Richard Vašečka: Čo je lepšie ako prerušovaný sex?

24
38115

Prečo Cirkev všetko zakazuje? Prečo lezie ľuďom do spálne? Nie je lepšie neveriacim či aspoň nekatolíkom? Tí sa môžu správať v oblasti manželskej intimity slobodne.

Mnohí mylne chápu slobodu ako beztrestnosť – možnosť konať čokoľvek bez akýchkoľvek následkov. Sloboda je však povinnosť vyberať si dobro a odmietať zlo. „Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1 Sol 5,21-22).

Verím, že Boh má s človekom dobrý plán (ten najlepší) a že tento plán nám zjavil vo Svätom Písme. Manželskej intimite sa venuje hneď na začiatku prvej knihy Biblie – Genezis. Sám Boh, nie Cirkev.

Keď opisuje stvorenie človeka (Gn 1,26-31), hovorí, že ich stvoril ako „muža a ženu“, v hebrejčine doslova samca a samicu. Požehnáva ich a prikazuje im: „Ploďte a množte sa!“ A vidí, že je to „veľmi dobré“.

V druhej kapitole je Boží plán vyjadrený slovami „budú jedným telom“ (Gn 2,24).

Sex nie je len vec manželského páru. Je to v prvom rade Božia vec! Sex nie je súkromné potešenie. Sex je napĺňanie Božieho plánu.

Problémom je, že väčšina ľudí hlásiacich sa k cirkvi, v nejaký Boží plán v skutočnosti neverí a nepozná ho. Nevedia a nechcú nič vedieť o žiadostivosti, manželskej čistote, o poslaní sexuality v živote človeka. Takmer výlučne sa zaoberajú aktuálnou situáciou – predstavou ďalšieho tehotenstva, výškou materskej, sexuálnym uspokojením seba či svojho partnera. Vedení náboženskou tradíciou sa však cítia povinní vtesnať svoje sexuálne správanie do hraníc určených katolíckou morálkou. Ak sa im to nedarí, prežívajú výčitky svedomia. Ak sa im to darí, sú frustrovaní z obmedzení, ktoré to prináša.

Prerušovaný sex nie je zlý, pretože Cirkev povedala, že je zlý (a ak by „zmenila názor“, tak by prestal byť zlý). Cirkev hovorí, že prerušovaný sex je zlý, pretože je zlý. Pretože je v rozpore s Božím plánom.

Už slovo „prerušovaný“ naznačuje, že niečo nie je v poriadku. Veľmi často ide totiž pri nejakom „prerušení“ v skutočnosti o „vyrušenie“ či dokonca „zrušenie“. Keď ma žiaci ako učiteľa „prerušujú“, tak ma vlastne „vyrušujú“. Extrémnym príkladom použitia termínu „prerušenie“ je pomenovanie vyvolaného potratu „umelé prerušenie tehotenstva“. Hoci je jasné, že nejde o žiadne prerušenie, ale o ukončenie a zrušenie ľudského života nenarodeného dieťaťa.

Pri „prerušovanom“ sexe nás „vyrušuje“ naše myslenie. Pomýlené myslenie. Predstava, že sex je len vzbudenie príjemných pocitov vyvolané dráždením pohlavných orgánov. To však v skutočnosti nie je definícia sexu, ale masturbácie. Bohužiaľ, sexuálny život mnohých manželských párov by bolo možné nazvať „asistovanou masturbáciou“.

Boží plán je iný. A nádherný. Katechizmus o ňom píše: „Úkony, ktorými sa manželia intímne a čisto medzi sebou spájajú, sú čestné a dôstojné a, ak sa konajú spôsobom skutočne ľudským, vyjadrujú a napomáhajú vzájomné darovanie sa, ktorým sa navzájom radostne a vďačne obohacujú. Sexualita je prameňom radosti a potešenia: Sám Stvoriteľ ustanovil tiež, aby manželia v tejto úlohe plodenia nachádzali rozkoš a šťastie tela i ducha. Manželia teda nerobia nič zlé, keď túto rozkoš hľadajú a tešia sa z nej. Prijímajú to, čo im Stvoriteľ určil. Ale aj manželia sa musia vedieť udržať v medziach správnej umiernenosti“ (KKC 2362).

Krásne. Jasné. Celistvé.

Intímne úkony majú vyjadrovať a napomáhať vzájomné darovanie sa, vzájomné radostné a vďačné obohacovanie.

Sexualita je prameňom radosti a potešenia. Prináša rozkoš a šťastie tela i ducha.

Myslím, že tu niekde je problém. Zistil som, že väčšina manželských párov ani len netuší, že sexualita môže byť zdrojom nielen telesného potešenia a rozkoše, ale aj hlbokej duchovnej radosti. Preto dokola riešia základný problém – ako dosiahnuť sexuálne uspokojenie a vyvrcholenie „bez následkov“ (bez počatia). Prerušovaný sex je jeden z pokusov ako to „zariadiť“.

Počul som už veľa názorov na túto tému. Pomôžem si parafrázou výroku jednej ženy: „Tí, čo používajú prirodzené metódy plánovania rodičovstva, tí sú na jednotku. Prerušovaný sex je na dvojku, kondóm na trojku, hormonálna antikoncepcia na štvorku a potrat na päťku.“

Mám pre vás dve správy. Jednu zlú a jednu veľmi dobrú.

Najprv tá zlá: Okrem prirodzených metód plánovania rodičovstva používaných s pravou veľkodušnosťou (teda nie ako „katolícku antikoncepciu“ – KKC 2368) je všetko na päťku! (Tým nechcem tvrdiť, že medzi nimi nie sú rozdiely! Všetky sú však v rozpore s Božím plánom!)

A teraz tá veľmi dobrá: Boh miluje všetkých päťkárov!

Celá pravda je taká, že prerušovaný sex nie je v poriadku, ale zároveň to nič nemení na Božej láske k tebe. Nemôžeš urobiť nič, aby ťa Boh prestal milovať.

Preto sa nebojte, ale ani sa neklamte.

Nebojte sa Boha, ani svojej slabosti. Boh je milosrdný Otec a pozná vás. Pred ním sa nemusíme na nič hrať.

Neklamte sa a nečičíkajte svoje svedomie. Ak viete, že konáte objektívne v rozpore s Božím plánom, usilujte sa ho v prvom rade spoznať. Boha i jeho plán. Ak spoznáte Boha ako milujúceho Otca, ak pochopíte nádheru jeho plánu, som presvedčený, že s radosťou zanecháte hriech (tým nechcem tvrdiť, že to pôjde ľahko a bez boja).

Svätý Pavol pred svojim obrátením bojoval proti Bohu. Keď sa stretol s Ježišom, položil mu dve otázky: „Kto si, Pane?“ a „Čo mám robiť, Pane?“ (porov. Sk 22,8-10). Najprv potrebujete spoznať Pána, až potom môžete riešiť, čo máte či nemáte robiť. Strašne veľa ľudí nepozná Pána, ale zožiera sa náročnosťou evanjeliovej morálky.

Ku spáse je potrebné aj Božie milosrdenstvo aj tvoje pokánie. Spoliehať sa iba na jedno z nich je opovážlivosť (porov. KKC 2092).

Prečo je teda prerušovaný sex zlý?

V prvom rade, nie sme zvieratká, ale ľudia. Prežívanie manželskej intimity je čisté a dôstojné, keď sa deje „spôsobom skutočne ľudským“, tzn. prirodzeným, zodpovedajúcim ľudskej prirodzenosti. Úmyselná ejakulácia mimo pošvy je neprirodzená a traumatizujúca. A nemýľme sa, byť prirodzeným pri sexe nie je módny trend (ako biopotraviny či odmietanie kožuchov), ale Boží zákon!

Manželský úkon je totiž vyjadrením manželského sľubu: „Celý/celá sa ti dávam a celú/celého ťa prijímam!“ Ak sa bojíme svojej plodnosti a odmietame ju, v skutočnosti sa nechceme celí dať a celí prijať. Ak manželia prerušujú sex, odmietajú ho dotiahnuť do konca, hovoria: „Nechcem sa ti dať celý, nechcem ťa prijať celého. Chcem len brať.“

Áno, ak manželský akt prebehne prirodzene, ľudským spôsobom, vždy je tu možnosť, že počneme nový život. No ale veď to sme si sľúbili zároveň s láskou a vernosťou na celý život! Milujem ťa a chcem mať s tebou deti. Iste, počatie detí si môžeme zodpovedne plánovať. Plánovať, ale nie vylučovať!

Jadrom problému je strach. Verte mi, strach nie je dobrý spoločník pri manželskom sexe. A prerušovaný sex so sebou stále nesie závoj strachu. Čo ak… ? Riešením strachu nie je antikoncepcia, ale dôvera. Nie slepá iracionálna dôvera, ale dôvera v milujúceho Otca, všemohúceho Stvoriteľa, ktorý s nekonečnou múdrosťou stvoril celý vesmír i každého človeka, vložil do neho svoje zákony, podľa ktorých funguje aj ľudská sexualita.

Najsmutnejšie je to, čoho sa vlastne bojíme. Vlastného dieťaťa. Synčeka či dcérenky. Odťahujem sa od teba, nedávam sa ti celý, alebo sa bojím, že budeme mať chlapčeka alebo dievčatko. Plačem.

Ale ty zabúdaš, že sú tu zdravotné, sociálne či ekonomické problémy! Nie, nezabúdam. Som však presvedčený, že tieto veci treba oddeliť od samotného dieťaťa. Prijať dieťa a riešiť problémy. Vôbec nechcem tieto problémy zľahčovať. Veľkú časť produktívneho života som prežil ako učiteľ s manželkou na materskej, postupne so štyrmi deťmi a pôžičkou na dom.

Kvôli zdravotným problémom manželky a môjmu pracovnému vyťaženiu (som často preč z domu) momentálne neplánujeme počať ďalšie dieťa. Ale chceme ho a tešíme sa naň. Ak sa to už nepodarí (máme obaja cez štyridsať), tešíme sa na vnúčatká!

Tragické je, že v dobe, keď západná civilizácia definitívne zomiera aj kvôli demografickej kríze, počujem dokola stále náreky: „Čo ak budeme mať dieťa?“

Možno si poviete: „Ty si celý pozväzovaný tým katechizmom!“ Verte, neverte, v oblasti manželskej intimity sa cítim a konám veľmi slobodne. Prerušovaný sex však z vlastného najhlbšieho presvedčenia pokladám za niečo, čo by ma okrádalo vo vzťahu k mojej manželke. Preto ho odmietam. V živote mi nenapadlo: „Škoda, že to Cirkev nepovoľuje. To by bolo super!“ Super je manželský úkon, v ktorom sa jeden druhému dávame bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení. Ty si moja a ja som tvoj. Celá, celý.

24 komentárov

 1. Súhlasím, len pripájam, že manželky by museli poznať svoje telo a manželia mať disciplínu. Tiež si prosím pozrite, čo na tému manželského sexu píše ThLic. Andrea Mikolášiková v rodinnej prílohe časopisu Slovo medzi nami:
  http://www.smn.sk/index.php?cislo=1709&sekcia=clanky&smn=20160110.html

  Ako by ste komentovali časť „Čo je dovolené a čo nie“.

  Pritom: Ef 4 (5,6) Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 6 Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

  Koľko je interpretov Sv. Písma ?

  2Pt 1(20,21) 20 Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21 Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

  Ďakujem

 2. Chcem sa opýtať, ako teda riešiť manželský sexuálny život v prípade, keď som porodila tri deti cisárskym rezom a z odporúčania lekárov by som už ďalšie deti mať nemala kvôli ohrozeniu vlastného života? Dokonca to vyznelo skôr ako zákaz. Som na vážkach ako teraz pristupovať k manželskému sexu. Boh určite videl a aj vidí akú túžbu som mala po veľkej rodine a množstve detí, ktoré by som s láskou prijala, ale na druhej strane cirkev hovorí aj to, že treba počúvať lekárov ako študovaných a múdrych ľudí, ktorých nám požehnal Boh aby nám pomáhali v živote. Taktiež cirkev absolútne odmieta sterilizáciu, a hoci som bola v strachu ako sa rozhodnúť za seba, dospela som k tomu, že v tomto súhlasím s cirkvou. Prirodzené plánovanie rodičovstva je u mňa príliš zložité ba možno až nemožné, nakoľko podľa názoru lekárov, ale aj vlastnej skúsenosti pri druhom dieťatku viem, že som nadmieru plodná a to aj v dňoch keď by to u ženy naozaj nemalo byť možné. Tiež viem, že u Boha má zvláštny význam položiť svoj život za druhých, v prípade, že by som otehotnela aj napriek rizikám a tehotenstvo neprežila kvôli zdravotným komplikáciám bola by to obeta, ale zároveň sa raz súčastný pápež vyjadril, že ak žena pozná riziká a dokonca má od lekárov isté odporúčania nemať už viac deti z rozumných zdravotných dôvodov tak by v prípade svojho úmrtia počas tehotenstva niesla hriech a vinu za to, že doma jej ostali ostatné deti bez matky ako polosiroty. Teda to zakončil tým, že keď to lekári odporučia, žena by sa mala vyhýbať možnosti ďalšieho počatia. Sama za seba radikálne odmietam antikoncepciu, kondómy, sterilizáciu a chcem žiť podľa Božích zákonov, ale teraz som zostala zmätená a zarazená, lebo som si myslela, že aspoň prerušovaný sex je v takýchto prípadoch prijateľný, alebo aspoň pochopiteľný a nehriešny spôsob ako naďalej žiť v normálnom manželskom sexuálnom živote a zároveň zodpovedným stanoviskom k názoru lekárov a toho, čo káže cirkev. Čo mám teraz robiť, ako to riešiť, ako sa zachovať?
  Jeden kňaz mi raz povedal, že v takýchto prípadoch je niekedy možno lepšie vzdať sa manželského sexuálneho života, ale to mi tiež nepripadá najlepšie riešenie, nakoľko sex patrí k manželstvu aby bolo úplné a zároveň sme s manželom ešte veľmi mladí, ešte ani nie celkom pred 30-tkou a naše manželstvo by určite neunieslo spolunažívanie bez manželského sexu.
  Ďakujem vopred za pomoc

  • Dobrý den, snažila som sa nájsť odpoved na Vašu otázku a natrafila som na takmer identickú situáciu s tou Vasou(rozdiel bol v počte deti), je to z poradne sexuálnej etiky Ligy pár paru, ktorá vyučuje symptotermalnu metódu PPR. My s manželom sme tiež lektori a môžeme Vam potvrdiť, že v prípade ako je ten Vas e možné aj osobne lektorstvo, to znamená vyhodnocovanie cyklu den za dnom, ale myslím, že to iste by bol ochotný urobiť aj ktokoľvek z lektorov iných metód, napr. creighton(www.plodar.sk)…. Tu je však ta sľúbené odpoved, ak by bola nedostačujúca, tak tam môžete kľudne napísat aj Vy a do pár dni dostanete odpoved.

   Sterilizácia po pôrodoch sekciou – mám na ňu právo?
   MÁRIA SCHINDLEROVÁ | 07. SEPTEMBER 2013
   S manželom sme 14 rokov a máme 4 detičky, ktoré prišli na svet cisárskym rezom /bohužiaľ, vždy bol nejaký problém pri pôrode/ – bola som z toho veľmi nešťastná, ale už som to prijala ako fakt.
   Teraz čakáme dvojičky … Som už v 8 mesiaci a chystám sa ležať do nemocnice.
   Mám veľký strach, že ďalšie tehotenstvo by som už asi neprežila /mám 35 rokov/. Doktori mi odporúčajú sterilizáciu, ale s tou musím súhlasiť ja. Už pri 4. dieťati na mňa pozerali či som normálna,
   že sa nedávam podviazať. Doteraz sme praktizovali sympto-termálnu metódu, ale sme len ľudia …
   Chcem sa vás opýtať, či z morálneho, náboženského a zdravotného hľadiska mám právo sa dať sterilizovať?

   Ďakujeme za dôveru, s ktorou ste sa na nás obrátili. Hneď na začiatku Vás chcem popriať pokojný zvyšok tehotenstva a aby sa detičky narodili v poriadku.Verím, že Boh je pánom života a keď sa on rozhodol Vám ďalšie deti zveriť, dôveruje Vám.
   Konkrétne k Vašej otázke sterilizácie: Pýtate sa na hľadisko morálne, náboženské a zdravotné. Náboženské je podriadené v tejto oblasti mravnému: totiž morálka (etika) hovorí o tom, čo je objektívne dobré a zlé. Napríklad krádež je zlá, preto ju Cirkev zakazuje. Ale nie je to opačne: žeby krádež bola preto zlá, lebo je to v Desatore. To, že už spomínaná krádež je zlá, sa dá logicky zdôvodniť: nik nemá právo obrať druhého človeka o jeho majetok.
   Pokiaľ ide o hľadisko zdravotné, tiež musí byť podriadené dobru, mravnosti. Znovu si pomôžem príkladom: ak má niekto takú otravu krvi na ruke, že je potrebné mu ju amputovať, je lepšie prísť len o ruku, ako prísť o život. Ale ak by mal človek tú ruku iba zranenú, a bolo by možné ju liečiť, bolo by neetické (a zo zdravotného hľadiska nerozumné) tú ruku amputovať a neliečiť.
   Tento širší úvod som napísala preto, aby som mohla ľahšie priblížiť, ako je toto všetko poprepájané v otázke sterilizácie.
   Sterilizácia ako taká je zmrzačenie človeka, lebo ide o poškodenie psychofyzickej integrity ľudskej osoby. Pod týmto pojmom sa chápe odstránenie nejakého orgánu alebo jeho časti, alebo spôsobenie jeho funkčnej nedostatočnosti. Zmrzačenie teda v širšom zmysle spočíva v pozbavení nejakej funkcie, ktorú vykonáva niektorý orgán.
   Z morálneho hľadiska však rozlišujeme cieľ a okolnosti zmrzačenia. Morálne akceptovateľné vo vzťahu k dobru osoby je ospravedlniteľné terapeutické zmrzačenie (sterilizácia) – aby sa zachránil život organizmu. Je to napr. odstránenie orgánu postihnutého gangrénou alebo rakovinou, amputácia chodidla a pod. Tu je úmysel chrániť zdravie pacienta.
   Morálne neakceptovateľné sú však druhy zmrzačenia agresívne (z pomsty, zastrašovania a pod.), z trestu (napr. odťatie ruky zlodejom) a zmrzačenie antiprokreatívne – t.j. odstránenie maternice a vazektómia za účelom neplodnosti.
   Rozlišujeme sterilizáciu priamu a nepriamu:
   Priama sterilizácia sa vykonáva preto, aby človek – subjekt (či muž alebo žena) bol neplodný a to je v protiklade s integritou a dôstojnosťou ľudskej osoby. Ľudská plodnosť nie je totiž iba nejaký jednoduchý biologický fakt, ale je symbolom, vyjadrením a prejavom celkovej plodnosti osoby v jej jednote tela a duše.
   Nepriama sterilizácia má za cieľ prostredníctvom terapeutického zákroku zachrániť život alebo zdravie (napr. pri rakovinových nádoroch, pri nebezpečenstve vnútromaternicového krvácania, pri rakovine prsníka…). Lekár sleduje priamo terapeutický cieľ a sterilizácia je nepriamym efektom medicínskeho zákroku, teda nie je priamo chcená. Musí však byť zachovaná proporcionalita medzi zlom, ktorému sa chceme vyhnúť, a nechceným zlom, vyplývajúcim zo zákroku – neplodnosťou.
   Vo Vašom prípade by šlo o sterilizáciu priamu (antiprokreatívnu) a nie je ju možné považovať za „terapeutickú“ – nič by sa ňou vo Vašom tele neliečilo. Totiž Vám ženské orgány – či už maternica, vaječníky alebo vajcovody nespôsobujú samy osebe ohrozenie života, nie je potrebné ich odstraňovať alebo urobiť nefunkčnými. Ohrozenie života by vám potenciálne mohlo priniesť ďalšie tehotenstvo.
   Preto keď hľadáme prostriedky, ako tehotenstvu predísť, musíme rozlišovať, ktoré z možných prostriedkov a spôsob sú morálne dobré a ktoré nie (to je to hľadisko etické).
   Rozumiem, že Váš úmysel je dobrý – chcete byť zodpovední za zdravie, za rodinu, deti, ktoré Vám Boh už zveril. Ale samotný cieľ, ani úmysel nestačí na to, aby „posvätil“ prostriedky – tu konkrétne priamu sterilizáciu. Vo Vašom prípade by bola sterilizácia v podstate chirurgickou antikoncepciou. A nik Vám v Cirkvi nemôže udeliť „výnimku“, aby ste mohli používať nejakú formu antikoncepcie – a to jednoducho preto, lebo nik nemá kompetenciu na to, aby určoval, čo je dobré a čo zlé. Používanie antikoncepcie je mravným zlom – človek vedome chce urobiť pohlavný akt neplodným, „sterilizovaným“. Preto aj keby ste boli v akejkoľvek ťažkej situácii, ani vtedy nik nemôže povedať, že vo Vašom prípade sa zlo „prerobí“ na dobro.
   Snaha o predchádzanie tehotenstvu z objektívneho dôvodu nie je zlá. Vo Vašom prípade táto snaha je oprávnená.. PPR – ako orientácia vo vlastnej plodnosti – je prostriedkom mravne dobrým (teraz nehodnotím efektívnosť). PPR nie je „prirodzenou antikoncepciou“ a jeho podstata je úplne iná. Myslím, že je tu vhodné ešte napísať niečo k antikoncepcii ako takej (lebo sa týka aj jej chirurgického spôsobu pri priamej sterilizácii.)
   Nielen manželia so zdravotnými dôvodmi, ale aj mnohí iní sa nachádzajú v podobnej situácii, samozrejme, každý pár je individuálny. Je veľa takých, ktorí by ochotne prijali viac detí, keby mali lepšie bytové podmienky, iní zas cítia, že nemajú síl pozývať viac detí do svojho života, než majú momentálne alebo sú už vo vyššom veku, kedy sa už necítia na to, aby vzali zodpovednosť za ďalšie deti, ale ešte plodní sú, iní majú možno postihnuté deti a pod. Títo všetci sa spoločne dostanú v určitom bode svojho manželského života pred otázku: Ako máme žiť, ak nechceme hrešiť, ale zároveň si chceme svoju lásku prejavovať aj manželským spojením?
   Dávať si tieto otázky je prejavom zodpovednosti za rodinu, ku ktorej Cirkev manželov vyzýva. V encyklike Humanae vitae Cirkev manželom hovorí, že majú zvážiť svoje podmienky a možnosti – fyzické, ekonomické, sociálne… Majú mať na pamäti dobro detí – aj tých, ktoré sa narodili, aj tých, ktoré sa môžu narodiť.
   Takže v tomto kontexte je aj Vaše súčasné rozhodnutie predchádzať tehotenstvu objektívne a zodpovedné (nazývame ho „spravodlivým“ dôvodom).
   Ďalším krokom v rozhodovaní je otázka, ako tento spravodlivý a dobrý cieľ dosiahnuť. Mnohí vedia, že Cirkev antikoncepciu nepripúšťa, ale málokto vie (aj z katolíkov), prečo.
   Z Vašich slov predpokladám, že ste veriaca. Preto Vám iste nebude vzdialený pohľad na samotnú podstatu sviatostného manželstva.
   Manželstvo ste uzavreli manželskou zmluvou. Tá predelila váš život – vzájomne ste sa jeden druhému sľúbili odovzdať a prijať. Slovami manželského súhlasu ste vyjadrili vôľu žiť vo vzájomnej jednote, a ochotu prijať sa navzájom ako potenciálni rodičia. Manželský sľub teda má význam jednoty a vzájomnej plodnosti, pretože manželstvo je logicky uzatvárané ako základ možnej budúcej rodiny.
   Preto až od chvíle vyjadrenia manželského súhlasu majú muž a žena právo na manželský akt. Manželským spojením vyjadrujú v telesnej rovine to, čo vyjadrili v rovine duchovnej – to, čo povedali svojou vôľou, svojimi ústami slobodne a úprimne pri sobáši. Keď túto istú skutočnosť vyjadria svojím telom (pretože človek je ako osoba jednotou tela a duše – nie sme netelesné bytosti, ani nie sme len živočíchy), manželstvo je nielen platne uzavreté, ale aj „dokonané“ a od tejto chvíle aj nerozlučiteľné. Potom každý manželský akt má byť vždy potvrdením manželskej zmluvy, tej sebadarujúcej lásky, ktorú ste si sľúbili.
   Katolíckym manželom, ktorí pristupujú k sviatostiam, môže pomôcť aj paralela s Eucharistiou. Manželstvo sa nazýva sviatosťou Ženícha a nevesty – a vzťah Krista a Cirkvi je obrazom manželstva. Keď Kristus za nás vydal svoje telo, pri poslednej večeri hovori: Vezmite, jedzte.. toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás…“. Keby on svoju obetu neuskutočnil a zostalo by iba pri slovách, aký by mali slová význam? On to, čo povedal, aj urobil. Keď nám kňaz pri sv. prijímaní ukazuje hostiu a hovorí: „telo Kristovo“ – nehovorí len „duša Kristova“, aj keď, samozrejme, je v hostii Kristus prítomný aj s telom a božskou dušou.
   Akt, ktorý by ste mali, keby ste sa dali vedome sterilizovať práve z dôvodu, aby ste zneplodnili vaše manželské spojenie, by potom síce bol akt sexuálnej aktivity, ale v nijakom prípade to nie je „manželský akt“. Neobsahuje totiž ten prokreatívny význam. Manželský akt musí mať vždy tieto dva významy – ak sa zruší jeden význam, ruší sa automaticky aj druhý. Prokreatívny (plodivý) význam nie je totožný s plodivou funkciou: tento význam má manželské spojenie vždy vtedy, keď je uskutočnené takým spôsobom, akým sa zvyčajne odovzdáva život – a to pri priamej sterilizácii nie je. (Pri sterilizácii nepriamej – keby Vám napr. odstránili maternicu kvôli nejakému nádoru a pod., by bola neplodnosť nechceným dôsledkom, a vtedy nemá vplyv na ten prokreatívny význam manželského spojenia. Prokreatívny význam manželského aktu je vylúčený len priamym zásahom s cieľom zneplodniť manželské spojenie).
   Cirkev nás učí (a v spomínanej encyklike opakuje), že každé manželské spojenie si má zachovať oba svoje významy – význam zjednocujúci a plodivý. Zjednocujúci význam má vtedy, ak symbolizuje jednotu manželov na duchovnej úrovni a plodivý vtedy, ak nie je úmyselne daný styk zásahom človeka zneplodnený, povedali by sme sterilizovaný. Len vtedy, ak je manželský akt takýto, je prejavom skutočnej lásky a znovuobnovením manželského sľubu – prijatím aj odovzdaním sa svojmu manželovi, manželke. Len vtedy je pravým sebadarovaním.
   Keďže každá antikoncepcia (tak hormonálna, ako aj chirurgická (priama sterilizácia), bariérová (kondómy, pesar) alebo behaviorálna – prerušovaný styk) má svoj cieľ práve v tom, aby urobila daný pohlavný styk spoľahlivo neplodným, je v priamom rozpore s manželským sľubom a sebadarovaním. (Viac o rozdiele medzi antikoncepciou a PPR sa môžete dočítať v brožúrke Boh za dverami manželskej spálne, ktorá nedávno vyšla v edícii Viera do vrecka vo vydavateľstve Don Bosco. LPP ju má tiež v ponuke). Výnimky v tejto oblasti neexistujú – to totiž nie je vecou dohody v Cirkvi. Ona to neurčila, ona len rozlišuje a označuje, čo je dobré a čo je zlé, aby sme si mohli správne formovať svedomie.
   Znovu sa vrátim k príkladu s krádežou: kradnúť bude vždy zlé, aj keby sa celý parlament dohodol, že nie. A rovnako nemôžu byť výnimky, ktoré by prerobili krádež na „dobrú“, ani také, ako napr. keď by niekto povedal: ja teraz žijem len z podpory, len zo sociálnych dávok, stratil som prácu, to ani mne nedovolíte kradnúť? Veď aspoň v Tescu, inde nie..“
   Niekedy ľudí mýli aj to, že plodivý význam manželského aktu považujú za plodivú funkciu. Nie, nemusíme mať úmysel dieťa splodiť, je celkom čestné a v poriadku, ak nemáme úmysel dieťa splodiť pre nejaký spravodlivý dôvod (ako už napr. vyššie uvedené). Pre zachovanie plodivého významu postačí to, že úmyselne svoj pohlavný manželský život nezneplodňujeme a nijako nezasahujeme do prirodzeného poriadku stvorenia. Ale ak by predsa k neplánovanému tehotenstvu prišlo (nič okrem úplnej zdržanlivosti alebo kastrácie nie je 100 %), sme ochotní dieťa prijať.
   Ešte by som sa rada vyjadrila k spoľahlivosti metód na predchádzanie počatia. Ani sterilizácia by Vám nezaručila 100 % efektivitu, tú má len absolútna zdržanlivosť alebo kastrácia.
   Medzi ľuďmi býva na prvom mieste kritizovaná nespoľahlivosť PPR, hoci spoľahlivosť prirodzených metód – konkrétne STM sa pri správnom používaní vyrovná spoľahlivosti hormonálnej antikoncepcie. (V svetovom odborom zdravotníckom časopise Human Reproduction bola uvedená nedávna štúdia o efektivite symptotermálnej metódy – je o nej informácia aj na stránke LPP. V súčasnosti sa stále viac výskum zameriava na PPR, hoci ho nemotivujú náboženské dôvody, ale najmä zdravotné. Aj spomínaná štúdia bola financovaná nemeckou vládou, prebiehala pod dohľadom univerzitných lekárov a svojím rozsahom a dĺžkou trvania asi nemá obdobu – 20 rokov, 900 párov.)
   Problémom však býva práve to „správne používanie“. Vy píšete, že používate symptotrermálnu metódu. Neviem, či ste absolvovali kurz, či ste využili poradenstvo LPP , či máte vhodnú literatúru a pod. Nezriedka sa totiž môžeme stretnúť s prípadmi veľmi svojráznych metód, ktoré sú poskladané z rôznych rád a skúseností. Nie všetci, ktorí tvrdia, že poznajú a používajú PPR, túto metódu správne pochopili alebo aplikovali.
   Stále máte možnosť využiť poradenstvo a sprevádzanie STM – či už telefonicky alebo cez emailovú adresu, alebo cez poradňu STM na našej stránke. (Kurz STM má jedno zo stretnutí venované aj návratu plodnosti po pôrode).
   Vo Vašej situácii by sme Vám odporúčali používať symptotermálnu metódu s použitím konzervatívnejších – prísnejších – pravidiel (v praxi to značí využívať na manželské spojenie len obdobie poovulačnej neplodnosti). Prijatie týchto pravidiel znamená prijať do života možno viac zdržanlivosti, ale rozhodne nevyžaduje absolútnu zdržanlivosť.
   A ešte pár slov k zdržanlivosti: zdržanlivosť sama osebe nie je zlom. Abstinencia môže byť prejavom zrelej lásky a úcty k partnerovi, i k Bohu. Poukazuje na schopnosť sebaovládania a na to, že naše manželstvo nestojí na sexe. Mnoho starších manželov sa sexu dobrovoľne vzdáva. A snáď v každom manželstve nastane situácia, kedy sú vážne a spravodlivé dôvody zdržať sa pohlavného styku na čas niekoľkých týždňov či mesiacov. Takéto obdobia sú bezosporu náročné. Ale paradoxne môžu manželstvo posilniť, pokiaľ ho obaja partneri dobrovoľne príjmu a rozvíjajú vzťah inými spôsobmi.
   Odpoveď nebola stručná, ale veľmi mi záležalo na tom, aby ste mali komplexný pohľad na celú túto problematiku. V Lige pár páru sa snažíme naozaj úprimne pomôcť manželom v orientácii podľa mravných noriem. Mravné normy chránia určité hodnoty, a keď ich sprostredkúvame ľuďom, snažíme sa chrániť tým aj ich vlastné dobro. Totiž, ak je niečo proti morálke, je to zlé nie preto, že to nejaká abstraktná norma zakazuje, ale preto, že je to niečo, čo škodí človeku samotnému. Je to skutok vnútorne zlý, tj. tomu, kto si ho zvolí, škodí na tele i na duši. A to aj v prípade, keby sa pre takýto skutok rozhodol z nevedomosti (vtedy síce nemá vinu, ale to zlo a jeho následky pôsobia a zraňujú.)
   Prajem Vám múdrosť Ducha svätého do Vašich rozhodnutí a ešte raz pokojné tehotenstvo.
   Budem na Vás myslieť v modlitbe, osobitne na budúci týždeň, keď pôjdem do Magenty, kde žila sv. Gianna Beretta Molla, ktorá je patrónkou manželiek a matiek s rizikovým tehotenstvom. Nech Vás Pán sprevádza a žehná,
   Schindlerová Mária, etická poradňa LPP.

 3. Dobry den, dovolim si len kratku reakciu na predchadzajuci prispevok. Mila pani, je to bolestne citanie a je mi skutocne luto, ze ste sa ocitli v takejto situacii. Dobra sprava vsak je, ze metody prirodzeneho planovania rodicovstva vam mozu vo vasej situacii pomoct. Konkretne by som vas rada upozornila na Creightonsky model sledovania plodnosti, co je velmi spolahliva metoda tak na dosahovanie tehotenstva ako aj na vyhybanie sa mu. Viac zistite napriklad na stranke organizacie Plodar (plodar.sk), ktora sa propagacii a vzdelavaniu v tejto oblasti venuje uz roky. Som presvedcena, ze vo vasom pripade – kedy vas s bozim pozehnanim caka este mnoho rokov manzelskeho zivota – sa oplati investovat do dobrej znalosti takych metod planovania rodicovstva, ktore su moralne aj prakticky prijatelne. Na zaver snad uz len kratka poznamka na to, co naznacujete aj vy vo vasom komentari a sice caste tvrdenie, ze metody planovania rodicovstva nie su vhodne pre vsetky zeny. Toto tvrdenie sa niekedy zaklada zial na nedostatocnej alebo dokonca nespravnej znalosti tychto metod a nie na skutocnosti. Iste, kazde zenske telo je jedinecne a prave v tom je Creightonsky model vynimocny, ze vam prostrednictvom individualneho pristupu lektora umozni dokonale spoznat vas cyklus. Prajem vam vela bozieho pozehnania do Vasej situacie!

  • Prepacte, ale ked uz niekde citam, ze na zaklade hlienu mam urcit svoje plodne dni, tak nespolahlivejsiu metodu nepoznam – take pojmy akoze hlien ma byt taky a taky, to cu ciste dohady, ja absolutne neviem urcit, kedy ma aku konzistenciu, je to totalne neiste a nejasne. A napriek pocitu sucha mam uz 4 deti:)
   Tu mi pride isty iba ovulacny test, ten mi jednznacne povie, ci mam alebo nemam plodne dni, nic ine mi to nepomoze urcit. Takisto meranie teploty – staci, ked som trochu nachladnuta a teplota sa zmeni…

 4. pan Vasecka, dakujem za vyboronym sposobom zhrnujuci clanok.

  pre „ja“: u nas obdobna situacia, ale okrem 2 cisarskych kopec inych zdravotnych problemov… intimne spolunazivanie v takom pripade nam do manzelskeho zivota prinieslo vacsi vzajomny respekt a prijimanie a v mojom pripade lepsie spoznavanie fungovania mojho tela (aj s pomocou velmi podrobnych zaznamov a odbornej pomoci LPP, ktora ma aj netovu poradnu) napriek roznym vykyvom a nepravidelnostiam a pod. V praxi to pre nas znamena, ze milovanie prichadza do uvahy iba po ovulacii… ale tiez to znamena, ze sme si naplno uvedomili, ze nezalezi na kvantite, ale na kvalite 😉 a ze kazde „poprve po ovulacii“ je akoby „poprve uplne“, vratane vzajomnych pozornosti, az priam dvorenia 🙂 chce to manzelsku otvorenost a respekt voci Bozej voli… a vedie to k az inej urovni spolunazivania a naplnania 😉

 5. Samotný názov článku vlastne propaguje prerušovaný sex, resp. iný sex bez plodenia. Lepší by bol jednoznačný názov „Prerušovaný text je v rozpore s Božím plánom“ a myslím si, že by rovnako zaujal.

 6. a co pary co maju nasekanych deti ako smeti ? moja rodi od sobasa stale, realne bola po svadbe cca 10mesiacov v zamestnani a odvtedy je uz 7 rokov na materskej, potrebovala by trochu oddych od tehotenstva a porodov, momentalne najmladsie dieta ma 3 mesiace….zdrzanlivost je urcite istym technickym riesenim, ale ked chceme byt spolu ako manzelia co teda prichadza do uvahy ? posledne tehotenstvo vyslo z prerusovaneho styku, cize, ano, nie je to stopercentne a vedeli sme to, celkovo inak vieme otehotniet „na prvu“ v akejkolvek fazi manzelkinho cyklu, pred, pocas, alebo po menstruacii, je to uplne jedno. Znamena to, ze by sme teda mali mat napr. 12-13 deti ? rad by som v tom mal viac jasno…tie salamunske odpovede tu na stranke nasu situaciu neriesia. Za deticky sme vdacni a su uzasne, chcem len pre svoju zenu aspon 2roky oddych . creighton alebo PPR pre nas znamenaju dalsie tehotenstvo do roka.

 7. Velmi dobrou pomockou na sledovanie plodnych dni su ovulacne testy, ktore sa daju kupit za par eur cez amazon. 100 kusov vyjde mozno na 30 eur a vystacia na cely rok, aj na viac, podla toho ako casto potrebujete testovat. Nic spolahlivejsie nepoznam. Po par cykloch je uz zena natolko zorientovana, ze sa naozaj pozna. Ja by som sa na ziadne „Creightonske „modely a Billingsove metody teda nespoliehala. Hlavne ked je dalsie tehotenstvo viac menej vylucene.

 8. PPR nie je lahkou cestou. My s manzelom si vsak myslime, ze stoji za to. Po rozlisovani sme sa rozhodli pre Creightonsky model starostlivosti o plodnost. Pacilo sa nam, ze na kurz sme mohli chodit spolu a vlastne, ono bolo velmi dolezite, aby sme obaja pochopili o com tato metoda PPR je. Plus nad touto metodou je aj medicinska nadstavba NaProTECHNOLOGY, v pripade, ze by ju zena potrebovala. Tak ako sa manzelia doplnaju v inych aspektoch zivota, tak sa doplnaju aj v tomto. Mali sme vlastnu lektorku, na ktoru sa mozeme obratit v pripade potreby. Zo zaciatku sme sa stretavali castejsie, kym sme sa nenaucili znacit a rozpoznavat znaky plodnosti. CrMS nieco financne stoji, no my sme to brali ako investiciu na cely zivot a z tohto pohladu nam ta suma prisla zanedbatelna. Ucili sme sa oba pohlady – dosahovat tehotenstvo aj oddialovat ho, ci pocas dojcenia. Kym sme sa ju ucili, tak sme sa aj viac zdrziavali, aby sme vedeli spravne citat znaky plodnosti (ono sa to odporucalo na zaciatku). No aj toto obdobie bolo pekne, lebo sme sa ucili prejavovat si lasku inak. Mali sme obdobie, ked som brala lieky, s ktorymi by sme nemali otehotniet. No mohli sme byt napriek tomu aj spolu ako manzelia – trochu sme „sprisnili“, no neznamelo to zakaz manzelskych objati. Asi by som to nazvala tak, ze aj v tejto situacii nam PPR priniesla slobodu, kedze nam umoznila byt spolu, ze sme nemuseli zit ako brat a sestra… Ako dolezitu vec pri PPR vnimam to, aby zena v tom nebola sama, aby obaja manzelia boli v tomto aktivni. Ja to vnimam ako zivotny postoj/ zivotny styl manzelov. Z nasej skusenosti odporucame, aby si par nasiel konkretnych lektorov, ktori budu zo zaciatku nieco ako „priatel na telefone“, ked si nebudu vediet spravne odsledovat znaky plodnosti. Takto sa omnoho lahsie PPR uci, je to na nezaplatenie. Aby to nenechavali len na knizku alebo rady okolia – obe su fajn, no kazdy par je jedinecny a preto aj PPR u konkretneho paru je odlisne od toho druheho. Ja verim, ze je to mozne pre kazdy par.

  Pripajam este tieto info, mozno niekomu pomozu:

  Organizácie zastrešujúce metódy prirodzeného plánovania rodičovstva

  Donum Vitae, o. z. (Billingsova ovulacna metoda)
  Web: http://www.donum-vitae.webnode.sk
  E-mail: donumvitae@donumvitae.sk

  Liga pár páru v Slovenskej republike, o. z. (Sympto-termalna metoda)
  Web: http://www.lpp.sk
  E-mail: lpp@lpp.sk (gynekolog@lpp.sk, etika@lpp.sk, cyklus@lpp.sk, kojenie@lpp.sk)

  PloDar, o. z. (Creightonsky model starostlivosti o plodnost)
  Web: http://www.plodar.sk
  E-mail: plodar.sk@gmail.com

  Bioetické centrá a inštitúcie

  KBS – Subkomisia pre bioetiku
  Web: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/bioeticka-subkomisia

  Ústav medicínskej etiky a bioetiky, n. f.
  Web: http://www.bioetika.sk

  Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK
  Web: https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-socialneho-lekarstva-a-lekarskej-etiky-lf-uk/

  Mgr. BeLic. Pavla Bicianová, bioetička
  E-mail: bicianova.pavla@gmail.com
  Bioetické poradenstvo (napr. umelé oplodnenie, antikoncepcia, prenatálna diagnostika, potraty a pod.)

 9. Mne sa praveze zda tato metoda PPR ako umela a neprirodzena – cely sexualny zivot riadit podla kalendara, co ma aj tak rovnaky zamer (nepocat dieta) ako napr. kondom, len je to akoze dovolene. Mna by zaujimalo, aku maju mat manzelia z taketo spojenia radost, ked su v strese, ze zase otehotnia, alebo ked ratame, ze k takemuto spojeniu pride raz do mesiaca (po ovulacii) a to neberieme do uvahy ine podmienky – ze mozno prave vtedy nebudu moct kvoli detom. Mame 4 deti a najst si cas iba pre seba prakticky neexistuje. Ja zaspim zarovno s detmi okolo desiatej, v noci som x krat hore kvoli babatku a ostatnym detom, co za nami chodia do postele, a rano o siesnej opat na nohach. Takze nejake sledovanie kalendarika je uplne bezpredmetne – neviem, ci je take spojenie krasne a zmysluplne obohacujuce, ked mate sancu iba raz za mesiac a placu vam prave za dverami deti. A ked sa prave na to vobec necitite… Zena ma v obdobi ovulacie najvacsiu chut a vdaka takejto metode su uplne potlacene jej pocity. Svagrina vyuziva metodu PPR, a teda sa moze milovat iba po ovulacii (predtym to skusala pred ovulaciou a je z toho chlapcek:), je stale v strese, ci nie je tehotna, ma sex aj vtedy, ked je totalne unavena (lebo je „spravny“ cas), a uz ani nehovorim o tom, aky je z tejto frekvencie nadseny jej manzel. 99% muzom jednoducho nestaci milovat sa raz za mesiac, resp. jedno obdobie za mesiac po ovulacii, co je par dni po sebe. A to mozu byt akokolvek veriaci. To naozaj smeruje k vytvaraniu pody pre neveru.
  Chapem, ze je fajn pouzivat taketo metody pri 1-2 dietati, ale ked ma niekto uz x deti, a su tam dovody nemat dalsie deti kvoli veku, financiam ci zdraviu, pride mi to ako prehnane takto na tom bazirovat.

  • Sandy, je to uz dost davno, co ste sem pisali prispevok, ale momentalne som v takomto rozpolozeni, ako Vy. Uplne. Manzel je po operacii zlcnika, takze prve tyzdne nic neprichadzalo do uvahy, navyse som mala menstruaciu, dost sa to tahalo, nasledne boli asi 2 moznosti, kedy sa „to“ este dalo. Meriam si teplotu a hlien sledujem ako pride. Aj to meranie teploty je divne, lebo ked musim rano vyletiet z postele, lebo dieta zvracia alebo zrovna kakalo a krici na mna, ze mami pod…tak najprv mu poviem, pockaj, meriam si teplotu??? Xy je takych dni. Potom manzel ochorel zarovno s detmi (2), bral antibiotika, nechcela som sa nakazit, takze som si povedala, ako dobre, plodne dni, to prezijeme. Je 22 den cyklu a podla teploty ovulacia bola mozno vcera. Zistim o par dni, ked sa bude drzat vysoko. Pre zmenu, ochorela som ja, deti uz druhy tyzden kaslu, teoreticky by sa dalo, ale moje telo vravi, dost. A spatne, manzela nechcem nakazit. Navyse, predpisali mi antibiotika, ktore sa v tehotenstve nesmu. Som 10 dni po poslednom styku, na tehotensky test je este skoro, antibiotika mam zacat brat. Pri dcerke som tiez takto bola chora, robila som si test, bol negativny, brala som lieky. Ale uz som tehotna bola. Dcerka mala iste zdravotne problemy, a pripisujem to aj liekom…Takze som v strese, ci este mozeme, ci u mozeme, ci mozem brat lieky, ci nie a kedy uz ta teplota stupne a kedy uz je hlien a kedy ide o daky kvasinkovy vytok (mam to chronicke, takze to je dalsi faktor…ak ma ti boli a stipe, ale musime, lebo teraz „mozeme“…mam z toho obrovsku radost, to fakt…)…takze vseho vsudy to tento mesiac bolo 2x, aj so stresom. Uz ma to nebavi. Nevyznam sa v tom, ovulacia mi vychadza raz na 17-ty den, potom na 22-hy…kazdy cyklus iny, spinenie tyzden pred menzesom. Idylka. A cielom je co? Vybabrat s Bohom? Je to alibizmus tieto metody, moj zamer je nemat dalsie dieta. A preto kalkulujem, kedy je bezpecne mat sex. Nie je to ochrana barierova, ale casova. Nic ine to nie je. Bozia vola by bola, nechat to uplne na nom a o nic sa nestarat. Tak sme to mali pri prvom I druhom tehotenstve, ale pri tom druhom sme sa o cosi pokusili az 4 mesiace po porode a tak max. 2x do mesiaca. Do roka som bola tehotna. Podla doktora som mala mat velke problemy otehotniet prirodzene. Podla diagnozy. Do toho mam este dalsie zdravotne problemy, ktore lekari bagatelizuju a len sa citim zle. Podla vysledkov som ok a ledva zvladam v praci vydrzat…unava, ze padam z noh…je to narocne a toto na psychike naozaj neprida. Neviem, dolahlo to na mna. Radost vyzera asi trochu inak…a dovera v Boha asi tiez…takze idem brat lieky a dufat, ze sme to stihli…

 10. Nie vždy je to také šablónové, ako popisuje autor, nie vždy stačí informovať „o sexe“.
  Lepšie je hovoriť o partnerskej intimite, čo zahŕňa okrem medicínskeho výrazu SEX aj aspekt vzájomnej intimity citovej, duševnej a duchovnej. Nie vždy stačí o tom komunikovať na takej úrovni, ako sa o to pokúša autor.
  Niektoré páry majú so vzájomnou intimitou vážnejší problém, ako je len rozdielna chuť či predstava o frekvencii stykov; môže to byť problém, ktorý vyžaduje aj odbornú pomoc, zdráhajú sa ju však vyhľadať.
  JE TO – STRACH Z INTIMITY. Preto niekedy pomoc musí prísť sama – musí vyhľadať ich. Preto tento komentár píšem.
  Niekedy pomôže aj porozumenie príčinám problému, ktoré môžu siahať i dve generácie dozadu, ako to zistila psychoterapeutka Helena Klímová:
  Snad nejčastější starost, s níž nyní ke mně přicházejí mladé ženy a dívky (vedle poruch příjmu potravy), souvisí s potížemi v začátcích sexuálního života, a tyto potíže se často s novým partnerem znovu opakují.
  Opakují se bolestivá stažení a neprůchodnost, různé záněty např. močového měchýře, které často zchroničtí a příliš se nelepší při léčbě pouze somatické. V očekávání plánovaného milostného styku dívky někdy zvracejí nebo nemohou jíst. Přitom dotyčná dívka o toho jistého muže často promyšleně usiluje, říká, že ho má ráda a stojí o vztah s ním, její potíže však připomínají obranu ohroženého němého těla. Jako by tělo chtělo něco jiného, než zamýšlí racionalita.
  Jiné mladé ženy sdělují, že sice zvládají přátelský a nezávazný sex, avšak před tím jediným mužem, kterého by si přály, cítí nepřekonatelné zábrany, anebo takového muže spíše vůbec nenalézají. Jako by se bály ho nalézt…
  S podobným typem potíží přicházejí i mladí mužové: rádi by založili rodinu, avšak zahlceni nepřeberným množstvím sexuálních nabídek nejsou s to prožít lásku. Občas překvapí i příběh opačný: mladý muž v druhé půli svých dvacátých let, vzdělaný, pohledný, laskavý – a bez jakékoli milostné zkušenosti, závislý na rodičích a na počítači… Potíže ve vztazích jsou někdy i u mužů doprovázeny příznaky tělesnými, i oni reagují na ohrožení těla, a to často nevolností až zvracením. Tehdy, kdy jejich tělo je jakkoli znejistěno ve své autonomii (např. i při jízdě v dopravním prostředku), anebo kdy je subjekt vystaven masivní ukázce tělesné destrukce (při pohledu na maso v prodejně i na talíři…). Mladí mužové občas vyjadřují překvapující postoje: úspěšný přitažlivý absolvent dvou vysokých škol se domnívá, že sex je zrada na rodičích, jiný mládenec veškeré milostné konání kromě penetrace své dívce odmítá, domnívaje se, že líbání a hlazení absolvoval už na gymplu a teď už to pro něj není…
  K příznakům, které jako by vyjadřovaly ohrožení těla, se často druží zábrany z intimní blízkosti duše. Strach z intimity, zdá se mi, provází vztahy častěji, než tomu bylo dříve.
  Příznak spojený s tělem nevidíme jako nějaké porouchání bezduchého stroje, který byl přinesen do správky – do terapie. Příznak slyšíme jako neverbální volání bytosti o pomoc. Jakmile klienti pochopí, že příznak může mít smysl, otevře se jim cesta k dalšímu porozumění a k uzdravování.
  celý text je tu:
  http://casopis.vesmir.cz/clanky/clanek/id/7729

 11. Ja mám už cez 40, polročné dieťa -štvrté. Nemôžem mať ďalšie – 3 som potratila, zdravotne som na tom ako starý človek, bolia ma kĺby a kopec iných vecí, vo svojej profesii krvopotne vydratej som robila málo a nemôžem si dovoliť len rodiť deti…..Ja otehotniem snáď po bozku…Niekomu sa ľahko hovorí, každý človek, každá žena je iná. Preto ma tiež iritujú kresťanské rečičky, propagujúce Biolings. metódu…Keď vám ešte nejaký chlap bude hovoriť, že sme to asi robili zle….Ja napr. už ani obdobie hlienu nemám, pred 20 rokmi mi tiekol po kolenách…. tak ako? Potom – som po pôrode, kedy je všetko inak, a teraz to mám risknúť a začať praktikovať? Potom, ja by som ani nemusela, ale čo, ak muž to chce 2 krát týždenne? Na druhej strane idete na cvičenia pre manželov s Marettom – mali by sme sa milovať často – veď viem- manžel má právo na moje telo, takže, ani tadiaľto cesta nevedie TAK????? So otrokom a musím a budem mať deti, aj keď sa to už nedá??? A posledná a najhlavnejšia vec- Dodržovať napr. Bilings, met. znamená pre mňa – už nuikdy si prepáčte, nezasexovať s chužou, lebo pre mňa je to vtedy najlepšie. To naozaj odo mňa Boh chce??? Prečo? Inak na posmech som bola, že sme lekári, a 4. dieťa, musela som znášať posudzovanie . že som už stará….to nestačí? Prečo všetci „kostolníci“ majú 2-3 deti. Málokto4,5 prípadne 9……..a všetci chodia veselo na prijímanie…..Ja mám dosť dôvodov prečo už nie …

  • Slávka, veľmi ďakujem,že si sem napísala, hovoríš mi zo srdca,veľmi trefne si opísala problémy manželov so sexualitou a plodnosťou, aj s tým,že podľa Cirkvi páchame hriech,robíme zlo,ak si regulujeme plodnosť s prerušovaným stykom, pretože na základe hlienu podľa Bilingsovej metódy to každý nevie,rodiť deti každý rok je myslím nepredstaviteľne…budeme do konca života bývať v 1 izbovom byte a deti budú vysmievaní chudáci……pritom tí verní kostolníci majú 2 deti a veselo chodia na prijímanie..je tu smutné..podľa mňa nedoriešená vec v Cirkvi,ktorú kňazi riešiť nebudú,lebo sa ich netýka a ani ich to nezaujíma,lebo sami sa nemusia boriť s týmito problémami…

   • Konzumizmus nás učí, že všetko môžme mať hneď a teraz a bez námahy, bez čakania, bez odriekania. Keď niečo chceme nepotrebujeme si šporovať, odkladať si, odtŕhať si od úst. Učí nás chodiť skratkami: nevadí že je tam horšia cesta, ale je dlhšia! Jednoducho si na všetko vezmite pôžičku a je to…

    Dnes sa aj vzťahy berú na pôžičku, bez záruky a bez budúcnosti, ktoré potom treba splácať do smrti, celý život. Láska sa jednoducho stáva tovarom s vopred určenou dobou spotreby, s naprogramovanými kazítkami, a po vypršaní dátumu spotreby ju treba vymeniť za lepší a novší model.
    Manželstvo sa mení na legalizáciu sexu a sex je prijímaný len ako vzájomná asistovaná masturbácia.
    Ľudia! Zobudte sa! Otvorte oči! Pozerite sa na svoju milovanú ako na Boha, lebo bola stvorená na Boží obraz a skrze ňu sa vám ponúka sám Boh vo sviatosti manželstva. Manželské objatie je aktom opätovného obnovovania manželského sľubu MILOVAŤ A CTIŤ. Je vyjadrením toho, že ťa milujem takú aká si aj s tvojou plodnosťou aj s tvojou povahou aj s tvojou postavovou. Je vyjadrením toho, že som sa rozhodol ťa milovať preto lebo si a nie preto lebo sa potrebujem ukojiť.
    Náš spoločný manželský cyklus nám ponúka neskutočne rozmanitý priestor vyjadriť svoju lásku aj inak ako len sexom. Spoločná plodnosť nás učí si všímať aj iné dôležité veci. Hľadajme aj niečo iné vo vzťahu, však sú nespočetné možnosti vyjadriť lásku: od natrhania lúčnych kvetov, cez úsmevy, božteky, pohladenia. Môžme ísť na výlety, spoločné prechádzky, romantickú večeru alebo k priateľom. Na to aby sme vedeli o našej plodnosti stačí keď sa navzájom sledujeme a obdivujeme. Muži sa dokážu naučiť čítať z tváre alebo nálad manželky, manželka vediac o sebe dokáže v tom mužovi pomôcť, napríklad aj tým, že mu s láskou hovorí o svojích pocitoch, o svojích potrebách. Je dobrou pomôckou spoločne sa naučiť aj pomocou niektorej z metód PPR spoznávať spoločnú plodnosť.
    Učte sa tešiť z Božieho daru cyklickej plodnosti. Prečo by ste sa nemohli znovu a znovu sa zaľúbiť, znovu a znovu jej dvoriť, znovu a znovu jej kúpiť kvety, darček, znovu a znovu sa držať za ruky znovu a znovu sa tešiť na rande, znovu a znovu si obnovovať svoj manželský sľub akoby to bolo poprvý krát.

 12. Ach jaj…všetky komentáre som si prečítala,mam 40rokov,tri deti cisarskym rezom,manžel vôbec nechce riešiť man.čistotu a na sv.prijímanie veľmi túžim chodiť….som s toho veľmi,veľmi smutná.

 13. Na hodinach nabozenska na zakladnej skole nas ucili, ze hriechy sa pachaju myslienkami, slovami a skutkami (opravte ma, ak sa mylim). Na zaklade toho, by som sa rad opytal, ze ci vyssie uvedene praktiky na zabranenie pocatia „krestansky cistym sposobom“ (plodne dni, bazalna teplota, Creightonsky model sledovania plodnosti atd.) nie su v rozpore so zasadami krestanstva, nakolko ich cielom je zabranenie pocatia. Teda plnia rovnaky ucel ako technicke prostriedky (kondom, antikoncepcia, prerusovana suloz). Jedna sa predsa o vedome zabranenie pocatia ci uz technickymi alebo vypoctovymi technikami. Aky je v tom teda rozdiel???

 14. Dobrý deň,

  neviem, či to tu ešte niekto číta. Ale ja by som chcel vidieť odkiaľ sa vôbec berie ten názor, že plánované rodičovstvo je OK a prezervatív/prerušovaný styk nie.

  Príde mi to nehorázne, aby som si musel vo vzťahu počítať kedy sa môžeme milovať a kedy nie. A nie je to o zdržanlivosti. S priateľkou sme spolu už 9 mesiacov a sex sme nemali, lebo chápem, že sex pred svadbou je hriechom. Čo ale pochopiť nedokážem je, ako cirkev dokázala vyrobiť, že môže byť hriechom aj v manželstve. Veď predsa sa máme jeden druhému odovzdať. A buďme realisti, sú situácie, kedy mať dieťa je riskantné napr zo zdravotných dôvodov. A taktiež máme aj zodpovednosť voči dieťatku, nech má šťastné detstvo a všetko, čo potrebuje. Nevravím, že musí chodiť v overaloch Gucci, ale kŕmiť ho, šatiť ho, kupovať lieky ak je choré ..to všetko sa obísť nedá a všetko stojí peniaze. A nejde len o peniaze ale aj o duševné zdravie. Ako sa budem stíhať venovať každému dieťaťu, tak ako by potrebovalo, keď ich budem mať 6? Mám byť nezodpovedný a narobiť ich koľko sa len dá? A čo žena, ktorá celý svoj život prežije na materskej a už jej z toho hrabe?

  Nech čítam akékoľvek argumenty príde mi to absurdné. Ak je hriechom kondóm tak potom musí byť aj plánované rodičovstvo, lebo vedome odmietame možnosť otehotnieť a teda naplniť reproduktívnu činnosť manželského zväzku. Argument, že pri plánovanom rodičovstve sa stále dá otehotnieť neobstojí, pretože rovnako to je aj pri kondóme/prerušovanom styku. Stále nechávame priestor Bohu, ak nám dieťa chce dať.

  Podľa argumentov, ktoré predkladáte jediným, čo nie je hriech je zdržanlivosť. Ale aj tu som na pochybách, pretože sex proste je súčasťou manželského života a Boh nám ho dal ako dar.

  Môj názor je, že máme byť v sexe zodpovední. Určite sú chvíle, kedy si môžeme sex odoprieť a utužovať vzťah aj v iných smeroch. Nemôže to byť sex, ktorý je pánom nášho vzťahu. Ale rovnako nemôže byť teplomer pánom nášho sexu. Je nezmysel behať s teplomerom a podľa toho určovať či dnes môžeme. Záver: sex do manželstva patrí, nesmieme byť chamtivý a brať ho ako jedinú dôležitú vec vo vzťahu a teda si ho musíme vedieť aj odoprieť, ale sex je stále jednou dôležitou zložkou vzťahu a máme zodpovednosť voči našim potomkom – teda kondóm je OK. Samozrejme ak by sa napriek tomu otehotnelo, dieťa sa prijme s láskou a urobíme všetko preto aby malo všetko čo len potrebuje.

  Moja otázka znie aké state Biblie potvrdzujú tvrdenia, že plánované rodičovstvo je OK a kondóm nie?

  • Súhlasím, do bodky…nehovoriac o tom, že nie každá žena si môže dovoliť využívať metódy PPR, resp. je to pre mnohé úplne nemožné kvôli nepravidelnosti cyklu. Tieto majú len smolu a po naplnení počtu detí, majú žiť do konca života v zdržanlivosti ?

  • Amen!
   Som tiež toho názoru, že traumatizujúce je najmä spoliehanie sa na nefungujúce metódy „prirodzeného“ plánovania rodičovstva. Človek čo toto praktizuje, má rovnakú motiváciu ako ten čo používa kondóm, takže ťažko môže byť jedno hriechom a druhé nie.

 15. unknown, mate moje sympatie. som rad, ked vidim, ze su veriaci, ktori maju celkom rozumne nazory nie su zatazeny dogmamy, ktore vasecka, cirkev, katechizmus vymysleli. keby sa vasecka odvolal pri tych svojich tvrdeniach priamo na bibliu, kde presne sa o tych veciach pise, bolo by to fajna uveritelne. len zial, alebo vdaka bohu, sa take nepise. a keby sa ja pisalo, hovori sa, ze ju netreba brat doslovne. tym padom vsetko je to postavene na interpretaciach. cirkevnych, vaseckovych, … takze preco by si clovek nemohol s cistym svedomim a umysom vytvorit aj svoju vlastnu interpretaciu a robit podla najlepsieho svedomia a vedomia. voci sebe i bohu. uprimne, ak by som mohol tak tu cez track changes rozoberiem ten vasekcov text na drobne. intrepretacie, zavadzania az hluposti. hoci sa to snazit posobit ladne a skladne. drzim palce. ste rozumny clovek.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno