

Áno, určite áno. Ide nám o to, aby stretnutia prispeli nielen k formovaniu a duchovnému rastu, ale aj vytváraniu priateľstiev, z ktorých sa môžu vyvinúť hodnotné partnerstvá a neskôr manželstvá. Záujem žien je veľký, výrazne menší je záujem mužov.

DC 11 - SKaBV - fotografie... 645

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno