Stretnutie mladých Banskobystrickej diecézy s otcom biskupom v roku milosrdenstva

0
84

Celodiecézne stretnutie mladých v Banskobystrickej diecéze s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom bude v dňoch od 18. do 20. marca 2016 v Banskej Bystrici. „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo,“ (Mt 5, 7) znie hlavné motto Kvetného víkendu, ktoré je zároveň ústrednou témou aj Posolstva Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu mládeže a Svetových dní mládeže v Krakove.

Slávenie Kvetnej nedele, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa, pripadá tento rok na 20. marca. Je už tradíciou, že sa na Slovensku v tieto dni stretávajú biskupi s mladými svojich diecéz. „Kvetný víkend sprostredkúva mladým stretnutie so živou Cirkvou prostredníctvom stretnutia s miestnym biskupom, kňazmi, rehoľníkmi a mladými, ktorí putujú spolu za Kristom. Povzbudenie v živote viery, aby sa nebáli aj sami angažovať a dať svoje dary, talenty do služieb Cirkvi,“ približuje cieľ stretnutia o. Juraj Karcol, kňaz zodpovedný za Kvetný víkend, riaditeľ Diecézne centra mládeže v Španej Doline.

Zmenou bude priestor, kde sa bude odohrávať väčšina programu, tentokrát to bude Spojená stredná škola J. Murgaša v Banskej Bystrici. Workshopy budú tiež spojené s tematikou milosrdenstva – milosrdenstvo ako také či skutky telesného milosrdenstva. „Tento rok chceme znovu vychádzať z posolstva Svätého otca mladých, ktorý nás pozýva k tomu, aby sme sami zakúsili Božie milosrdenstvo. „Milosrdenstvo nášho Pána sa prejavuje predovšetkým v tom, že sa skláňa k ľudskej biede a ukazuje svoj súcit s tými, čo potrebujú pochopenie, uzdravenie a odpustenie. Všetko v Ježišovi hovorí o milosrdenstve. Ba on sám je milosrdenstvom.“ Presne toto chceme, aby spoznali milosrdnú tvár milosrdného Otca a videli okolo seba tých, ktorí môžu zakúsiť Božie milosrdenstvo aj cez nás, cez naše skutky milosrdenstva  a lásky,“ hovorí členka programového tímu Kvetného víkendu, Jana Antalová.

Katechézy, ktoré majú dôležité miesto v programe Kvetného víkendu, tento rok nebudú rozdelené podľa veku, ale budú spoločné pre všetkých. Hlavným hosťom bude P. Luciano Alimandi, kňaz združenia “Dielo Ježiša Veľkňaza”, žijúci v Ríme, ktorý pracuje v Rímskej kúrii na štátnom sekretariáte vo Vatikáne. „To je to, čo robím rád, Bohu vďaka! Inak by som bol veľmi smutný, keby som nemal žiadnu pastoráciu,“ hovorí… Venuje sa tiež formačným katechézam a duchovým cvičeniam pre rodiny, mladých, seminaristov a rehoľné sestry. Bude viesť katechézu na tému: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo,“ v sobotu doobeda a na Slovensko príde iba kvôli účasti na Kvetnom víkende.

Plagát s motívom topánok vytvorila Zuzana Škultétyová a Ivana Richtáriková. Vyzuté topánky symbolizujú návrat márnotratného syna domov. Hymnou Kvetného víkendu je slovenská verzia hymny Svetových dní mládeže v Krakove 2016 s názvom “Blahoslavení milosrdní”.

Účastníci sa môžu registrovať do 10. marca 2016 vyplnením registračného formulára na stránke www.dcmmajak.sk/registracia.html.

 

Informovala Zuzana Vandáková

 

 

Kontaktná osoba: Monika Kučerová, organizačný tím KV 2016

Mobil: +421 915 977 829

Email: kvetnyvikendbb@gmail.com20,0

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno