Ruženec s deťmi: ruže či tŕne?

0
1449

Pri slovnom spojení „ruženec s deťmi“ sa mimovoľne objavujú vrásky na čele nejedného rodiča či učiteľa. Má zmysel deti do modlitby nútiť? Je odriekanie Zdravasov pre ne nejako užitočné, keď tejto modlitbe nerozumejú? Neskončí ruženec len ako bižutéria? Alebo ako kovbojské laso na zneškodnenie otravného súrodenca? Pochybnosti rastú ako huby po daždi – a to najmä vtedy, keď ich polievame vlastnou nechuťou a výhovorkami, prečo sa ruženec práve dnes nemodliť.

A možno pre tieto obavy je ruženec stále modlitbou, ktorá naozaj stojí za to. Presviedča nás o tom množstvo svätých. Sv. Páter Pio, sv. František Saleský alebo bl. Pius IX. hovorili o ruženci ako o najmocnejšej zbrani, s ktorou sa dá dobyť svet, dokonca poraziť diabla. Osobný význam ruženca zasa veľmi jasne zdôraznil sv. Josemaría Escrivá: „Modlite sa ruženec. Nech je požehnaná tá monotónnosť Zdravasov, ktorá očisťuje monotónnosť vašich hriechov!“

O svätom pápežovi Jánovi Pavlovi II. je známe, že ruženec bol jeho najobľúbenejšou modlitbou. Každý deň si dokonca urobil čas, aby sa pomodlil všetkých pätnásť tajomstiev (dnes ich vrátane tajomstiev ruženca svetla máme dvadsať). Ján Pavol II. tiež rád vyzdvihoval úlohu modlitby ruženca v rodinách. V apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae sa nám prihovára takto:

„Posvätný ruženec sa svojou dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, v ktorej rodina nachádza sama seba. … Rodina, ktorá sa spolu modlí ruženec, napodobňuje ovzdušie nazaretskej domácnosti, ktorej stredobodom je Ježiš: prežívajú s ním radosti a smútky, svoje potreby a plány zverujú do jeho rúk, čerpajú z neho nádej a silu pokračovať“ (Rosarium Virginis Mariae, 41).

Tu je teda päť dôvodov, prečo ruženec môže byť aj pre vašu rodinu tou správnou voľbou:

 • Ruženec je jednoduchý

Aj keď na prvý pohľad môže vyzerať komplikovane. 

Ruženec je modlitba, ktorá je primárne zložená z troch opakujúcich sa (základných) modlitieb – Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu. Sú krátke a jednoduché, ľahko si ich zapamätajú aj menšie deti a rýchlo sú schopné predmodlievať sa samy. To ich zvyčajne motivuje viac, ako keď sa predmodlievajú rodičia.

Jednoduchý však neznamená bezvýznamný. Aj v tomto prípade totiž platí: v jednoduchosti je krása – a čo sa týka ruženca, tak aj veľká hĺbka.

 • Ruženec je názorný a fyzicky hmatateľný

Hmat je pre deti veľmi dôležitým zmyslom, zdrojom informácií, aj (predovšetkým pre mladšie deti) zdrojom emocionálneho uistenia a pocitu bezpečia. Držať ruženec fyzicky v rukách môže dieťaťu pomôcť rozvíjať osobný rozmer modlitby, najmä vtedy, ak dieťa má svoj vlastný ruženec, ktorý napríklad dostalo k sviatku alebo si ho samo vyrobilo. Tiež mu môžeme vysvetliť, že držať ruženec je ako držať za ruku samotnú Pannu Máriu.

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou „názornosti“ ruženca je, samozrejme, aj to, že deti môžu sledovať, akú veľkú časť modlitby už majú za sebou a aká ich ešte čaká.

 • Ruženec prináša pokoj

Svätý pápež Pius X. povedal: „Ak chcete, aby vo vašich rodinách panoval pokoj, modlite sa v rodine ruženec.“

Asi to dôverne poznáte – detský džavot, krik, plač, zvedavé otázky, súrodenecké hádky. Ak uprostred tohto rodinného ruchu túžite po malej oáze pokoja, skúste pravidelnú modlitbu posvätného ruženca. Opakovanie jednoduchých modlitieb vám poskytne príležitosť upokojiť sa fyzicky aj psychicky a umožní vám spočinúť v bezpečí Božej prítomnosti. Zároveň vás pozve k tichej reflexii o Ježišovom – a zároveň aj o svojom vlastnom – živote. 

Navyše, podľa apoštolského listu o posvätnom ruženci, členovia rodiny pri tejto modlitbe vždy získajú „schopnosť vidieť jeden druhého novými očami, komunikovať spolu, byť solidárni, odpustiť si navzájom a zakaždým začínať vo zväzku lásky obnovenom z Božieho Ducha“ (Rosarium Virginis Mariae, 41).

 • Ruženec rozpráva príbeh – a deti príbehy milujú!

Prostredníctvom posvätného ruženca ožíva príbeh spásy a približuje sa k všetkým členom rodiny, k menším i väčším. Všetky ružencové tajomstvá nás učia niečo veľmi dôležité o Ježišovom živote a taktiež o nás samých. Učia nás o tom, kým Ježiš Kristus naozaj je a kým sme povolaní stávať sa my v ňom.

Tajomstvá radostného ruženca hovoria o Ježišovom detstve a o Božom pláne s jeho (a aj našou) rodinou, tajomstvá bolestného ruženca o význame jeho (i nášho) utrpenia. Slávnostný ruženec nás smeruje k žitiu svojej každodennosti s pohľadom upriameným na nebo. Tajomstvá svetla nás pozývajú poznávať a prijímať Krista ako nášho milujúceho Spasiteľa, v ktorom sa snúbi ľudská prirodzenosť s božskou. 

Bonusom týchto ružencových príbehov je skutočnosť, že ich „rozprávačkou“ je samotná Mária. Ona – ktorá Božieho Syna milovala viac ako hocikto iný na Zemi – nás týmito príbehmi sprevádza. Umožňuje nám spoznávať Krista jej očami a učí nás približovať sa k nemu a čoraz viac sa mu pripodobňovať.

 • Ruženec odzrkadľuje život vašej rodiny

Tak ako posvätený ruženec, aj náš každodenný život je zložený z chvíľ radosti, bolesti, nádeje a svetla. Zažívame rôzne situácie ako stretnutia s blízkymi, návštevy chrámu, radosť z detí, spoločné stolovanie, bolesti a trápenia, ako aj malé zážitky neba na zemi, oslavy, dotyk Ducha Svätého. Sú to situácie, ktoré sú bežnou súčasťou nášho života aj života ľudí okolo nás… a všetky nájdeme aj v ruženci.

Povedané slovami sv. Jána Pavla II., modlitba ruženca jednoducho „bije pulzom ľudského života“. Meditácia nad ružencovými tajomstvami nám pomáha lepšie porozumieť nielen Ježišovmu, ale aj vlastnému životu. A takisto nás učí lepšie sa vysporiadať s rôznymi typmi situácií, s ktorými sa v živote stretávame, a to podľa vzoru samotného Ježiša.

 Okrem týchto piatich bodov by sme, samozrejme, mohli vymenovať ešte mnoho ďalších – a veľmi praktických pre náš (nielen) duchovný život. Sv. Ľudovít z Montfortu, autor významnej knihy o posvätnom ruženci, napríklad uvádza, že každodenná modlitba ruženca očisťuje našu dušu a zmýva hriech, uľahčuje nám praktizovať čnosti, zapaľuje nás láskou k Bohu a prináša nám mnoho milostí. Inými slovami, približuje nás k nebu.

Dôvodov na modlitbu ruženca je teda dosť. A celkom dobrých. Stačí to len vyskúšať. Zvolajte deti, vezmite si do rúk svoj obľúbený ruženec… a nezabudnite, že aj nedokonalá modlitba je nekonečne lepšia ako žiadna.

5-krát o tom, ako sa ruženec s deťmi naozaj modliť

Prvá časť nášho článku „Ruženec s deťmi“ sa zameriavala na dôvody, prečo má práve modlitba posvätného ruženca pre rodiny veľký zmysel. K tejto modlitbe nás pravidelne povzbudzujú naši kňazi, biskupi a v priebehu stáročí tak urobili aj mnohí pápeži a svätí.

Aj Panna Mária nás viackrát pri svojich zjaveniach vyzvala, aby sme sa túto modlitbu pravidelne modlili a vyprosili tak svetu mier. Všetci si určitým spôsobom uvedomujeme, že modliť sa ruženec je dobré a potrebné. Prečo to teda nerobíme?

Vráťme sa nachvíľu k vráskam, ktoré sa nejednému z nás objavujú na čele pri pomyslení na spoločný čas modlitby v rodine. Ruku na srdce, ruženec s deťmi nie je vždy prechádzka ružovou záhradou. Občas sa nám dokonca môže zdať ako tá Getsemanská – a to aj bez toho, žeby sme práve rozjímali o tajomstve „ktorý sa pre nás krvou potil“.

Keďže sv. Ján Pavol II. rozumel našim ľudským ťažkostiam pri modlitbe, dovolíme si aj v tomto prípade zacitovať slová z jeho apoštolského listu Rosarium Virginis Mariae:

„Mohlo by sa namietať, že ruženec je modlitba, ktorá nevyhovuje vkusu dnešných detí a mladých. Ale táto námietka je namierená skôr na nie dosť primeranú metódu modlenia sa. Navyše, nič nebráni tomu, aby sa základná štruktúra ruženca pre deti a mladých – ktorí sa ho modlia buď v rodine, alebo v skupinách – neobohatila vhodnými symbolickými a praktickými pomôckami, na jeho lepšie pochopenie a ocenenie. Prečo to teda neskúsiť?“ (Rosarium Virginis Mariae, 42)

Takže prečo to neskúsiť? V nasledujúcich riadkoch nájdete minimálne päť užitočných tipov, AKO sa v rodine s deťmi modliť posvätný ruženec tak, aby ste si vy a vaše deti túto modlitbu zamilovali ešte viac.

 • Vyberte vhodné miesto a čas

Prvým dôležitým krokom je vybrať pre modlitbu ruženca správne miesto a čas – a držať sa svojho plánu, pokiaľ je to možné. Ak sa ruženec chcete modliť pravidelne, ideálne je robiť to vždy v rovnaký čas na rovnakom mieste. Tak si deti na tento rodinný rituál ľahšie zvyknú a časom ho prijmú za svoj. 

Začiatky však môžu byť ťažké. V prípade, že deti nedokážu pri modlitbe doma obsedieť, skúste sa začať modliť napríklad pri cestovaní autom. Deti potom nebudete musieť naháňať po miestnosti, a ak cestujete dlhšie ako 15-20 minút, stihnete sa pomodliť možno aj celý ruženec. Navyše vám aj samotná cesta rýchlejšie ujde.

Ďalšou voľbou je pridať sa k modlitbe ruženca napríklad v kostole (pred alebo po omši), na pútnickom mieste alebo počas prechádzky, či turistiky v prírode.

Najmä pri istej pravidelnosti je však zrejme najlepším miestom pre modlitbu ruženca váš domov.

 • Pripravte seba i deti na priebeh modlitby

Keď sa teda chcete modliť doma (napríklad po večeri, keď deti majú hotové úlohy), stretnite sa v stanovený čas a spolu sa pripravte na modlitbu: rozdajte si ružence (ideálne je, aby každý člen rodiny mal svoj), zapáľte sviečku (deti milujú plameň), prípadne si dajte pred seba na stolík obraz Panny Márie s Ježišom, relikviu svätca… Na začiatok si môžete zaspievať, povedať si úmysly, za koho alebo za čo sa chcete ruženec pomodliť.

Pre plynulejší priebeh modlitby môžete mať stanovených aj niekoľko rodinných pravidiel. Tu sú niektoré od Kendry Tierney (autorka píše o liturgickom živote v rodinách):

 • Deti – školáci musia zostať počas modlitby sedieť, dávať pozor a zapájať sa. Mladšie deti musia zostať v miestnosti a môžu vyrušovať len do istej znesiteľnej miery.
 • Deti môžu sedieť kdekoľvek chcú, ale keď sa začne modlitba, nemôžu už svoje miesto meniť.
 • Ruženec je určený iba pre ruky – nie pre nohy, kolená, neslúži ani na udieranie súrodencov.
 • Všetci sa musia zapájať. Spoločná modlitba znamená, že by nám malo byť umožnené počuť sa navzájom.

Určite nepodceňujte posledný bod. Samozrejme, je veľmi vhodné, aby spoločnú modlitbu viedli rodičia (najmä zo začiatku). No nezabudnite – čím viac budú deti zapojené do modlitby, tým viac sa budú cítiť jej súčasťou a skôr si ju obľúbia. Ak to zvládnu, nechajte ich predmodlievať sa, pomôžte im, podporte ich. Povzbuďte ich, aby povedali svoje zamyslenie k danému tajomstvu. Dovoľte im klásť otázky a využite to ako skvelú príležitosť naučiť deti niečo nové o pravdách našej viery. Ak deti sú už staršie, dohodnite sa s nimi, že im na otázky odpoviete po skončení modlitby.

Na záver sa môžete pomodliť ďalšie modlitby ako Pod tvoju ochranu alebo Svätý Michal Archanjel, prípadne si opäť zaspievajte nejakú pieseň. Veľmi vhodným ukončením môžu byť krátke litánie k vašim „rodinným svätým“ (krstným, birmovným…), kde spomeniete patrónov každého člena rodiny . Ukončíte ich vzývaním sv. Jozefa a Panny Márie.

 • Použite praktické pomôcky

Existuje veľa šikovných spôsobov, ako deťom priblížiť modlitbu ruženca a urobiť ju pre ne osobnejšou a lepšie pochopiteľnou. Využite ich!  

Začať môžete napríklad tým, že si spolu s deťmi vyrobíte vlastné ružence – klasické z korálikov, prípadne so staršími deťmi môžete skúsiť výrobu tzv. uzlového ruženca (knotted rosary). Veľa návodov na podobné aktivity nájdete na internete. Následne sa môžete dohodnúť s vaším kňazom, aby vám ružence požehnal – deti tak lepšie pochopia, že tu ide o niečo špeciálne, nie o bižutériu na krk alebo hračku. 

Menším deťom môžu tiež vyhovovať maľovanky, napríklad také, ktoré zobrazujú jednotlivé ružencové tajomstvá, alebo celkom jednoduché s kontúrami ruženca s veľkými zrnkami. Jednotlivé zrnká si môžu deti postupne vyfarbovať počas modlitby a zároveň sledovať, kde sa práve v modlitbe nachádzajú.

„Vyšším levelom“ maľovaniek môže byť tzv. ružencová quiet book –  knižka, ktorá vyobrazuje jednotlivé tajomstvá zaujímavým (3D) spôsobom. Môžete si ju doma vyrobiť z tvrdšieho papiera, korálikov, filcu, rôznych ozdôbok, stužiek. Inšpirácie nájdete aj na internete , ale snažte sa využiť vlastnú fantáziu a zapojte do výroby aj deti.

Bonusový tip: uľahčite si prácu a využite dostupné materiály. Vytlačte si maľovanky a ďalšie podklady zo stránky www.miliondeti.sk. Obzrite sa v obchodoch po detských knižkách, zamysleniach, figúrkach či ružencoch vyrobených špeciálne pre malé deti.

 • Odlíšte to, čo je špeciálne

Dobrou zásadou pri prežívaní liturgického života (aj v rodine) je odlíšiť to, čo je špeciálne. Vidíme to na liturgických farbách, čítaniach, ale aj na mnohých ďalších liturgických „detailoch“. Preto, ak chcete napríklad osláviť sviatok Ružencovej Panny Márie (7. októbra), prípadne iný mariánsky sviatok, zvoľte menej tradičný – a najmä pre deti výnimočnejší – spôsob modlitby. Vyskúšať môžete aj aktivitu „jedlý ruženec“. Deti to motivuje a vedie k schopnosti odlíšiť sviatok od bežných dní.

Ako samotný názov napovedá, „jedlý ruženec“ si treba vopred pripraviť. Použiť môžete napríklad cereálie, sušené ovocie alebo kúsky čokolády. Vyberte si niečo, čo sa dá zjesť rýchlo a deti to nemusia dlho žuť v ústach. Odlíšte zrnká, ktoré predstavujú modlitbu Zdravas a modlitbu Otčenáš. Každému členovi rodiny vytvorte jeho vlastný ruženec alebo požiadajte staršie deti, aby vám pomohli (využite napríklad stôl, okolo ktorého si následne sadnete). Počas modlitby deti môžu vždy zjesť práve pomodlené „zrnko“ – alebo si ho môžu odložiť nabok a zjesť neskôr, po skončení modlitby.

Pamätajte, deti sú deťmi! Dospelí ste tu vy.

Toto je zrejme tá najdôležitejšia časť z celého článku. Napriek všetkým uvedeným tipom totiž nemožno očakávať, že deti budú z modlitby ruženca vždy nadšené. Práve naopak, určite budú vymýšľať a neraz dajú najavo aj svoj nesúhlas. To však neznamená, že to treba vzdať. 

Tu je teda niekoľko najdôležitejších tipov na záver:

 • Pamätajte, že deti netúžia vždy po tom, čo je pre ne najlepšie. Napriek tomu má stále zmysel dávať im jesť aj zeleninu namiesto samých sladkostí a viesť ich k modlitbe, hoci by namiesto toho radšej pozerali rozprávky. Ale oplatí sa hľadať spôsob, ktorý im bude „chutiť“ viac – ktorý im ako deťom bude bližší.
 • Buďte trpezliví. Skúšajte to znova a znova. Nevzdajte sa, lebo naposledy to nevyšlo – ako kresťania predsa veríme v zázraky.
 • Ak chcete vo svojej rodine vytvoriť návyk pravidelnej modlitby, choďte na to postupne. Začnite sa spolu pravidelne modliť jeden desiatok, neskôr pridajte ďalší.
 • Veďte deti k hlbšiemu porozumeniu modlitby, no (najmä vtedy, keď sú menšie) nebojte sa motivovať ich aj „prízemnými“ spôsobmi. Deti možno ešte nedokážu porozumieť tomu, že modlitba ruženca buduje cnosti a prispieva k ich svätosti – no budú rozumieť priamej odmene. Pred modlitbou im teda vecne oznámte, že dieťa, ktoré sa pomodlí všetky odpovede alebo sa dobrovoľne predmodlí jeden desiatok, bude môcť na konci sfúknuť sviečku alebo zostať hore o 10 minút dlhšie a čítať si s vami knižku…
 • Buďte pre svoje deti príkladom. Načítajte si viac informácií o modlitbe ruženca, vytvorte si k nemu vzťah. Nemodlite sa ho len zo zvyku. Urobte si s manželom/manželkou čas na rozjímavú modlitbu ruženca. Na internete, ale aj v obchodoch nájdete rôznorodé varianty: rozjímanie k jednotlivým desiatkom, ale aj ku každému Zdravasu, biblické a iné tematicky zamerané rozjímania… 
 • A napokon to najdôležitejšie: Nebuďte na seba pritvrdí. Aj dospelákom sa do modlitby môže nechcieť. Dôležité je aj tak sa k nej napokon odhodlať. 

Ľudmila Pöštenyiová ACN Slovensko

Úvodná fotografia: www.pixabay.com

(Článok bol pôvodne publikovaný 24. októbra 2019)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno