Strata sexuálnej túžby u ženy v neplodnom období

0
1173

Sexuálne prežívanie ženy sa – podobne ako jej nálada a výkonnosť – v priebehu cyklu mení. Ženy sú rôzne a každá z nich tieto zmeny prežíva inak, s inou intenzitou a inými dôsledkami pre intímny život.

Pre ženy, ktoré do svojho života prijali prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR), môžu mať tieto kolísania túžby samozrejme väčší význam než pre ženy používajúce antikoncepciu. Zo strany žien, ktoré používajú PPR, občas zaznieva povzdych, že v neplodnom období po intímnom styku so svojím manželom skrátka netúžia, i keď ho majú úprimne rady. Ako sa dá takáto situácia riešiť?

Niektorí priaznivci PPR v dobre mienenej snahe túto metódu obhájiť tvrdia, že vrchol sexuálnej túžby v cykle jednoducho neexistuje. S ohľadom na skúsenosti mnohých žien je to len polovica pravdy. Niektoré ženy skrátka vrchol sexuálnej túžby v plodnom období prežívajú. A nie sú to výnimky.

Nižšie sa pokúsim (1.) stručne uviesť niektoré zaujímavé výsledky výskumu v tejto oblasti a (2) ukázať východiská a možnú pomoc ženám so stratou libida a/alebo sexuálneho uspokojenia v neplodnom období.

Ženská sexualita a jej zákonitosti

Odborníci v tejto oblasti upozorňujú na skutočnosť, že sexuálne prežívanie má (prinajmenšom) dve zložky: (1.) vnútornú túžbu (libido, ktoré úzko súvisí s hladinami hormónov), ktorá je aktivujúca, objavuje sa bez ohľadu na prítomnosť sexuálnych podnetov, a (2.) tzv. receptivitu, schopnosť reagovať na sexuálne podnety.

V mužskej sexualite výrazne dominuje práve vnútorná zložka, u žien sa situácia mení (alebo sa meniť môže) v závislosti na fáze menštruačného cyklu, veku a iných faktoroch. Zvlášť u nich má preto význam rozlišovať spontánnu sexuálnu túžbu a sexuálne uspokojenie. Podľa údajov v literatúre sa zdá, že približne 10-30 % žien žiadne výraznejšie (alebo prinajmenšom pravidelné) zmeny v sexuálnej túžbe počas cyklu nezaznamenáva. Odhadom asi polovica žien si nejaké zmeny uvedomuje, ale tie nemajú vplyv na ich sexuálne uspokojenie. A asi 5-20 % žien prežíva zmeny natoľko výrazné, že je pre ne pohlavný styk v niektorej fáze cyklu nepríjemný či nežiaduci. Môže sa jednať o ženy, u ktorých je strata sexuálneho uspokojenia spojená s výraznými predmenštruačnými ťažkosťami, ktorými sú napr. bolesť hlavy, únava, podráždenosť, depresie a iné. Tu je potom na mieste vyhľadanie odbornej pomoci.

Ďalej sa zistilo, že určitá skupina žien vôbec neprežíva spontánnu sexuálnu túžbu, a pritom bez problémov dosahuje sexuálne uspokojenie a vyvrcholenie. Ich túžba býva prebúdzaná intimitou a láskyplnými prejavmi nežnosti.

Podobné zmeny zažívajú niektoré ženy v priebehu cyklu: v plodnom období u nich vplyvom estrogénov vnútorná túžba narastá, po ovulácii, kedy stúpa hladina progesterónu, je táto túžba skôr očakávajúca než žiadajúca. Možno to vyžaduje viac námahy a vynaliezavosti zo strany muža ju zapáliť, ale väčšinou sa to môže podariť. Pre mnoho žien (a ich manželov) môže byť toto zistenie oslobodzujúce.

John Kippley (americký zakladateľ Ligy pár páru, ktorý má viac než tridsaťročnú prax v poradenstve PPR) k tomu dodáva: „Skor než o zníženom libide počas luteálnej fázy je lepšie hovoriť o zvýšenom libide v plodnom období cyklu – a to dáva zmysel. Veď je to Boh lásky a života, ktorý do jedného úkonu spojil „milovanie” a plodenie detí. Nemalo by nás prekvapovať, že obaja manželia môžu viac túžiť po manželskom akte v plodnom období. V dobách, keď sme o plodných a neplodných obdobiach nevedeli nič a keď si obaja manželia líhali do postele viac či menej vyčerpaní, mohla takáto hormónmi riadená príťažlivosť hrať hlavnú rolu v tom, aby ľudský druh nevymrel.”

Ženská sexualita našťastie nie je úplne závislá na hormónoch. Paradoxne to dokazuje i antikoncepčná tabletka (bez toho, aby som sa jej chcel akokoľvek zastávať). Ženy, ktoré používajú hormonálne preparáty, vlastne majú pohlavný styk stále v neplodnom období – podobné sú i hladiny hormónov (závisí samozrejme na konkrétnom dávkovaní). Niektoré z nich prežívajú stratu libida, iné naopak zvýšenie a u mnohých z nich sa túžba a sexuálne uspokojenie nemení.

 

Východiská pri ťažkostiach so sexualitou v neplodnom období

  1. Liečba hormonálnych porúch, PMS, depresie

Dlhodobo pretrvávajúca strata sexuálneho uspokojenia v neplodnom období (na rozdiel od určitého zníženia „aktívnej” sexuálnej túžby) nie je prirodzeným javom. Takmer vždy je dôsledkom hormonálnej nerovnováhy, v určitom počte prípadov sú jej príčiny i psychologickej povahy. V mnohých prípadoch sa dá nájsť vhodná liečba alebo sa príznaky dajú aspoň zmierniť.

  1. Otvorená komunikácia medzi manželmi

Otvorenosť, zdieľanie vlastných pocitov, obáv a prianí môže nielen pomôcť túto situáciu preklenúť, ale môže viesť i k prehĺbeniu intimity manželov. Ťažké situácie, zvlášť keď sa týkajú sexuality, sú veľmi bolestivé, ale môžu sa stať podnetom k rastu pozornosti voči partnerovi, sú výzvou pre našu vynaliezavosť.

Pre manželov môže byť dôležité hovoriť o nasledovnom: Čo prebúdza túžbu manželky? Čo ju naopak udusí? Má v neplodnom období obavu, že nebude dostatočne pripravená? Spomína si na situáciu, kedy bol intímny styk krásny i v neplodnom období? Čím sa tá situácia vyznačovala?

  1. Budovanie intimity v plodnom období

Prejavy nežnosti v plodnom období sú takisto nesmierne dôležité. Už len uvedomenie si, že nie každá nežnosť, pohladenie a objatie je výzvou k pohlavnému styku, je pre veľa žien (i mužov) príjemnou skúsenosťou. Zdržanlivosť od sexuálnych prejavov neznamená zdržanlivosť od lásky a nehy. Toto obdobie sa môže stať časom dôležitých rozhovorov a spoločne trávených chvíľ, ktoré sú tmelom manželstva.

  1. Relaxácia, odbremenenie, zníženie stresu

Stres a únava patria medzi spoľahlivých nepriateľov sexuálnej túžby. John Kippley k tomu podotýka: „Je dosť možné, že manželkino uspokojenie z manželského aktu v ktorejkoľvek fáze cyklu je o dosť zvýšené, keď sa k nej jej manžel správa ako ku svojej neveste a milej. To znamená ochotne pomáhať s deťmi a s prácou v domácnosti.” Pomoc s riadmi môže byť niekedy tá najlepšia sexuálna „predohra”.

  1. Použitie zvlhčujúcich látok

Vplyvom vysokej hladiny progesterónu môže byť telo ženy menej pripravené na pohlavný styk (nedostatočné zvlhčenie pošvy), čo je sprevádzané bolesťami pri styku. Pokiaľ sa jedná o pretrvávajúci problém, dobrou pomocou môže byť použitie zvlhčujúcich látok (lubrikantov). Je ale potrebné sa vyhnúť tým druhom, ktoré obsahujú spermicídy (ktoré majú antikoncepčný účinok) a glycerín (niekedy môže spôsobovať zápaly). Ženy sú niekedy prekvapené, aký účinok na ich spokojnosť také prípravky majú.

  1. Ochota k sebadarovaniu na strane ženy a neha a pozornosť na strane muža

Niekedy sa napriek všetkému úsiliu oboch manželov situácia príliš nemení. Zvlášť pre ženu sa manželský akt môže stať okamihom, kedy ona viac dáva než prijíma. I napriek tomu môže aj toto obdobie pre oboch byť školou lásky. Obaja sa môžu učit celej škále prejavov nežnosti. Zvlášť od muža táto situácia vyžaduje veľké pochopenie. A od ženy určitú veľkorysosť v sebadarovaní.

„Ako pre manželky, tak i pre manželov je rovnako dôležité si uvedomiť,” píše John Kippley, „že manželský akt by mal byť obnovou manželskej zmluvy a nie iba zbavením sa sexuálneho napätia. To znamená zamerať sa na prospech druhého, nie na seba. Keď manželský akt neprináša jednému z manželov toľko fyzického uspokojenia, koľko by si prial, o to viac sa tento akt môže stať vedomým darom seba samého tomu druhému.”

Záver

Strata sexuálneho uspokojenia v neplodnom obodbí nie je bezvýchodiskovou situáciou. I keď môže byť prežívaná veľmi bolestivo, pre manželský vzťah sa môže stať i zdrojom rastu v láske a pozornosti voči druhému partnerovi. V mnohých prípadoch sa podarí nájsť riešenie alebo aspoň sa ťažkosti aspoň čiastočne zmiernia.

(Odborná literatúra na vyžiadanie u autora.)

Karel D. Skočovský

https://tob.signaly.cz/1012/ztr-ta-sexu-ln-touhy

Preklad: Soňa Záňová