Rok Božieho slova – ako na to s deťmi?

0
2166

 

Biskupi Slovenska vyhlásili liturgický Rok Božieho slova. Cieľom je žiť viac s Božím slovom, spoznať ho a nechať vstúpiť do svojho života. Je to pozvánka, aby sme aj našim deťom radostne sprostredkovali, že z Božieho slova čerpáme skutočnú posilu, radosť, pokoj, múdrosť a nádej.

My čítame deťom

Ak chceme, aby naše deti milovali Bibliu, musíme ju milovať a čítať s radosťou najprv my sami. Ako pri všetkom, deti najviac do svojich životov pochytia to, čo vidia robiť nás rodičov.

V mnohých rodinách funguje pravidelné čítanie pri večernej modlitbe v rôznych podobách, podľa schopností detí vnímať.

Biblia je u nás doma (detská aj dospelácka) položená vždy niekde po ruke, aby sme po nej siahali čo najčastejšie. Niekedy, keď vidím mojich chlapcov, ako sa ticho hrajú s legom, sadnem si k nim s mojou Bibliou v ruke s otázkou: „Prečítam vám nahlas?“ Keď po chvíľke prestávajú vnímať, nevadí, semienko bolo zasiate.

Inokedy popri varení a ruchu v kuchyni zapnem audio čítanie Nového zákona z youtubu. Deti okolo behajú. A niekedy ich niečo zaujme, započúvajú sa alebo sa začnú vypytovať na vetu či slovo, ktoré zachytili.

Čo čítať?

Sofia Cavalleti pri príprave Katechéz Dobrého pastiera (viac o Katechézach Dobrého pastiera napríklad v tomto rozhovore) odporúčala deťom do 6 rokov sprostredkovávať také časti (najmä Nového zákona), kde sa opisuje radostná zvesť o Božom kráľovstve a o veľkosti bezpodmienečnej Božej lásky k nám. V tomto útlom veku je našou úlohou ukázať deťom, ako dobrý a láskavý Ježiš, dobrý Pastier, túži po vzťahu s nimi. Po šiestom roku navádzame dieťa aj k nahliadnutiu do svojho svedomia, a teda ponúkame aj časti, kde Boh hovorí o morálke a našej odpovedi na Jeho lásku skutkami.

Iný prístup zvolil jeden otecko, ktorý keď boli jeho deti malé, všímal si, čím žijú a potom sa im snažil vyhľadávať a čítať z Biblie pasáže, ktoré sa toho týkali. Napríklad, ak u nich bolo „zvieracie obdobie“, čítal im príbehy s levmi, rybami a inými zvieratami. Keď žili bojovkami, čítal im o bojoch Izraelitov a Božej pomoci. Dievčatám zas častejšie čítaval o odvážnych Božích ženách.

Ja pri čítaní Biblie deťom často siaham po žalmoch a prečítané vkladáme do chvály a modlitby. V nedeľu pred svätou omšou dopĺňame čítanie o evanjelium danej nedele z nedeľných Katechézok pre najmenších. Katechézky sa nám osvedčili už druhý rok. Deti pozornejšie sledujú kázeň na svätej omši.

Deti čítajú nám

Pri správe o Roku Božieho slova sme sa doma potešili. Už dlhšie sme sa odhodlávali aktívnejšie zapojiť deti do čítania Biblie, aby rástli tak, že to bude bežnou a pevnou súčasťou ich života.

Plán čítania

Aby sme s pravidelným čítaním nielen začali, ale najmä vytrvali, je dobré mať nejaký plán. S láskou a pozorne som pre vás preložila tento Náš ročný rodinný plán čítania Božieho slova,

Download the PDF file .

ktoré pripravil otecko Mike pre svoje deti. Chcel, aby čítanie Božieho slova bolo pre jeho deti radosťou. Podobne ako ja, mal 6-ročné dieťa, ktorého dlhé pasáže v Biblii nudili a odrádzali od čítania aj počúvania. Zostavil zoznam kratších príbehov a podľa veku priradil na každý mesiac toľko čítaní, aby to bolo motivačné. V prvom výbere sú čítania v dĺžke približne 3 verše za deň. V druhom 5 veršov, v treťom 10 a pre vytrvalých čitateľov 20 veršov za deň. Pre nás s čerstvým školákom, ktorý sa učí čítať, je dĺžka 3 verše presne toľko, koľko zvládne na jeden raz. Niekedy má chuť čítať aj viac, tak prečíta viac. Inokedy mu to dočítam ja. Čítania sa nemusia čítať porade, ani nie sú určené na presné dni, tak aj keď pár dní nečítame, stále je to zvládnuteľný mesačný plán.

Ako čítajú?

6-ročný syn číta z mojej Biblie, kde mám farebne podčiarknuté niektoré časti alebo vpísané drobné poznámky. Keď namiesto čítania začne s otázkou – „Prečo to máš podčiarknuté?”, poteším sa a kratučko sa pozdieľam, prečo ma toto Slovo asi vtedy oslovilo, čo sa ma dotklo, čo ma povzbudilo, ako by som podľa tohto slova chcela žiť… pootvorím mu dvierka, aby vnímal, že to Slovo je spojené s mojím reálnym každodenným životom. Môj 4-ročný syn ešte nečíta, tak s ním plníme plán tak, že text spolu zahráme ako divadielko. Hercom sa vtedy dobrovoľne stáva každý člen rodiny, je z toho zábava a reálne nám to čítanie a hranie nezaberie viac ako 10 minút. Keď máme viac času, pozvem deti, aby ten príbeh nakreslili a výtvory zakladáme do šanónu. Spätne si obrázky občas prezrieme a spomíname, ktorý príbeh to bol.

Bibliu čítame kvôli vytváraniu vzťahu so živým Bohom. No kým sa učíme vytrvalosti, motivujeme sa odfajkávaním plánu. Za dva prečítané mesiace sme si sľúbili odmenu.

Božie slovo naspamäť

Boh nám v Biblii sám hovorí, akú veľkú moc má Jeho slovo.

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca (Hebr 4, 12).

Verše, ktoré túžime mať zakorenené hlboko, sa občas učíme naspamäť. Spolu s deťmi je to zábavnejšie. Sama som prekvapená, ako ľahko si malé hlavičky vedia zapamätať. Naši chlapci už v troch rokoch ovládali spamäti Žalm 23 – Pán je môj pastier. Tento žalm sa odvtedy stal súčasťou našej večernej modlitby. Aby sa ho naučili, „čítali“ najprv  z obrázkov, ktoré som nachystala.

Download the PDF file .

Obrázkovo sa učíme ľahšie aj my rodičia. Pomôže internet alebo šikovná ruka a ceruzka.

Učiť sa Božie slovo naspamäť je ako zasievať semienko do dobrej zeme vo viere, že Duch Svätý ho deťom pripomenie v pravý čas. Že ho budú vedieť použiť ako dvojsečný meč práve v tej chvíli života, keď to budú najviac potrebovať.

Ďalšie nápady na prácu s Božím slovom:

Božie slovo môžme spievať. Mnohé piesne vychádzajú z textu žalmov.

Môžeme citátmi ozdobiť predmety dennej potreby (konkrétne inšpirácie nájdete napr. v tomto blogu).

Keď má dieťa v škole písomku a obáva sa jej, vložím mu krátky povzbudivý citát do krabičky s desiatou. Alebo aj v obyčajný deň, len tak pre radosť.

Na trénovanie prvých písmeniek môžeme použiť prepisovanie veršov. U starších detí by sa iste aj v Biblii našli časti vhodné na tréning ypsilonov.

Kreativite sa medze nekladú.

Tento liturgický rok nás pozýva, aby sme sa viac ako inokedy živili Božím slovom. Aby to nebol len náš slávnostný nedeľný dezert, ale každodenný chlieb. Chlieb pre nás a naše deti.

 

Ako žijete s Božím slovom vo Vašej rodine? Čo sa Vám osvedčilo? Môžeme sa povzbudiť v komentároch.

 (Článok bol pôvodne publikovaný 20.2.2020)

 

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno