Slovenská lektorka Creighton Model systému: Existuje skutočná pomoc neplodným párom

3
5296

V súčasnosti sa veľké množstvo manželských párov trápi otázkou počatia dieťaťa. Čo však majú robiť, keď dieťa neprichádza a vyšetrenia u lekárov nedávajú žiadnu nádej? Odpoveď má pani Mária Kuťková, ktorej Pán Boh prostredníctvom priateľky ukázal smerovanie v živote. Mamička šiestich detí je lektorkou Creighton Model Fertility CareTM systému, ktorý je základom liečby podľa NaProTECHNOLOGY®, novej vedeckej špecializácie v oblasti gynekológie, zameranej na pomoc neplodným párom.

 

Vo všeobecnosti sa hovorí, že ak sa manželom nedarí počať dieťa, z medicínskeho hľadiska sa na nich pozerá ako na neplodný pár. Nasleduje rad vyšetrení, ktoré majú pomôcť nájsť problém. Veľakrát sa v praxi ukazuje, že jediným riešením, ktoré je takémuto páru ponúknuté, je „pomoc“ v Centrách asistovanej reprodukcie, kde problémy prirodzenej plodnosti neriešia. Ak sa žene nepodarí otehotnieť ani po umelom oplodnení, až vtedy páry hľadajú „alternatívne spôsoby“ pomoci. Prečo sa prirodzené technológie počatia neplodným párom, ktoré aj liečia neplodný pár, neponúkajú najprv, ale sú v ústraní?

Problémom je, že sa nevenuje dostatočný čas na liečbu zdanlivo neviditeľných ochorení ženy ani muža. Ponúkne sa rýchle a navonok dobré a jediné riešenie. Asistovaná reprodukcia, inými slovami umelé oplodnenie, nie je ale skutočne to pravé riešenie. Percento úspešnosti vzhľadom ku všetkému, čo musia ženy podstúpiť, nie je veľmi vysoké. Je to však lákavé. Preto sa viac hovorí o úspešnosti „vyrobenia“ embryí. A to je pomerne vysoké, aj finančne dobre zaplatené.

 

Prečo sa ženy často uchyľujú k pomoci Centier asistovanej reprodukcie, než aby hľadali aj iné spôsoby pomoci?

Každá žena prirodzene túži po prirodzenom počatí. Chce byť v prvom rade zdravá a počať prirodzene, preto očakáva najmä vyliečenie sa. S absolútnou dôverou sa obráti na lekára a dúfa, že jej pomôže. V súčasnosti však prevláda model, že je odoslaná na ďalšie vyšetrenie do centra umelého oplodnenia, kde jej urobia zopár testov, otestujú aj manžela a zvyčajne sú odporúčané na umelé oplodnenie, lebo to vraj prirodzene nie je možné. Celý proces zvyčajne netrvá veľmi dlho, z čoho ženy získajú pocit, že im bolo poskytnuté maximum. Centrá asistovanej reprodukcie rýchlosťou poskytnutého riešenia dávajú žene taktiež falošný pocit, že sa umelým oplodnením vylieči, čo nie je pravda.

 

Mnohé páry však vedia, že umelé oplodnenie nie je také jednoduché riešenie. Musia v prvom rade podstúpiť zdĺhavú a navyše veľmi nebezpečnú hormonálnu prípravu, kým sa dopracujú do cieľa. Vedia tieto ženy, ako veľmi riskujú svoj život a život dieťaťa?

Veľakrát ženy zlomí vidina cieľa a úspechu, preto súhlasia, aj keď pochybujú o správnosti tohto kroku. Mnohé sa musia poponáhľať s rozhodnutím, lebo sú limitované vekom, kedy im časť preplatí aj poisťovňa. Skutočne to musí byť veľmi náročné na psychiku. Neviem, či sú ženy ďalej informované, aký je predpoklad, že sa im môže narodiť dieťa postihnuté, alebo v akom percente sa rodia deti skôr, čím hrozí množstvo ďalších možných ochorení a postihnutí. Keby boli povedané nahlas aj takéto predpoklady, možno by si to mnohé ženy rozmysleli.

 

V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným, ak sa žene, ktorá nemá ovuláciu, alebo mužovi, ktorý neprodukuje kvalitné či žiadne spermie, narodí dieťa. Existujú predsa darcovia vajíčok, spermií. Je pravdou, že deti z umelého oplodnenia, kde bol použitý aj iný darca – či už spermií alebo vajíčok, v neskoršom veku reálne trpia aj psychicky?

O tom sa na verejnosti veľa nehovorí, no je faktom, že deti, ktoré sa narodili po takom umelom oplodnení, často veľmi trpia. Mnohokrát nemajú nikoho, komu by sa zdôverili. Trápia sa roky, keď sú počaté pomocou donora (darcu spermií alebo vajíčok), chceli by nájsť svojich biologických rodičov a podobne. Tu uvádzam aspoň pár konkrétnych prípadov, ktorých je vo svete mnoho. V prvom prípade ide o chlapca, ktorý bol splodený vďaka darcovi spermií a neskôr zistil, že nebol jediný. Objavil a stretol sa so svojimi „polovičnými súrodencami“. Aj keď nepoznal svojho otca a k mame cítil vnútornú nechuť, že to urobila, predsa len mal nádej, že raz možno nájde svojho biologického otca, ktorého, z nepochopiteľných príčin, má napriek všetkému rád. Je však frustrovaný a nahnevaný z otázok, ktoré sa mu v mysli neustále vynárajú – Ako trávi jeho otec Deň otcov? Má aj iné vlastné deti? Myslí niekedy na nás? Vie vôbec, že existujeme? Nechce s nami mať nič spoločného? Daroval spermie iba kvôli peniazom? Cíti nejakú lásku ku svojim možným potomkom, ako my k nemu?

Mnoho iných podobných prípadov si je možné prečítať na stránke www.anonymousus.org. Tu je uvedený aj prípad dievčaťa, ktoré má dve mamy, ale túži po otcovi, alebo ako sa takéto deti necítia byť súčasťou rodiny, v ktorej vyrastajú…

 

Vďaka Bohu, je dnes ešte veľké množstvo manželských párov, ktorých brzdia v podstúpení umelého oplodnenia práve tieto riziká. Existuje na Slovensku humánny spôsob, ktorý je zameraný práve na skutočnú pomoc v neplodnosti?

NaProTECHNOLOGY® (NPT) skutočne neplodnosť lieči, kým IVF poskytuje len neprirodzené počatie dieťaťa (IVF – forma umelého oplodnenia – pozn. red.). Mnohé kresťanské páry, ktoré odmietajú počať dieťa pomocou umelého oplodnenia, majú teda šancu s NPT. Aj keď história tejto liečby na Slovensku ešte nie je dlhá, už veľa párov sa teší zo svojho vlastného dieťatka.

 

Čo je NPT a ako táto technológia dokáže pomôcť neplodným párom?

NaPro Technology je nová vedecká špecializácia v oblasti gynekológie, ktorá vznikla začiatkom 90. rokov minulého storočia. Názov je vlastne skratka z anglického „Natural Procreation“, čiže prirodzené počatie. Jej cieľom je diagnostikovať a liečiť rôzne gynekologické ochorenia, vďaka čomu môžu ženy prirodzene počať dieťa.

 

Čo na začiatok pár potrebuje vedieť predtým, než sa začne liečiť prostredníctvom NPT?

Najskôr sa pár potrebuje naučiť Creigthon Model systém (CrMS) – systém starostlivosti o plodnosť, ktorý je základom pre spoluprácu s lekárom pri NaPro liečbe.

 

Základom tejto techniky je, aby ženy poznali svoju plodnosť. Pomocou akých metód sa ju naučia najlepšie poznávať?

Výučba CrMS prebieha individuálne. Ako prvé pár absolvuje úvodnú prezentáciu, kde sa dozvie všeobecné informácie o CrMS a na dobré naučenie nasleduje minimálne šesť stretnutí. Je to dôležité pre získanie pozorovacej rutiny a kvôli kontrole záznamov, prípadne ich opráv. V krátkom čase na to začne pár na odporúčanie lekára absolvovať krvné odbery a konzultácie.

 

Čo je podstatou CrMS?

Podstatou CrMS je sledovanie hlienu krčka maternice a jeho presné zaznamenávanie do tabuľky. Z CrMS tabuľky vie lekár určiť kvalitu hlienu, krvácania, dĺžku pred- a po-ovulačnej fázy a veľmi rýchlo identifikovať rôzne gynekologické ochorenia.

 

Čo to je záznamová tabuľka a prečo je pre lekára taká dôležitá?

Záznamová tabuľka je základom pre diagnostiku a následnú liečbu, ktorú používa lekár, ktorý lieči pomocou NPT. Záznam v tabuľke môže odhaliť rôzne gynekologické problémy, o ktorých nemusí žena ani tušiť.

 

Kedy vznikol alebo ako dlho sa už využíva tento model?

Creighton Model systém vznikol koncom 70. rokov v USA, rozsiahly vedecký výskum bol založený na Creighton University v St. Luis a od roku 1985 ďalej rozvíjaný v novozaloženom inštitúte pápeža Pavla VI. v Omahe. V súčasnosti sa vyžíva už takmer v každom štáte Európy.

 

Môžu CrMS využívať aj manželia, ktorí sa, naopak, chcú chrániť pred počatím v súlade s kresťanským učením?

Áno. Aj takíto manželia sa naučia presne určiť dni, ktoré sú vhodné na dosiahnutie tehotenstva a dni, ktoré môžu využívať pri predchádzaní tehotenstvu. Vďaka pravidelnému sledovaniu a monitorovaniu môže žena zistiť, ako vplýva životný štýl a stres na cyklus. Neexistuje žiadna náhoda, ale skutočne presné určenie, či je daný deň plodný alebo neplodný. Vedecké štúdie dokázali, že spoľahlivosť CrMS pri predchádzaní tehotenstvu je až 99,5%. Z toho jednoznačne vyplýva, že je to veľmi presná metóda. Navyše, táto metóda je založená na morálno-etických základoch Katolíckej cirkvi a je vhodná pre všetky typy cyklov: dlhý, krátky, pravidelný a nepravidelný, počas celého reprodukčného života ženy. Využívajú ho ženy v čase dospievania, dojčenia, v premenopauze či po ukončení užívania hormonálnej antikoncepcie.

 

O koľko sa zvyšuje šanca manželov na otehotnenie a ako dlho to môže trvať, kým sa dopracujú do cieľa?

Úspešnosť CrMS pri dosahovaní tehotenstva je 20-40%. Väčšina párov však potrebuje aj NaPro liečbu. MUDr. Hilgers, zakladateľ NaPro liečby, uvádza úspešnosť až do 80% pri určitých typoch ochorení. Priemerná dĺžka liečby je 8-12 mesiacov.

 

O NPT je známe to, že ako jediná technika neplodnosť aj lieči. S ktorými zdravotnými problémami sa na vás môžu obrátiť, kde je NPT nápomocná?

Je to najmä neplodnosť z nezistených príčin, spontánny potrat, udržiavanie tehotenstva, nepravidelné cykly, hormonálne problémy, cysty na vaječníkoch, hnedé krvácanie, nezvyčajné krvácanie a mnohé iné. Liečba môže byť taktiež veľmi nápomocná ženám trpiacim predmenštruačným syndrómom.

 

Aká je úspešnosť počatia s pomocou NPT oproti asistovanej reprodukcii?

Úspešnosť je o niečo vyššia, ale je dôležité povedať, že princíp aj prístup sú veľmi rozdielne. Výučba CrMS nie je len o poznávaní plodnosti, ale aj o rozvíjaní a budovaní manželského vzťahu. CrMS a NaPro Technology sú v súlade s etickými a morálnymi hodnotami.

 

Aj na Slovensku sú NaPro lekári a lektori, ktorí pomáhajú bezdetným manželom. Kde však na nich môžu nájsť neplodné páry kontakty?

Na stránke www.plodar.sk je zoznam všetkých lekárov a lektorov, rôzne svedectvá a ďalšie informácie.

 

Ako alebo čo vás motivovalo dozvedieť sa o týchto technikách prirodzenej pomoci neplodným párom, ktorých ste sama lektorkou a pomáhať manželom, ktorí nemajú ešte vlastnú rodinu?

Pred niekoľkými rokmi som čítala v jednom zahraničnom kresťanskom časopise o možnosti liečby pomocou NPT a CrMS a zdalo sa mi to úžasné, veľmi ma to oslovilo. Dlho som však nevedela, ako sa ku tomu priblížiť, až si Pán Boh našiel spôsob, ako mi to oznámiť a mohla som sa začať vzdelávať. Keďže nie som lekár, vedela som, že nemôžem NaPro liečbu poskytovať, preto som bola šťastná, keď som zistila, že sa môžem stať lektorkou CrMS a takto mať možnosť pomáhať neplodným párom. Ja sama som mamou šiestich detí a mala som túžbu pomáhať práve ľuďom, ktorí po dieťatku túžia, len stále neprichádza. Ako prvý podnet ísť týmto smerom bola moja priateľka, ktorá vždy túžila po dieťati a s manželom sa im ho nedarilo počať. Som jej vďačná, že som na základe jej bolesti našla smerovanie v živote.

 

Kde ste absolvovali toto vzdelávanie? Bolo to náročné?

Školenie som absolvovala v írskom Galway a celý proces bol veľmi náročný. Pozostával z dvoch pobytov v Írsku, návštevy mojej anglickej školiteľky na Slovensku, počas ktorej som absolvovala ďalšiu časť skúšok a záverečných online skúšok. Vzdelávací proces lektora trvá osemnásť mesiacov a koná sa vždy v inej krajine, napr. v Anglicku, Francúzsku, Portugalsku atď. Niektoré kolegyne sa preto vzdelávali napríklad v Paríži, v Záhrebe a podobne. Každý NaPro lekár a lektor CrMS sú akreditovaní AAFCP (Americkou Akadémiou pre profesionálne plánovanie rodičovstva).

 

Môže sa stať lektorom tohto modelu hocikto? Ak áno, aký je postup, alebo na koho sa môže človek obrátiť, ak by chcel párom taktiež pomáhať, nájsť takto možno aj zmysel života, keďže na Slovensku ešte nemáme dostatok lekárov a lektorov, ktorí sa tomu venujú. Veľa párov z rôznych kútov Slovenska musí za nimi cestovať niekoľko desiatok až stovák kilometrov.

Lektormi sa môžu stať zdravotníci, farmaceuti, sociálni pracovníci. Ktokoľvek z nás vie poskytnúť informácie o mieste a čase ďalšieho konania školenia.

Žiaľ, je nás naozaj málo, ale sme radi, že napriek tomu dokážeme poskytnúť výučbu CrMS a NaPro liečbu ľuďom z celého Slovenska. V susednom Česku nie je ani jeden lekár či lektor a už aj odtiaľ k nám prichádzajú páry, ktoré sa o nás dozvedia. Preto budem rada, ak si k nám nájde cestu čo najviac ľudí, ktorí sa snažia žiť svoj život podľa cesty prirodzenosti a verím, že budú spokojní.

 

Povedzte nám aspoň pár povzbudzujúcich príbehov párov, ktorým lekári nedávali žiadnu šancu na prirodzené oplodnenie a pomocou NPT (a určite aj vďaka Božím zásahom) sa to podarilo.

Príbehov je veľa. Veľmi ma povzbudil príbeh manželského páru, kde otec ženy, ktorú som školila, je gynekológ. Ten sa naozaj snažil urobiť maximum pre svoju dcéru, avšak už jej viac pomôcť nemohol. Považoval celé CrMS a NaPro Technology za nevedeckú, nedôveryhodnú metódu a intenzívne ju od toho odhováral. Táto pani bola nešťastná z tejto situácie a veľmi si želala presvedčiť otca o opaku. Po niekoľkých mesiacoch s pomocou NaPro Technology otehotnela a už sa 7 mesiacov spolu s manželom tešia zo zdravého chlapčeka.

Iný pár bol v oveľa ťažšej situácii, pretože išlo o kombinovaný problém s plodnosťou, čiže problém bol u muža aj u ženy. Bola im odporúčaná asistovaná reprodukcia, kde by museli využiť darcu. Dlhých sedem rokov ani raz nepočali dieťa, a už sa rozhodli pre adopciu, keď po dlhšej terapii sa im podarilo počať dieťatko, ktoré sa má narodiť o pár týždňov.

Existujú veľmi zaujímavé Božie zásahy, mám skúsenosť s dvoma pármi, ktoré roky nemohli otehotnieť, a do dvoch týždňov po našom prvom stretnutí otehotneli.

 

Foto: archív pani Márie Kuťkovej, FCP

Popis fotky:

  1. Zľava: Ann M. Prebil, BSN, CFCE – zakladateľka CrMS, USA; Margaret A Neale, CertED, CFCE – školiteľ lektorov CrMS, UK; Mária Kuťková, FCP; Angelique N. Garcia, BSE, CFCE – riaditeľka vzdelávacieho programu, USA

3 komentárov

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno